Utilizarea acestei pagini se supune Condiţiilor de utilizare a site-ului.


Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și GavriilMai întâi întăresc pacea Mea pentru calea cuvântului Meu peste pământ și spun: Pace ție, cetatea Mea de Nou Ierusalim pe pământ, și pace vouă, fiilor din cetate, ca să așezăm în carte cuvântul sărbătorii arhanghelilor Mei Mihail și Gavriil și a tuturor cetelor îngerești, și sunt deasupra oștiri de îngeri în sărbătoare, fiilor, căci Eu, Domnul, am cetele de sfinți de jur-împrejur și Ne așezăm în decorul sărbătorii și vă avem primitori, și suntem împreună la masa cea sărbătorească a îngerilor, o, fiilor!

Pace vouă, pace și mângâiere, o, că numai Eu am grijă de aceste daruri peste voi ca să-Mi puteți fi sprijin să Mă așez cuvânt peste pământ și să așez întăritori îngerești peste voi și peste țară și peste cei ce-Mi cer pe pământ, că mângâieri voiesc să împart, și pace cerească voiesc să întăresc ca să vadă satana și să se înfricoșeze de mâna lui Dumnezeu, de puterea Făcătorului lumii, de Cuvântul Care a făcut cerul și pământul, o, fiilor.

Iată, iată oștirile îngerești și cetele de sfinți stau înaintea cuvântului Meu ca să se așeze la hotarele celei binecuvântate încă de la început, că am pe România de țară pregătită de Tatăl pentru Mine la început și la sfârșit și lucrez în ea lucrările lui Dumnezeu, tainele cele nepricepute oricum, tainele lui Dumnezeu, și spun acum:

Să se așeze cete-cete oștiri de îngeri de jur-împrejur, și sus și jos, și să fie țara Mea sub pecetea cea ocrotitoare a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, și să știe satana, și să știe duhul omului antichrist că acest meleag are această pecete peste el și să se înfricoșeze de ea, căci Eu, Domnul, sunt Cel ce împlinesc Scripturile, o, și nu se poate altfel, și toate slugile potrivnice lucrărilor Mele peste pământ și peste noroade să vadă și să se teamă de Dumnezeu din zi în zi mai mult, până când ziua Mea cea de slavă va împlini biruința Mea mai mult decât acum două mii de ani a stăpânitorului acestui veac trecător, o, și va fi frumos și va fi Dumnezeu, numai Dumnezeu și frumusețile Lui cele veșnice și cei frumoși pentru El, iar satana și slugile lui și lucrările lor se vor topi ca ceara sub puterea Duhului Sfânt, Care stă la cârmă, fiilor, o, și să se întărească în această credință neamul român, căci țara Mea este acest meleag, și fericiți sunt fiii acestui neam, mai ales cei iubitori de Dumnezeu și de slava Sa peste acest meleag, că iată-Mă cu râul cuvântului gurii Mele în mijlocul acestui neam binecuvântat de la facerea lumii pentru atunci și pentru acum, după alegerea lui Dumnezeu, și pace sfântă peste acest pământ, și pe Duhul Sfânt Mângâietorul lucrător aici, și de aici vestitor peste tot!

Așez acum îngeri de jur-împrejur, și sus și jos aici, peste cetatea Mea de cuvânt.

Fiilor, fiilor, scriu cu voi pe stâlpi numele arhanghelilor și cete de îngeri din stâlp în stâlp. Scriem pe piatră nume de sfinți, numele cetății Domnului, numele Domnului, numele cetelor cerești, rugăciuni, laude Domnului, aripioare de cuvânt, pecetea Domnului, toate acestea așezate sub semnul sfintei cruci din loc în loc, din stâlp în stâlp, ca loc de închinare, și la care se apleacă oștiri cerești cu Mine în sărbători, fiilor. Arhanghelii Mihail și Gavriil vor împlini această ordine sfântă acum peste țara Mea de azi și peste cetatea Mea în mijlocul ei, iar voi veți sluji cu ei aceste întărituri sfinte, căci duh este satana, și trebuie să întâlnească acest duh potrivnic biruința lui Iisus Hristos mai mult decât acum două mii de ani, că a venit această vreme, iar vremea lui e pe sfârșite, pe când vremea Mea e tot la început mereu, mereu, căci sunt Cel veșnic, sunt Cel ce sunt.

