Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, să nu iei în deşert numele lui Dumnezeu, şi nici un lucru de al Său. Copilaşii Mei, unii spun că această cruce nu este adevărată şi nu este sfinţită şi o socotesc ca fiind blestemată. Să vă feriţi de acest lucru spus. Această sfântă cruce a fost şi mai înainte de Domnul Iisus, dar nu a fost blagoslovită, căci se răstigneau pe ea morţii de către legiuitori. Dar prin această cruce Domnul Iisus Hristos a iertat orice păcat, şi prin ea s-a zidit un pom cu poame dulci pentru toată lumea. Această sfântă cruce are putere să scoată omul din groapă aşa cum l-a scos pe Daniel din groapa cu lei, cum i-a scos din iad pe moşii şi strămoşii voştri.

... Este greu de cine a căzut după ce a auzit acest cuvânt sfânt, că nu are cine-l mai scoate. S-au întemeiat minciunile că nu mai poţi face nimic cu omul de azi, că are în el o mulţime de minciuni.

Poporul Meu, am venit pentru tine ca să împlineşti ce este scris în Apocalipsă, că în vremea de apoi voi veni iarăşi şi voi face lucrare nouă, care nu a fost niciodată pe pământ.

... Copilaşii Mei, vai de copiii care se nasc în vremurile de azi! Şi chiar tu, creştine, îl ţii lângă tine până la o mărime, şi atunci l-a luat satana de lângă tine şi a făcut din el slugă vrednică de el. Fericiţi părinţii care muncesc cu trudă să-şi ţină copiii lângă sine şi după acea mărime.

... Să ştiţi că n-am scos afară pe nimeni, dar zic aşa: n-am mai voit să arăt cu degetul pe cel păcătos, şi l-am lăsat slobod, că aşa am spus: să stea neghina cu grâul până la seceriş. Şi să ştiţi că grâul este copt.

... Veniţi-vă în fire şi nu mai faceţi păcat. Nu mai greşiţi, că o să plângeţi când Mă veţi vedea şi când veţi vedea pregătindu-se judecata cea mare. Vine, că s-au împlinit zilele care s-au profeţit în Vechiul şi în Noul. Umblă astăzi, cât mai e vreme, ca să n-ai păcat şi să fii judecat. Umblă ca să-ţi speli pata, ca să fii curat în faţa judecăţii.

... Tu, care ai avut darul să stai de vorbă cu Mine, prin rugăciune vei scoate până la al miilea neam. Dumnezeu a dat putere Fiului Său, cum şi robului Său cel mai mic, tată. Să ştii că nu vei fi tu mai mare, şi altul mai mic, ci toţi deopotrivă veţi fi măsuraţi. Că vei zice la munte: „Fă-te uşă, să trec prin tine!”, şi se va face, creştine. Şi vei zice la munte: „Mută-te!”, şi se va muta, creştine. Şi vei zice la munte: „Sfărâmă-te!”, şi se va sfărâma, căci adevăr îţi grăiesc: Dumnezeu, prin credinţa ta va lucra încheierea veacului acesta. Nu te face vinovat, căci este păcat. Creştine, de ce te chem să vii la Mine? Te-am chemat nu demult şi ţi-am zis: „Vino!”. Şi de ce veniţi şi vă întoarceţi înapoi? De ce nu staţi lângă Mine? Ce zici când Mă vei vedea? Ce zici, tată, când vei sta în faţa Mea? Vei avea curajul să vorbeşti, sau vei amuţi? Vei avea curajul, sau te vei îngălbeni şi te vei întrista? Poporul Meu, Dumnezeu nu voieşte întristarea ta, ci voieşte să stai în faţa Sa ca cel mai preţios copil al Său. De ce te încânţi, creştine? De ce te amăgeşti? Ştii prea bine că totul şi toate au un sfârşit, dar să ştii că va veni sfârşitul păcatului. Dar dacă tu faci, pui sfârşit la lucrul sfânt, şi lucrul rău îl prelungeşti mereu. Pică un măr din pom. De ce nu stă în pom un măr care a putrezit? Aşa şi tu, dacă vei face mereu păcat, vei pica şi nu vei mai sta. Am venit din cerul sfânt să vă fac cunoscut acest cuvânt. Israele, vreau să fii sarea. Cu tine voi săra şi trecutul, şi sfârşitul. Cu tine voi săra tot veacul acesta.

... Aceste cuvinte care s-au împărţit pe pământ sunt nişte bănuţi pe care Dumnezeu ţi i-a dat să-i înmulţeşti. Dumnezeu va mulţumi celui ce i-a înmulţit, dar e greu de tine, poporul Meu, că nici pe tine nu te-ai ţinut. Vei auzi: „Du-te de la Mine, slugă puturoasă, care ai muncit numai pentru trupul tău, ca să-l îmbogăţeşti de păcate!”. Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt Şi-a făcut lucrarea pe pământ, dar tu n-ai fost vrednic să serveşti aceste trei Puteri, aceste trei Lucrări. N-ai fost vrednic să crezi şi să asculţi, şi ai fost vrednic numai de păcat.

... Păstorilor, vă poruncesc: căutaţi bine oile bolnave! Trataţi-le! Iar voi, oiţelor, veniţi în staulul Meu. Fugiţi de vrăjmaşul Meu. Când va veni Dumnezeu în staulul în care a lăsat scrise oile, să nu fiţi lipsă, că şi din cei scrişi dacă a murit cineva, şi din groapă va învia cel adormit şi va da răspunsul la întrebarea Sa.

... Poporul Meu, îngrijiţi bine acest cămin şi nu daţi voie să fie întru el spurcăciune. Nu daţi voie să fie urâciune. Căutaţi, curăţiţi spurcăciunile din locul sfânt.

09-05-1977