Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după Sfintele Paști, a Sfintelor MironosițeCetele cerești sunt așezate de sărbătoare pe pământ, aici, deasupra cetății cuvântului Meu, și cântă cerește Hristos a înviat, și de două mii de ani se cântă în cer și pe pământ biruința Mea asupra morții și a lui satana și asupra necredincioșilor din toate vremile de sub cer, o, și cântă cerul și pământul, cântă sfinții și îngerii, cântă păsările și oamenii Hristos a înviat!

Acum, pace ție, cetate a cuvântului Meu! Pace vouă, celor din cetate! Pace vouă, fiilor care-Mi așezați cuvântul în carte și călătoria lui peste pământ!

Hristos a înviat! Din cer și până pe pământ Domnul Se vestește pe Sine în zilele voastre și merge cuvântând și bate la porți și intră prin ușile încuiate, căci așa sunt cei înviați, intră, nu au hotar, o, nu au, și iată, mare întâlnire, mare, fiilor, în ziua aceasta, aici, în grădină! Tot neamul omenesc de la Adam și până la ultimul adormit până acum, este chemat și așezat acum la această masă de întâlnire.

Am dat poruncă sfântă în vremea Mea cu Verginica și am spus să facă ea an de an cu micile ei puteri, să facă pomenire înaintea cerului pentru cei adormiți de la început și până la vremea Mea cu ea și să cheme iertarea Domnului peste ei și învierea apoi, căci lucrarea Mea cu ea a fost și este pentru învierea celor adormiți mai întâi, și apoi pentru slava Mea cu cei ce cred venirii Mele cuvânt pe pământul român ca să se împlinească Scriptura venirii Mele, o, că nu se poate să nu se împlinească toate cele vestite și deplina Mea biruință la capăt de timp, și hai să-i așezăm la masă, fiilor, căci ei așteaptă cu mare sfială față de așezarea Mea de la voi și stau așteptând să fie așezați la masa bucuriei pentru ei, să cânte și ei cu cetele cerești și îngerești, să cânte aici în grădină Hristos a înviat!

Fiilor, fiilor, cei adormiți întru Hristos au împărțită această bucurie și cântare de bucurie și de biruință, dar la așa mari întâlniri dăruim bucurie și celor care nu au avut grijă de viața lor întru Hristos pe pământ, că toți sunt azi chemați la împărtășirea acestei zile de bucurie, căci tu, popor urmaș al lucrului Meu prin trâmbița Mea Verginica, tu ai de moștenire de la Verginica Mea să aduci la cer în ziua duminicii a treia după Paști pomenirea mironosițelor învierii Mele, martore și ele învierii celor adormiți și înviați odată cu Mine acum două mii de ani, și să chemi pe toți cei adormiți la masa acestei pomeniri, o, și e mare mângâierea lor acum, mare cât cerul și pământul, mare, fiilor, așa cum numai cei înviați pot mărturisi puterea acestei bucurii.

Și acum, binecuvântată să fie pomenirea lor, a celor pomeniți spre zi de înviere, și așezarea lor la masă cu Noi și cu voi aici, în Grădina Întâlnirii, fiilor, căci voi sprijiniți venirea Mea peste pământ, și iată, se așează acum cei chemați la masă, aici, unde sunt Eu cu voi, și cu sfială sfântă se așează, și toată mișcarea lor și duhul sunt sub privirea ochiului Meu și binecuvintez cu cuvântul, iar cei unși aici binecuvintează de pe pământ și pornim petrecerea sărbătorească și cântăm Hristos a înviat, iar satana și armata lui își pierd puterea înaintea duhului învierii, duhul cuvântului Meu care suflă și vestește două vremi: vremea cea de apoi și vremea cea nouă, împărăția cerurilor, cerul pe pământ cu toată taina în care sunt lucrate și așezate toate câte Eu, Domnul, le-am lucrat prin cuvânt în vremea aceasta și stau așteptând descoperirea lor văzută, când perdeaua dintre cele două vremi stă gata să cadă și va cădea, și va fi îmbrățișarea cerului cu pământul, așa cum și în ziua aceasta se petrece aici în taină mare, pentru cer la vedere, iar pentru cei de pe pământ în credință, o, că toate s-au împlinit numai prin credință, fiilor.