Cuvânt de mângâiere așez peste tine, țara Mea, țara venirii Mele cuvânt peste pământ. O, să te mângâie pe tine păstorii de suflete, țara Mea, să treci cu Mine prin toate ca și până acum și să biruiești ca Mine mereu, mireasa Mea! O, ești frumoasă. Te-am zidit frumoasă să fii pentru mângâierea Mea, pentru ca să Mă mângâi cu tine și de la tine, că duc lipsa mângâierii, iubito. Mi-e dor de mângâiere, că pe toate le-am zidit ca să-Mi fie de mângâiere.

E lipsă de duh de mângâiere pe pământ, și voiesc să te fac izvor de mângâiere, țara Mea. Îngerii Mei dau să facă din mijlocul tău această minune și s-o împartă, dar trebuie să se lucreze și de pe pământ la această minune.

Se așează acum îngeri la hotare de jur-împrejur, sus și jos, țara Mea. Îmi ești dragă, fiindcă te am de la Tatăl încă de la facerea lumii. O, gătește-te frumos pentru Domnul tău, pentru Mirele tău! Îmbracă-ți rochița de mireasă și ieși de sub povară, așa cum am ieșit Eu ca să biruiesc ca un puternic atunci când vrăjmașul s-a încumetat să Mă doboare, și n-a priceput el că Eu sunt Cel veșnic, că sunt Cel ce sunt, o, și așa va păți și acum acest vrăjmaș, ba cu vârf și îndesat va primi acum rușinea și se va topi de tot.

O, pace ție, pace ție, țara Mea de Nou Ierusalim! Să te cânte fiii tăi cei credincioși Mie și ție, să cânte ei iubirea Mea de tine! Binecuvântarea Mea de peste tine este armă asupra vrăjmașului Meu și al tău. O, pace ție! Eu sunt Domnul Dumnezeul tău încă de la început. Duhul Sfânt Mângâietorul să stăpânească peste tine, și de jur-împrejur pentru tine, căci Duhul Sfânt cârmuiește lumea, precum este scris.

Grăiesc cu voi acum, fiilor din cetatea Mea de cuvânt. Mă aplec cu mângâiere pentru voi. Ați pregătit mângâiere pentru cei ce așteaptă să primească strigarea Mea la masa de aici, și daruri, fiilor. V-am sprijinit, iar voi ați pregătit masă de pomenire pentru ei și ați împărțit poporului cuvântului Meu, așa cum i-am spus, că va primi binecuvântarea Mea.

O, să nu uiți, să nu uiți, măi popor hrănit din cer, o, nu uita că mari minuni face împlinirea cuvântului Meu de către cei care-l iau de la Mine când el vine pe pământ. O, ai grijă să fii împlinitor, și nimic să nu dorești mai mult pentru tine, decât pe Domnul împlinit peste tine cu voia Sa, cu cuvântul Său cel sfânt, că iată ce face omul pe pământ! El strânge comori, și nu știe cui le adună, precum este scris, că pierde apoi tot ce-și strânge, pierde ca și sluga aceea care, lucrând într-o zi la un om înstărit, s-a căpătat seara cu o cofiță de lapte ca să-l aibă de hrană acasă și i-a spus omul bogat: „Roagă-te să-l înmulțească Domnul”, și ducându-se l-a pus la foc să-l fiarbă, iar când dădea să fiarbă a dat pe foc, iar el striga bucurându-se și rugându-se: „Sporește-l, Doamne!”, o, și a sporit pentru foc. Iată, așa e cu bogățiile, și nu știe omul de ce le strânge, bietul de el, și uită el de Dumnezeu și uită de suflet și uită de viață, până ce se sfârșesc toate bucuriile, până ce dă totul în foc. Dar împlinirea cuvântului Meu face minuni care nu trec, o, și de aceea să știi, poporul Meu, să faci tu această minune și vei fi ocrotit prin ea, prin iubirea ta de Dumnezeu, Care Se dă ție cuvânt prin acest izvor.

O, fiilor care vă hrăniți din masa Mea de cuvânt, păstrați-vă aproape cu îngerul vostru păzitor, păstrați-vă lângă el, păstrați-l lângă voi, și învățați această lucrare ocrotitoare din partea lui Dumnezeu pentru voi. Nu știu oamenii, nu știu nici creștinii puterea acestei taine, ocrotirea cea de la Dumnezeu împărțită s-o aibă omul aproape. De aceea de multă vreme tot spun: păstrați-vă sub ocrotirea Mea, umblați în lumină, fiți veghetori!

