Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și GavriilDe pe pământ și din cer s-a așezat și se așează aici, acum, zi de serbare și oaspeți la masă cerească, iar pe masă cuvântul Meu și dragostea Mea în el și cu el peste voi, cei din cer și cei de pe pământ adunați laolaltă la serbarea îngerilor Mei, și pace vouă! Și pace peste cetatea cuvântului Meu și peste toată lucrarea Mea de peste ea!

O, pace vouă, fiilor! Și pace celor așezați la masa Mea cu voi! Oștirile cerești își potrivesc statul de sărbătoare, dar și privirea, dar și duhul, dar și dorul, și toată bucuria lor lângă Mine cu voi aici, iar iubirea de voi îi cuprinde cu fiecare clipă.

Iată căsuța Mea de dor, povestea Mea de dor, cetatea Mea cu străjeri în ea pentru lucrul venirii Mele cuvânt pe pământ acum!

Ne așezăm Noi, cei din cer, cei ce stăm nevăzuți și lucrăm din cele nevăzute ale lui Dumnezeu, și duhul se aprinde de dor și de fior.

O, așezați-vă și voi fiecare din voi duhul în dragostea Mea, că ați bătut cale spre izvor, dis-de-dimineață pornind la drum, iar Eu, Domnul, vă ies în prag, că v-am așteptat și v-am deschis cu sărbătoare. O, intrați sub dragostea Mea cea plină de sărbătoare azi aici, și apoi să rodească duhul vostru adevărul Meu în voi, dragostea Mea în voi și peste voi, ca să nu fie în zadar nădejdea Mea cea pentru voi, că voiesc să rămâneți cu Mine pentru vecii, dar nu-i de ajuns să voiesc numai Eu pentru voi, ci mai mult să voiți voi.

Vă așez Eu înaintea Mea pe voi, și iată cum: O, nu vă aplecați duhului îndoielii față de cuvântul Meu, și de locul izvorului cuvântului Meu, și de așezarea dintre Mine și voi, de cei care Mă dau vouă când Eu vin să vă dau din cer, iar voi stați deoparte de cei ce v-ar răni credința, minunea cea pregătită vouă de Mine în dar, și stați plini de veghe pentru ea și rugați-vă Mie, fiilor, o, rugați-vă să nu vi se șubrezească în voi credința în venirea Mea de dor spre voi, dar rugați-vă cu dor și pentru dor, că fără dorul Meu în voi vă puteți trezi cu alt dor, care să vă fure de pe calea Mea.

Și iată, v-am făcut cu cei din cer primirea și așezarea la masă și felul cum să stați înaintea Mea ca și azi mereu, mereu, că numai cu Dumnezeu e de stat, că doar o clipă dacă vă dezlipiți dorul și credința de Mine vin ispitele care pândesc să vă afle slabi și fără de cruce și să vă încânte cu cele care nu sunt de la Dumnezeu pe calea cu Mine a omului, iar Eu vă învăț pe voi calea Mea.

Și acum așezăm la masă de pomenire pentru ei pe cei ce au adormit până acum și sunt chemați la masă de sfârșit de an pentru ei cu noi aici, o, și multă mângâiere iau ei din lucrarea venirii Mele pe pământ cuvânt, cea pentru învierea morților, și a celor adormiți, și a celor în trup încă, fiindcă pe toți îi caut și la toți le voiesc învierea aici pe pământ, și cea din cer apoi. Așadar, îi așezăm la masă și la toată mângâierea cea de azi aici, iar bucuria le este multă ca și mângâierea.

O, mulți sunt cu lacrimi și sunt răniți de dor, că vin cu multul când vin, și le ies în cale faptele lor rele, și nu se prea găsește în viața lor ceva în numele Domnului lucrat pe pământ, și cu care să-i ajut cumva față în față cu diavolul câștigător. O, și vă rog pe voi, cei așezați de Mine la lucrul învierii a toate, faceți și pentru ei pogorământ și spuneți voi Domnului: Doamne, pentru cei ce au plecat din viață nepregătiți, pentru cei ce nu Te-au cunoscut cu faptele lor, ai milă, și facă-se voia Ta după măsura milei Tale pentru toată făptura care a fost pe pământ viețuind.

