Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruințăIntră Domnul în cartea Sa cea de azi cu slava cuvântului Său și cu sfinții, fiilor care-Mi purtați cuvântul pe pământ.

Am ceata mucenicilor în sărbătoare, că este serbat după calendarul creștinesc ostașul cel biruitor cu Hristos în fața mai-marilor vremii, și, care, aducând jertfă idolilor lor, își arătau necredința în Dumnezeul creștinilor și dădeau la chin și la moarte pe mărturisitorii Mei, o, și curgeau în fața lor semne și minuni prin lucrarea credinței mucenicului Gheorghe, dar trufia care îi stăpânea îi ținea legați la ochi și la minte, căci prin mărturisitorul Meu avea să rămână mari mărturii pentru puterea turmei bisericii, pentru credință și pentru cruce, o, fiilor.

Omul care este creștin cu adevărat se cunoaște după roade ca și pomul și de aceea e bine să ai cum să-l cunoști pe om, o, și de aceea ți-am dat să știi că omul necunoscut e cursă pentru tine, fiu creștin, e cursă pentru oricine nu-l cunoaște, și e bine să se țină seamă de acest adevăr, căci duhul rău lucrează să strice, să înșele, să atragă omul de partea lui pentru lucrările lui cele potrivnice omului, o, și e plin pământul de om necunoscut, căci așa este pe pământ, dar Eu, Domnul, am lăsat învățătură de veghe peste cei de pe calea cu Hristos, numai să țină seama de ea cei care voiesc să aibă parte de ocrotire, de smerenie, de roade dătătoare de viață pentru el și pentru cei din jur, și iată, nu are înțelepciune de viață cel care nu are peste el povățuitor din partea lui Dumnezeu, veghetor pentru pașii vieții lui.

O, ce frumos s-a ales de partea duhului vieții acest mucenic când a fost să aleagă între adevăr și minciună! I-a înfruntat pe cei ce slujeau idolilor, a respins tot ce i se promitea pentru lepădarea de Hristos și s-a îmbrăcat cu Dumnezeul lui, al creștinilor, și și-a arătat roadele și mult a rodit, că mulți văzându-i roadele iubirii de Hristos au părăsit idolii și s-au unit cu Domnul prin moarte de mucenic și s-a umplut cerul de cei născuți prin credința acestui mărturisitor, iar celor ce nu le-a fost dat să înțeleagă minunile credinței și făgăduințele vieții veșnice au rămas pierduți, au rămas cu idolii, cu minciuna care stăpânește pe cei sortiți pieirii de veci. Iar când împăratul vremii a ispitit pe mărturisitorul Meu cerându-i să învieze un mort din mormânt, o, a ieșit mortul și a mărturisit statul lui în foc pentru slujirea la idolii cei mincinoși, trăind cu trupul pe pământ cu trei sute de ani înainte de nașterea Domnului.

O, iată ce mult înseamnă rugăciunea cea pentru tine și pentru cei ce au fost și pentru cei care vor mai fi, măi creștine al acestui cuvânt! Te-am învățat, fiule, rugăciunea vieții, te-am hrănit cu povață de cuvânt din cer, că au nevoie de înviere atâtea suflete pierdute prin păcat.

E lupta tot mai grea între lumină și întuneric, că duhul trufiei a căzut peste tot, peste mari și mici, și iată, lumina este tot mai lovită, tot mai necunoscută, din pricina celor ce nu vor cu lumina pe calea lor și a celor mulți care tot rătăcesc. Că Mă uit, fiilor, cum parte din slujitorii de altare țin robite de ei sufletele celor ce aud de lumina cuvântului Meu și le spun să nu se ducă spre ea cei care ar da să știe de la Dumnezeu, de la cuvântul Meu cel de azi, o, și le spun celor de sub mâna lor să nu se apropie, de parcă ar sta de vorbă cu niște copii pe care îi sperie cu „bau-bau”, iar oamenii nu știu ce să facă cu viața lor.

O, nu e „bau-bau”. E cuvântul vieții acest râu de cuvânt, dar cum să-l înțeleagă și cum să se apropie cei ce slujesc plăcerilor vieții ca și cei îndrumați de ei, și pe care nu-i ajută ca niște păstori de suflete, ci, din contra, le încurcă pașii, speriindu-i ca pe niște copii?

Dar iată pildă de luptă pentru viață, căci mucenicul Gheorghe nu s-a aplecat neînțelepciunii celor ce nu-L voiau pe Dumnezeu peste ei cu faptele vieții lor, o, și s-a ridicat mare cu Domnul mărturisitorul lui Hristos și a salvat de la deșertăciune suflete multe, iar Eu, Domnul, dau să-l așez să grăiască de lângă Mine, dar el voiește să grăiesc Eu, căci pentru el a grăit și grăiește credința lui, și grăiește iubirea lui, și acum se bucură cu sfinții întru venirea Mea cu ei și îi este mângâiere mare și îi este de ajuns, mai mult decât ar avea el să grăiască acum, căci faptele lui grăiesc ele și sunt ele povață multă pentru cei ce merg spre Domnul cu pașii vieții lor.

