Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului apostol AndreiO, fiilor, o, fiilor, pace vouă, și peste cetatea cuvântului Meu, pace!

Așezăm masă de cuvânt în cetate și se strâng cei ce Mă însoțesc dintre cei din cer în ziua aceasta de mijloc între cea de dinaintea ei și cea de după ea, mănunchi de zile de sărbătoare în mijlocul cetății și peste tot poporul cuvântului Meu, poporul cel de până acum și cel de acum, și cântăm cântare de sărbătoare de biruință sfântă, o, fiilor.

În ziua ce a trecut avem însemnată ziua când Eu, Domnul, Eu și cu cei din cer veniți cu Mine, Eu și ei și voi am însemnat atunci pecetluirea și sfințirea grădiniței cuvântului Meu și a chivotului așezat de voi în ea, pietricica cea albă, scrisă în Scripturi să se ivească și să mărturisească peste pământ că a venit vremea să se descopere istoria cuvântului Meu din vremea aceasta pe vatra neamului român începând din anul 1955, și taina Noului Ierusalim, țara cu acest nume sfânt în mijlocul popoarelor de pe pământ, o, și numai voi ați avut prin descoperirea Mea această știre sfântă, numai primitorul ei, precum este scris în Scripturi despre această taină măreață, care va umple pământul și neamurile de pe el cu vestea cea mare, și apoi să se înțeleagă mersul Meu cu voi prin cuvânt și prin faptă.

O, și am avut lângă voi în ziua aceea de 12 decembrie acum treizeci și doi de ani, am avut martor din biserica neamului român pe arhiereul Meu cel chemat, pe cel vestit prin cuvântul Meu că-Mi va fi mărturisitor și slujitor cu voi pentru pecetluirea grădiniței cuvântului Meu și a chivotului zidit în ea ca mărturie că Eu, Domnul, sunt venit în cuvânt pe pământ și lucrez pe el împărăția cerurilor în mijlocul unui popor credincios acestei împliniri așteptate de veacuri de toți servii Mei din toate vremile cerului și ale pământului, taină cerească vestită prin prooroci, și toată lucrarea ei cea tăinuită de cei străini de Dumnezeu pe pământ, de cei fără Dumnezeu în ei cu voia Sa în om. Și iată, fiilor, am fotografia acelei zile mari și pline de biruință pentru Dumnezeu și Mă uit la vremea de atunci și suspin, fiilor, și cu voi suspin, și cu ei suspin, cu cei pe care îi mai am doar în fotografie, dar Mă mângâi cu voi, o, că ați purtat crucea Mea cu răbdare și n-ați ieșit de sub ea în vreme de amenințare peste voi din părți și de la mijloc, și am ajuns cu voi împliniri mari, vestite de Mine în toată vremea acestui cuvânt prin trâmbița Mea Verginica și prin surioara ei apoi, iar cu voi am împlinit și împlinesc, fiilor, și merg cu împlinirile, merg cu cei puțini cu care am mai rămas, că am rămas cu voi și cu cei ce au rămas cu voi și cu cei ce s-au născut pe cale, o, și oricât de puțini ați fi sub greul împlinirilor lui Dumnezeu peste pământ acum Eu pot cu voi căci sunt Cel ce pot și împlinesc, iar voi sunteți martorii Mei și totul se poate prin credință ca în toate vremurile și împlinește Domnul lucrările Sale cerești și le așează pe pământ spre bucuria și mângâierea sfinților din cer și de pe pământ, căci Eu sunt Fiul Tatălui Dumnezeu și pot prin voi, fiilor.

Acum, în ziua aceasta de sfânt Andrei, a doua după cea de ieri pomenită între cele trei zile înmănuncheate în sărbătoare, Eu, Domnul, lucrez cuvânt de mărturie alături cu martorii cei de atunci cu care am venit dintre cei de sus pentru pecetluirea grădiniței cuvântului Meu, că am avut dintre cei din cer pe apostolul Andrei, întâiul Meu chemat la lucrul Evangheliei Mele, și am avut pe trâmbița Mea Verginica, și iată sărbătoare de hram peste cetatea cuvântului Meu, căci ziua de mâine este ziua când am venit acum patruzeci și trei de ani și am luat-o pe Verginica între cei din cer după ani de suferință și dureri sub crucea Mea cu ea, și a ei cu Mine, începând de la nașterea ei pe pământ și până în cer, până când am luat-o lângă Mine ca să lucrăm din cer lucrarea pe mai departe până la capăt, o, și vă am pe voi acum sub crucea Mea și mergem, fiilor, iar Eu Mă aplec și vă mulțumesc vouă că ați rămas și că ați stat cu credință la cârmă prin valuri mari, pentru Mine ca să merg mai departe cu voi, că iată, trei zile întru una cu sărbătoare peste cetatea cuvântului Meu și stau la masă de cuvânt cu cei cu care am venit acum treizeci și doi de ani ca să mărturisim apoi din cer lucrul lui Dumnezeu pe pământ între oameni atunci.