Și acum îngerii lui Dumnezeu se împart cu daruri de sus pentru cei ce împlinesc cuvântul Meu peste ei, și iarăși spun că e mare minune să împlinească omul acest cuvânt venit de sus ca să-l facă pe om asemenea lui Dumnezeu prin împlinirea cuvântului Său!

Îngerii Mei slobozesc glas între ei și Mine și spun în cor, în cete spun:

— Îți mulțumim, Doamne, că Tu împărățești și că ne dai lucrarea Ta s-o lucrăm pe pământ ca și în cer! Ne este dor de biruința Ta cea de la sfârșit de timp, Stăpâne Doamne. Ne este dor de serbarea Ta de biruință, de ziua Ta cea mare pe pământ. Așteptăm porunca Ta ca să sunăm din trâmbițe și să cadă Babilonul și să biruiască duhul credinței sfinte, Duhul lui Dumnezeu în toți pământenii.

O, slavă Ție în mijlocul celor ce sunt credincioși venirii Tale cuvânt pe pământ! Ei sunt bogăția cea de mare preț din zilele acestea, bogăție care nu piere, Doamne.

O, slavă Ție, Doamne, pentru această zi de serbare pentru noi, pentru cetele îngerești! Ne aplecăm acum, aici, în așternutul care ne adăpostește această zi de serbare pentru noi.

O, nu este biruință fără Domnul. Să știe toți de pe pământ, toți care doresc să fie biruitori, să știe că numai cu Domnul biruiesc cei ce sunt biruitori, culegându-și cerul de bogăție a lor pe pământ și în cer.

Am grăit în Tine și din Tine în ziua noastră de serbare în cer și pe pământ și Te-am mărturisit, Doamne, și duhul mângâierii l-am zidit prin cuvânt.

— Slava Mea este zidită de voi, din voi, o, slujitori cerești ai Mei, purtători de Dumnezeu din loc în loc. Mi-e dor să dau deoparte ceea ce Ne acoperă ca să stăm în taină între om și Dumnezeu. Mi-e dor de cele veșnice peste pământ și peste oameni. Voi lucra să întăresc credința în tot mai mulți, și să lucrez prin puterea credinței lor, prin statornicia credinței să lucrez. Mi-e dor să poată omul pentru Dumnezeu, și Dumnezeu pentru om. Mi-e dor, Mi-e tot mai dor de părtășia Mea cu cei de pe pământ. O, de M-ar aștepta ei! Mi-e tare dor să vin, să vin curând, să spună omul: „Vino, Doamne!”, iar Eu să-i răspund: „Vin curând!”, și apoi să vin.

O, pace vouă în zi de sărbătoare îngerească, fiilor! Cetatea Mea de cuvânt e plină de sărbătoarea îngerilor, și e plină de bucuria celor ce au poposit la masa îngerilor Mei pentru mângâiere în zi de pomenire pentru ei, pentru cei ce așteaptă de la Domnul prin voi.

O, mângâiați-vă slujind, măi fiilor! Le-aș spune celor ce așteaptă de la voi pentru ei puteri și mângâieri, iar și iar le-aș spune să nu vă mai slăbească puterile, căci voi sunteți plăpânzi și mici cu puterea. I-aș ruga iar și iar să caute spre cer, că am nevoie de putere în voi pentru Mine, fiilor.

Vă cuprind și vă strâng spre mângâiere, măi fiilor. Doar Eu mai sunt Cel ce vă întăresc și vă dau să puteți. Puțini sunt cei cu care vă puteți sprijini, căci suflețelele vă sunt plăpânde, fiilor. O, așa sunt ai Mei, ca să pot fi Eu de partea lor și pentru ei.

Mă aplec pentru tot ceea ce lucrați și trudiți pentru popasul Meu la voi cu sfinții și cu îngerii Mei, fiilor, așa cum a fost și ziua aceasta. O, pace vouă! Vă alin cu acest dar sfânt: Pace vouă, fiilor!

Ascundeți-vă în această minune, în acest acoperământ, în pacea Mea de peste voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

21-11-2021

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de MirCuvântul Meu se așează în carte prin voi și se așează peste voi, fiilor din cetatea cuvântului Meu, iar Eu, Domnul, așez pace peste voi. Pace vouă, fiilor!

Este nevoie multă de pacea Mea peste pământ, numai să aibă cine să o cunoască pe ea, iar Eu voiesc să întăresc sub pacea Mea pe poporul cuvântului Meu, pe cei ce așteaptă și iubesc și fac faptă peste ei cuvântul Meu de peste ei pentru viața lor cu Dumnezeu, căci viața cea fără Dumnezeu în om e străină de Dumnezeu și de pacea lui Dumnezeu.

