Cuvântul lui Dumnezeu la şase ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

Cu duh de sărbătoare vin din cer pe pământ şi Mă fac cuvânt proaspăt peste grădiniţa cuvântului Meu.

E sărbătoare în cer şi peste tine, grădiniţa Mea. Te serbează cerul şi te cuprind sfinţii şi îngerii în duh de sărbătoare cerească pentru serbarea zilei tale de pecetluire cu Duh Sfânt şi cu putere cerească peste tine. Amin. Eu am pus peste tine lucrare de Duh Sfânt şi putere cerească şi îngrădire tare şi sfinţi şi îngeri şi puteri cereşti lucrătoare, şi te-am făcut sărbătoare a Mea pe pământ, o, grădiniţă a cuvântului Meu, şi te-am numit Sfânta Sfintelor în care intru Eu Domnul, Eu, Arhiereul Cel mare, Eu şi cu zecile de mii de sfinţi şi de îngeri. Cuvântul Meu este împărat peste tine, şi împăratul iese din tine ca un mire ca să-şi iubească mireasa. Mă fac în tine cuvânt de iubire şi scriu cartea iubirii dintre Mire şi mireasă. Pace ţie, grădiniţa Mea cu fii unşi! O, e greu de tot de cei ce se ating cu duh de necredinţă şi de faptă a necredinţei peste această ungere din cer.

O, copilaşi ai trupului miresei Mele! Copilaşilor mireasă a Mea! O, poporul Meu, nu mai am ce să mai ung pe pământ. Nu mai este om al lui Dumnezeu pe pământ ca să am Eu cale să ung, şi prin ungere să-Mi fac sfinţi pentru cele cereşti. Nu mai am, fiilor, nici un locuşor unde să-Mi pot pleca truda şi capul. Nu era pe vremea apostolilor Mei aşa cum este azi. Bisericile erau biserici, nu ca azi. Bisericile de atunci însemnau sfinţenie, iar păcatul era scos afară din biserici, era vădit de cei cu Duhul Sfânt şi era scos din biserici.

Rău e fără cuvântul lui Dumnezeu. Rău este fără om prooroc între oameni. Proorocul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu care scoate răul la iveală, căci acolo unde se ascunde răul, vine pe văzute mânia lui Dumnezeu, dreptatea cea din cer, foc şi pucioasă peste răul cel lucrat de oameni. Cuvântul Meu este cuvântul dreptăţii, iar cei cu viaţă mincinoasă se luptă cu cuvântul Meu, se luptă cu Mine, căci cuvântul Meu este foc şi pucioasă pentru cei ce nu-L iubesc pe Domnul împlinind legea cea dreaptă a sfinţeniei pe pământ.

O, sfinţilor din cer şi îngeraşilor, lucraţi peste grădiniţa Mea, lucraţi peste ea lucrare de cer nou şi de pământ nou, şi pregătiţi slava ei cea văzută. Lucraţi din toate laturile şi înnoiţi puterea grădiniţei-iesle a cuvântului Meu. îngrădiţi-o din toate laturile cu focul ceresc al Duhului Sfânt şi cu lumina cea care nu înserează, căci Eu, Domnul şi Arhiereul ei, îi sunt lumină a ei, şi din ea Mă fac lumină peste pământ, Lumină din Lumină Mă fac. Amin. Eu am venit cuvânt din cer pe pământ, şi oamenii nu ştiu ce înseamnă această lucrare. Eu am venit, şi nimeni nu M-a aşteptat să vin, şi tot aşa va fi şi când voi veni văzut pe norii slavei că a sosit vremea aceea şi sunt gata să-Mi las trupul văzut precum este scris în Scripturi, dar nu va mai fi ca acum, căci atunci voi fi ţinut cu slava Mea de calea pe care azi o lucrez cu cuvântul Meu, şi Mă voi slăvi peste grădiniţa cuvântului Meu şi voi vărsa din gura Mea cuvânt de jale, foc şi pucioasă peste gloatele care dorm veghind pentru somnul nevegherii.

