Utilizarea acestei pagini se supune Condiţiilor de utilizare a site-ului.


Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii DomnuluiCoboară slava lui Dumnezeu pe pământ și se face cuvânt și se face carte și merge peste pământ din loc în loc, iar cartea aceasta se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu, din care curge cuvântul Său peste oameni.

Mă slăvesc prin cuvânt peste pământ și am cetate pe vatra neamului român și am fii veghetori în cetate ca să-Mi așeze în carte cuvântul când Eu grăiesc de deasupra ca să fiu auzit și ca să fie scris cuvântul și așezat apoi pe cale ca să meargă și să hrănească din cer neamul omenesc și să știe oamenii că vine Dumnezeu cuvânt peste pământ.

Pace peste țara Mea de azi și peste cetatea cuvântului Meu, și de aici peste pământ!

Pace de la Dumnezeu peste pământ, peste cei credincioși și peste cei necredincioși de pe pământ, căci în curând nu va mai fi necredință pe pământ și toți oamenii vor ști și vor înțelege că este Dumnezeu, amin!

E sărbătoare pentru mama Mea Fecioara, mama Fiului lui Dumnezeu, împărăteasa care stă de-a dreapta Mea întru slava cea de sus a lui Dumnezeu. O, era mică mama Mea când a fost adusă de părinți și dată lui Dumnezeu pentru slujire. A stat supusă de micuță și a crescut slujind, iar când să treacă de vârsta copilăriei a venit din cer arhanghelul și i-a spus de nașterea Mea și a primit ea cu supunere vestea cea de la Dumnezeu și s-au împlinit apoi cele vestite prin prooroci și am venit Eu pe pământ prin naștere din Fecioară și a mers apoi peste toate neamurile de pe pământ această veste până azi, și a fost așa ca să se umple toate neamurile pământului de credința că a venit Dumnezeu pe pământ Mântuitor, și a rămas de pomenire această zi de sărbătoare două mii de ani și mai bine, și iată, lucrează cerul pe pământ ca să creadă oamenii și să aibă nădejde și să urmeze calea cerească la fel ca mama Mea Fecioara, cu credință și supunere ca și ea, după voia lui Dumnezeu, și ca să aibă ei Tată în cer, să le poarte El de grijă pe pământ.

O, mama Mea, ai fost vestită prin profeți că voi fi Fiul tău, mamă. Te-ai născut apoi pe pământ și ai crezut când îngerul te-a vestit că Mă vei naște. Credința aduce la împlinire voia lui Dumnezeu pe pământ, mama Mea, o, și nu e ușor aceasta pentru inima și mintea omului, căci omul este uituc, și se îndeletnicește cu multe pe pământ, dar Dumnezeu este Cel ce poate să împlinească voia Sa între oameni, o, și ce ușor i-ar fi omului să creadă și să se aplece cu cumințenie, cu smerenie, și să ia din cer pentru el pe pământ lucrul său, așa cum ai lucrat tu, ascultând și crezând, mama Mea!

O, hai să vorbim în cer înaintea celor de pe pământ și să Ne facem auziți ca să-i ajutăm pentru credință pe oameni, mama Mea!

— O, Fiule Iisus, toți cei cu mintea stricată și bolnavă și care-și zic: „Nu este Dumnezeu!”, toți aceștia nu Te vor avea de Dumnezeu nici după ce se mută din viața pământească, iar eu le spun lor:

O, dacă n-ar fi un Făcător a toate câte sunt văzute și nevăzute, n-ai mai fi nici tu cel care zici: „Nu este Dumnezeu!” și n-ar mai fi nimic din toate câte sunt, dar iată, pe pământ și sub pământ și în ape și în văzduh este viață, este de la Dumnezeu și Îl mărturisește și adeverește pe Dumnezeu că este, iar tu, nebun cu mintea, ar fi să-ți vezi boala și să nu vorbești altceva decât de boala ta, pe care nu ți-o poate vindeca decât Dumnezeu, și pe Care tu Îl defaimi că nu este și că tu ești, dar cel mai adevărat adevăr că este Dumnezeu ești tu, și dacă tu ești, este și Dumnezeu și de la El ai viață.

O, și dacă oameni mulți pe pământ cred că este Dumnezeu, de ce, oare, nu caută spre El și nu-L ascultă cu recunoștință pentru purtarea Lui de grijă în toată vremea a celor ce sunt între pământ și cer pentru oameni ca să le poarte oamenilor de grijă?