Îi trebuie omului dragoste din cer, fiilor, că de pe pământ el nu poate cunoaște taina dragostei și lucrarea ei cea plină de răbdare până la sfârșit, ca nu cumva să se stingă ea mai devreme și să nu-și împlinească lucrarea ei cea binefăcătoare peste sufletul și trupul și duhul omului.

O, fiilor de la izvor, pace vouă, măi fiilor! Căutați să aveți mereu această lucrare a păcii Mele cu voi, ca să fiți sănătoși pentru Domnul prin ea și ca să vă păstreze ea în duhul ascultării, fiilor. E zi de sărbătoare de sfinți, iar Eu ascult de dorul cel din sfinți și le dau lor mângâiere, și vă dau și vouă lângă ei când vin cu ei la voi ca să-i bucur pe ei, ca să lucreze ei cu Mine peste voi ceea ce dorul îi învață pe ei, căci dorul sfinților Mei este să biruiesc Eu, Domnul, toată împotrivirea asupra lui Dumnezeu pe pământ și să-L cunoască desăvârșit pe Dumnezeu toată suflarea omenească, tot omul greoi la auzul adevărului cel despre Dumnezeu pe pământ și în cer, iar Eu vin curând, o, și nu dă omul să știe și să creadă și să se așeze cumva să Mă poată primi cu pace, cu umilință, cu credință, fiilor.

A fost nevoie pe pământ mereu de mărturisitori pentru Dumnezeu ca să nu se stingă adevărul lui Dumnezeu între oameni când prea mult se căuta nimicirea Lui de către cei îngâmfați până la scaunul lui Dumnezeu, o, și așa a fost și cu mucenicul scris azi în calendarul sfinților cu mărturisirea lui, a credinței lui mărturisitoare de Dumnezeu, și iată-l pe el, pe cel ce nu s-a rușinat să-și arate credința și pe Dumnezeul lui, pe cel așteptat de sfinți să lucreze peste pământul oamenilor, peste mintea lor, peste inima lor, ca să-L știe oamenii pe Dumnezeu de Stăpân în cer și pe pământ, și iată-l mărturisitor pe mucenicul Dimitrie, pe cel ce a biruit doi împărați păgâni, fugind el de măririle pământești și rămânând mărturisitor credincios lui Dumnezeu pe când creștinii erau pedepsiți pentru credința lor și pentru Dumnezeul lor, o, și s-a arătat slava lui Dumnezeu pentru cei credincioși Lui și mărturisitori până la sânge, și iată ce lucrare are credința, fiilor!

O, ce să fac cu cei care nu știu să-și mărturisească credința? Cum Mă pot Eu, Domnul, sprijini pe unii ca aceștia? Credinței îi trebuie măcar ascultare de Dumnezeu dacă nu o mai mare mărturisire a ei. Vin din cer pe pământ cuvânt în vremea aceasta și se apropie să ia cei ce Mă știu sosit pe masă la voi, fiilor, dar lor le trebuie ascultare de tot cuvântul Meu, care îi ocrotește el însuși pe cei ce cred în el ascultând și împlinindu-l peste ei, peste pașii lor cu Dumnezeu.

O, fiilor, ascultarea este cel mai puternic înger păzitor al celor ce se dau de partea lui Dumnezeu cu pașii lor. Aș vrea să se bizuie toți cei ce se hrănesc din gura Mea, aș vrea să se bizuie ei pe ascultarea lor de cuvântul Meu, și nu pe voi, căci pe voi vă slăbesc de tot cele puse peste voi când ele vin să încerce pe cei puțin ascultători între cei ce Mă iau de la voi cuvânt. Mă uit peste voi cum vă slăbesc puterile când se lasă peste voi greul de peste cei ce ascultă mai puțin de Dumnezeu. Îi povățuiesc pe ei pe toți să asculte de cuvântul Meu, și așa să vă ajute și pe voi, să vă ajute cu împlinirile cerute lor de Mine pentru binele lor.

O, poporul Meu de peste tot, tu, care iei de la izvorul lui cuvântul Meu, mărturisește-L pe Dumnezeu prin ascultarea ta de El, și vei fi ocrotit și ajutat de Dumnezeu și Mă vei ajuta să pot să merg și să pot, căci mersului Meu de azi îi trebuie putere, îi trebuie vlagă, îi trebuie pace și mângâiere, și iată, e nevoie să asculți de Dumnezeu ca să-ți fie bine, ca să-l ținem departe pe satana cu toate ispitele lui.