Acum, facem îmbrățișarea tainei sărbătorii pentru ucenicii și mironosițele Mele, martorii Mei acum două mii de ani, alături ei lângă mama Mea Fecioara, și închinăm această duminică dulce credinței lor, a martorilor Mei de atunci, parte din ei martori ai celor treizeci și trei de ani ai Mei pe pământ cu oamenii, iar ceilalți, martori ai vremii Mele văzute ca Dumnezeu lucrător prin semne și minuni adeveritoare că sunt Fiul Tatălui Savaot, trimis pe pământ să dau plată la vrăjmași pentru salvarea omului pierdut, biruit de satana încă din rai, iar Eu, Iisus Hristos, am dat atunci prin cruce prețul răscumpărării omului.

Bucurați-vă lângă cei ce-Mi poartă azi lucrarea, o, ucenici și ucenițe alături de Mine acum două mii de ani, și tu, mama Mea și a lor, că tu M-ai cunoscut până să Mă nasc și M-ai știut de unde vin și cine sunt, și apoi au crezut și ei ca tine și M-au vestit venit de la Tatăl pe pământ la oameni și sunt ei acum în slava Mea, sunt și ei unde sunt Eu, iar slava Mea este de-a dreapta Tatălui, precum este scris, o, mama Mea.

— Binecuvântat ești de noi, ucenicii Tăi cei de atunci, Doamne înviat, și toate cele căzute asupra Ta din partea dușmanilor Tăi care-și arătau dreptatea împotriva Ta atunci, toate Te-au mărturisit apoi Hristos Cel înviat, iar ei au fost rușinați! O, așa va fi și acum. Toți cei care au lovit cu necredință în cuvântul Tău, în poporul Tău născut prin acest cuvânt, vor fi rușinați, dar Tu dă-le iertare, Doamne, căci cei necredincioși nu știu ce fac, nu-L cunosc pe Dumnezeu.

Slavă Ție pentru bucuria părtășiei de azi aici cu noi și cu Tine, o, că nu știu cei de pe pământ cum sunt cei cerești, ai Tăi din cer de lângă Tine, căci locul nostru e cu Tine, Doamne, și numai cei ce cred simt și pot simți fericirea cea din cer a sfinților Tăi și iau și ei din ea în inimile lor și duc mai departe slava credinței prin care Tu le faci pe toate ca în toate vremile, o, și hai să plângem o clipă pentru cei necredincioși, ca să rodească lacrima noastră izbăvirea lor, o, Doamne, că-i grea durerea celor din cer de la cei ce stau pe calea pierzării pe pământ, și voim mângâierea durerii, voim întoarcerea lor la Dumnezeu, căci Tu de aceea ne-ai trimis până la margini cu vestea despre Tine după ce ai înviat, iar Tu ești Mântuitor Doamne, și tot așa suntem și noi căci din Tine suntem, iar acum suntem aici, la sărbătoarea cu mult duh de înviere în ea și cântăm cu surorile mironosițe învierea Ta, Hristos a înviat!

— O, cântăm, Doamne, de bucurie, de amintirea bucuriei de acum două mii de ani, că noi, mironosițele Tale, am alergat să Te găsim, să Te vedem, să Te avem pe mai departe cu noi, iar acum avem sărbătoare în cer și pe pământ pentru pomenirea dragostei noastre de Tine, căci credința ne-a suit la taina dragostei de sus și Te-am iubit numai pe Tine, Doamne, și cu durere Te-am iubit, căci iubirea cea pentru Tine e durerea cea plină de mângâiere, și e veșnică această mângâiere pentru cei care o gustă din plin pe pământ cu Tine, Doamne, o, și acum e zi de mângâiere pentru noi aici, și cântăm învierea Ta, cântăm cu ucenicii Tăi, cu Petru și Pavel, cu Iacob și Ioan, cu toți ai Tăi de atunci, adunați acum aici, la sărbătoare de înviere, și strigă, Doamne, de dragoste duhul nostru: Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat!