Omule, ai nevoie de suferință ca să nu-L uiți pe Domnul Dumnezeul tău și să greșești apoi ca Adam, care a dat să fie fără Dumnezeu peste el și să-și facă voia sa, dar voia sa l-a pierdut pe el de tot, o, și așa pățesc toți cei care iubesc să-și facă voia lor pe pământ.

O, oamenilor, o, fiilor, când bate Domnul la ușa voastră, când vă vorbește El acum vouă prin cuvântul Său, o, nu luați cu ușurință aceste clipe care vă probează pe loc credința și credincioșia și care vă cercetează purtarea cea dinăuntru și cea din afară. Fiți priveghetori pentru felul cum lucrează Fiul meu pentru voi și peste voi, o, și nu fiți ca și cei care nu L-au lăsat pe El să-i cerceteze și să le facă la vreme îndreptarea, iar dacă ei n-au voit, e pentru că au ales să rămână în voile lor bolnave și fără vindecător peste ei, și au pierdut ei calea vieții și au căzut spre păcat.

O, omule, o, fiule nesupus, dacă nu-L primești pe Domnul pentru pașii tăi e pentru că te dai mare, te crezi mare și în stare să-ți cârmuiești pașii vieții, numai că cei mari sunt cei ce se apleacă, sunt cei ce primesc ca să aibă și ca să poată și ca să știe cum să meargă. Când omul a greșit în rai din pricina neveghii de peste el, Domnul i-a spus lui: „Pământ ești și în pământ vei merge, iar până atunci pământul îți va rodi spini și ciulini”. O, fiilor, spini și ciulini sunt păcatele omului și acestea sunt rodul lui pe pământ și Îl înțeapă pe Domnul ca să nu Se poată apropia să-l cerceteze, să-i facă bine, să-i cârmuiască viața.

O, fiilor, fiți cer, nu fiți pământ, că în cer stă Dumnezeu cu cerul Lui de îngeri și de sfinți, și veți fi cu cerul Lui dacă veți iubi să aveți veghe peste voi, căci veghea vă păzește să nu păcătuiți, să nu vă despărțiți de Dumnezeu pentru păcat așa cum s-a întâmplat cu Adam, și a mers Adam în pământ dacă n-a iubit cerul și veghea cerului peste el pe pământ.

Se vor scula din mormintele lor cei adormiți și-și vor lua trupul așa cum l-a luat Fiul meu Iisus Hristos când a înviat din mormânt, și așa cum și-au luat trupul cei cărora li s-au deschis mormintele și au înviat odată cu Hristos și au stat pe picioarele lor mărturisind pe Dumnezeu, și așa se va împlini iarăși, după cuvântul Domnului, și toți vor sta înaintea Lui și vor mărturisi acest cuvânt, pe care-l auziți voi acum, și nu vor mai fi necredincioși, și se va înmulți credința peste tot pământul, și iată, lăsați-vă acum lucrați de cuvântul lui Dumnezeu și fiți cu credință mare înaintea Lui, că asta este vremea, o, și nimeni nu mai așteaptă, nimeni nu mai veghează pentru ea, nimeni.

O, Fiule Iisus, am grăit cu Tine înaintea oamenilor credincioși și necredincioși, și am grăit cu oamenii și am lucrat la cuvântul Tău, și așa să asculte și ei, că eu m-am dat acum pildă de ascultare de Dumnezeu pentru ca să învețe și ei ascultarea de Tine și să-și lucreze ei salvarea prin ascultare, o, Fiule scump al meu.

— Scumpă a Mea ești și tu, mama Mea. Mă aplec ca un copil în fața ta, și Mă aplec celor ce se apleacă, mamă, căci așa este lucrarea celui ce este copil, aplecarea este lucrarea unui copil al lui Dumnezeu pe pământ.

Acum, fiilor din cetatea Mea de cuvânt, vă vestesc pe voi să vă faceți vreme pentru praznicul Nașterii Mele când se cântă colinde pe pământ, că Mă uit din cer și văd că voi sunteți așteptați de mulți, și dacă văd aceasta vă vestesc să vă gătiți cu slava Mea și să vă așezați înaintea celor ce vă vor căuta spre bucuria și mângâierea lor, o, că nu mai au oamenii mângâiere, fiilor. Îi mângâi Eu, îi mângâiați voi, împărțim mângâiere, fiilor.

