Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele tată, popor sfânt, mult te-am iubit şi te-am preţuit, că ai fi putut să fii cel mai fericit şi cel mai ştiut în toate şi cel mai sfânt în cuvânt. Ai fi putut să spui smochinului să rodească, şi rodea, o, Israele tată, dar nimic n-ai învăţat. Uite, se urcă necredincioşii şi mincinoşii şi îşi fac portiţă şi intră, tată, prin ştiinţă pământească. Scris este că în vremile de pe urmă va fi minciuna împărăteasă şi te vei culca şi nu te vei mai scula.

... O, Ilfove, câte rude au venit la Mine! Au venit şi M-au văzut şi s-au întors înapoi; nu mai sunt lângă Mine. Ilfove, pământ în care M-am coborât şi te-am binecuvântat, şi totuşi nu mai vrei să fii cu Mine! Ilfove, Ilfove, întru toate sunt lucrurile lucrate pentru tine. Nu numai că te-ai tulburat, dar ai şi secat. Ilfove, Ilfove, dacă erai credincios, era mare puterea ta. Ilfove, Ilfove, nu te tulbura ca Mureşul şi ca Oltul, că acestea sunt pământeşti, dar tu fii duhovnicesc. Ilfove tată, ridică-te, că soseşte vremea să învieze morţii pământeşti. Ilfove, mănâncă şi bea din mâncarea şi băutura Mea, ca să n-ai moarte niciodată.

Strig cum a strigat şi Ierusalimul când M-a primit cu «Osana!». Israele, de ce Mi-ai spus odată că Mă iubeşti şi acum nu mai eşti acela? Când te-ai înşelat? Atunci, sau acum? Israele, poporul Meu, care pentru tine a murit Domnul răstignit! Ilfove, Ilfove, tu M-ai supărat, şi Eu te-am mângâiat. Tu ai scris cuvintele Mele ca să alegi din ele şi ai spus că e minciună. Israele, minciuna e duşmanul tău, care te desparte de Dumnezeu.

... Israele, de ce trăieşte necredinciosul cu credinciosul? Pentru că Dumnezeu când a trimis potop şi nu a mai rămas nimic, a plâns şi a zis: «Nu voi mai da potop sau foc, până la ziua de sfârşit». Mulţi zic: „Cum ţine Dumnezeu pe criminalul meu? Cum îl ţine?”. Ce mai judecată faci, creştine! Israele, copilul Meu, rabdă şi tu, cum am răbdat şi Eu. Şi Eu puteam să zic aşa: „Cum ţine Dumnezeu pe cel ce Mi-a bătut cuie?”.

... Nu te mai înşela, că a făcut duhul necurat fierea miere, şi mănâncă omul fiere şi zice că e miere. Copilaşii Mei, zidirea lui Dumnezeu, nu mai mânca din fiere şi din plăcere, că e fiere. Uite, au mâncat Adam şi Eva, şi Dumnezeu a răscumpărat pe Adam ca pildă, dar mulţi vor rămâne nerăscumpăraţi, cât e frunza în codru.

... Fii înţelept, că nu eşti singur, Israele. Dumnezeu Şi-a făcut şi Şi-a format ajutoare pentru tine, cel de pe urmă. Ce vinovaţi erau aceia care erau traşi pe roată sau târâţi de cozile cailor? Dar se făcea planul lui Dumnezeu ca să fie azi pentru tine proptea, să pună un pic de credinţă la tulpina ta.

... Israele, să nu intre trupul tău în mormânt, că este scris să Mă întâmpini când voi veni cu scaunul judecăţii.

... Fiilor, să nu fiţi fricoşi, că mulţi vor muri de frică. Mulţi, din pricina unei spaime, pier. Nu-ţi pierde credinţa, şi nădăjduieşte la Dumnezeu în timpul cel greu. Nu deznădăjdui, copilul Meu. Mulţi ucenici, prin frică au pierdut comoara. Copilaşii Mei, feriţi-vă de frică.

... Iată ce spune Domnul: faceţi milostenie cât se poate de multă, iar păcătosului să i se ia, să nu i se dea. Şi iată, Domnul a spus: păcătosului să nu-i daţi.

