Cuvântul lui Dumnezeu

... Am venit din cerul sfânt pe pământ, nu numai o dată, ci am venit de multe ori; nu ca să culeg flori pământeşti, ci ca să culeg flori duhovniceşti, că Eu nu fac lucrul pe jumătate, nu-l las neterminat, ci am venit să-Mi duc lucrul la sfârşit. Ţineţi minte, că nu grăiesc ca un copil ca să greşesc, ci vorbesc vorbă dreaptă şi adevărată. Ţineţi minte şi nu vă jucaţi cu Mine. Poporul Meu, odată era un evreu şi se juca cu minciunile. Ia să citiţi în carte ce minciună a scos el despre Mine: că Eu nu sunt Dumnezeu.

Veniţi-vă în fire, că ziua de azi nu se potriveşte cu cea pământească, ci se alege cum alege cineva din turma sa caprele de oile altora, sau cum alege cineva oaia sa, din turma altuia. Vai de tine, creştine care faci lucrarea Mea mincinoasă! că nu vei mai avea iertare.

Cum ai crezut că ai născut un prunc de parte bărbătească, deosebit de parte femeiască, de te-a întrebat ce este pruncul, ai zis cu toată puterea: „Este băiat, că se vede”. Aşa şi lucrarea Mea, o vei vedea cândva şi vei plânge când vei vedea scrisul acesta ce am vorbit astăzi cu tine pe pământ.

Vai de tine, creştine care nu mai crezi în Mine! Vai de tine, creştine care la început ţi-am spus: „Vino după Mine!” şi ai venit, şi astăzi te-ai oprit şi te-ai întors! Vai de tine, care ai venit, şi astăzi te-ai oprit ca să Mă batjocoreşti şi să Mă huleşti! Vai de tine, care te-am chemat după Mine şi ţi-am pus nume şi te-am păzit şi nu ai păgubit nimic! Vai de tine, creştine care te-am sălăşluit cu locuinţa lângă Mine şi tu faci tot ca tine, nu faci ca Mine! Vai de tine, creştine care ai plecat de lângă Mine şi ai curvit şi ai fumat şi ai făcut crimă şi ai făcut sodomie şi te-ai dus şi ai făcut hoţie, că începutul păcatului este băutura, şi să ştiţi că lucrarea se scurtează, pentru nelegiuirea voastră.

... Copilaşii Mei, nu mai pot răbda această mişelie, această tâlhărie. încă o dată vă spun: să ştiţi că veţi vedea nenorocirea care va da peste lume şi peste cei ce nu voiesc să facă voia Mea. Se vor sui sus, pe casă, ca să scape de nenorocire, dar şi casa se va sfărâma. Se vor sui sus, sus, pe munte, şi tot nu vor scăpa, că şi muntele se va dărâma; că a căzut Lucifer din cer, dară acela de pe pământ!

... Ierarhul Nicolae va fi judecătorul ierarhilor. El va judeca patriarhia, cu toată slujba din ea, cu toată suflarea din ea. Proorocul Zaharia va judeca şi el pe cineva, că a ţinut în slujba sa o pruncă ce i s-a dăruit, şi a ferit-o şi a crescut-o, tată, până la etatea de cincisprezece ani, şi apoi a logodit-o cu bătrânul Iosif şi nu s-a smintit că a logodit, şi a ţinut slujba şi mai în sfinţenie.

... înainte cu Dumnezeu! Crede în El, că El nu este mincinos, şi ce ţi-a spus nu este minciună. Cum se pune beteala în piept să se ştie că ai fost la nuntă, aşa se va pune în pieptul tău semnul Meu ca să te cunoască un călău şi să nu se apropie de tine.

Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, Care de la început a lucrat acest cuvânt. Cine a ascultat şi a împlinit, drumul i-a fost spre răsărit, că acesta este drumul Domnului Iisus Hristos.

