Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, ascultă bine la Mine, că vine vremea care nu a fost de când e veacul; o vreme, un ceas care întrece anii. Ai priceput? Şi în această oră, care a lucrat bine, bine îi va fi, iar cine a avut sculă rea, s-a dus în pământ cu cele rele.

... Poporul Meu, desparte-te de prietenul rău şi vino la Mine şi întreabă: „Am praf pe mine?”. Că mulţi vor avea ochi să vadă pata şi mulţi vor avea scule pentru vindecarea rănilor. Dintr-un gram de har, se va înmulţi pentru un ceas. Şi mulţi vor veni aici şi voi fi mulţumit de venirea lor, şi pe tine te voi lepăda. Dar vei pieri pentru mădularele tale şi vei zice să tai mădularul rău. Dar de ce nu l-ai tăiat de la început?

... Copilaşii Mei, veniţi-vă în fire, nu staţi la lucrarea Mea numai cu trupul, că mulţi au venit să audă cuvântul, dar nu au semănat nici o sămânţă şi nu au avut ce secera. Vine vremea să se scumpească grâul, şi cine va avea un blid de grâu, va face avere cu el. Vai de sărmanul care nu va avea nici un bob de grâu! Se va duce să se împrumute de la alţii care au, şi nu i se va da. Atunci îşi va frânge trupul de durere, atunci va vedea. Tată, când nu va avea nici un bob de grâu în faţa sa, atunci va vedea vremea pierdută de astăzi, că a stat numai de formă în lucrarea Mea.

... Oiţele Mele, voi culege din mijlocul tău floarea lui Dumnezeu, şi când vei rămâne neculeasă, vei striga de durere, pentru că ai purtat hăinuţa lumească, te-ai purtat fără lege. O, tată, nu te obligă nimeni să trăieşti lumeşte sau duhovniceşte, ci alege cu voia ta. Vai de cine a fost creştin şi s-a lepădat de lucrarea Mea! Vai de cine e creştin şi face numai ce poate să facă şi şterge ce e scris în lege! Nu este aşa, ci vei răspunde şi pentru cele ce le-ai rupt şi pentru cele ce le-ai lăsat.

... Copilaşii Mei, vasul acesta îl voi face un măr, şi atunci te vei jeli. O să te ruşinezi pentru necredinţa ta, o să te ruşinezi pentru neascultarea ta, o să te ruşinezi pentru toate câte nu vrei să le împlineşti. Mulţi dintre voi aveţi curajul să ispitiţi. Fiilor, nu mai ispitiţi vasul Meu, că el este bun, bun. Aţi trimis mereu vasul Meu la Dumnezeu cu întrebări rele. Nu mai ispitiţi. Ea primeşte şi se osteneşte pentru voi, dar să ştiţi că nu e bine, pentru că Eu nu sunt trup, ci sunt Duh.

Viaţa voastră să fie sfântă, că vom urca în mers, şi mulţi dintre voi nu veţi putea. Vom urca nu pământeşte, ci duhovniceşte. Nu fugiţi de ce v-am spus. Mereu am urcat, şi nu vi s-a părut greu, pentru că nu aţi urcat. Vine vremea să urci, că acest pământ e păcătos şi trebuie să se curăţească. E scris în carte.

... Vine vremea, tată, ca să nu mai stea cu tine în casă nici un lucru diavolesc, să nu mai stea în preajma ta nici un nelegiuit, şi cum îţi vine să vezi cum ia pe mama ta, cum ia copilul tău de lângă tine? că nu va mai fi casa cu pereţi, şi va fi fără pereţi, că n-ar avea loc cetele cereşti. Cine te va hrăni? că păstorii nu-i primeşti.

... Fiilor, învăţaţi bine, căci de la faptele bune veţi da viaţă mortului. Vor veni ologii, surzii, muţii, sluţii. Vor fi pogorâţi pe acoperiş, şi prin post şi rugăciune vei da viaţă şi vindecare. Ascultă, creştine, că nu a fost nimeni pe pământ lipsit de darul Său. Dumnezeu Se serveşte de robul Său; numai de Lucifer nu S-a servit. Fiţi desăvârşiţi şi păstraţi-vă bine, că vine vremea să lucraţi. Veţi fi trimişi din loc în loc şi mulţi dintre voi vor lucra şi mulţi se vor odihni. în vremea de pe urmă, Dumnezeu îşi va elibera ţarina de spini. Prin cine?

Fiule, ştii că eşti în şcoală. Ştii drumul? Ştii ce ai de făcut? De ce lipseşti de la lecţii? Nu ţi-e teamă că vine Domnul şi te pune absent? Nu te-am bătut, de aceea nu ţi-e frică, căci aşa e scris, să vin în viaţa ta fără nuia.

28-07-1975