Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele tată, vino la Mine ca o albină curată.

... Poporul Meu, vreau să fac din tine o lumină şi o minune pentru ziua de mâine. Vreau să fac din tine lucru pentru vecii vecilor, dar nu reuşesc.

... Poporul Meu întru care am binevoit, ne vom despărţi, căci cu un cuvânt Mă mângâi şi cu zece Mă alungi. Atât suntem împreună, doar la rugăciune, dar câteodată nici aici.

... Şi Eu am avut lângă Mine femei, dar am avut în duh. Am avut şi le am, dar le am cu duhul. Dar tu le ai cu trupul şi le ai cu pofta. O tată, aş vrea ca femeia ta să nu-ţi fie femeie, ci să-ţi fie soră neîntinată şi să-ţi fie soră binecuvântată.

Israele, o să-ţi pară rău de păcatul tău, o să-ţi pară rău de soarta ta. Plâng îngerii pentru al tău viitor, căci viitorul tău trebuia să fie la înălţime, la al treilea cer. Israele tată, dacă ai fi tu păstorul Meu şi Eu aş fi ca tine, ai zice aşa: „Legea e lege. Legea te judecă şi legea te pedepseşte”. Israele, muşcă-ţi limba în gură când te înşeală fiinţa ta.

... Florile Mele, vă faceţi de toate, vă faceţi casă şi avere, fii şi fiice. Te osteneşti, creştine, mereu pentru tine, dar pentru Mine, nu. Hrăneşti numai trupul tău, şi trupul Meu nu-l hrăneşti.

... Dacă aş zice aşa: „Iubeşte femeia ta”, nu ai şti acest cuvânt cum s-a grăit. Nu pentru lucrul pe care-l cunoaşteţi voi v-am dat Eu femeie. Să ştii că după vreme, M-am ostenit zadarnic. De ce nu spuneţi aşa, ca Pavel şi ca Petru? Nu vă mai ispitiţi cu păcatele. Păcatul pe care-l simţiţi voi plăcere, are să vă fie grea durere. Pentru tine s-a făcut acest pământ, dar dacă viaţa ta e rea, nu vei sta pe averea Mea. Dumnezeu de multe ori a curăţit acest pământ şi îl va mai curăţi o dată.

... Te-am întrebat: „Mi-ai adus şi Mie un cadou?”. Eu voiesc nu numai pe tine să te stăpâneşti, ci voiesc să-Mi aduci nou-născuţi, nu după trup, ci după duh. Acesta e cadoul Meu.

... Copilaşii Mei, am spus aşa: când va fi întuneric pe pământ, voi veţi fi lumină. Când nu va mai fi sare pe pământ, voi veţi fi sarea. Copilaşii Mei, va fi un împărat peste toată lumea. Acesta este pământesc, dar mai vine unul, duhovnicesc.

... Ţine minte, creştine, că este scris în legea lui Dumnezeu că cel care astăzi e creştin, cu el este veacul de azi încheiat. Voi sunteţi cheia.

... Inundaţiile şi toate câte se întâmplă sunt din băutură, sunt din curvie şi din fumatul lumii acesteia. Copilaşii Mei, mânia lui Dumnezeu s-a aşternut deasupra lumii. Dumnezeu a hotărât inundaţii mari şi dărâmături mari ca să nimicească această lume. Aceasta ce s-a văzut, e numai un semn. Nu plânge de ce se întâmplă la lumea aceasta, nu plânge Babilonul acesta. Fereşte-te, că vine vremea ca astăzi să te culci, şi când te vei scula, nu vei mai cunoaşte. Ai să te uiţi să vezi locul vecinului şi n-ai să-l mai cunoşti. Să nu-ţi fie frică.

... Spălaţi-vă mâinile, feţele şi spălaţi-vă trupul, şi tot lucrul vostru să fie curat, că în casele voastre sălăşluiesc îngerii şi sfinţii şi puterile cereşti, şi să nu se scârbească de voi. Fiţi curaţi. Faceţi mâncare curată. Fiţi ca sfinţii, neîntinaţi. Păstraţi curăţenia acestui cămin. împodobiţi căminele voastre cu flori. Fiţi împodobiţi de miresme.

... Vă mai spun de căminul care s-a dărâmat: l-aţi părăsit definitiv, şi izvorul, definitiv. Nu vă mai e dor de dealurile pe care v-aţi urcat? Mie Mi-e dor de acel loc, de această binecuvântare. Vouă nu vă e dor? E scris în carte că s-a făcut ceva pe locul acela.

... Vin valuri peste lume. Abia e începutul, creştine. Şi vine, şi vine, până se întoarce lumea la Mine, ori se face una cu pământul.

05-07-1975