Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului

Sunt Domnul învierii, poporul Meu, şi sunt Domnul Dumnezeul tău. Mă las peste tine cuvânt în carte în zi de Paşti, căci Paştele tău Eu sunt, şi sunt învierea ta. Pace ţie! Cărarea Mea spre tine e grea şi pentru Mine, darămite pentru cei ce Mi-o poartă, dar Eu te iubesc, ca un Dumnezeu ce sunt, şi fac pentru tine ceea ce n-am făcut pentru nimeni pe pământ până acum atât de mult, iar credinţa ta să se arate, poporul Meu. Amin.

Hristos a înviat! Eu însumi te cuprind cu salutul învierii Mele dintre cei morţi, Ierusalime de azi, iar credinţa ta să fie mare şi să se arate, fiule, căci Eu după ce Mi-am dovedit ucenicilor învierea le-am spus aşa: «Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi peste toată făptura Evanghelia Mea, iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne: în numele Meu demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, pe bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi, iar cei ce nu vor crede se vor osândi. Voi însă învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă, şi iată, Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârşit». Amin.

O, poporul Meu, iată, tată, ce înseamnă cel ce crede în Mine prin moartea şi prin învierea Mea! Eu sunt cu acela în toate zilele şi săvârşesc cu el semne minunate şi aşa poate el să-Mi vestească Evanghelia Mea, căci fără de putere nimeni nu poate mărturisi adevărul lui Dumnezeu. O, mare este la Mine în cer şi pe pământ omul care poate să-l despartă pe un păcătos de faptele lui păcătoase, de demonii care ies greu din om! Mare este la Mine cel ce face omul să creadă în Dumnezeu făcându-l sănătos întru toate în numele Meu! Ridică-te mare, poporul Meu, şi fă din gura ta izvor al Evangheliei Mele şi lucrează, tată, că Eu te-am ales să fac din tine semne şi minuni pe pământ, iar de la acestea să-L înţeleagă omul pe Dumnezeu cu tine şi să creadă şi să învieze din moarte omul, că nimeni pe pământ nu-i mai arată omului altceva decât moarte, tată.

O, cum să fac, poporul Meu, să-l dezbar pe om de minciună, să-l fac să-şi vadă deşertăciunea vieţii lui şi să ia el calea Mea cea cu slavă pe ea, cea cu lepădare de sine, cale care-l face pe om adevărat, căci omul este mincinos, tată? Mi-e calea grea ca să stau cu tine mult în ziua aceasta de slavă. Mi-e mersul strivit mai mereu, căci duhul rău are grijă mereu să-Mi taie puterea ca să vin, dar puţinul Meu cuvânt de azi îl storc aşa cum pot, ca să-Mi arăt dorul Meu după om, căci omul nu Mă iubeşte, poporul Meu. De ce, tată, nu Mă iubeşte omul? Pentru că omul se iubeşte pe sine şi nu este deprins să calce peste sine ca să primească peste el pe făcătorul său, pe cel care-l poate învăţa să moară ca să învieze apoi, căci fără moarte nu este înviere, nu este, poporul Meu, şi iată, vezi că nu este. Că au venit mulţi spre lucrarea Mea de azi, dar dacă n-au voit să moară n-au înviat, şi au venit şi au călcat peste Mine apoi şi au plecat apoi. O, de s-ar întoarce iar ca să-şi capete învierea şi s-o înveţe ca s-o capete! Iată, Evanghelia Mea cea de acum două mii de ani n-a luat-o omul peste el nici atunci, nici azi ca să-l învieze ea pe el. Tot omul o ştie şi o spune pe de rost, dar ca să creadă în Mine precum scrie gura Mea şi să se arate credincios prin semne doveditoare aşa cum am spus Eu că vor lucra cei ce cred în Mine, o, nu e chip să ştie aşa să vestească omul vestitor Evanghelia Mea.

O, poporul Meu, greu, tată, vor plăti cei ce ştiu despre Dumnezeu şi nu vor să se asemene Lui apoi! Nepăsarea îl tot ajută pe om să stea departe de slava Mea, iar lumea îl învaţă să se ruşineze cu calea Mea şi să stea pe calea ei.

O, poporul Meu, mare eşti tu la Mine pentru credinţa ta în lucrarea Mea cea de ieri şi cea de azi, şi fii atent, tată, că este scris cuvântul Meu cel de după învierea Mea pentru cei ce cred în Mine că aceia vor izgoni demoni din oameni, căci vor vorbi în limbi noi şi vor fi vindecători. O, nu e om să nu aibă în el demon, tată, iar demonul se încruntă când umbli să-l superi în om. O, e plin pământul de demoni, iar oamenii, la fel şi nu mai ştiu oamenii ce este şi ce face demonul în om, şi nu ştiu oamenii ce este şi ce face Domnul în om acolo unde El poate împărăţie în om. Demonul îl ţine pe om lângă el şi lângă ai lui, iar Domnul îl ţine pe om lângă El şi lângă ai Lui, căci întunericul e mare între demon şi Dumnezeu, între om şi Dumnezeu. Cartea Mea de azi este cartea judecăţii, în care Eu scriu păcatele omului, căci Mă uit pe pământ la om şi aşa scriu în carte, şi apoi o pun pe ea faţă în faţă cu omul şi mai dinainte îi spun omului faptele sale lumeşti şi diavoleşti, că judecata făpturii este vremea aceasta de venire a Mea cuvânt după două mii de ani iarăşi de la Tatăl la om, iar cel ce crede în Mine şi în cuvântul Meu de azi, acela se scoală şi înţelege şi cuvântul Meu cel de acum două mii de ani, şi apoi se scoală dintre morţi unul ca acela şi se face ucenic al Meu, al voii Mele celei sfinte şi vestitor al Evangheliei învierii. Amin.

Mergi, poporul Meu, şi te poartă pe uliţe şi cântă cu duh de înviere peste oameni, tată! Mergi, poporul Meu, şi ajută-i pe oameni să-şi vadă faţa lor cea urâtă şi învaţă-i să se spele şi să se lase spre înviere, tată! Mergi, Ierusalime, şi scoate demonii din oameni, căci oamenii nu ştiu că au demoni în ei; scoate-i la iveală ca să-i vadă oamenii, scoate-i, tată, şi pune-i faţă în faţă cu omul, şi pune-Mă şi pe Mine faţă în faţă cu omul şi fă-l pe om să înţeleagă ce înseamnă demonul şi ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă să fii cu demonul şi ce înseamnă să fii cu Dumnezeu pe pământ. Mergi cu credinţă în Dumnezeu, poporul Meu, şi roagă-te tainic şi spune-Mi Mie în taină să aprind inimile oamenilor ca să vadă şi să-L iubească apoi oamenii pe Dumnezeu. Amin.

Hristos a înviat, Ierusalime! Mângâie-Mi durerile, tată! Să nu Mă răneşti nici cu fapta, nici cu gura, poporul Meu, căci sunt plin de răni, tată! Fii înţelept ca să ştii cum poţi să-L iubeşti şi să-L urmezi pe Dumnezeu pe pământ! Pace ţie! învaţă calea învierii, învaţ-o pe deplin peste tine şi întăreşte-Mă pe Mine peste tine ca să te învăţ şi să fii învăţat apoi! Pace ţie! Eu sunt Cel ce sunt, şi iarăşi îţi spun: Eu sunt Cel ce sunt, poporul Meu. O, poartă-te frumos şi credincios cu Mine, că pentru tine şi nu pentru Mine îţi cer Eu aceasta. Amin.

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat, poporul Meu Ierusalim! Amin, amin, amin.

27-04-2008