Acum, strângeți-vă mănunchi și gătiți-vă pentru ca să vă arătați cu slava Mea, și aveți grijă de această ascultare ce vă dau, căci voi sunteți din partea Mea peste pământ și v-am făcut cunoscuți că sunteți ai Mei și că Eu sunt cu voi și la voi acum, la sfârșit de timp. Nu v-au mâncat nici leii și nici lupii în vremea Mea cu voi, ci, din contra, am adus vreme bună pentru voi, vreme vestită în toată vremea cuvântului Meu că ea va veni, că Mă voi arăta cu poporul Meu și că vom hrăni credința și nădejdea multora, și apoi iubirea lor de Dumnezeu ca să pot să-Mi întind peste ei ocrotirea Mea în vremea trezirii cu spaimă a celor necredincioși și potrivnici lui Dumnezeu pe pământ.

Și acum, pace vouă, fiilor, în zi de praznic sfânt și de masă de cuvânt între Mine și voi!

Pace poporului Meu credincios prin ascultare, și pace celor ce vor învăța aplecarea cea pentru ascultare de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu peste pământ! Amin, amin, amin.

04-12-2023

Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și GavriilDeschideți ca să intru în cetate și în carte cu slavă de cuvânt și cu oștirile îngerești cele fără de număr, fiilor care străjuiți între pământ și cer pentru venirea Domnului la voi ca să împărțiți voi cuvântul venirii Lui peste pământ apoi! Vin cu sfinții și vin cu îngeri în oștiri nenumărate și intru la voi și găsesc cetatea și masa gătite de sărbătoare ca să vină cei din cer la voi și să-Mi las cuvântul sărbătorii îngerilor și să fac apoi minuni nevăzute ca să ajut credința celor slabi cu veghea, slabi de înger, fiilor.

O, pace vouă, pace vouă, pace vouă, fiilor! Pace și celor ce Mă iau de la voi când vin cuvânt pe pământ cu a doua Mea venire de la Tatăl la oameni, așa cum este scris să vin! Sunt venit în ziua aceasta cu miriade de miriade de îngeri, precum este scris în Scripturi despre oștirile îngerești, o, și nu are cine să citească și să înțeleagă și să creadă apoi Scripturile venirii Mele a doua oară de la Tatăl după om, fiilor. Vă am pe voi cu credință, și nu pot fără de credință de pe pământ să împlinesc nimic din cele scrise și vestite prin servii Mei prooroci în vremile de demult. Mă aplec și vă mulțumesc că v-ați aplecat să vă pregătesc și să-Mi ieșiți înainte cu credință, fiilor, o, că e vreme de mari împliniri cerești peste pământ și n-aveam cum să le lucrez, decât așa cum am lucrat acum două mii de ani când Mi-am ales niște ucenici ca să-i ajut să creadă și să umble cu Mine apoi și să vadă ei slava lucrărilor lui Dumnezeu între oameni și să mărturisească ei apoi peste pământ, căci Eu M-am dus apoi la Tatăl pentru două mii de ani și i-am lăsat pe ei mărturisitori ai Mei, ai lui Hristos peste timp, și să ducă ei Evanghelia Mea peste pământ din unii în alții, iar acum iată ce măreție, ce împliniri, fiilor, în vremea Mea cu voi, și câtă credință trebuie să așez înaintea Mea pe unde trec cu cuvântul slavei Mele ca să-l și împlinesc apoi!

Voi, fiilor, știți puterea cuvântului Meu și dau să-i fac pe mulți de pe pământ să creadă ca voi și să Mă aștepte și să Mă primească așa ca voi, o, că a venit și vine vremea împlinirilor mari, și nu mai încape între cei din cer bucuria că a venit și vine vremea Mea iarăși pe pământ cu oamenii, că vine Domnul cu sfinții și cu îngerii în cete fără de număr și Se slăvește în cuvânt peste pământ, fiilor.

