Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, fii credincios, că vei scăpa de toate. Vin două vremuri peste tine; nu peste tine, ci peste lume. Şi vine şi peste tine dacă nu vei fi cu Mine. Nu vei suferi nimic, nu vei zice nici „Of!” dacă vei fi credincios.

... Copilaşii Mei, am lucrat o lucrare mare şi nu am rămas cu nimic. Băgaţi de seamă, cercetaţi şi vedeţi că este aşa, că lucrarea aceasta pe care Domnul a făcut-o acum, e mai mare decât toate lucrările pe care le-a făcut. M-am făcut neam cu întreaga lume, M-am făcut neam, M-am făcut naş, dar omul a duşmănit pe Domnul.

Oiţele Mele, nu Mă mai împungeţi, că dacă aţi şti vânătăile pe care Mi le faceţi din pricina urii, din pricina neascultării, din pricina curviei şi din pricina multora pe care le aveţi în inimă, atunci aţi crede ce-Mi faceţi. Creştine tată, cercetează-te bine, căci cât e veacul de mare, n-ai să-ţi găseşti loc să te vindeci de păcatele pe care le faci, că unde te vei ascunde, păcatele te scot la lumină. Ai să fugi de mânia lui Dumnezeu ca să scapi, dar nu vei scăpa, că şi pădurea se va usca, se va păli când vei trece prin ea, şi te va blestema; şi munţii te vor blestema când vei trece prin ei, că se vor dărâma, că era mai bine dacă nu cunoşteai această învăţătură. De ce nu vrei să asculţi? Moşii şi strămoşii voştri n-au ştiut ce este băutura, n-au ştiut ce este natura, n-au ştiut ce este lăcomia. Oare, ei n-au avut tot ca şi voi, trup şi mădulare, mâini şi picioare? Ei de ce s-au pregătit pentru Dumnezeu?

Sunt persoane, nu în mijlocul vostru, ci în lume, care sunt mai rele decât animalele. Dar sunt persoane în lume, care nu şi-au întinat viaţa, şi trăiesc curat, şi ei nu ştiu ce ştiţi voi. Şi să ştii că aceia vor ajunge să te mustre pe tine şi îţi vor spune: „De ce nu te-ai spălat de tină dacă ai avut izvor lângă tine?”.

N-am venit la tine să te osândesc, creştine, ci să te fac înger.

... Nu dezvăluiţi poruncile Domnului, că nu vi le-am dat să-Mi faceţi necaz, ci vi le-am dat să fiţi fericiţi. Ce vreţi, tată? Vreţi să faceţi prunci fără chip, duhuri necurate? Din păcate se zămislesc duhuri necurate. Vreţi să fiţi părinţii unor duhuri necurate, sau părinţi de slujitori cereşti?

... Mai este o vreme şi vine a doua vreme, a Domnului Iisus, că vremea Sa se repetă. Mai este o vreme şi încă o vreme, şi după aceste două vremi vine Domnul Iisus, cu toată suflarea Sa, cu toată slava Sa. Să nu pieriţi în aceste două vremi. în aceste două vremi multe lucruri se fac, mulţi păcătoşi se iartă. Până şi copiii avortaţi se vor scoate din iad. Multe suflete care s-au ucis cu mâna lor, se vor scoate din iad. în aceste două vremi, mulţi dumnezei se vor face printre voi. Se vor face prooroci mincinoşi, care vor face semne şi minuni şi vor învia şi morţii. Vor ieşi la suprafaţa pământului spiritele morţilor, care vor vorbi. Nu vă duceţi la ei, că vor veni la feciorii voştri şi la voi femei ca să le socotiţi pe numele voastre. Să nu laşi femeia ta, că o singură femeie este dată după lege ca să ţină bărbatul.

Fiilor, nu întrebaţi femeile voastre dacă au făcut mâncare, ci întreabă: „Ai făcut rugăciunea?”.

Copilaşii Mei, în aceste două vremi se vor dezbrăca de rasă trei sferturi din preoţime, şi vor merge oile pe câmp zbierând de foame, aşa cum mergeau la moartea împăratului Ahab. Ţineţi secretul acesta. Aceşti preoţi vor cădea în păcate şi nu vor mai fi vrednici de rasă, şi vor umbla oile pe câmp. Şi atunci, cine te va mai hrăni? Domnul Iisus Hristos, prin corbii Săi. Nu de corbi e vorba. Vor pieri mulţi, mulţi, şi din unii, şi din alţii. întăreşte-te, creştine, şi biruieşte pe vrăjmaşii tăi.

Purtaţi uniforma creştină. Feriţi-vă de goliciune, căci cine nu va purta bască pe cap în aceste două vremi, va purta sac şi se va îmbrăca în rogojină.

... Copilaşii Mei, învăţaţi psalmii la rugăciunile voastre, prin instrumente şi prin gura voastră. Fiule, cu melodia cântecului tău, „Un singur dor mai am şi eu”, să cântaţi un psalm, să vezi ce frumos e!

07-09-1975