Iar voi, fiilor unşi, intraţi sub slava Mea care vă este ocrotire şi îngrădire şi bucurie. Binecuvântate să vă fie ieşirile şi intrările, intrările şi ieşirile, şi lucraţi-le sub slava Mea ca să fiţi mereu îmbrăcaţi şi nu goi. învăţaţi pe Israel, învăţaţi pe fiii poporului Meu să fie îmbrăcaţi şi nu goi, căci slava Mea este veşmântul pe care l-am dat poporului Meu, cel ce-Mi pregăteşte venirea. Eu fără popor pregătit nu pot să-Mi pregătesc venirea. Eu fără casă lucrată din pietre vii nu pot să-Mi fac venirea cea cu slavă văzută. Casa trebuie să fie văzută şi bine lucrată şi bine împodobită, căci darurile cereşti va fi să întreacă cu strălucire văzută toate cele ce strălucesc peste oameni fără putere de strălucire. Strălucirea care cade la orice adiere de vânt, aceea nu este strălucire, şi este minciună pe care oamenii au scris strălucire. Iată bisericile de azi, care sunt numite aşa din obişnuinţa oamenilor. Iată zidirile de azi, care sunt numite biserici ale lui Hristos, sunt împodobite de mâna oamenilor minciunii, căci viaţa mincinoasă este minciună vie care înşeală faţa adevărului cel veşnic viu. Locaşurile de biserici sunt ale oamenilor, nu sunt ale lui Dumnezeu, căci Eu, Domnul, nu pot să-Mi plec capul în ele. în ele e numai lume, lume fără Dumnezeu, lume care nu se strânge acolo pentru Dumnezeu, ci se strânge pentru oameni, pentru slavă omenească, nu dumnezeiască.

O, de s-ar trezi oamenii cei cu inima curată care să aibă putere să-i spună minciunii, minciună! O, de-ar mai veni şi vremea Mea pe pământ cu oamenii! O, de-ar veni ziua cea mare a Fiului lui Dumnezeu, Cel prin Care s-a făcut cerul şi pământul! O, mare este dorul Meu, şi iată, Mi-am făcut casă pe pământ. Mâna Mea cea tare a lucrat şi am biserică pe voia Mea şi am cale spre ea şi am cu ea cale peste pământ. De şapte mii de ani am aşteptat vremea acestui popor credincios, care crede că Tatăl M-a trimis cuvânt pe pământ.

O, popor credincios, credinţa ta să nu piară în veci. Credinţa ta să crească şi să umple pământul de credinţă. Credinţa ta să treacă în veacul cel fără de sfârşit. Amin, amin, amin.

Iată, Eu vin. Intraţi sub slava Mea, fiilor credincioşi, fiilor unşi în grădiniţă. învăţaţi pe fiii poporului Meu să fie îmbrăcaţi şi nu goi. Să se uite oricine la îmbrăcămintea voastră şi să ştie oricine se va uita la voi ce înseamnă să fie omul îmbrăcat şi nu gol. Pregătiţi pe poporul Meu cel credincios venirii Mele. Pregătiţi pentru poporul Meu veşmântul slavei Mele.