— O, alături sunt și eu, Fiule Iisus, și gust din sărbătoarea cea pentru mironosițele Tale și ucenicii Tăi de atunci, și îi îmbrățișăm cu toții pe cei chemați la masă de praznic de înviere, de pomenire a mironosițelor învierii Tale, căci veșnică a rămas bucuria lor și petrecerea lor lângă Tine acum în cer, Doamne, iar eu Te îmbrățișez ca și atunci când erai micuț, ca și atunci când erai pe cruce, și apoi când ai înviat, de mi-ai liniștit pacea inimii, Fiule scump, o, și acum cântăm din cer și până pe pământ ziua Ta de biruință, și bucurându-ne cântăm Hristos a înviat!

— O, iubiților, iar și iar trăim fiorul tainic al învierii Mele, al bucuriei pe care v-am făcut-o când am înviat și M-am arătat vouă.

Mângâiere le dăm celor sosiți la masa lor de pomenire alături cu sărbătoarea cea pentru voi. Avem zi însorită aici în grădină, și să se știe pe pământ că aici e locul petrecerii celor din cer în sărbători și că sunt așezate la masă cetele cerești cu cei de pe pământ primitori ai oaspeților de sus, o, și cât de adevărată este petrecerea cerului cu pământul în grădina Domnului cu voi, fiilor care ați luat prin împărțirea cea din cer credință în venirea Mea cu sfinții că vin pe pământ, și ca să vestiți voi că e Domnul cu voi aici, și împarte din cer celor ce au credință și parte pentru ei prin credința lor.

Binecuvântate să fie bucatele așezate pe masă, o, și sunt din destul și adună la masă!

Și acum, fiilor, binecuvântată să fie așezarea la tipar a cărții trâmbiței Mele Verginica și vom pregăti cu mare slavă această sărbătoare și împărțirea acestei mărturii, căci am spus: Toate se vor scrie și vor fi cunoscute.

O, avem de pregătit sărbătoarea cea mare, fiilor, și iată, iar și iar așez binecuvântare de sus pentru toate lucrările începute pentru sărbătoarea cărții și se vor termina cu bine și cu ajutor din cer, o, că numai minuni am lucrat Eu, Domnul, în mijlocul acestui popor, dar au fost acestea numai pentru cei credincioși, căci cei ce n-au fost statornici în credință și-au făcut rost de dorințe și au alunecat spre ele și au rămas doar cu amintirile minunilor Mele din vremea Mea cu acest popor născut prin lucrul Meu cu trâmbița Mea Verginica.

O, fiilor trudiți sub venirea Mea la voi cuvânt pe pământ, o, dați-Mi putere să vin, fiilor, și veți avea putere și vom avea mângâiere cerească unii de la alții, fiilor.

Îmi desfac brațele ca să vă cuprind pe toți, pe toți. Vreau să vă bucurați, fiilor, vreau să am loc dulce între voi și cu voi prin purtarea voastră caldă cu Dumnezeu. Când faceți curățenie în moară faceți și de cuvinte, o, fiilor, că voiesc inimi dulci în poporul cuvântului Meu să am, și tot așa de dulce să și lucrăm, o, fiilor.

Și așez la sfârșit pace peste voi și slava în care să stați voi. Slavă lui Dumnezeu să-I dați tot timpul vostru cu Dumnezeu prin slava adusă Lui de voi, și să cântăm aici, acum, la pomenirea de azi cântarea învierii Mele odată cu toată facerea care cântă acum Hristos a înviat, iar Eu rămân cu voi, și de aceea rămâneți și voi, rămâneți cu Mine, dacă Eu rămân cu voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

30-04-2023