Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii DomnuluiCoboară slava lui Dumnezeu pe pământ și se face cuvânt și se face carte și merge peste pământ din loc în loc, iar cartea aceasta se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, tronul lui Dumnezeu, din care curge cuvântul Său peste oameni.

Mă slăvesc prin cuvânt peste pământ și am cetate pe vatra neamului român și am fii veghetori în cetate ca să-Mi așeze în carte cuvântul când Eu grăiesc de deasupra ca să fiu auzit și ca să fie scris cuvântul și așezat apoi pe cale ca să meargă și să hrănească din cer neamul omenesc și să știe oamenii că vine Dumnezeu cuvânt peste pământ.

Pace peste țara Mea de azi și peste cetatea cuvântului Meu, și de aici peste pământ!

Pace de la Dumnezeu peste pământ, peste cei credincioși și peste cei necredincioși de pe pământ, căci în curând nu va mai fi necredință pe pământ și toți oamenii vor ști și vor înțelege că este Dumnezeu, amin!

E sărbătoare pentru mama Mea Fecioara, mama Fiului lui Dumnezeu, împărăteasa care stă de-a dreapta Mea întru slava cea de sus a lui Dumnezeu. O, era mică mama Mea când a fost adusă de părinți și dată lui Dumnezeu pentru slujire. A stat supusă de micuță și a crescut slujind, iar când să treacă de vârsta copilăriei a venit din cer arhanghelul și i-a spus de nașterea Mea și a primit ea cu supunere vestea cea de la Dumnezeu și s-au împlinit apoi cele vestite prin prooroci și am venit Eu pe pământ prin naștere din Fecioară și a mers apoi peste toate neamurile de pe pământ această veste până azi, și a fost așa ca să se umple toate neamurile pământului de credința că a venit Dumnezeu pe pământ Mântuitor, și a rămas de pomenire această zi de sărbătoare două mii de ani și mai bine, și iată, lucrează cerul pe pământ ca să creadă oamenii și să aibă nădejde și să urmeze calea cerească la fel ca mama Mea Fecioara, cu credință și supunere ca și ea, după voia lui Dumnezeu, și ca să aibă ei Tată în cer, să le poarte El de grijă pe pământ.

O, mama Mea, ai fost vestită prin profeți că voi fi Fiul tău, mamă. Te-ai născut apoi pe pământ și ai crezut când îngerul te-a vestit că Mă vei naște. Credința aduce la împlinire voia lui Dumnezeu pe pământ, mama Mea, o, și nu e ușor aceasta pentru inima și mintea omului, căci omul este uituc, și se îndeletnicește cu multe pe pământ, dar Dumnezeu este Cel ce poate să împlinească voia Sa între oameni, o, și ce ușor i-ar fi omului să creadă și să se aplece cu cumințenie, cu smerenie, și să ia din cer pentru el pe pământ lucrul său, așa cum ai lucrat tu, ascultând și crezând, mama Mea!

O, hai să vorbim în cer înaintea celor de pe pământ și să Ne facem auziți ca să-i ajutăm pentru credință pe oameni, mama Mea!

— O, Fiule Iisus, toți cei cu mintea stricată și bolnavă și care-și zic: „Nu este Dumnezeu!”, toți aceștia nu Te vor avea de Dumnezeu nici după ce se mută din viața pământească, iar eu le spun lor:

O, dacă n-ar fi un Făcător a toate câte sunt văzute și nevăzute, n-ai mai fi nici tu cel care zici: „Nu este Dumnezeu!” și n-ar mai fi nimic din toate câte sunt, dar iată, pe pământ și sub pământ și în ape și în văzduh este viață, este de la Dumnezeu și Îl mărturisește și adeverește pe Dumnezeu că este, iar tu, nebun cu mintea, ar fi să-ți vezi boala și să nu vorbești altceva decât de boala ta, pe care nu ți-o poate vindeca decât Dumnezeu, și pe Care tu Îl defaimi că nu este și că tu ești, dar cel mai adevărat adevăr că este Dumnezeu ești tu, și dacă tu ești, este și Dumnezeu și de la El ai viață.

O, și dacă oameni mulți pe pământ cred că este Dumnezeu, de ce, oare, nu caută spre El și nu-L ascultă cu recunoștință pentru purtarea Lui de grijă în toată vremea a celor ce sunt între pământ și cer pentru oameni ca să le poarte oamenilor de grijă?

Omule, ai nevoie de suferință ca să nu-L uiți pe Domnul Dumnezeul tău și să greșești apoi ca Adam, care a dat să fie fără Dumnezeu peste el și să-și facă voia sa, dar voia sa l-a pierdut pe el de tot, o, și așa pățesc toți cei care iubesc să-și facă voia lor pe pământ.

