Cuvântul lui Dumnezeu

... Domnul Iisus Hristos S-a pregătit să vină cu oastea Sa de sfinţi. Vine, toate sunt pregătite, dar aveţi grijă, că mai e o vreme scurtă şi nimeni să nu vă ispitească pe voi, căci acum este răbdarea voastră şi credinţa la putere. Dacă veţi avea credinţă, veţi avea şi biruinţă, iar dacă nu, veţi pieri ca dobitoacele, împreună cu toţi proorocii mincinoşi şi cu armata lui antichrist.

Feriţi-vă de moarte, căci moartea vine prin păcat şi prin poftă. Toţi cei ascultători şi cunoscători, învăţaţi pildele lui Solomon şi vieţile sfinţilor. Fiţi cu credinţă, căci Dumnezeu, Cel ce a zidit, Acela vă şi hrăneşte. Să nu crezi că dacă nu vei avea avere, ori serviciu, ori bani, ori aur, vei muri. Nu vei muri. Viaţa vine de la Mine, Domnul Iisus Hristos. Eu n-am avut aşa, nici avere, nici hambare. Şi cu atât mai mult, Dumnezeu vă hrăneşte.

Ia deschide ochii, fiule, că am ajuns la un sfârşit şi voi nu-l cunoaşteţi. Dureros este pentru cel ce nu a învăţat cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vine fuga păcătoşilor; să se ascundă în peşteri şi în crăpăturile munţilor. Dureros este că n-ai luat în seamă învăţăturile Mele. Tu trăieşti şi zici că mori, dar Eu pentru ce am vărsat Sângele Meu? Vei răspunde dacă mori?

Nu vă dezmierdaţi feţele şi sufletele ca să plăceţi lumii. Fiţi înţelepţi. Tinere, ce frumos eşti! Dar mai frumos eşti dacă asculţi de Domnul Iisus Hristos.

Avem un punct, fiilor, dar nimenea nu-l cunoaşte. „De ce n-o mai fi venit Duhul Sfânt ca să ne mai dea povaţă?”, zic unii. „Ce bine este, că fac acum ce poftesc eu!”, zic alţii. Ah, ce durere grea ne va arăta punctul acesta! Suntem într-un loc necunoscut, şi ar fi să fie cunoscut. Dacă aţi şti ce punct stă în faţa voastră, n-aţi mai bea şi n-aţi mai mânca. Fiilor, ne întâlnim cu caii lui antichrist, cu caii din Apocalipsă. Ne întâlnim cu balaurul care înghite totul şi te înghite şi pe tine dacă nu eşti credincios cu Mine.

Tată, unde sunt părinţii voştri? Sugarilor, vă înţarcă Domnul. Vă ia ţâţa de la gură. Ce vă veţi face? că iată, trâmbiţa Mea cum se chinuieşte.

Fiilor, atât rămâne întru împărăţia Mea: Avraam.

... Cum s-au pedepsit cei ce n-au ascultat de Moise, aşa şi mai mult se vor pedepsi astăzi cei ce n-au ascultat de glasul Meu.

... învăţătura, ascultarea şi hrana cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos, aceea va birui. Unde sunt acestea, diavolul nu are putere să biruiască.

... Uite ce vă învaţă Domnul: când veniţi spre ieslea Mea, lăsaţi glumele şi toate lucrurile ce vă pot aduce păcate. Fiilor, ştiu că sunteţi tineri, dar fericită este nunta şi patul neîntinat. Iacob a slujit ani întregi pentru a câştiga mireasa sa. Crezi? Acum, cu un zâmbet al unui tânăr, ai câştigat mireasa, dar nu este de la Dumnezeu acest lucru. Vedeţi că multul omenirii cu un zâmbet a stricat pământul. Sunt drumurile pline de curvie. Acest lucru nu a fost de când e veacul, şi am profeţit dinainte că fericit este creştinul care trece peste trup de femeie şi nu se atinge de el. Vai de acela care s-a întinat cu curvia de azi!

... Adevăr vă spun că mulţi dintre voi nu veţi primi moartea, ci cu trupul veţi primi pe Domnul.

... Fiilor, puneţi mâna pe carte. Nu s-o citeşti, că mulţi o citesc, dar s-o înveţi, s-o pricepi, s-o înţelegi. Fiule, fă-ţi socoteala, şi dacă nu ştii s-o faci, cere la care o ştie; şi dacă ai învăţat, fereşte-te de mândrie şi de a înstrăina învăţătura.

... Ce frumoasă e ziua sfârşitului când se va întâlni cerul cu pământul şi se va face primirea unul altuia! Şi ce jale va fi când se vor despărţi neascultătorii de tine şi de Mine şi vor pune capetele în jos!

... Daniele, caută în sfânta Scriptură şi vezi ce punct avem în faţă. Punctul acesta este un simbol, punctul care a fost în faţa femeii însărcinate, care stătea cu picioarele pe lună şi avea să nască, şi cineva urmărea ca să ştie când va naşte, ca să înghită pruncul, ca să nu se mai lucreze ce s-a lucrat prin Domnul Iisus Hristos. Acest punct e pus, şi cineva urmăreşte ca şi acum proorocia să fie astupată. După aceasta se vor înmulţi proorocii. Vei auzi că acolo lucrează Dumnezeu; să nu te duci. Dincolo, vei auzi că înviază morţii; să nu te duci, că aceştia nu sunt proorocii Mei, şi aceia vă amăgesc pe voi. Ţineţi minte, că nu mai e lucrarea. A fost la Vladimireşti, a fost la Maglavit, a fost şi este aici şi a mai fost la Arsenie Boca, dar acolo ce a făcut? Luaţi bine seama, căci mulţi s-au abătut de la proorocia dreaptă şi nu mai spun adevărul. Ca această profeţie nu a fost şi nici nu va mai fi. Fiţi credincioşi şi lucrători până la vremea cea mai de pe urmă.

... Sunt multe lucruri şi bune şi rele şi trebuie să le cunoaşteţi. Un creştin a primit în gazdă pe dracul, care s-a prefăcut, şi un alt creştin a primit în gazdă pe Dumnezeu şi nu L-a cunoscut. De aceea, cunoaşteţi bine şi pe unul şi pe altul, ca să nu vă amăgiţi.

... Fiilor, ca această profeţie nu a mai fost şi nici nu va mai fi.

10-03-1971