... Ilfove, Ilfove, pe pământul tău nu se vor mai putea bate ţăruşi pentru un pod. Ţine minte aceste cuvinte, că le vei vedea cu ochii. Ai fost binecuvântat, dar vei fi şi pedepsit că n-ai ascultat.

... Fiule Cristea, aţi auzit vreodată trâmbiţa din faţă că vorbeşte de rău pe vreun prooroc al Meu? Dar alţii vorbesc de rău trâmbiţa Mea. Copilaşii Mei, fiţi desăvârşiţi şi cinstiţi-vă şi învăţaţi mereu viaţa cu Dumnezeu.

... Grăiesc vouă, părinţilor de copii: fiţi învăţătorii lor. Nu mai voieşte Domnul să mai meargă copilul de lângă tine.

Fiule Cristea, şi fiule Daniel, o zi va fi când toate mesele se vor uni, şi toţi proprietarii se vor uni şi se vor iubi şi va fi o singură moară, şi proprietarii vor sta unul la un capăt, şi altul la alt capăt, şi aşa la toate cele patru capete de masă.

... Pregăteşte-te, tată, că mult nu mai e şi te vei schimba ca să poţi să intri în împărăţia Mea. Mult nu mai e, şi zic mai înainte de vreme, că mirele şi mireasa, înainte de cununie se pregătesc. Aşa şi tu, ca să nu zici că n-ai ştiut, să nu zici că te-am luat din somn, pregăteşte-te, poporul Meu, că mulţi dintre voi vor plânge în această zi care va veni, că nici atunci nu se vor pregăti, pentru necredinţa şi patimile pe care le au.

... Israele, nu mai plânge morţii care se îngroapă. Morţii să-i plângă şi să-şi îngroape morţii, că vine ziua în care vei lăsa mortul, că Domnul Iisus nu te va lăsa să îngropi pe mama ta sau pe fratele tău, şi te va lua când va veni vremea.

... Copiii Mei, fiţi învăţaţi, că dacă veţi fi învăţaţi, veţi vedea soarele pe cer când se va topi şi veţi vedea cerul când se va face sul, şi morţii înviind şi venind în faţa Mea.

... Israele, fiu de creştin, M-a trimis strămoşul tău Avraam şi strămoaşa ta Scriptură. Nu lăsa locul tău de la Dumnezeu, că e sfârşitul, şi nu mai am pe cine pune în locul tău.

... Israele, Ilfove care te-ai pierdut de la faţa Mea, caută cuvântul Meu care s-a strecurat printre alte degete. Nu dormi, şi mereu să fii treaz, şi caută binecuvântarea Mea.

... Daniele, termină cartea, pecetluieşte-o, şi apoi începe alta cu cele ce vor mai fi.

... Creştine, ai văzut în cale că la câte un loc de şină de tren e barieră, şi nimeni nu trece. Nici voi nu ştiţi cât o să staţi la barieră. Aşa şi în locul acesta, nu ştiţi cât veţi mai sta.

... Se va închide bisericuţa, şi slujitorul bisericii se va duce la şcoală şi va face altă lucrare. Cine te mai îngrijeşte pe tine? Cine te va mărturisi şi cine te va împărtăşi?

... Israele, cine are urechi de auzit, să audă. E scris că un număr dintre voi nu va intra în mormânt. E scris, tată, la sfârşitul cărţii.

... Israele tată, învaţă bine să trăieşti cu Mine, că pământul acesta e o uzină de tină, şi zic să mergi bine, să nu murdăreşti haina de pe tine. Nu mai e prăvălie colea să se cureţe faţa ta. Eu vorbesc duhovniceşte. Nu mai e nimic ca să te curăţeşti, şi aşa ai să te predai lui Dumnezeu, şi pentru fiecare faptă îţi vei lua pedeapsa. Ţine minte, creştine. Uite ziua care vine; nu vei mai avea unde să te speli, nici un patrafir nu va mai fi peste capul tău. Vei vedea pe preotul tău în uzină lucrând. îl vei vedea şi vei zice nu „părinte”, ci „tovarăşe inginer” sau „tovarăşe plutonier” sau „tovarăşe profesor”. Nu mai sunt ape ca să te speli de păcate.

12-07-1974