O, nu mai pot creștinii de acum ceea ce puteau cei de la începutul mărturisirii Mele prin ei. Măcar să fie ascultători și blânzi, plini de umilință, de aplecare, toate pentru credința care îl alătură lui Dumnezeu pe om. Blând și smerit cu inima, această lucrare s-o lucreze cei ce caută pe cărarea cuvântului Meu, iar aceste lucrări îi vor ajuta întru totul pe cei care le vor lua în lucrarea lor cu semenii lor, căci inima ta, creștine, este probată când purtarea ta lângă frați îți arată inima cum este, ce aluat are în ea, și, văzându-ți greșelile, poți să-ți repari purtarea după purtarea Mea, căci am zis: «Învățați de la Mine, Eu sunt blând și smerit cu inima», și cu această împlinire să-L urmezi tu pe Dumnezeu între cei ce sunt ai Săi pe pământ.

Acum mucenicul Dimitrie așează pe masă grăirea lui cu Mine și Îmi spune duios:

— Duios după Tine am fost când a trebuit să aleg între Tine și oamenii măririlor de jos, Doamne. N-am putut să Te îndurerez, să Te părăsesc, să mă dau de partea păgânilor legați la ochi ca să nu vadă prăpastia de lângă ei. Am rămas îmbrățișat cu Tine și Te-am dovedit Dumnezeu adevărat și tare peste necredința în Tine a celor păgâni.

O, Te doare, Doamne, Te doare mult când vezi creștini de-ai Tăi cum se aleg pe ei înșiși când e vorba de lepădare de sine și cum Tu n-ai bucurii de la ei. Ești plin de cuvânt de veghe peste cei ce caută cuvântul Tău să-l aibă ei. E o mare iubire în vremea aceasta să poată creștinul să lucreze cu atenție împlinirea cuvântului Tău. Vremea de atunci a mărturisitorilor Tăi s-a făcut temelie a creștinătății și a rămas mărturisitoare până azi. Toți sfinții Tăi lucrăm cu Tine la tainele Tale de azi pentru așezarea lor pe pământ. Dacă satana lucrează încă prin servii săi, Tu mult mai mult lucrezi și mergi și poți, și slavă iubirii și milei Tale de oameni, Doamne! Venirea Ta cuvânt pe pământ ne poartă în ea, căci Tu Te uiți în Scripturi când lucrezi, și așa împlinești, și vii cu sfinții în zeci de mii și vii.

O, vino, Doamne! Așa să strige ai Tăi de pe pământ, iar Tu le spui lor: Vin curând! Și acum pace Ție de la sfinții Tăi, și să lucrăm duhul mângâierii peste cetatea cuvântului Tău, Doamne, căci cei mici ai Tăi au nevoie de Tine, au nevoie de mângâierea Ta. Amin.

— Cu multă milă Mă las peste ei ca să întăresc puterile lor cele pentru Dumnezeu, o, sfinți iubiți ai Mei. Oricâte ar fi pe pământ încercări pentru trezirea celor ce dorm față de Dumnezeu, Eu, Domnul, am grijă să poată ei pe cele de la Mine să le împartă spre împlinirea lor, o, și n-am o grijă mai mare ca aceasta, să poată ei, să poată de la Mine ca să-Mi așez pe pământ cuvântul.

O, fiilor din cetatea cuvântului Meu, am nevoie de putere în voi. Nimeni nu știe să vă păzească pe voi pentru ca să pot numai Eu prin voi. Ocrotiți-vă și voi, fiilor, și vom pune hotar de îngeri de jur-împrejur și vom scrie numele cetelor îngerești și numele sfinților Mei pe toate hotarele așa cum am spus, că dor le este celor din cer să-Mi lucreze, să Mă ajute să împlinesc Scripturile și să le fac bine celor ce Mă iubesc și Mă așteaptă să biruiesc, să-l culc pe satana sub picioare și să răscumpăr vremea cât el a lucrat și a stricat ajutat de oamenii lui, de cei învinși de el ca să-Mi fie potrivnici.

O, iată, pregătiți apoi voi jertfa cea pentru cei adormiți, și să fie ea trimisă cu pomenirea lor și vor sta ei la masă de prăznuire odată cu sărbătoarea îngerilor lui Dumnezeu, iar Eu, Domnul, voi fi cu ajutorul tot și vom împlini. Și apoi vom numi îngeri la hotare, cete cerești de sfinți și de îngeri, fiilor, dar învățați să stați cu ei la veghe, ca să fie cerul și pământul în lucrare, ca să poată Domnul peste pământ, fiilor.