O, poporule credincios venirii Mele, te pregătesc ca să-Mi pregătesc venirea. Te pregătesc, fiule, şi tu să nu tânjeşti, să nu mai tânjeşti cu pregătirea. Pregăteşte-ţi podoabele credinţei şi lustruieşte-ţi îmbrăcămintea şi încălţămintea şi albeşte-ţi albul sfinţeniei Mele în tine, că Eu sunt Lumină din Lumină, şi Lumina la Lumină trage. Învaţă de la cei puşi peste tine să te înveţe, învaţă ce înseamnă slava ta cea de la Mine, învaţă lucrarea slavei cereşti peste tine, învaţă, poporul Meu, că ai cuvântul Meu învăţător de deasupra ta. Ridică-ţi ochii în sus şi învaţă să ai cerul în tine. Uită-te în sus, şi învaţă cele de sus, învaţă lucrarea sfinţilor şi a îngerilor peste pământ. Nu te uita numai în lături. Uită-te şi în sus că ai de căpătat cerul ca podoabă peste tine. Dacă te uiţi numai în lături nu poţi dobândi cele de sus, că ele sunt de sus, nu din lături. Te pregătesc cu învăţătură din cer, iar tu să nu te pierzi în lături, ci pierde-te în cele de sus, ca Eu să te găsesc întru ele când Mă voi lăsa descoperit întru tine şi peste tine şi din mijlocul tău peste multe mulţimi. Un om care s-a dus să fure şi să aibă, a luat cu el şi pe copilul său, ca să-l înveţe să aibă când nu are. Şi când a ajuns să ia şi să aibă omul, a lucrat pe furiş, că lucra ca pe pământ; şi s-a uitat în faţă şi în spate, în stânga şi în dreapta, şi apoi s-a pregătit să ia şi să aibă. Dar copilaşul i-a spus că în sus a uitat să se uite, iar cele de sus s-au coborât şi au lucrat pentru naşterea de sus a inimii omului, şi omul a învăţat să privească cu cele din cer peste faptele lui.

O, fiule Israele, te pregătesc, tată, şi tu să nu tânjeşti în pregătire. Uită-te în sus. Amin. Iar în lături să te uiţi cu ochii cei de sus, cu naşterea ta cea de sus, cea din cer, nu cu cea din om naştere. De şapte mii de ani aştept vremea ta pe pământ între oameni. De şapte veacuri te aştept să fii poporul Meu cel credincios, că te-am chemat, fiule, ca să fii cu cerul pe pământ, şi din cel chemat te-am ales apoi, şi din cel ales te-am lucrat pe tine cel credincios, ca să am cale să vin. Eu nu te mint că vin şi să nu vin. Dacă Scripturile venirii Mele a doua oară sunt minciună, atunci şi acest cuvânt este minciună. Dar Scripturile sunt adevăr, şi Eu vin şi Mă fac adevăr, căci Eu sunt cuvântul adevărului, cuvântul Scripturilor. Amin. Eu am lucrat locaş pentru voi şi pentru Mine. Eu am întocmit grădiniţă cu fii unşi în ea. Eu Mi-am făcut iesle pentru naşterea cuvântului Meu peste cei credincioşi de pe pământ, iar locul slavei cuvântului Meu se numeşte Sfânta Sfintelor de pe pământ, pentru fiii bisericii Mele pentru cei credincioşi din neamul român, că e neamul Meu cel nou ales la sfârşit, precum pe Israel cel după trup l-am ales la început. Lui Avraam i-am făgăduit că îl voi înmulţi ca stelele cerului prin sămânţa făgăduinţelor Mele, prin cei din cer născuţi îl voi înmulţi ca stelele cerului. Precum stelele cerului acoperă peste tot, de sus, pământul de sub ele, aşa voi înmulţi neamul cel făgăduit lui Avraam; pe tot pământul am făgăduit că-l voi înmulţi. Amin. De aceea am ales dintre neamuri neamul român, că Eu trebuia să-Mi ţin făgăduinţa cea făcută prin cuvânt. Neamul lui Israel cel după trup s-a împietrit prin nesfinţenie, şi apoi prin necredinţă, iar neamurile care nu auziseră de lucrul cerului pe pământ, s-au născut din Duhul Sfânt, Care a venit peste pământ, şi s-au făcut popor al făgăduinţei cea peste Avraam, şi din acest aluat am crescut lucrarea cuvântului Meu în mijlocul neamului român, muntele cel înalt, din care curge laptele şi mierea cuvântului Meu peste neamuri ca să le hrănească şi să le adape din râul vieţii, căci cuvântul Meu este râu de viaţă veşnică peste făpturi. Amin. Vor veni neamuri de pe tot pământul şi vor lua din acest râu şi vor căuta învierea prin cuvântul acesta şi vor căuta viaţa cea veşnică, viaţa care vine din cer pe pământ şi se face cuvânt de viaţă peste grădina cuvântului Meu din mijlocul neamului român.