Să audă cei de pe pământ ce grăiesc Eu cu voi! Eu sunt Cel ce Mi-am ales dintre oameni ucenici acum două mii de ani și i-am așezat temelia bisericii Mele și am lucrat cu ei după orânduiala pusă de Mine peste ei, iar Eu lucram din Tatăl între ei. Eu sunt și acum, Eu, Cel ce iarăși Mi-am ales ucenici ca și atunci, și sunteți aleși de Mine, nu de oameni, o, și Mi-am întărit iarăși biserica pe piatra ei cea dintâi, și care s-a mișcat din pricina multor păcate iubite de cei ce slujesc la altare și calcă peste orânduiala cea din părinți și clatină pământul și cerul cu neorânduiala vieții lor și lucrului lor, care nu mai este după Dumnezeu, ci după oameni este, iar Eu nu pot nimic să împlinesc cu cei aleși de oameni și nedesăvârșiți pentru lucrul cel de la Dumnezeu peste oameni, dar am ce să fac, și pot cu cei aleși de Mine ca să-i desăvârșesc Eu, o, și așa se lucrează când Dumnezeu lucrează, și v-am păstrat cu mare grijă în toată vremea cu acest cuvânt peste pământ și peste un popor mult povățuit, și de aceea am stat mereu cu povața Mea lângă voi, cei din urmă, că vedeam din cer și veneam și vă spuneam pe pământ, și numai așa am putut rămâne cu voi, fiindcă în vremea Mea cu voi nu a fost mulțime adunată după voi și pe lângă voi ca să trebuiască să vă împrăștie oamenii lui antichrist, o, și așa am putut să vă păstrez și să vă hrănesc tainic și să ajung cu voi la împlinirile de azi prin cei credincioși Mie, prin credința voastră, fiilor, iar în ziua aceasta sunt cu ceată mare, sunt aici cu oștirile îngerești și cu masă de cuvânt, și nu este loc aici pentru plimbăreți, o, nu mai este așa, și este loc pentru adus și împărțit povețe din cer, de la Cel ce vede și are cum să vă învețe pe voi și să vă deslușească tainele cerești și să împărțiți voi peste tot puterea lui Dumnezeu, Care lucrează prin cuvânt, fiilor.

Aici este locul din care se veghează pentru țară și popor din partea cerului, cu îngeri și cu sfinți prin lucrare de cuvânt, căci s-a dus vremea și puterea fiarei roșii de peste voi și poate Domnul acum, și este scris să fie așa, să biruiască Hristos asupra fiarei roșii și să slăbească puterea cea rea a omului necredincios și nestatornic pentru Dumnezeu, o, că a fost greu de tot mersul lucrării Mele prin cuvânt din pricina celor ce s-au lăsat slăbiți în credință și au lucrat de la mijloc și au făcut slăbire mersului Meu, ca și pe vremea cea dintâi a turmei creștine cârmuite prin apostoli, căci se duceau în lume înapoi dintre cei ce umblau o vreme cu Dumnezeu, și apoi cârteau și cădeau și defăimau pe cei rămași pe calea crucii Mele.

O, așa a fost și acum, că a stat creștinul vreme multă lângă izvorul Meu și cădea apoi în neputința de a mai merge mai departe cu Dumnezeu și se ducea în lături printre fiii veacului trecător, de unde au venit din lume, din viața cea cu păcat, și loveau înapoi cu dispreț, cu învinuiri, cu defăimarea drumului pe care și ei au mers și au putut să meargă până s-au dat spre slăbiciuni și s-au tras deoparte cu ele. Eu însă am rămas cu voi pe mai departe și mergem, fiilor, o, că nu mai e de stat, că vin împlinirile Scripturilor și rușinarea celor ce s-au îndoit și s-au smintit și au slăbit și li s-a luat darul credinței și au pierdut, bieții de ei, din pricina îngâmfării care doboară omul de pe picioare oricine ar fi el, și care rămâne fără Domnul, căci este scris că Domnul stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har.

Iată, pe lângă oștirile îngerești stau la masa de azi toți cei de la Adam și până azi născuți pe pământ și trecuți spre adormire și aud ei glasul Domnului și chemarea la masă și ascultă și vin la chemarea Mea prin strigarea cea de aici pentru ei și pentru rugăciunile cele pentru ei, de aici trimise la cer spre iertarea păcatelor lor, iar această mare de suflete se bucură nespus înaintea tainei lui Dumnezeu, Care aduce la împlinire Cer nou și Pământ nou și Ierusalim nou, precum este scris în Scripturi să se împlinească văzut între pământ și cer dincolo de vederea ochilor trupești, o, că nu se suie la mintea pământenilor vederea lucrărilor lui Dumnezeu, cele tainic înființate prin cuvânt, și care așteaptă la hotar să se lase spre vedere, o, și am la masa de azi această măreață bucurie și mângâiere a sufletelor celor trecuți, și care stau cete-cete acum și își împart această mângâiere în ziua aceasta de slavă, de sărbătoare cu slavă la masa Mea cu voi, fiilor.

O, vă cuprind în duhul mângâierii pe voi și pe cei adunați lângă voi în ziua aceasta de slavă cerească peste cetatea cuvântului Meu, că ați pregătit bucurie mare aici, acum, o, fii ai cuvântului Meu care vă hrănește pe voi.

