Cuvântul lui Dumnezeu

... Veniţi, tată, veniţi aproape, ţineţi aceste cuvinte, că sunt sfinte. Şi peniţa care le scrie se sfinţeşte, dar ce este rău se blesteamă de Dumnezeu. O, tată, veniţi aproape, că vor ieşi morţii din groapă! Se vor încheia cum îşi va încheia cineva haina sa, şi se va întrupa carnea lor din pământ. O, creştine, atunci vei vedea minune şi nu te vei bucura, ci vei plânge. Toţi împăraţii vor sta înaintea Mea şi vor plânge că nu au păstorit poporul ca să aibă viitorul.

... O, creştine, ai făcut legământ ca să împarţi un sfert la săraci, un sfert la biserică şi restul pentru tine. Ai făcut tu aşa? O, tată, vei plânge cu amar să treci la Dumnezeu, dar nu vei putea, că e război între noi. Deşteaptă-te, creştine, că război ca acesta n-a fost de când e veacul, război între Dumnezeu şi duhul rău. Ai să te întrebi: „De ce sunt eu de partea duhului rău? că eu am lucrat cu Dumnezeu”. Ai să te întrebi: „De ce sunt eu în ceata duhului rău? Eu am slujit lui Dumnezeu”. De aceea am spus: înmulţiţi rugăciunile şi lucrurile Mele, că ele vă dau puterea cea bună. Copilaşilor fără minte, veniţi-vă în minte, că vă poruncesc vouă cum am poruncit Ninivei. Vine prăpădul peste tot şi nu va scăpa nimeni, decât numai cei aleşi ai lui Dumnezeu. Creştinilor, să se ducă de la voi din creştini în creştini, ca fiecare să-şi pregătească viaţa duhovnicească.

... Nu ieşiţi din cortul dumnezeiesc, nu umblaţi pe drumuri întortocheate, că adevărat grăiesc, că ziua care va veni, nimeni nu o va crede până nu o vede, dar Eu vă spun: fericit cine crede şi se pregăteşte ca s-o primească. Veniţi-vă în putere, că nimeni nu va scăpa, tată. Nici cel mai învăţat împărat nu te scapă, decât numai Dumnezeu. Vei vedea pe mama ta şi pe tatăl tău când vor învia. Te vei întâlni cu cine nu l-ai mai văzut de mult. Cine e păgân nu va mai avea timp să-şi lepede păgânătatea. Să se ducă vestea aceasta prin toate colţurile.

... Dumnezeu îşi alege ceata Sa, şi duhul rău, ceata sa, şi va fi mare război între voi. Se vor topi diavolii din toată ceata lor. Vei răcni în gura mare, omule cu putere mare care i-ai chinuit pe credincioşii Mei.

... Creştine tată, Eu să fiu ca tine aş sta ca Ioan cu capul pe umărul Domnului. Eu aş face toate numai în numele lui Dumnezeu. Nimic n-aş face în numele Meu şi după gândul Meu. Aş face toate după Dumnezeu.

19-03-1974