Rostesc cuvânt din mijlocul neamului român. Domnul Iisus Hristos Se duce cu cuvânt nou peste toate noroadele de pe pământ. Eu, Domnul, Cel născut din Tatăl mai înainte de veci, şi din Fecioară acum două mii de ani, şi din România cuvânt acum, la capătul Scripturilor cele pentru venirea Mea, Eu, Domnul Iisus Hristos, strig peste pământ până la toate marginile: ridicaţi-vă, voi, neamuri ale pământului din tot neamul oamenilor şi veniţi spre râul vieţii care curge din cer în mijlocul neamului român! Veniţi şi luaţi viaţă, cuvânt de viaţă sfântă şi veşnică! Eu sunt Cuvântul Cel dinaintea venirii trupului Meu pe pământ a doua oară cu oamenii. Ridicaţi-vă deasupra trupurilor voastre şi scăpaţi din focul mâniei care vine din cer peste toate trupurile care nu au cerul în ele. Cerul înseamnă sfinţenie şi rai în casa omului, în trupul omului. Vă cheamă Domnul la viaţă dulce, la miere şi lapte, la cer nou şi la pământ nou peste pământ. Veniţi şi luaţi învăţătura care vă dă viaţa cea veşnică! Veniţi, că morţii înviază şi vor învia, iar cei vii se vor schimba întru nestricăciune. Sună glasul celui de al şaptelea înger ca să adune sub slava Mea pe cei aleşi prin credinţă şi prin sfinţenie şi prin hrană aleasă, hrană din cer pentru cer nou şi pământ nou peste pământ. Amin, amin, amin.

Să vină neamuri fără de număr şi să se boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi în numele acestei lucrări de cuvânt din cer, cuvântul care vine ca fulgerul din cer şi străbate de la o margine la alta a cerului. Să se trezească orice om: român, iudeu, elin, barbar, scit sau rob, şi să vină la viaţă veşnică. Cuvântul Meu e viaţă veşnică. Eu sunt viaţa cea veşnică, şi vin cu ea după acest cuvânt, vin şi o dau celor credincioşi cuvântului Meu care înviază pe om de la moarte la viaţă.

Vino şi tu, poporule iudeu, că am venit acum două mii de ani şi M-am răstignit pentru răscumpărarea ta de sub păcat, şi iată, am murit pentru neamurile pământului, nu pentru tine. Aşa ai voit tu cu Mine şi cu tine, dar Eu nu Mi-am luat înapoi făgăduinţele cele pentru tine. Vino şi te fă una cu Mine, că iată, am venit şi vin a doua oară, şi îţi voi arăta urma cuielor şi cuiele care au lăsat pecetea ta pe trupul Meu cel venit de la Dumnezeu şi din Fecioară, Om între oameni. M-ai vândut morţii pe bani, şi de atunci tu stai strivit sub osânda banului pe care l-ai iubit mai mult decât pe Cel ce te-a iubit şi ţi-a fost Dumnezeu. Eu am fost şi sunt Fiul Tatălui Savaot, Fiul Cel răstignit şi înviat prin răstignire, iar adevărul învierii Mele stă şi acum vândut de tine pentru bani. Dar neamurile pământului au văzut ce-ai făcut tu cu Dumnezeu, şi au crezut în Mine, nu în tine. Iată, vin, precum am făgăduit când am plecat ca să Mă aşez la loc, de-a dreapta Tatălui Meu şi al tău, Israele al trupului. Vino şi tu la praznicul cuvântului Meu şi ia cu tine de pe masa Mea şi vino spre credinţă şi numeşte-te prin credinţă fiu al Meu, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, prin apă, prin duh şi prin sânge. Amin, amin, amin.

Iar tu, popor român, scoală-te să primeşti slava Mea, care vine peste tine la credinţa ta. Ridică-te prin poporul cuvântului Meu care s-a născut în mijlocul tău, că aduc peste tine poruncă din cer: scoală-te spre viaţă, şi fii credincios! Scoală-te şi te îmbracă pentru venirea Mea! Amin, amin, amin.

12-12-1997