Apoi întăriți-vă în ascultarea de tot cuvântul Meu, și dragoste multă și mare să puneți pentru această împlinire și ținere de minte a cuvântului Meu, fiilor, și așa precum în cer să se lucreze și la voi ascultarea de Dumnezeu.

Vom trimite celor ce Mă iau de la voi cuvânt, vom trimite din masa de praznic, așa cum am lucrat și până acum, și le urez la toți duh de mângâiere și de putere pentru Dumnezeu la toți cei care vor gusta din masa îngerilor, și îngerii vor împărți celor ce așteaptă de aici pentru ei spre pomenirea lor cea de toamnă, așa cum este așezarea aceasta în mijlocul poporului cuvântului Meu.

Acum pun peste voi putere de pace, fiilor din cetate. Vă întăresc sufletește și trupește și duhovnicește, iar voi să-Mi arătați că ați primit ceea ce Eu vă dăruiesc spre lucrul vostru cel sfânt cu Dumnezeu.

Duhul ascultării de cuvântul Meu să se aștearnă la lucru peste cei ce sunt popor al acestui cuvânt de hrană pentru el!

Luați din urmă pe cele ce nu sunt încă împlinite bine și puneți în lucru cuvântul cel de împlinit, voi, fii ai acestui izvor de cuvânt, și pacea Mea să se așeze peste voi, iar pacea voastră peste Noi, cei din cer, și pace vouă, pace vouă, pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin.

08-11-2021

Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Cuvioasei ParaschevaCartea Mea cu voi stă deschisă și Mă scriu în ea cu voi, căci lucrul cuvântului Meu și cartea lui din vremea aceasta Mă ajut cu voi să fie așezate pe pământ, fiilor din cetatea cuvântului Meu. În sărbători de sfinți Mă las aproape cu glasul Meu și stau cu voi în cuvânt, că mare Îmi este grija de voi, de lucrarea Mea prin voi, de tot ce trebuie să port cu voi și să purtați cu Mine, fiilor, căci voi sunteți mici și neajutorați, și purtați sarcini, o, și n-am popor tare cu iubirea lui de Dumnezeu și de voi și n-am cu cine să vă sprijin, ba tot cu voi se sprijină și poporul care are ca povață de viață cuvântul Meu, cu care vin la voi pentru ei și pentru tot pământul, fiilor.

O, cine mai știe, cine ar mai fi să vrea să știe că Dumnezeu cârmuiește totul între cer și pământ, și nu oamenii? Oamenii sunt potrivnici lui Dumnezeu cu toate îndeletnicirile firii lor și ale dorințelor lor cele fără Dumnezeu și altceva nu fac ei. Eu însă veghez la cârmă ca să țin cerul și pământul, ca să rămână deasupra oamenilor planul lui Dumnezeu, lucrarea pe care o întocmesc cu cei din cer, și mai ales veghea cea sfântă peste nebunia celor fără Dumnezeu, o, că e mult prea multă și prea mare despărțirea de Dumnezeu a omului, iar duhul lui satana, lucrarea omului antichrist se zbate din răsputeri să mai poată peste oameni în fel și chip ca să aibă oameni prin care să mai poată, dar să se știe din cer și până pe pământ că biruința cea mare este a lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, venit pe pământ asupra lui satana ca să-l scoată pe om de sub pierzare precum este scris, și de aceea Eu, Domnul, vin pe pământ cuvânt, iar cuvântul o dată rostit și scris, are putere, căci Dumnezeu este Cuvântul, o, fiilor.

Acum Ne așezăm cu voi la masă de cuvânt, căci ceata cuvioaselor din cer au strângere cu serbare creștinească pentru sfânta Parascheva, ucenița care împarte milă cerească celor ce caută să ia milă de la Dumnezeu, căci oamenii sunt necăjiți pe pământ și sunt apăsați de la rodul păcatului și caută ei spre rugăciune și spre milostivirea Mea și a sfinților Mei.

Ne așezăm la masă de serbare cu alaiul care poartă pe această sfântă miloasă și dăruitoare, și așezăm mângâiere și povață de viață peste poporul cuvântului Meu și peste toți cei care iau și pun peste ei împlinirea povețelor Mele pentru cei ce iubesc viața cu Dumnezeu.