O, fiilor rugători pentru cei plecați de pe pământ, o, măi fiilor, rugați-vă, rugați-vă și pentru cei ce au fost bogați în viața lor pământească, dar și pentru cei ce sunt încă în viață și sunt bogați, căci aceștia între cei plecați așteaptă milă acum, fiilor. Eu însă spun la cei ce încă nu-s duși din trup, și le spun să știe de ce sunt pe pământ bogații și de ce sunt ei bogați.

Voi, cei bogați, știți voi de ce aveți bogății? Iată, sunteți încercați de Dumnezeu ca să vadă dacă aveți credincioșie în slujba voastră față de Cel ce este Vistierul bunătăților, al vieții, al sănătății, al avuțiilor omului. Să știți că toți cei bogați ar fi să știe de ce sunt ei bogați, căci Domnul le-a dat lor să aibă și le dă ca unor iconomi, cărora li se încredințează cămări cu bunuri pentru ca ei să împartă cu nevinovăție și cu pricepere la cei ce n-au cămară. Cei bogați ar fi să nu se simtă bogați, ci doar așezați de Dumnezeu în slujba semenilor lor, și nimic să nu aibă ei mai mult decât ceilalți care n-au această dregătorie, căci le este încredințată de la Dumnezeu cămara pentru cei ce primesc din ea hrană, hăinuțe, adăpost, semințe de învățătură, veghe, și toată îngrijirea cea din partea Mea prin cei cărora li se încredințează lucrarea de iconomi, iar ei să nu aibă mai mult, nimic mai mult decât ceilalți, ca să aibă ei în cer strânsură și răsplată pentru jertfa lor cu slujire. Calul slujește pe om fără să ceară ceva stăpânului la care el slujește, și care îi dă adăpost și îngrijire. La fel orice animal slujitor sau însoțitor omului, și care are bogăție de dăruire pentru stăpânul său.

O, iată, voi, fiilor care sunteți așezați de mijlocire la Mine pentru cei plecați nepregătiți de pe pământ, pentru cei săraci și pentru cei bogați, iată, aveți de lucru, fiilor, iar Eu vă ascult pe voi când cereți Mie milă pentru ei dacă au plecat de pe pământ la bine sau la rău. Binecuvintez acum și primesc masa de pomenire pentru ei, iar ei iau cu mulțumire din masa cea de azi, și se apleacă sfioși și fericiți să ia de la Dumnezeu.

O, dar e foșnet îngeresc, și e plină de slavă căsuța deasupra aici, că n-au hotar cetele cerești, și sunt în sărbătoarea lor acum și totul este frumos, priveliște minunată, ca în cer frumusețe, rând cu rând puterile cerești: Scaunele, Domniile, Începătoriile, Stăpâniile, Puterile, Heruvimii și Serafimii, Arhanghelii și Îngerii, și toate se pleacă înaintea tronului slavei Domnului, și toate oștirile cerești se ating aici și-și lasă puterile pentru puterea cetății Domnului și a tot lucrul din ea în zilele acestea pe pământ aici.

Eu, Domnul, binecuvintez sărbătoarea și statul la masă și duhul și graiul și povața de pe masă și inimile care iau din masa Mea, și dăm glas zilei de serbare, dimpreună cu slujitorii care-Mi slujesc aici.

O, poporul Meu, fiecare să ia de la Dumnezeu. Nu de la oameni să luați voi. Nu vă luați singuri, ci cu Mine, fiilor, Eu să vă dau! O, nu vă împărțiți unii altora, ci cu Mine tot ce este de împărțit! La cina cea de taină Eu le-am dat celor ai Mei atunci, nu și-au luat singuri, și apoi i-am împuternicit și pe ei și le-am spus: «Ce v-am făcut Eu, să faceți și voi, dar cu Mine, cu pecete să faceți».