E mare mângâiere din cer pe pământ, și de pe pământ spre cer în ziua aceasta binecuvântată în mijlocul poporului cuvântului Meu, în cetatea Mea de cuvânt pe meleagul neamului român, unde Eu, Domnul, Îmi pasc turma, oile care ascultă de glasul Meu. Îngeri miriade am astăzi martori ai tainei Mele cu voi peste pământ, și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina Lui toate semințiile neamurilor, și peste care Domnul stăpânește, precum este scris.

Vă cuprind, fiilor, acum în nor de heruvimi și de serafimi, norul din care Eu vă grăiesc vouă acoperit de aripile nevăzute ale oștirilor de sus, care Mă poartă. Îngerii luau chip pentru trimiterea lor cu cuvinte din cer, de împlinire pe pământ, o, și așa este mereu până azi, numai să fie cine să creadă și să primească din cer, și primesc doar cei pregătiți cu credința prin păzirea poruncilor, prin temerea de Dumnezeu, și mai ales prin viață sfântă, prin nemâncarea de carne și prin sfințenie, căci carnea nu ajută credința, iar poporul Israel care nu L-a primit pe Domnul mânca tot timpul carne și păcat, căci carnea este păcat, și de aceea i-am povățuit Eu pe cei care au dat de la ei împlinirea cerută pentru stat la masă cu Domnul aici, și le spun și acum lor așa:

O, nu forțați porțile, nu cereți să fiți la masa Mea aici dacă nu sunteți cunoscuți de cei de aici că sunteți așezați cu viață de Nou Ierusalim, și pentru care nu v-ați învoit și nu v-ați luptat și nu v-ați ales deoparte pentru Domnul. Am strigat mereu peste poporul care a dat să se apropie și să ia povața Mea de pe masa de aici, dar n-a ales să se adune lângă Mine cei așteptați să poată ceea ce Domnul cerea pentru cei care dau să rămână ai Mei. Strig și azi și spun celor ce au putut fi în poporul de Nou Ierusalim, și le spun lor așa:

Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am dat să te adun ca pe puii adunați sub aripile mamei lor pe vreme grea! O, n-ai dat să-ți faci adăpost sub mantia Mea, n-ai voit până la sfârșit cu Domnul, iar acum ești trist și pustiu printre fiii acestui veac trecător și-ți plângi pașii pierduți și Mă auzi binecuvântând celor ce Mă binecuvintează pe pământ.

O, Românie, Românie, țara Domnului la sfârșit de timp, o, cât te-am mai strigat în vremea cuvântului Meu din mijlocul tău! Am voit și voiesc să te adun și să-ți dau Cerul cel nou și Pământul cel nou. Te întreb și acum, vrei tu, oare, acest mare dar? Mi-a dat Tatăl să te dăruiesc cu aceste podoabe fără de preț. O, vino spre această slavă a ta de la Tatăl, vino, iubito, vino, țara Mea de azi! Stau cuvântând de deasupra ta și-ți rostesc cu dor mult numele tău frumos și mare la Domnul. Eu te voi ajuta să fii și să rămâi și să-L slujești cu viață sfântă pe Domnul Dumnezeul tău, și voi fi Cel Care va împlini această sfântă măreție a ta de la Domnul.

O, pământule, pământule plin cu fiii neamurilor de peste tine, o, câte minuni doveditoare a lucrat Dumnezeu de deasupra peste tine! Cer nou și Pământ nou am de așezat la vedere și nu știu oamenii cum vine această împlinire. Omul zidit de mâna lui Dumnezeu a ajuns în iad și a stat aproape cinci mii de ani ai vremii măsurate de pe pământ, o, și M-a trimis Tatăl în iad după om pe calea pe care a ajuns Adam în iadul lui satana și am spus în ziua aceea că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat și i s-a luat ceea ce el a luat de la Dumnezeu, adică pe omul zidit de Dumnezeu, și apoi pe urmașii lui în număr mare, și apoi Eu am venit înapoi și Mi-am luat trupul din mormânt și M-am arătat viu și lucrător pe mai departe pentru lucrarea Tatălui dată Mie, ca să Mă întorc apoi iarăși la Tatăl, de-a dreapta Sa.