Așadar, pace vouă, fiilor din cetate! Și pace ție, popor hrănit cu slava cuvântului Meu! Să știi că fără povața Mea mereu, mereu adusă pe această masă tu n-ai putea să mai stai treaz, măi fiule creștin, căci toropeala pe pământ e prea mare, e prea multă ca să se mai trezească din ea careva, iar Eu îți spun: Ai grijă de suflet, ai grijă mai mult decât de trup, ai grijă, creștine care ții calea cuvântului Meu ca să-l ai pe masă, și apoi ia-l și împlinește-l, ca să nu fii numărat cu cei ce nu veghează în așteptarea Mirelui de sus.

O, fii ai cuvântului Meu, stați treji, stați de veghe ca nu cumva să pierdeți ceea ce ați dobândit de la Dumnezeu prin credința dăruită de El vouă ca să-L urmați pe El pe pământ! Voi să nu vă adunați pe pământ, nu fiilor, nu! Țineți calea cu Domnul, că toți oamenii vor pierde adunătura lor cea de pe pământ, iar costul adunăturii e prea scump, prea dureros, o, și n-au comoară în cer la care să tragă și să se bucure de ea cei ce-și adună pe pământ.

O, aveți grijă de suflet, fiilor hrăniți din cer. Privesc din cer peste fiii oamenilor să văd de este cineva care să înțeleagă și să caute pe Dumnezeu, dar toți s-au abătut, netrebnici s-au făcut și nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul, precum este scris. O, a pierit chipul lui Dumnezeu de pe înfățișarea oamenilor. Podoaba feței bărbatului și a capului său s-a dus de mult de pe pământ.

Când l-am zidit pe om l-am zidit cu podoaba cea bărbătească, nu l-am zidit cu înfățișare de spân, ba l-am împodobit frumos. O, unde este chipul cel frumos al bărbatului? Nu spun cuvânt de judecată, ci de durere și de dor după omul cel zidit de Dumnezeu cu chip frumos. Se ia om după om, și nimeni nu se mai uită înapoi, la strămoși și la sfinți, la cei plăcuți lui Dumnezeu, iar în cer este durere de la nepăsarea omului care nu Mă mai are de Dumnezeu al său. Oamenii fără rugăciune spre Dumnezeu sunt prinși ușor sub cârligul lui satana. Nu Mă mai primește omul, nu Mă mai strigă decât în vreme de necaz, și iarăși Mă uită și iarăși.

O, fiilor care Mă căutați, care Mă așteptați în acest cuvânt, o, dacă M-ați găsit, dacă M-ați cunoscut, țineți-vă din toate puterile voastre de această lumină de cuvânt și faceți-l faptă peste voi, că e grea iertarea celui ce lovește sau disprețuiește sau se îndoiește de acest cuvânt din cer coborât pentru voi, cei care vă hrăniți cu el cumințenia vieții, credința în împărăția cerurilor, pe care Eu, Domnul, v-am dat-o s-o zidiți în voi și pentru voi prin împlinirea cuvântului Meu, care aduce pe pământ cerul, raiul, iertarea, iubirea, o, că vine Domnul pe pământ cuvânt, și e mare slavă această taină și lucrarea ei, fiilor.

O, învățați și iar învățați cum să vă feriți de păcat, cum să-i feriți de păcatul din voi pe cei din jurul vostru ferindu-vă voi de păcat. O, învățați aceasta, dar nu tot din voi sau de la voi, ci de la Mine, fiilor, că sunteți ai nimănui dacă luați tot din voi învățătură, căci Eu sunt Învățătorul, fiilor. Dați cale spre Mine îngerilor voștri păzitori, că iată durere în cer și pe pământ, că plâng și plâng îngerii păzitori ai oamenilor, plâng că n-au cale să vină în fața lui Dumnezeu ca să se bucure de fața Lui, căci oamenii fac faptele despărțirii de Dumnezeu și sunt duse de îngerii răi spre cartea lui satana, căci aceștia sunt alimentați cu bucurii de cei care fac dureri lui Dumnezeu.

Plâng îngerii lui Dumnezeu, plâng și n-au putere peste oameni, căci oamenii stau cu spatele la Dumnezeu și cu fața la păcatele plăcute lui satana și la toate cele pieritoare pe pământ.

O, feriți-vă de dureri, fiilor! Când Dumnezeu te lasă să iei hotărâri în dreptul tău sau alor tăi sau peste oameni, tu faci aceasta, și poți pentru că te lasă Dumnezeu să faci cum vrei tu. Dar când e vorba de cele pe care nu le mai poți tu hotărî când vin să te cuprindă sau să te încerce, atunci te lași vrând-nevrând în voia celor ce vin peste tine fără să te întrebe pe tine, iar ele sunt de la tine înlesnite să vină, după cum s-au strâns prin cele lucrate de tine. Așadar, să învețe omul să se ferească de dureri și să facă binele și să-l urmeze pe el, și îi va fi lui bine.