Așadar, fiilor, în ziua aceasta de sărbătoare de sfinți vă ridic și vă binecuvintez lucrarea pregătirii mesei de pomenire pentru cei adormiți, așa cum am lăsat Eu orânduiala cea din mijlocul poporului cuvântului Meu, și iată, aici în grădină îi chemăm să vină la masă cu Noi și cu voi, căci Eu sunt cu voi de fiecare dată venit cu mironosițele învierii Mele și cu ucenicii Mei de atunci și binecuvântăm această întâlnire, o, și toate scăunelele de aici vor primi spre popas în grădină pe toți cei de la Adam și până aici, căci lucrarea Mea cu voi este pentru înviere, fiilor, și este pentru răscumpărarea prin Hristos.

Binecuvântată să vă fie truda cea pentru pregătire și ziua de popas a Mea cu sfinții Mei, și a lor, a celor ce așteaptă tot timpul rugile și jertfele de aici pentru ei, fiilor, și iată, fiți pentru odihna lor, lucrați pentru bucuria lor, pentru mântuirea lor, iar Eu, Domnul, am grijă de voi pe veci de veci, căci omul creștin se cunoaște după roade ca și pomul, precum este scris despre lucrările fiilor lui Dumnezeu.

Binecuvântată să fie ziua de serbare a mironosițelor învierii Mele și masa care se va așterne și toți cei care vor sta la masă cu voi și cu Noi și cu cei pomeniți, oaspeți în grădină în duminica a treia după Sfintele Paști!

Și acum zic: ridicați-vă pentru pregătirea acestui popas, fiilor, iar Eu vă voi învăța de aproape ca să știți voi de la Mine și așa să lucrați.

O, fiilor, e vremea aceea când morții aud cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Meu de la voi și se ridică spre plata faptelor lor, dar mai ales spre iertarea lor cea prin stăruința rugăciunilor de aici pentru ei. Așadar, Eu, Domnul, vă îndemn iar și iar și mereu, lucrați cu Mine, fiilor, nu fără Mine să lucrați voi! O, cum să faceți aceasta? Iată cum: Toți cei care iau cuvântul Meu de aici, voi și ei, deschideți măcar în fiecare zi cartea cuvântului Meu ca să stau Eu de vorbă cu voi prin ea și să vă amintesc grăirea Mea cu voi, o, că mereu v-aș grăi, fiilor, și n-aș mai sfârși să vă grăiesc, căci Eu sunt fără de sfârșit, dar omul nu poate cât Dumnezeu, și poate Domnul ce nu poate omul.

Deschideți, fiilor, cartea Mea cu voi măcar când porniți la lucrul zilei! O, deschideți-o, fiilor, și luați din ea pe Duhul Sfânt, luați Duh Sfânt, luați din cer, luați ca să fiți din cer, ca să fiu cu voi din cer la lucrul zilei, fiilor, și apoi ca să grăiți între voi din cuvântul Meu cu voi, că altfel v-ar scrie satana la el că nu-L iubiți pe Dumnezeu, că nu împliniți cuvântul Meu, că nu vă pasă de grăirea Mea cu voi și o lăsați deoparte!

O, ce mult v-am dat, ce mult vă dau, ce mult grăiesc cu acest popor! Așa și atât ar fi să facă și poporul cu Dumnezeu. Cel ce nu stă cu Domnul de vorbă ziua și noaptea unul ca acela stă departe de Dumnezeu, Îl ține pe Domnul departe de el, trăiește singur, fără Domnul întru ale sale îndeletniciri de zi și de noapte, o, și se vede aceasta de pe pământ și din cer, căci faptele lui mărturisesc, iar împăratul David e pildă de urmat pentru cei ce iau calea cu Domnul, pentru viața lor pe pământ.

O, fiilor, cei ce grăiesc cu Domnul sunt mai blânzi, mai binevoitori, mai binefăcători, mai frați unii cu alții, mai aproape cu cerul și cu veșnicia, și binecuvântările cerului curg peste ei și prin ei. Această iubire voiesc să fie între Mine și voi, între voi și voi. Așa să vă fie zilele și nopțile, pline de Dumnezeu, o, fiilor, iar roadele iubirii vor mângâia în cer și pe pământ, căci cine are pe Duhul Sfânt, El mângâie, fiilor.

Acum iar și iar binecuvântare peste masa de întâlnire și de pomenire a mironosițelor învierii Mele și a ucenicilor Mei, iar la această masă vor sta cei pomeniți, cei adormiți, strigați de voi la masa lor de pomenire, fiilor. O, hai cu puteri de sus pentru pregătirea aceasta, și se va împărți îndeajuns.

Nu punem pana jos, că Mă gătesc pentru slavă de cuvânt și voi fi grăind la masă și Mă voi împărți cu povață, cu mângâiere, cu lucrul sfânt de împărțit pentru poporul cuvântului Meu și vom cânta aici împreună imnul învierii Mele: „Hristos a înviat!”, că aici la voi îngerii și sfinții cântă împreună cu voi înaintea Mea și leagă cerul cu pământul, o, și aceasta este slava lui Dumnezeu care lucrează aici, căci tainic lucrează Domnul aici, și de aici ia și împlinește Scripturile, căci toate împlinirile acestea trebuie pregătite să vină, și apoi vin.

Și acum pace vouă, și iarăși pace vouă, fiilor care-Mi pregătiți popas în grădină cu sfinții Mei și cu voi și cu cei ce vor prânzi cu Noi și cu voi! Lucrez cu voi, am casă la voi și cinez cu voi și-Mi arăt împlinirile, și ele se vor arăta tot mai mult și vor grăi și vor adeveri vouă adevărul cuvântului Meu cel dintre voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

06-05-2022