Iată ce spun Eu tuturor celor de pe pământ vii cu trupul: Toată viața omului pe pământ este locul și timpul în care el trebuie să-și pregătească veșnicia cu Hristos, unde trebuie să-și strângă ca să aibă, ca să-și facă loc lângă Domnul, o, că M-am dus ca să pregătesc loc, ca acolo unde sunt Eu, să fie și cei ce se pregătesc să fie ai Mei aici, și pe vecii apoi.

E mare și e dulce taina vieții veșnice și am venit cuvânt pe pământ să-i spun omului de ea. Stau cetele îngerești privind slava cuvântului Meu când Mă scriu cu el pe pământ. O, stai și tu, creștine, stai și tu cuprins în taina și puterea cuvântului Meu de peste tine, stai cu temere de Dumnezeu, Care-ți cuvintează ție tainele cele pentru tine și pentru soarta ta cerească, dacă vrei iubirea Mea s-o ai de partea ta în viața ta cea veșnică. Trupul Meu cel înviat e plin de măreție. Mă port cu el între cer și pământ și Mi-e dor să Mă vezi lângă tine aievea și să ne privim la masă când stăm. O, caută cu dor această părtășie cu Mine, că Eu cu dor aștept să-ți înnoiești văzul și să-L vezi pe Dumnezeu, fiule creștin. De aproape șaptezeci de ani grăiesc peste pământ acoperit de aripile heruvimilor slavei Domnului și ale serafimilor care-Mi tăinuiesc trupul și mersul Meu peste tot.

Și acum iar și iar vă cuprind în norul de heruvimi și de serafimi din care vă grăiesc cuvântul Meu, a doua Mea venire de la Tatăl la om, fiilor. E plin de Dumnezeu meleagul cetății cuvântului Meu. Plutește Duhul Meu și iubește mult și iartă mult, și mult mângâie El și vă spune: Pace vouă și mesei Mele cu voi și cu cei din cer, fiilor! Pace vouă din partea cetelor îngerești, o, fiilor! Răsună trâmbițele îngerilor peste pământ ca să tremure tot mai mult satana la glasurile îngerești care-Mi poartă venirea.

Pace peste tine, România Mea, căci Domnul cu tine începe veacul cel nou, veacul care va rămâne pe vecii, o, țara Mea cea de la sfârșit de timp! Amin, amin, amin.

21-11-2023

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de MirE plin cerul deasupra aici de slava oștirilor cerești și îngerești, și e pregătire cu slavă pentru sărbătoarea care vine, și de aceea așez cuvânt de știre că vine sărbătoarea îngerilor și trebuie pregătire în cetatea cuvântului Meu, ca să vin Eu, Domnul, și să grăiesc cu slavă, să vin și să împart cuvântul Meu peste pământ, căci sunt Cuvântul Tatălui și pot prin cuvânt să lucrez cerul cel nou și pământul cel nou și toate minunile acestei împliniri proorocite să vină și să se ivească, numai să fie credință și har prin credință, fiilor din cetatea cuvântului Meu.

Iar acum suntem aici, fiilor, Eu și sfinții Mei, Eu și ceata mucenicilor mărturisitori ca să serbăm pe marele mucenic Dimitrie, mărturisitorul care a stat înaintea împăraților pentru numele Meu, și iată sărbătoare de cuvânt, și pace vouă, o, fiilor! Și putere din cer pun peste voi, că vă găsesc plăpânzi, și nu stau mult în cuvânt în ziua aceasta, dar trebuie să vestesc binecuvântare pentru serbarea îngerilor și pregătirea ei și ca să puteți prin binecuvântarea Mea mereu, prin Dumnezeu să puteți, fiilor.

La începutul Meu prin trâmbița Mea Verginica, după anul 1955, am grăit mult și am vestit multe împliniri că vor veni ele, dar pentru aceasta trebuie credință ca în toate vremile când Eu, Domnul, am împlinit și am lucrat pe cele scrise în prooroci și în Scripturi, iar acum împlinesc cu voi pe cele vestite la începutul lucrării Mele de cuvânt, că am de pregătit pe România și poporul ei, țarina cu comoară în ea, venirea Mea în cuvânt peste pământ pentru împliniri mari, iar Eu Mă sprijin pe voi, și de aceea trebuie să vă am treji mereu, la lucru mereu cu Mine, fiilor.

