Cuvântul lui Dumnezeu

... Creştini răi! Nu se poate creştini supărăcioşi. Am văzut creştini supăraţi pe aproapele. A asfinţit soarele nu o dată, ci de multe ori, şi tot nu s-au împăcat. Nu te-aş lăuda Eu dacă ai fi fost bine cu învăţătura Mea? în toate părţile te-aş spune că am un popor vrednic. Dar cui să-i spun: „Ioane, eşti vrednic de Mine!”? că până seara ai murit, că te-a dărâmat mândria. Faceţi fapte de se bucură cerul, dar faceţi şi fapte de se îndoliază cerul. Pregătiţi-vă în fapte.

... Poporul Meu iubit, vine vremea să fim cu toţii aşa cum a fost Domnul cu ucenicii. Fii credincios. Vine vremea să mai colind o dată pământul acesta, să merg şi Eu cu voi, ca şi cu fraţii voştri, să mănânc cu voi la masă. Atunci nu va mai fi Iuda să Mă vândă. Atunci vor zice: „Şi eu vreau să fiu creştin”. Adu-ţi aminte de moarte, că trupul acesta are două căi: are o cale să moară, şi o cale să întâmpine pe Domnul Iisus Hristos dacă are voinţă.

... Fii desăvârşit, că astăzi pe pământ se vede lucru de jale, se văd femei măritate când îmbracă rochiţa de mireasă. Femeia măritată, cu copil, care se îmbracă cu rochiţa de mireasă, se duce în foc. Să se ducă vestea aceasta. Nici fecioara care nu este curată şi e pătată nu are voie să se îmbrace cu rochiţa de mireasă. Plânge cerul şi suspină când vede atâta nelegiuire. La ce-i mai foloseşte să se îmbrace ca mireasă? Nu e voie!

... Voi sunteţi îngerii cu care Dumnezeu va încheia veacul. Voi sunteţi sămânţa lui Avraam. Printre voi e şi rămăşiţa lui Baal, care se închină la idoli. Uită-te bine, ca nu cumva cineva din casa ta să fie din aceia.

... Să se ducă vestea aceasta, că femeia măritată sau femeia desfrânată sau cea care nu este fecioară, nu are voie să se îmbrace în rochie de mireasă, că albul înseamnă nevinovăţie, nu tâlhărie, şi în iad vei merge. în vremea de demult, femeia desfrânată era îmbrăcată în haine de desfrânată, dar acum, dacă s-ar mai respecta legea aceea, toate ar fi îmbrăcate în haine de desfrânată.

04-04-1974