Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, măi Israele tată, Eu voiesc să fac din voi ucenicii Mei. Eu voiesc să fac din voi ostaşi de război, dar nu cu armă de fier, ci cu arme nevăzute. Eu voiesc să fac din voi îngeraşii Mei. Eu voiesc să fac din voi apostolii Mei. Eu voiesc să fac din voi profeţii Mei. Eu voiesc să fac din voi ucenici ai Mei, ca nici unul din voi să nu fiţi fără lucru sfânt.

... Israele tată, creştinul de astăzi nu se mai aseamănă cu creştinul mai de demult. Creştinul de azi e ca o tulpiniţă retezată cu fierăstrăul, adică a retezat Dumnezeu trupul vechi, ca să răsară trupul nou, dar în loc să răsară trupul nou, au început să răsară mlădiţe din trupul vechi, tot ce a fost în trecut.

... Tată, găsiţi hăinuţa sfântă, găsiţi hăinuţa dreaptă. în Scripturi găseşti, nu în magazine, nu la oamenii de azi. Dacă te duci la un om pământesc şi îl întrebi de viaţă, nu cunoaşte, pentru că e orb. Copilaşii Mei, cine a căutat viaţa la om, s-a rătăcit. Cine a căutat viaţa în Scriptură, a aflat-o.

... Cine nu vrea să fie cu Mine, nu-l leagă nimeni şi nu-l forţează nimeni, dar eşti obligat să nu-Mi opreşti respiraţia trâmbiţei. Mai târziu se va vedea ce a făcut Dumnezeu prin Duhul Său pe pământ, că e o zidire nevăzută de ochiul pământesc, şi când o vei vedea, ai să cauţi să vii la Mine, dar te va ţine necredinţa ta şi faptele nebune.

... O, creştine, am nevoie de tine cum are nevoie un om de un zidar la casa sa, sau de un meseriaş să lucreze ceva în munca sa, sau cum are un om nevoie de o slugă la curtea sa. Am nevoie de voi, şi nici unul nu veţi fi fără lucru.

... Dumnezeu cere de la poporul Său să nu se mai uite de unde a venit, să nu se mai uite pe lângă trup, căci aşa îndeamnă diavolul, să se uite pe masă să vadă ce mănâncă, să se uite că nu are vite şi să se uite că nu are avere. Moşii şi strămoşii voştri au vândut averea şi au plecat în pustie şi s-au îmbrăcat cu sărăcie, dar pentru că astăzi nu mai e loc în pustie, pentru că a intrat în stăpânirea împăratului de azi şi peştera, şi scorbura, şi pustia, şi şesul, şi dealul, totul e în stăpânirea lui, învăţaţi bine, ca să trăiţi şi aici.

... Copilaşul Meu, crede cu adevărat că nu mai vine un alt Hristos la tine, nu mai vine o altă milă pentru tine. Veniţi-vă în fire, tată. Auziţi bine cuvântul de la Mine. Nu mai duceţi trupurile la gunoi, în groapă, şi uniţi trupurile cu duhurile, căci trupul dus cu păcate, nu mai poate învia în împărăţia cerească. Aţi auzit?

... Tată, a ieşit pe pământ o minciună mare, pe care o ascultă toată lumea, şi pruncii, şi bătrânii. Prin minciuna aceasta se pierde toată suflarea. Nu mai credeţi, măi tată, minciuna. Cu minciuna ai făcut ucidere duhului tău de la Dumnezeu. A minţit Arie şi l-a pedepsit Dumnezeu. Orice mincinos e pedepsit pe veci. A pedepsit Dumnezeu pe toţi care au scos alţi dumnezei pentru voi, aşa cum Domnul v-a spus şi a scris în carte, că în cer a fost încăpăţânare mare a lui Lucifer, şi Dumnezeu l-a doborât din cer. Aşa şi minciuna de azi, care bate mereu în poarta lui Dumnezeu ca să piardă toate lucrurile lui Dumnezeu. La început era Cuvântul, şi acum tot Cuvântul este. Daniele, la început era Cuvântul. Ai auzit aşa ceva? A fost Cuvântul şi Duhul. Nu te gândi, omule, că te vei lupta cu Mine, că Dumnezeu, cu cuvântul le-a făcut pe toate, şi nu poţi să te ridici împotrivă, oricât ai crede că eşti de tare. Veniţi-vă în fire, credincioşii Mei. învăţaţi credinţa. Nu mai fiţi săraci şi slabi în credinţă, că nu e aşa cum spune lumea.

... Creştine, vei vedea pieirea lumii, vei vedea fuga lumii şi vei auzi strigătul lumii. Dacă vei fi cu Mine, creştine, şi vei fi cu lumina în mână, până la al miilea neam vei scăpa pe poporul tău. Vei spune: „Doamne, iată pe mama mea, iată-l pe fiul meu”, şi Dumnezeu va împlini cuvântul tău şi îţi va spune: „Să-ţi alegi neamul tău şi îl vei răscumpăra, dar prin rugăciune”.

... Nu mai poftiţi mesele lumeşti. Deosebire au avut de lume moşii şi strămoşii voştri. Mulţi n-au mai voit să privească faţă femeiască.

... Românie, Românie, Românie! Nu te lăsa, Românie! Am zidit în tine un zid şi nu se termină. Românie, oare, nu ştii poruncile şi minunile? Românie, Românie, cum te calcă în picioare! De ce a slăbit în putere duhovnicească această ţară? De ce, tată, copilaşii Mei, de ce toţi doresc să viziteze această ţară? De ce toţi doresc să se împrietenească cu această ţară? Din toate ţările au vizitat, şi toate s-au înspăimântat că în România e asprime pentru rugăciune. România era cea mai curată şi frumoasă ţară.

... Odoarele Mele, cum am să adun Eu petecuţele de pe pământ şi floricelele şi cum am să iau Eu roadele de pe pământ şi am să iau pomul Meu de pe pământ, pe care astăzi îl zideşte Dumnezeu! După vremea aceasta se schimbă, tată, se schimbă timpul. Dacă aţi fi voi desăvârşiţi, toate tainele le-aş vărsa în faţa voastră, dar după cum am văzut vânzarea din trecut, nu mai pot, tată, să mai spun.

... Florile Mele, nu sunteţi singuri, sunteţi însoţiţi. Şi tu, femeie, şi tu, bărbate, sunteţi însoţiţi de persoane cereşti. Nu mai faceţi păcate crezând că nu vă vede nimeni. Nu e niciodată să fii singur pe pământ. Eu am ursit sfinţi îngeri şi pe Maica Mea şi chiar heruvimii şi serafimii să vă însoţească, şi să ştii că dacă te vei despărţi de însoţitori, va fi greu de capul tău.

10-02-1975