Dar pe unii dintre cei ce cred trebuie să-i îndemn cu și mai mult cuvânt dacă ei nu veghează îndeajuns să asculte de povața Mea, căci Eu, fiule creștin, când dai să fii îndărătnic și neaplecat, vin aproape ca să-ți spun starea ta, și vin prin chipul celor de lângă tine așa cum dau Eu să lucrez și să-ți vestesc, iar dacă tu nu primești, dacă zici că e omul, că e fratele, tu faci atunci ca poporul Israel care nu M-a primit și M-a respins și M-a dat pieirii, căci era îndărătnic pentru ascultare acest popor, o, și să nu faci și tu așa, că Eu vin din cer la tine, nu de unde o fi, și trebuie să am fii cu temere de Dumnezeu în ei, că altfel nimeni nu ascultă, nimeni, decât cei care tremură la cuvântul Meu, și în care Îmi pot găsi plăcerea și împlinirea, precum este scris.

Grăiesc în cetatea cuvântului Meu și dau povață peste toți cei care se numesc poporul Meu și spun: Cine nu se teme de Dumnezeu tot timpul, acela nu este cu Dumnezeu. Cine se teme de Domnul, unul ca acela Îl recunoaște de Stăpân Atotputernic, și așa Îl mărturisește Dumnezeu al său, iar altfel omul nu este al lui Dumnezeu.

Vă învăț, fiilor, prin coborârea Mea cuvânt spre voi, și vă învăț și de lângă voi, vă învăț și din cer și de pe pământ, ca nu cumva să credeți în zadar cuvântul venirii Mele, că mulți Îmi caută cuvântul când vine, dar nu-l și așează peste ei împlinit, iar Eu, Domnul, voiesc să-i împlinesc pe cei ce M-au luat de călăuză a lor, o, că nu oricum se cheamă că ești lucrat de acest cuvânt, ci numai când ai temere de Dumnezeu și stai mic în mâna Sa lucrătoare de om nou.

O, dar nu sunt mulți cei cu această înțelepciune în ei, și de aceea ca și acum două mii de ani îi învăț mereu pe cei ce se apropie să meargă pe cale cu Mine, o, și am și tot am multe să le așez spre lucru, numai să fie temere de Dumnezeu și credință și aplecare cu sfială și ascultare deplină de cele din cer venite pentru cei ce se așează ca fii ai lui Dumnezeu înaintea Mea pentru facerea lor.

O, fiilor, stați la lucrarea facerii dacă ați ales să mergeți pe calea cuvântului Meu din vremea aceasta pentru pregătirea unui popor nou, prin care Eu Îmi împlinesc Scripturile care mai sunt de împlinit, fiilor. De aceea iată ce vă spun ca să știți de la Mine:

Nu sunt cei drepți cei care-și caută și-și fac dreptate singuri. O, nu aceia sunt cei drepți, ci sunt drepți cei aplecați, și care pot spune mereu înaintea unui cuvânt de mustrare: „Acestea și mai mari decât acestea am făcut”. Și iarăși spun, fiule creștin, căci sub chipul celor de lângă tine vin și-ți dau povață sau dojană sau lucrare să lucrezi, și aceasta spune mult, numai să ai minte de la Dumnezeu, nu de la tine, căci ești deprins să-ți cauți singur dreptate și Îl alungi pe Domnul de lângă tine când dă să Se apropie să lucreze la facerea ta.

Strig și tot strig peste pământ și peste oameni ca și cum aș spune mereu: Iată Mirele, ieșiți întru întâmpinarea Lui! Strig mereu peste România ca s-o pregătesc pentru întâmpinarea Mea și lucrez cu voi, cu cei credincioși ca să pot prin credința lor, o, fiilor. Vă spun tuturor: Învățați credința și lucrarea ei, învățați de la sfinți și fiți credincioși, fiilor hrăniți din cer cu mana cuvântului Meu. Lucrați ca sfinții care au biruit și au rușinat pe împărații cei trufași și fără Dumnezeu peste ei, și iată, cel sărbătorit azi are de la Mine intrare în carte și grăiește el așa în ziua lui între sfinții cei de sus:

— Am fost creștin în taină, Doamne, și le spun celor mai mici ai Tăi de azi că harul credinței întru Hristos alungă până și teama de moarte și face cale vieții de sus asupra celor cu credință tare prin iubirea lor pentru Tine, Doamne Iisus.

Am fost urmașul tatălui meu după trup la cârma cetății încă de tinerel, dar nelepădându-mă de Tine am rămas urmașul Tău, și m-a dat la chin împăratul dacă l-am rușinat cu numele Tău mare și l-am biruit prin credința în Tine, căci Te-am iubit, Doamne, urând veacul acesta trecător, care omoară sufletul în om, averea Ta din om, Doamne.

