Cuvântul lui Dumnezeu

... Sfânta cruce a adus libertatea la credinţă. De la războiul sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena nu au mai fost prigoniţi creştinii, şi a fost pace. Dar de când crucea nu a mai fost cinstită şi de când crucea nu a mai fost mânuită, iată că a început din nou războiul pentru credinţă. Purtaţi crucea sfântă. Mulţi poartă crucea, dar nu poartă crucea sfântă. Crucea trebuie să fie sfinţită prin fapte.

... Fiţi desăvârşiţi, ca să nu fiţi amăgiţi. S-au născut pe pământ oameni cu duh rău, care fac lucrurile pe care le fac Eu: înviază morţii, vindecă orbii, întăresc păcătoşii. Aţi auzit?

... Mulţi prunci se botează, dar deosebită e lucrarea lui Dumnezeu de lucrarea duhului rău. Să ştiţi că se botează pruncii, îi îmbracă, îi pecetluieşte cu puterea Duhului Sfânt, dar într-o oră îi dezbracă până la os. Cine? Duhul necurat. îţi grăiesc ţie, creştine, că dacă ai botezat pruncul la biserică, cu foc vei fi pedepsit dacă nu vei respecta ce ai vorbit la botez.

Măi poporul Meu, fiţi atenţi, că Dumnezeu e supărat pe lume din pricina a ceea ce se petrece. Din pricina curviei, din pricina beţiei, din pricina purtării necuviincioase, din pricina necredinţei, din pricina uciderii pruncilor şi a uciderii tuturor făpturilor, Dumnezeu e supărat, e supărat.

Când faceţi rugăciunile, faceţi-le cu adâncă smerenie şi cu adâncă viaţă sfântă, ca Dumnezeu să întoarcă faţa către robul Său, că tare e supărat pe lume, că nici în Sodoma şi Gomora nu a fost ceea ce e azi pe acest pământ sfânt. Au întinat pământul, tată, vrăjitoriile, curviile, hoţiile, înjurăturile, şi cine poate pomeni atâtea păcate care au umplut pământul? Se înalţă până la cerul sfânt, se înalţă până la lună, se înalţă până la soare. Fiţi pregătiţi, nu cu ţoale, nu cu hambare, ci cu fapte plăcute şi sfinte. Fiţi pregătiţi, că Dumnezeu a hotărât ca să piardă lumea de pe pământ. V-am anunţat mereu şi văd că nu vă pregătiţi. Cine vă va anunţa aceste cuvinte? că iată, nu se mai poate ţine trupul acesta în aceste suferinţe, nu se mai poate da nici o sănătate la suferinţa sa, pentru că nu este poporul ascultător.

Dumnezeu cere la tine, prin viaţa ta, sănătate bolnavilor, ridicarea ologilor şi încredinţarea păcătoşilor. Nici pe aceia nu-i întorci, nici pe tine nu te întorci. Ce faci, dormi? Care ţi-e munca? îi munceşti numai lui Gog? îi munceşti numai lui Esau? îi munceşti numai lui Dan? «Dan va fi şarpe la drum.»

... Voi nu vedeţi ce se petrece pe pământ? Nu vedeţi cui îi munciţi? că acela la care munciţi e duşmanul Meu şi duşmanul tău. înainte vreme erau oameni bogaţi, aveau pământ, dar să ştiţi că din acele bogăţii trăiau şi săracii şi se mulţumeau, şi cu credinţă le slujeau. Dar s-au ridicat alţi săraci, plini de duh rău, şi au plecat la tâlhărie şi i-au omorât pe cei bogaţi şi pe cei săraci care slujeau la cei bogaţi. îi pomenesc preoţii la eroi, dar să ştiţi că Noi n-am primit acest pomelnic de „eroi”, ci l-am primit şi l-am trecut la tâlhari.

... Aceasta înseamnă asuprire, ce e azi în lume. îţi măsoară, îţi măsoară, până se va dărâma şi măsura şi măsurătorul. A stricat legământul lui Dumnezeu, a stricat biserica. O vezi în picioare, dar nici un folos nu mai are. O vezi în picioare, dar har şi dar nu mai are, că nu mai e sfinţenie în gura celui ce slujeşte în ea; şi slujeşte în biserică fără Duhul lui Dumnezeu, că pe Duhul lui Dumnezeu L-a izgonit duhul rău. Ia aminte, creştine, şi caută-l pe acela care nu a lepădat Duhul lui Dumnezeu din pieptul său. Caută-l cum a căutat Maria Egipteanca, cum a căutat Maria Magdalena, că nu toţi sunt slujitori, şi au rămas ca în vremea lui Ilie, popii lui Baal.