Le spun la toți cei care au pus pas să vină să se apropie de lucrarea cuvântului Meu, și le spun așa:

O, fiți cu luare aminte la cele ce vă spun. Dacă nu puteți sta cu Dumnezeu până la capăt, dacă nu poți, fiule, să mergi până la capăt, până la sfârșit, tu vinzi apoi pe fratele tău de cale, că asta înseamnă să nu stai până la sfârșit. Iată și Iuda a mers pe cale cu frații lui Hristos și și-a făcut slujirea sa, dar a căzut de lângă frați și a murit în greșeală în ultima zi a mersului său. Și de ce a ajuns el trădător pe calea Domnului, și pentru Domnul apoi și pentru frați? Pentru că umbla lăturalnic, și tot așa și lucra. Lucra pe margine, dar în numele misiunii cea pentru mersul Meu pe pământ cu lucrul Meu din vremea aceea.

O, fiilor, cel care e de la Mine lucrând, acela lucrează totul numai cu știre, numai la vedere cele ce se știu de toți cei cu care el viețuiește, o, și numai un picuț de mers de sine îl poate costa pe cel ce se folosește de statul lui lângă Mine pentru lucrul cel neștiut, dar în numele obștei. Iuda a umblat cu vinovăție la avutul obștesc și a greșit neîmplinindu-și cu credincioșie misiunea pe care și-a avut-o și și-o iubea, căci dacă nu o iubea făcea mai mari rele.

O, fiule, să nu-i urmezi pe cei ce spun: hai să ne pitim cu cele ce vom lucra! O, să nu ți se pară bune faptele bune cu care te ascunzi, căci diavolul te învață să te ascunzi și să faci din bine răul și dărâmarea celui căruia zici că-i faci bine. Iuda, în numele obștei mergea și făcea ce făcea bune și rele, dar el se despărțea de obștea apostolilor Mei din pricina umblatului singur și a lucrării singur.

O, fiilor, această lucrare a Mea cu voi nu poate sta gaj pentru voi când voi lucrați pe ocolite ca din partea mesei Mele de lucru cu voi. Se pot sminti mulți, și nu știți cum cad cele ce faceți fără știre. Poporul să învețe bine să nu ia orice ca de la Mine, ci să cerceteze ceea ce vine spre el ca din partea Mea și a lucrului Meu cel cu cârmă lucrat.

L-am așteptat pe Iuda ca să se întoarcă să-l împac cu Mine mai înainte de învierea Mea, care avea să Mă dovedească Dumnezeu adevărat. El însă nu s-a mai întors, căci diavolul nu i-a mai dat drumul să vină. O, și de aceea voi să învățați numai cu știre să lucrați tot ce lucrați voi, și diavolul va fugi.

Cei ce se tem de Domnul sunt cei ce umblă pe căile Lui, fiilor, așa este scris. O, învățați să fiți cu Dumnezeu. Trebuie să stați mult cu Dumnezeu. Dar cum aceasta? O, e la fel cu timpul cel pentru celelalte lucrări ale minții, dar cel mai bun timp al minții este statul cu Dumnezeu, fiilor, iar omul nu mai este învățat să petreacă cu Domnul, o, și de aceea suferă el mult.

O, fiilor, cei ce stau de strajă Mie în cetatea Mea nu trebuie trași spre felul de a fi al celor de dincolo de hotarele cetății, căci trebuie statură de inimă și de minte aici. Aceștia nu trebuie folosiți oricum și pentru orice, ci trebuie păstrați pentru Domnul și pentru lucrul Lui cel sfânt, departe de lume și de duhul ei, iar lumea departe de ei cu ale ei urâciuni fel de fel. O, și aveți datoria să știți aceasta, mai ales că ei stau sub greul Meu, pentru care trebuie lepădare de sine, ca să pot Eu cu planul Meu prin ei pentru mulți, iar lucrul lor cu Mine este măreț, și, stând ei sub această slavă, se vor bucura apoi pentru cât de mult au înțeles ce înseamnă Dumnezeu în viața unui om care stă cu Domnul pe pământ și care trăiește pentru Domnul.