Așadar, credință cu aplecare, căci altfel credința nu poate nimic, o, fii ai lui Hristos. Învățați temerea de Dumnezeu, care vă aduce la ascultare și la aplecare pentru lucrarea facerii, o, și așa să-i ajuți Tu, Doamne, să fie ei, și pace Ție în mijlocul lor și învață-i pe ei pacea Ta!

— Așadar, pace vouă, fiilor! Aceasta să învățați să aveți când Eu vă dau vouă. Și acum spun iarăși cuvânt de binecuvântare peste tot lucrul vostru cu Mine, iar sărbătoarea îngerilor să se ridice la cer de la voi odată cu pomenirea celor adormiți, pe care voi îi veți așeza la masa sărbătorii spre mângâierea lor, fiilor.

Am dat de știre aici să învățați mângâiere să lucrați, că altfel își fac loc stări neodihnitoare și neaplecare, fiilor. Aplecarea aduce pace și mângâiere, numai să luați pildă de la o pisicuță care împarte mângâierea ei celor din jurul ei, că merge vestea că pisica vindecă durerea trupului celui bolnav sau ostenit, dar această vindecare nu vine din altceva al ei, ci numai din duhul care trăiește în ea, duhul mângâierii, căci pisica mângâie, mângâie mereu, o, fiilor. Omul însă e mai jos cu sufletul din el. E încordat omul, e plin de sine, se tulbură în el, e trufaș, căci îi lipsește duhul mângâierii, se tulbură, căci are în el duhul trufiei, care-l dă de gol pe stăpânul cu care lucrează el, pe satana cel trufaș, cel îngâmfat. Iar cel care-L are pe Domnul de Stăpân, acela se apleacă, nu-și caută dreptate, nu dorește să aibă, căci este blând și smerit cu inima ca și Dumnezeu.

Sunt tot timpul cu privirea și cu urechea peste voi, fiilor. Așa lucram și cu ucenicii Mei cei de acum două mii de ani, pe care mereu îi învățam și le îndreptam pașii. Vă culeg cuvintele, purtarea, iar dacă sunteți aspri, vin lângă voi și vă mustru și vă învăț iubirea prin toate, o, fiilor, numai să știți voi să primiți pe Dumnezeu, căci omul nu are dreptate, de vreme ce este greșit în multe, nu în puține, iar fiii lui Dumnezeu învață de la Dumnezeu, căci Eu sunt blând și smerit cu inima, fiilor.

Iată, acum vă îndemn spre lucrarea mângâierii și vă întăresc și vă sprijin pentru aceasta, ca să puteți pregăti fântâna de la Maluri și să fie dăruită celor din cetate care nu au apă și așteaptă să aibă, fiilor. Vom face să fie vreme prielnică și să puteți lucra acest cadou pentru cei lipsiți de apă, căci Domnul îndeamnă la pocăință pe cei din cetatea trâmbiței Mele Verginica, fiindcă în vremea Mea cu ea s-au ridicat cu răutate cei răi din acest sătuț și au vândut-o la cei care au chinuit-o pentru că era a lui Dumnezeu, iar noi acum le dăm îndemn spre ascultare și spre căință în numele celor ce au prigonit-o pe ea atunci și nu mai sunt pe pământ și așteaptă ei o mângâiere, o iubire spre ei. Așadar, să grăbim să le dăruim această bucurie și vom merge apoi mai departe pas cu pas pentru gătirea cu slavă a acestui petecuț de pământ mărturisitor venirii Mele cuvânt pe pământ, începând de acolo, de la Maluri, o, fiilor.

Nu uitați ce v-am spus: Eu sunt în față și mergem pas cu pas și scriem în carte toate câte se fac, și vom scrie mai mult în ziua sărbătorii îngerilor și rămâne să numim fântânile săpate, să le dăm îngeri, începând cu cea pentru săteni, iar voi căutați cu toată aplecarea binecuvântarea Mea mereu, și așa să lucrați tot ce fac Eu cu voi pe pământ, și totul să se adune în cer lângă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și numai pentru Dumnezeu să fiți voi pe pământ și numai Lui să-I dați loc pentru dreptatea a toate, iar voi, voi toți, stați aplecați, și nu uitați că Eu, Domnul, sub chipul celor de lângă voi vin spre voi și stau cu voi cu facerea cea de sus, ca să vă dau chip frumos și să fiți voi chipul Meu, chipul fiilor lui Dumnezeu pe pământ între oameni să fiți voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

08-11-2023