... Nu vă aduceţi neamurile necredincioase în casele voastre, că acelea spurcă şi întinează casa blagoslovită şi sfinţită de Mine. Nu zic să vă certaţi cu neamurile pe care le aveţi. Nu e una cu Mine, nu e una cu tine, şi fii atent să nu strici ceva din lucrarea Mea, că acela nu e învăţat ca tine şi strică sfinţenia Mea din casa ta.

Fiule Daniele, spune la poporul Domnului Iisus Hristos să nu se mai supere dacă vine la vecini şi nu poate intra la acest cămin, dacă a văzut căminul ocupat şi nu se poate intra. Nu aduceţi necazuri, că destule necazuri poartă această fiinţă. Iată şi altceva: a gândit cineva gânduri greşite, şi am să spun cândva gândurile acelea pe faţă. Cine vine în acest cămin, nu vine că are coşul plin. Cine vine, să vină cu mâna goală. Că zice cineva „Numai pe cel cu coşul plin îl primeşte, şi de aceea pe cel cu coşul gol nu-l primeşte”. Şi mai zice cineva: „De aceea nu mi-a vorbit Domnul, că am buzunarul gol”. Mai uşor este ca această fiinţă să fie dusă pe targă la vecini decât să mai vină aici creştinul şi să greşească şi să facă păcat.

... Fiicelor, nu vă mai purtaţi cu tăbleţe la piept, care au venit de la ţările străine. întrebaţi-le pe mamele voastre, ele aşa au purtat?

... Poporul Meu de azi, vin vremuri geroase, vin vremuri friguroase, şi cer de la tine să fii îmbrăcat bine. Duhovniceşte Duhul vorbeşte. Cer de la tine să fii încălţat bine pe pământ, că pe pământ s-au aşternut şerpi mulţi. în vremurile din urmă, pentru un creştin era hrana sa de patru ori pe an, şi tot avea putere, dar astăzi te sfătuiesc să te hrăneşti mai des, că timpul e mai geros. Caută şi vei găsi. Faceţi-vă prieteni duhovniceşti, nu pământeşti. De aceea zic: deosebiţi-vă de oamenii răi, deosebiţi-vă şi la mâncare, şi la purtare. Deosebiţi-vă şi la călătorie, deosebiţi-vă şi la culcare, şi la gospodărie. în gospodăria ta să fie farmacie, şi pământeşte, şi duhovniceşte.

... Abia unul la o mie din purtarea de azi e neblestemată. Nu s-a pomenit românul blagoslovit să poarte ce poartă azi.

... Şi împăratul, şi argatul are pe necuratul. Dumnezeu e supărat, şi tot cerul e supărat, şi Maica Domnului e supărată, pentru că toată ţara românească e întinată. Se cade să fie plâns şi suspin între creştini.

... Ţărăncuţă, unde este cânepa şi meliţa? Făceai cămăşuţă de câlţi şi costum alb ca zăpada. Şi Domnul poartă hăinuţă de in, cămăşuţă de in. Şi îngerii poartă tot asemenea. Eu nu vă înfrunt. Fiţi desăvârşiţi, ca să puteţi trăi în vremurile friguroase.

Va fi vărsare de sânge. Va fi paralizie. Mulţi vor muri de accidente. Până şi împăratul va muri accidentat, şi mulţi din împăraţii pământului vor muri. Şi Dumnezeu va lucra ca să facă împăraţi pe cei ce au măturat pe stradă. Va fi popor fără împărat vreme lungă, lungă şi se vor împunge oaie cu oaie şi se vor împunge berbec cu berbec şi se vor împunge ţap cu ţap, până când nu va mai rămâne decât unul la mie. Aşa scrie în carte.

Măcelărie goală va fi în ţară. Ţara românească, o va curăţi Dumnezeu de tot gunoiul său şi o va face grădină binecuvântată.

Cine vă va mai anunţa aceste cuvinte? că iată, nu se mai poate ţine trupul acesta în suferinţă, nu se mai poate da nici o sănătate la suferinţa sa, pentru că nu este poporul ascultător.

... Uitaţi-vă bine la munţi, că nu-i veţi mai vedea. Uitaţi-vă bine la această lume nebună, că n-o veţi mai vedea. Uitaţi-vă bine la aceşti conducători de lume, că nu-i veţi mai vedea.

28-09-1977