Cuvântul lui Dumnezeu

... O, fiilor, vom pune mâna pe lucruri cereşti dacă vei învăţa. Şi vei zice atunci: „Când s-a lucrat acest pământ? Când s-a lucrat cerul acesta?”. Aşa se lucrează la sfârşit. Fiule, tu cu mâna ta vei încheia planul lui Dumnezeu de la sfârşit.

Frate şi soră, precum ştiţi că M-au prigonit o parte din preoţime, aşa şi cu tine va fi. Se vor împotrivi, şi o parte din ei vor veni la tine şi îţi vor spune aşa: „Nu este bine ce faci!”. Dar tu să nu te dai înapoi, să nu te temi, că aşa a fost de când s-a zidit pământul.

Fiilor, preoţii au ascultat de prooroci, dar în vremea de astăzi, nu mai vor să asculte decât unul la o mie, chiar dacă are darul să propovăduiască Evanghelia.

... Copiii Mei, vedeţi că s-au adăugat la copii, la şcoală, de la şapte, la zece clase. Această carte e diavolească. Nu mergeţi cu copiii la aceste clase, căci cine va sta până la aceste trepte, îl va pierde pe copil.

27-08-1965