... Domnul Iisus Hristos când a plecat la cerul sfânt le-a spus: „Copilaşilor, să fiţi cuminţi, că Eu Mă duc la cer, dar Mă întorc, şi multă bucurie veţi avea”. Dar iată că Domnul a venit astăzi, cu ucenicii Săi la voi, şi unii din voi nu Ne primiţi. Vin vremuri grele, dar să cunoaşteţi şi vremurile bune, că Domnul Iisus nu vine pe vreme bună, ci vine pe furtună când ies pomii din rădăcină, pe vreme rea, pe ninsoare geroasă, dar Domnul îi spune: „Ţine-te bine, că vei fi fericit dacă nu vei fi doborât la pământ”. Dar când vei vedea soarele pe hăinuţa ta, ce vei zice? Şi în inima ta soarele, ce vei zice? Şi razele în gura ta? Ce zici când vei vedea şi pe călău că va zice: „Scapă-mă şi pe mine!”? Dar tu ce faci? îl primeşti în casa ta? Domnul nu mai este atunci ca să-ţi spună. Dar tu ce faci? Noe nu a băgat pe nimeni în corabia sa. Dacă-l vei băga în casă, ţi se va dărâma casa.

Să ştii că atunci când vei zice că vei muri, atunci va veni binele. Dar va fi o zi, şi această zi nemăsurată va fi, şi în această zi te va trimite Domnul să scoţi mortul din groapă şi îl vei scoate cu o singură binecuvântare, că se va lua darul de la preotul acela care bea şi mănâncă şi pe tine te huleşte, şi se va da aceluia care Mi-a slujit Mie. Scrie că pe fereastra voastră va fi un semn neştiut de voi acum, şi când va trece pe lângă tine, se va îngrozi şi se va speria călăul.

... Nu acest trup amărât vorbeşte, ci Domnul Iisus prin Duhul Sfânt. Dacă nu crezi, înţeapă acest trup. în loc de sânge, curge apă. O, poporul Meu, şi dacă-l vei înţepa, Domnul te va întreba de înţepătura aceasta.

Nicolae Achim, ce e la tine în casă? E numai ceartă. Oare, pentru aceasta am făcut Eu această casă înaltă? Am adus acest tinerel în casa voastră şi nu l-am adus ca să-şi urască soarta. Scutură-te, creştine, că praful se pune pe tine de mii de ori pe clipă. Fiule Daniele, să nu te superi.

Uşor e să zici: „păcat”, dar păcatul este începutul unei lucrări mari şi are multe feluri de cuvinte păcătoase. Copilaşii Mei, nu v-am adus lângă Mine să fiţi ruine, ci să ştiţi că dacă nu vreţi să credeţi lucrul dumnezeiesc, se va dărâma casa, se vor dărâma toate din curtea ta, şi dărâmarea aceasta este jalnică. Nu s-a făcut această casă ca să vă mândriţi, ci Domnul a ursit să fie lucrată aşa prin smerenia ta.

... A venit din iad demonul cu toată ceata înfuriată, crezând că pune credinţa sub obroc, crezând că pune credinţei foc, sau lacătul pe tine ca să nu mai mergi, creştine, după Mine, dar nu te lăsa. învaţă legea sfântă, căci aşa cum a omorât David pe Goliat, aşa şi tu vei omorî pe vrăjmaşul tău cu toată ceata sa, cu un singur cuvânt dacă-l ştii a-l grăi.

... Vine vremea, dar nu te întrista. Scrie la carte că suntem la sfârşitul Apocalipsei. Mai e un pic de vreme de trecut, dar se scurtează prin slăbiciunea voastră, că mulţi creştini îşi vor lepăda sfinţenia şi se vor da de partea aceluia care nu crede în Dumnezeu. O, fii secret, poporul Meu, că dacă ai căzut, Dumnezeu te ridică. Dar nu vinde pe fratele tău, de ţi-ar sta capul unde-ţi stau picioarele. Dacă tu ai căzut şi el nu a căzut, tu să te bucuri. Nu da durere altuia din pricina căderii tale. Nu duşmăni, nu pârî, nu urî când ţi s-au descoperit păcatele. Ai auzit? Să plângi, să uzi pământul.

