Cuvântul lui Dumnezeu

... O, poporul Meu, voi, care aveţi pe calea Mea crucea, nu vă abateţi din calea Mea. Duceţi crucea până la capăt, că nu sunteţi singuri; toţi suntem una, toţi suntem fraţi. Voi nu credeţi, dar toţi suntem fraţi, şi un duh avem toţi, de la Tatăl ceresc.

O, oiţele Mele, mai avem o secundă şi ne întâlnim cu patria cerească.

Fiilor, mulţi au cerut partea lor şi au plecat în lume. Iată, vine satana în faţa Tatălui Meu şi zice că toată lumea îi slujeşte lui prin întinare şi prin copii nebotezaţi, ce trebuie curăţiţi şi sfinţiţi, căci slujesc lui satana. Voi ştiţi că mulţi slujesc şi lui Dumnezeu şi lui satana, şi merg la biserică şi se închină, şi merg şi la cârciumă şi se îmbată şi înjură şi vorbesc cuvinte porcoase şi murdare. Mulţi trec pe lângă crucea Mea şi se închină, şi merg mai departe şi înjură.

întâi voi judeca pe antichrist.

O, Românie, Românie, mult lucru sfânt am făcut în tine!

... Nu poate lua trupul hăinuţa sufletului, şi nici sufletul, hăinuţa trupului. Care din ele e mai scumpă? Haina trupului, sau haina sufletului? Cine a dat haina trupului? Este dată de naş. Şi cine a dat haina sufletului? Este dată de Duh. Nu poate lua trupul haina sufletului, şi nici sufletul, haina trupului. Sfinţiţi-vă acum când sunteţi în trupuri, căci Tatăl are nevoie de voi pentru cer. Numai să vreţi, şi cerul este al vostru.

Se luptă antichrist cu creştinii. Antichristul lucrează în calea lui Dumnezeu şi intră în biserică şi intră în altar, dar voi, ţineţi-vă bine. Am cerut de la Tatăl să Mă arăt în trup, ca să nu mai cădeţi.

Copii, glasul ce-l auziţi acum, acela va judeca.

Vine foamete mare, mare, dar Eu tot vă vorbesc, tot Mă mai cobor să vă vorbesc. Am să Mă cobor şi am să-ţi dau o sămânţă de grâu să o semeni, poporul Meu, dar să nu o arunci pe orice pământ. Alege pământul, ca să poată să facă roadă pământul cel bun. Dintr-o sămânţă se va face un spic; dintr-un spic se va face un kilogram; dintr-un kilogram se va face mult şi se va înmulţi şi vei face pâine şi vei hrăni lumea. Şi iar am să Mă pogor să-ţi mai dau o sămânţă. Ştii ce sămânţă? Sămânţă de vie. Şi via va creşte o viţă, şi viţa va face ciorchini şi struguri de un kilogram şi va ieşi mult vin. Poporul Meu, să o semeni în pământ bun, ca să poată rodi, căci va ieşi mult rod, dar nu va avea cine să-l bea. Fiule, înţelegi tu ce este taina aceasta?

O, poporul Meu, eşti în clasa a patra; ţine-te bine, să nu-ţi ia altul premiul. Crede, învaţă şi luptă-te lupta cea bună ca să poţi lua cunună. Fiule, să nu pierzi şi să nu uiţi nici un cuvânt, că de toate vei fi întrebat. O, tată, voi ştiţi că doctorii învaţă multe până prind învăţătura să vindece bolnavii şi să le dea medicamente trebuitoare la boala lor. Iată, şi voi, să aveţi credinţă mare şi tare, că veţi învia morţii şi veţi vindeca boli.

... Poporul Meu, cunoşti tu semnele lui antichrist? Iată care sunt: lepădarea de credinţă, tăgăduirea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, şi tăgăduirea lucrării sfinte. O, mai e un semn, mai e ceva. Primul semn e lepădarea de credinţă, şi al doilea este depărtarea icoanelor şi a rugăciunii din şcoli, şi al treilea semn este pustiirea casei lui Dumnezeu. Iată piatra de temelie, şi în mijlocul ei este răutatea.

Tată, s-a făcut o fabrică de pâine pentru populaţie multă, şi această fabrică nu mai face pâine numai din grâu curat; face din amestecătură multă. Aşa şi în credinţă s-a făcut amestecătură şi nu ştie lumea ce să mai creadă. Tată, tată, vai de acei prin care vine sminteala!

... La Vladimireşti fac îngerii Liturghie şi slujbe, şi vrea Tatăl să ţină aşa până când se va deschide iar. O, ca fulgerul se va arăta foc pe pământ şi se vor căi cei răi şi necredincioşi, dar e prea târziu atunci.

... Fiilor, a dispărut crucea de pe masa judecătorului, şi icoanele din şcoli, şi rugăciunea din şcoli. Fiilor, de ce n-am învăţat Eu carte? Fiilor, cine învaţă carte multă, învaţă multe fapte urâte şi se leapădă şi de credinţă, că se strecoară în inimi duhul mândriei şi al iubirii de sine. Au ieşit multe, multe şcoli, dar au ieşit şi fapte murdare foarte multe, ca să nu te mai poţi gândi la Dumnezeu şi să le facă omul cât trăieşte.

Rugaţi-vă, copii, şi dacă vreţi, rugaţi-vă cu mătănii până la pământ, cum se roagă voievozii şi îngerii. Dacă ei se roagă aşa, voi cum ar trebui să vă rugaţi? Dar vă spun, rugaţi-vă cu mătănii şi să nu lipsească metania de la rugăciune dimineaţa şi seara şi să nu dormiţi niciodată fără rugăciune. Aşa cum te îngrijeşti de mâncarea care este trecătoare, aşa să te îngrijeşti de rugăciune, că ea va rămâne să se vadă odată. Rugăciunea va fi puterea prin care veţi scăpa. Prin rugăciune scăpaţi şi aici, pe pământ, de multe greutăţi, şi tot aşa şi în cer, veţi ajunge prin rugăciune.

... Atunci să daţi barba jos, când va dispărea chipul Meu de pe icoane, de pe cruce. Aşa vrea Tatăl, vrea să vă vadă cu chipul Lui în faţa oamenilor, căci lumea acum s-a rătăcit şi de la chip, şi de la port, şi de la trăire, şi de la vorbire creştinească. Nimeni nu mai ştie că la toate este un hotar.

06-02-1959