O, și a fost în ziua aceea, fiilor, a fost cu noi arhiereul cel din biserica neamului român ales de Mine pentru vremea aceasta, iar alături cu el și cu voi au stat cu slujire sfântă cei trei arhierei: Vasile, Grigorie și Ioan, alături cu apostolul Andrei și s-a lucrat lucrare cerească și mărturisitoare prin voi și prin Noi și s-a însemnat în carte tot cuvântul și tot lucrul cel așezat pe pământ în ziua aceea.

Vă mulțumesc că ați rămas cu Mine martori ai acelei vremi sfinte, fiilor, și mulțumesc și celor de lângă voi din ziua aceea, și care n-au mai rămas până la capătul mersului Meu cu voi, căci ei și-au ales voile lor apoi. Iar martorului arhiereu îi mulțumesc de atunci și până azi, mereu îi mulțumesc și îl pomenesc cu lucrul lui lângă lucrul Meu din vremea aceasta, căci zi de încununare a fost ziua când Eu, Domnul, am așezat pe pământ semnul cel vestitor la vedere ca să afle și să știe cei de pe pământ lucrarea cuvântului Meu și mersul ei și împlinirile ei apoi, căci am zidit cu voi apoi cetate în jurul grădiniței cuvântului Meu și am tronul Meu la voi și cârmuiesc peste pământ prin cuvânt și nu mai este alt cârmuitor, ci numai Eu sunt, dar înțelege aceasta cineva în afară de voi?

O, hai cu masă de cuvânt, iubiții Mei din cer, în zile de amintiri sfinte, hai, căci duhul mângâierii este ceea ce lucrăm și așezăm în carte în ziua aceasta!

Hai, Verginico! Tu ești mângâiere celor din cer, acum, la sfârșit de veac lucrătoare cu Mine după voia Tatălui Nostru ceresc. Hai cu toții cu hrană de cuvânt peste pământ, că așteaptă viii și morții cuvântul cel din cer în vremea aceasta de înviere a multora, căci aici în cetate se lucrează lucrare de înviere prin cuvântul lui Dumnezeu, precum este scris să se împlinească înviere și multă înviere, multă ridicare spre credință, lucrare de om nou prin credință și prin sfințenie apoi, căci, omule, trebuie să te sfințești cu viața ta ca să fii cu Dumnezeu apoi, că iată, vine Domnul pe pământ cu sfinții Lui. Auzi?

— Acum, o, Doamne, noi, cei din cer veniți cu Tine la masa de azi în cetate aici, ne strângem într-un cuvânt toți, nu pe rând, și trecem din unul în altul cu cuvântul mărturisirii și grăim alături de Tine, că ne-ai avut atunci martori din cer în grădinița cuvântului Tău pentru pecetluirea ei și punerea ei deoparte pentru Tine și pentru cei din cer, căci pe acest petecuț de pământ ai stat Tu în ziua când l-ai zidit din lutul acestui pământ pe omul cel dintâi la facerea lumii. Ai luat în mâini pământ și ai lucrat trupul lui Adam și ai pus apoi în el duh de viață prin suflarea Ta peste el, și era el frumos ca și Tine căci după Tine, după chipul Tău l-ai zidit. Acum ai venit și ai ales deoparte această grădiniță dintru început aleasă și ai așezat în ea semnul cel scris în Scripturi să se ivească și să vestească și să mărturisească venirea Ta cu sfinții dacă a venit această vreme, și fericit ești, Doamne, și fericiți suntem noi că a fost cine să creadă ca să poți să împlinești, și avem acum bucurie pe cei din urmă lucrători cu Tine peste pământ și peste oameni, că vin împlinirile din urmă și vor fi bucurii sfinte cu oamenii pe pământ, și cu noi în venirea Ta cuvânt la cei ce s-au păstrat credincioși.

Suntem mănunchi de mărturisitori alături de arhiereul Tău Irineu pentru ziua aceea mare pe pământ, și a venit și vine peste oameni darul credinței și vor crede toți slujitorii din biserici, iar numele arhiereului Tău Irineu rămâne scris în cer și nu se poate șterge căci este nume mărturisitor pentru toată lucrarea Ta din ziua aceea peste cetatea cuvântului Tău de azi.

Și, Doamne, acum, eu, trâmbița Ta, grăiesc cu Tine despre mersul meu cel greu în vremea mea cu Tine pe pământ, și spun acum că tot la fel de greu a fost și mersul celor ce Te poartă azi cuvânt peste pământ, o, că mare a fost suferința lor, mare, de la începutul Tău cu ei și mai apoi, căci au fost vânduți gurilor rele și mult le-au fost suspinul și temerile, că de la mijloc se iveau toate durerile purtate de ei după plecarea mea la Tine, și apoi iarăși în vremea Ta cu surioara mea, cu Lelica mea, până ce a fost să ajungem la cei ce ne poartă acum, la poporul Tău cel mic, cu care Tu și noi ne sprijinim acum.