Domnul Iisus nu a venit din cer pe pământ ca să-Şi piardă vremea, ci ca să sfârşească Scriptura. Bucură-te că te-ai născut astăzi şi te-am chemat! Când va veni vremea să ştii să altoieşti vieţile celor necredincioşi?

Va veni vremea, tată, cum a fost odată tâlharul de pe cruce. Unul a zis: „Pogoară-Te de pe cruce dacă eşti Fiul lui Dumnezeu!”, iar altul a zis: „Fiul lui Dumnezeu, primeşte-mă şi pe mine întru împărăţia Ta!”, şi printr-un singur cuvânt el s-a mântuit. Aşa şi tu vei altoi păcătoşii prin credinţa ta, şi ei vor crede în ultima lor viaţă.

... Dacă ai cerut în faţa Mea serviciu, ţi-am dat, şi iată, serviciul te-a stricat. Şi astăzi ai serviciu, dar nu mai eşti cu Mine.

... O, poporul Meu iubit, pe moşii şi strămoşii voştri i-am pedepsit, i-am băgat în chinuri grele, pentru că şi-au bătut joc de minunile Mele. De ce nu citiţi şi voi în carte toate acestea? De ce? De ce, tată? Florile Mele, de ce? Vin îngerii să vă culeagă, florile Mele, pe cele duhovniceşti, că e scris să-Şi ia Dumnezeu partea Sa, iar partea rea, să toarne focul peste ea.

Fiule Daniel, cuscrul tău, Gavrilă, va rămâne orb. Caută să se ducă să se vindece la doctor, dar să ştiţi că doctorul pământesc nu-l va vindeca, că nu a văzut în calea sa altceva decât băuturica şi munca pământească. Merge la biserică, dar merge cum ai avea tu o cantă găurită şi cu ea nu poţi căra apă. Fiule Daniele, omul acesta nu huleşte. Acesta era păcatul pe care îl făcea: bea, bea, bea şi lucra duminica şi lucra numai şi numai lui Gog. Dureros, tată.

... Ştiţi care e duşmanul de moarte? Acela care caută moarte, şi nu moarte trupească, ci moarte duhovnicească. Dacă ţi-ar tăia o mână, nu este nimic, dar dacă ţi-ar tăia din viaţa duhovnicească, aceasta e pericol de moarte.

Fii ascultător, poporul Meu iubit. Nu te uni cu acela care zice: „Hai să bem”, ci uneşte-te cu acela care zice: „Hai să ne închinăm, frate”. Nu te uni, frate, cu acela care-ţi dă o ţigărică. Fugi, că e mică ţigărica, dar mare va fi. Nu vedeţi că cine o poartă nu poate să o mai lase? A prins rădăcini, tată. Nu folosi acest lucru necurat, că e ca viermele. Nu te uni cu acela care iubeşte femeile. Of, tată, ajungeam departe cu voi dacă eraţi ascultători!

... Copilaşii Mei, aveţi grijă, se face un recensământ şi vă pune la îndemână multă întrebare, şi nu numai pe cel mare, ci şi pe cel mititel. Şi în timpul acela candelele să fie aprinse numai una, iar celelalte, stinse, că vă va întreba ce simbolizează candela. Domnul vă anunţă ca să ştiţi. Sunteţi mititei la minte şi la cuvinte, că vrea să vă bage chiriaşi, nu ca să dea bani, ci ca să vă fie vânzători.

... Să ştiţi că orice preoţime care este contra voastră, nu sunt unşii Mei, nu-i cunosc. Când se vor întâlni cu Mine, vor zice: „N-am lucrat eu Ţie?”. Nu te cunosc, că Trupul şi Sângele Meu l-ai risipit, l-ai jefuit.

... Aveţi grijă, tată, că au ieşit magnetofoane electrice, care se pun şi la telefoane, şi la televizoare, ca să audă şi să cumpere ce vorbiţi voi în casă.

... O, o, creştine, ce te vor jeli neamurile când te vor vedea îngălbenit ca ceara şi luat de duhul necurat şi dus la locul pregătit de tine!

06-12-1976