Toți cei care caută ajutor la Dumnezeu, toți să învețe să facă binele ca să scape de dureri și să se bucure de Domnul și de ocrotirea Sa, căci Eu voiesc mângâiere peste om, și de aceea spun: Fericit este cel ce are de iubire a sa pe Dumnezeu!

Așadar, fiilor, purtați-Mă în trupul vostru, în purtarea voastră, în gândirea voastră, în grăirea și privirea voastră, în înfățișarea voastră văzută, în duhul iubirii din voi. Iar când dai să vorbești cu fratele tău grăiește-i, fiule, ca lui Dumnezeu, nu ca unui lucrător al celui rău, că altfel nu știi să te porți cu Dumnezeu ca și cu omul, și cu omul ca și cu Dumnezeu. Dar Eu sunt Învățătorul și așa de frumos te învăț, poporul Meu, și vreau să ai purtare frumoasă, la care să tragă îngerii lui Dumnezeu și să privească și să se adune în jurul tău spre bucuria lor, căci Eu, Domnul, voiesc mângâiere să fie și în cer și pe pământ, iar ea trebuie lucrată și împărțită apoi, o, și nu mai este nimic de făcut când fața Mea se așează pe fața și pe purtarea celor ce Îmi aud glasul și se așează să Mă lucreze, dar și așternut între ei să-Mi așeze, între cei ce stau pe pământ cu îngerii și cu sfinții.

Și iată, cuvioasa Parascheva salută masa Mea de cuvânt cu voi și vă dă îndemnul ei: iubirea de Dumnezeu, fiilor.

— Porunca Ta, Doamne Învățător, le-o aduc eu aminte lor, și la toți cei de pe pământ, și spun: Iubiți-L pe Dumnezeu! Iubiți-L din toată ființa voastră, din tot ce sunteți voi iubiți-L pe El, ca să fiți cu El apoi pe veci de veci! Faceți din iubirea cea pentru Domnul viața voastră, dorirea inimii voastre, lucrarea voastră, și mai ales purtarea cea pentru fiii lui Dumnezeu. Iubirea Lui v-o dă El vouă mereu. Mereu, mereu și voi să I-o dați pe a voastră. Nu uitați că fericiți sunt și vor fi cei ce iubesc pe Domnul, iar făgăduințele acestea sunt scrise, și vor fi împărțite cât nimeni nu poate înțelege cu mintea.

Iar Tu, Doamne, așează-Te clipă de clipă în ei cu iubirea Ta ca să poată ei prin Tine și nu prin ei, căci de plâns sunt cei ce dau să poată prin ei înșiși, uitând ce mic e omul și ce mare este Dumnezeu.

O, slavă Ție cu ei, slavă Ție peste ei, și fă-o văzută, Doamne, și fă să meargă spre ea noroadele și să pregătești tuturor mântuirea cea mare, o, Doamne!

O, slavă Ție de la noi, cei de sus, și de la ei de aici, unde noi ne aplecăm și sărutăm când Tu ne iei cu Tine, când vii cu sfinții Tăi!

— O, fiilor, sfinții Mei vă urează ca fii ai lui Dumnezeu și ai slavei Lui. Iubirea Mea voiesc s-o așez pe pământ ca fericire a omului care caută, dar Eu sunt Cel ce am ceea ce omul caută, și nu găsește așa cum caută el. Mă descopăr la voi cu iubirea Mea peste pământ. Cuvântul Meu este strigătul Meu prelung după om. Să trâmbițeze peste tot pământul cuvântul lui Dumnezeu și să se audă peste noroade!

O, oamenilor de pe tot pământul, vine Domnul! Îl veți crede că vine când Îl veți vedea, și voiesc să vin cu bucuria cea împărțită la toți, dar toți să stea în așteptarea ei, căci Eu îl strig pe om să Mă aștepte și să nu vin pe neștire.

O, fiilor din cetatea Mea de cuvânt, pace vouă! Lucrați venirea Mea așa cum vin Eu, și așezați-Mă în calea tuturor ca să audă cum îi strig.

Pace vouă! Cereți, fiilor, ceea ce vă ține în lucrul Meu cu voi și vă voi da vouă. Amin, amin, amin.

27-10-2021