Cuvântul lui Dumnezeu

... Toată familia lui Israel, întăriţi-vă bine cu Mine, că timpul şi veacul se termină. Vom merge în pământul pregătit pentru sfârşit, şi acolo nu se mai îngăduie păcatul. Tată, familia lui Israel, de la bătrâni până la sugar, pregătiţi-vă bine, că vine vremea să fiţi chemaţi la cina Mielului, care de veacuri se pregăteşte. Ştergeţi de pe inima voastră toată viaţa plină de păcat. Mărturisiţi tot ce aţi greşit dacă voiţi să fiţi fericiţi, şi împărtăşiţi-vă.

... Israele tată, ţine minte aceste cuvinte. încă o dată repet: curăţă bine haina de pe tine. Nu pune petec din haină veche, ci înnoieşte cu material fin, de creştin; fă o hăinuţă nouă. Certaţi-vă cu duhurile necurate, ca să nu mai intre în inimile voastre şi în casele voastre. Israele, Dumnezeu îţi spune. Nu spun cum spune lumea: „E Dumnezeul de la Maluri”. Şi se va vedea că Dumnezeu îţi spune.

... Suntem în drum. Uită-te bine la vremea de acum şi la vremea ce vine, căci acum stăpâneşte un om, şi în vremea care vine şi stă în faţă, alt om, dar omul acela nu va fi ca omul de acum. Acela nu va lucra cu sapa şi cu târnăcopul, ci va lucra cu toată puterea Mea. Va da la o parte toate trupurile întinate şi tot ce se află în drum spre rău, şi va face un drum foarte bun pentru creştini. De ar sta în faţa sa toate puterile duhurilor rele, toate vor fi nimicite. Israele, ţine minte aceste cuvinte.

... Ce a fost cu Moise? Ce a fost cu Avraam? Ce a fost cu Ilie, ? Ce a fost cu Noe? Voi sunteţi mai mult decât aceştia, măi tată. Sunteţi cei de pe urmă, sunteţi sfârşitul acestui veac.

... în curând se va da pe faţă că un singur Dumnezeu este şi o singură lucrare şi un singur plan este.

... Israele, Israele, copilaşii Mei, pe cei care v-au dus pe voi în temniţă, Eu i-am certat şi i-am alungat şi am luat cheile din mâna lor.

15-04-1973