Dureros le-a fost mersul cu noi celor mai mici ai noștri, care ne poartă și azi cu credință împotriva neputințelor lor multe, dar Tu ești cu puterea Ta ca și pe vremea mea cu Tine, o, și le tot este lor dor de bucurii, de cei din cer alături de ei pentru sfârșitul greutăților de peste ei, căci vremea apasă, Doamne, iar ei au de purtat pe cele ce vin de la Tine și se așează pe pământ, și sunt ei mici cu puterea lor omenească, o, că trebuie și aceasta, și hai cu sprijin mai mult să fim, cu mângâiere mai aproape, cu puteri de suflet și de trup pentru ei, căci vremea apasă, Doamne, și sunt mici cei mici ai noștri.

Voi, puteri cerești, întăriți puterile lor, căci Domnul Iisus Hristos lucrează cu ei peste vremea aceasta de necredință și de rătăcire peste oameni, o, și numai aici, numai în Ierusalimul acesta mai este o oază de lumină, de verdeață, de credință sfântă.

M-am scris între sfinții mărturisitori în ziua aceasta, m-am scris, Doamne, în cartea Ta pentru cei mici de azi ai noștri, și care au purtat lovituri și ei de la mijloc ca și noi ca să nu mai mergi, Doamne, și ca să-și piardă ei puterea cea pentru Tine, dar Tu i-ai sprijinit prin dureri mari, prin spaime și zbucium și-Ți cereau Ție prin greu ca să meargă și să nu Te lase și să nu cadă sub apăsarea mersului cel greu.

O, binecuvintează, Doamne, cetatea aceasta și pe ei, ca să poată ei tot ce este să lucrăm prin ei, Doamne bun! Toți cei din cer veghem cu Tine aici, unde ai lucrul Tău să-l porți și să-l împlinești, și slavă Ție și puterii Tale, Doamne, și iată zi de mărturie și de veghe și de lucru cu veghe și cu vestire a cuvântului Tău peste pământ, căci slava Ta e multă și se face cuvânt și lucrează prin cuvânt până la ziua cea de slavă văzută când toate se fac noi, cer nou și pământ nou, căci cele vechi se duc și trec, iar Tu vii, o, Doamne.

— O, iubiți mărturisitori cerești, o, Verginico, mare să Ne fie veghea peste lucrul Nostru cu ei, cu cei de azi cu care lucrăm mersul lui Dumnezeu peste pământ de la margini la margini precum este scris, și apoi serbarea veacului ce va să fie, și va fi suspin peste cei ce au stat și stau împotriva lui Dumnezeu.

Vai de cei ce se așează împotriva lui Dumnezeu, că iată, vine vremea să nu mai fie nimeni pe pământ să nu creadă și vor crede toți și va fi slăvit Domnul de către toate noroadele de pe pământ, precum este scris, și vor aduce Domnului mulțumire, căci slava Mea va fi mare și va fi peste tot numai ea! Amin.

Voi, cei ce sunteți pe pământ, nu vorbiți de rău lucrarea cuvântului Meu și pe purtătorii ei, căci sunt ocrotiți de Dumnezeu. Vă faceți vouă rău dacă nu sunteți cuminți. Sunt cu binele Meu prin ei pentru salvarea multora, că vine vremea încercării și dau să-i pun la adăpost de vremea rea pe mulți care se vor bucura că vin să lucrez prin cuvânt lucrarea Duhului Sfânt, Mângâietorul Care cârmuiește lumea, chiar dacă lumea nu vrea să știe acest adevăr, căci nimeni în afară de Dumnezeu nu cârmuiește, nu poate să facă aceasta, dar omul îngâmfat și trufaș cu multul, o, se crede mare, crede că poate, numai că în mâna Mea stau toate, și nu vrea omul să se facă mic atât cât este el de mic.

O, fiilor, cuvânt de mărturie am așezat în cartea Mea cu voi în ziua aceasta de aducere-aminte a lucrărilor Mele din zilele cele de apoi. Sunteți hărăziți de Dumnezeu să lucrez cu voi pe pământ împliniri mari ale Scripturilor în zilele din urmă, și trebuie credință și iar credință să aveți, și să ajutați cerul să se desăvârșească peste pământ, că a venit vremea Mea, iarăși a venit și vine, precum este scris.

Stați cu credință în cele gata să vină și să fie aduse spre arătare, o, fiilor, și ne vom odihni apoi cu bucurie și vom petrece și vom cânta cântare de biruință și vom mulțumi Tatălui, căci Tatăl ne așteaptă cu plată dulce, iar voi cereți cu rugăciune sfântă să facă Tatăl izbăvirea cea mare a multora, pocăință peste popoare și întoarcerea la Dumnezeu a celor ce vor fi mântuiți, iar strigarea voastră va avea rod însutit, o, fiilor, precum este scris. Amin, amin, amin.

13-12-2023