O, nu numai când ai nevoie de ajutorul Meu la greu, nu numai atunci să cauți la Mine. Stai cu Mine mereu, ca să-ți fie ție bine, că e greu fără Domnul, fiule. Nu căuta după El numai când ești bolnav sau trist. Caută când ești sănătos, caută-L pentru iubire. O, caută-Mă ca să Mă iubești, să fiu iubirea ta! Fără Mine Mă pierzi și te pierzi zi după zi, căci viața fără Dumnezeu e tot o primejdie, și vine apoi rana inimii, și nu mai ai cu ce s-o vindeci. O, nu-ți goli de Mine mintea. Orice preocupare a minții pentru cele ce trec îți golește mintea, nu mai ai pe Domnul de viață a ta.

O, ce mult stai fără Mine în mintea ta, omule, omuțule! Cauți mereu după ajutor, după bine. Te duci după ajutor la oameni, iar la Mine cauți numai când vezi că nu mai poți deloc. O, stai cu Mine ca să-ți fie ție bine, omule necăjit, dar cu Mine nu poți sta, decât dacă Mă iubești, căci omul stă cu ceea ce iubește. O, te învăț ce să faci cu viața ta, cu care-Mi ești dator, că tu trebuia să fii îngerul Meu, nu înger căzut să fii și să lucrezi, o, că te văd cum fugi dinaintea Mea și stai pribeag printre duhuri fel de fel doar ca să nu stai cu Mine. Îți iei averea și-ți iei viața și te duci cu ele și cu tot ce-ți vine să iubești și să faci, și uiți de Tatăl tău, și ți-L amintești după ce te risipești de tot. Ți-am dat îngeri slujitori binelui vieții tale, o, și ce departe de tine îi ții, și nu le dai de lucru spre Dumnezeu, și spre tine de la Dumnezeu apoi.

O, fiilor, fiilor, pleacă de lângă Mine cei ce vin să stea, pleacă iar spre rele și spre voile lor, și se duc departe chiar și aceștia care știu de Dumnezeu. Pleacă singuri românii, pleacă pe-un capăt după trudă, după muncă, pleacă să-și strângă bani pentru un trai bun. În vremurile de demult erau luați și duși cu sila să fie munciți și omorâți de muncă, și mulți mureau pe acolo muncind din greu și fără hrană pentru muncă grea și înghețând de frig, iar acum pleacă singuri și muncesc străinilor pentru bani, dar pentru viață nu muncesc, că viața nu înseamnă bani, ci suflet înseamnă și dragoste de Dumnezeu și de neamul tău și de țara ta, și iată, viața înseamnă să fii deștept, nu prost, nu să te duci să-ți strângi avuții, că toate putrezesc, și nu-ți lasă nimic și nu te mântuiesc, ba îți distrug pic cu pic sufletul și trupul.

Vă cheamă glasul îngerilor Mei să fiți ca ei, că vine împărăția cea de sus pe pământ, iar cea pământească apune zi după zi, că este trecătoare.

Vă strigă îngerii, fiilor, și vă spun ei așa:

— O, temeți-vă de Dumnezeu și luați aminte la glasul Lui de peste voi, căci împărăția Lui vine, vine! Ieșiți întru întâmpinarea ei cu dor! Acest îndemn vă aducem noi. Amin.

O, poporul Meu, e frumos, e tare frumos aici, și suntem adunați sub acest frumos, în căsuța Mea de dor, povestea Mea de dor cu voi.

Ne bucurăm aici cu cetele cerești în ziua aceasta. O, hai să așezăm cerul pe pământ, fiilor! Hai să ridicăm pământul la cer, hai! Așteaptă împărăția Mea să-și capete împlinire și față și țară. Hai, fiilor, hai!

O, fiilor, vă iubesc cu iubirea Tatălui. O, fiilor, Îmi plânge dorul și Duhul, și aștept împărăția Mea și slava ei cea văzută, și-Mi trebuie îngeri pe pământ lucrând. O, hai, fiilor, hai să așezăm cerul pe pământ!

Pace vouă, fiilor, și hai să facem voia Tatălui, cerul cel nou și pământul cel nou!

Călătorie cu îngeri pe cale așez peste cei veniți la masa îngerească, și pacea Mea cu ei să fie până iarăși ne vom întâlni aici.

Încă o dată rostim cuvântul de îmbărbătare: Hai să așezăm cerul pe pământ, hai, fiilor, hai! Amin, amin, amin.

21-11-2019