O, oamenilor, o, fiilor, când bate Domnul la ușa voastră, când vă vorbește El acum vouă prin cuvântul Său, o, nu luați cu ușurință aceste clipe care vă probează pe loc credința și credincioșia și care vă cercetează purtarea cea dinăuntru și cea din afară. Fiți priveghetori pentru felul cum lucrează Fiul meu pentru voi și peste voi, o, și nu fiți ca și cei care nu L-au lăsat pe El să-i cerceteze și să le facă la vreme îndreptarea, iar dacă ei n-au voit, e pentru că au ales să rămână în voile lor bolnave și fără vindecător peste ei, și au pierdut ei calea vieții și au căzut spre păcat.

O, omule, o, fiule nesupus, dacă nu-L primești pe Domnul pentru pașii tăi e pentru că te dai mare, te crezi mare și în stare să-ți cârmuiești pașii vieții, numai că cei mari sunt cei ce se apleacă, sunt cei ce primesc ca să aibă și ca să poată și ca să știe cum să meargă. Când omul a greșit în rai din pricina neveghii de peste el, Domnul i-a spus lui: „Pământ ești și în pământ vei merge, iar până atunci pământul îți va rodi spini și ciulini”. O, fiilor, spini și ciulini sunt păcatele omului și acestea sunt rodul lui pe pământ și Îl înțeapă pe Domnul ca să nu Se poată apropia să-l cerceteze, să-i facă bine, să-i cârmuiască viața.

O, fiilor, fiți cer, nu fiți pământ, că în cer stă Dumnezeu cu cerul Lui de îngeri și de sfinți, și veți fi cu cerul Lui dacă veți iubi să aveți veghe peste voi, căci veghea vă păzește să nu păcătuiți, să nu vă despărțiți de Dumnezeu pentru păcat așa cum s-a întâmplat cu Adam, și a mers Adam în pământ dacă n-a iubit cerul și veghea cerului peste el pe pământ.

Se vor scula din mormintele lor cei adormiți și-și vor lua trupul așa cum l-a luat Fiul meu Iisus Hristos când a înviat din mormânt, și așa cum și-au luat trupul cei cărora li s-au deschis mormintele și au înviat odată cu Hristos și au stat pe picioarele lor mărturisind pe Dumnezeu, și așa se va împlini iarăși, după cuvântul Domnului, și toți vor sta înaintea Lui și vor mărturisi acest cuvânt, pe care-l auziți voi acum, și nu vor mai fi necredincioși, și se va înmulți credința peste tot pământul, și iată, lăsați-vă acum lucrați de cuvântul lui Dumnezeu și fiți cu credință mare înaintea Lui, că asta este vremea, o, și nimeni nu mai așteaptă, nimeni nu mai veghează pentru ea, nimeni.

O, Fiule Iisus, am grăit cu Tine înaintea oamenilor credincioși și necredincioși, și am grăit cu oamenii și am lucrat la cuvântul Tău, și așa să asculte și ei, că eu m-am dat acum pildă de ascultare de Dumnezeu pentru ca să învețe și ei ascultarea de Tine și să-și lucreze ei salvarea prin ascultare, o, Fiule scump al meu.

— Scumpă a Mea ești și tu, mama Mea. Mă aplec ca un copil în fața ta, și Mă aplec celor ce se apleacă, mamă, căci așa este lucrarea celui ce este copil, aplecarea este lucrarea unui copil al lui Dumnezeu pe pământ.

Acum, fiilor din cetatea Mea de cuvânt, vă vestesc pe voi să vă faceți vreme pentru praznicul Nașterii Mele când se cântă colinde pe pământ, că Mă uit din cer și văd că voi sunteți așteptați de mulți, și dacă văd aceasta vă vestesc să vă gătiți cu slava Mea și să vă așezați înaintea celor ce vă vor căuta spre bucuria și mângâierea lor, o, că nu mai au oamenii mângâiere, fiilor. Îi mângâi Eu, îi mângâiați voi, împărțim mângâiere, fiilor.

Acum, strângeți-vă mănunchi și gătiți-vă pentru ca să vă arătați cu slava Mea, și aveți grijă de această ascultare ce vă dau, căci voi sunteți din partea Mea peste pământ și v-am făcut cunoscuți că sunteți ai Mei și că Eu sunt cu voi și la voi acum, la sfârșit de timp. Nu v-au mâncat nici leii și nici lupii în vremea Mea cu voi, ci, din contra, am adus vreme bună pentru voi, vreme vestită în toată vremea cuvântului Meu că ea va veni, că Mă voi arăta cu poporul Meu și că vom hrăni credința și nădejdea multora, și apoi iubirea lor de Dumnezeu ca să pot să-Mi întind peste ei ocrotirea Mea în vremea trezirii cu spaimă a celor necredincioși și potrivnici lui Dumnezeu pe pământ.

Și acum, pace vouă, fiilor, în zi de praznic sfânt și de masă de cuvânt între Mine și voi!

Pace poporului Meu credincios prin ascultare, și pace celor ce vor învăța aplecarea cea pentru ascultare de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu peste pământ! Amin, amin, amin.

04-12-2023