Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şaptea după Paşti, a sfinţilor părinţi

O, poporul Meu, Mi se deschid porţile ca să intru spre tine. Amin. Zi şi noapte aş veni la tine ca să te încălzesc, ca să te hrănesc şi ca să te iubesc. Scrie în Scripturi: «Porţile tale vor fi deschise zi şi noapte». O, aşa este, poporul Meu. Tu eşti poporul care te aduci Mie mereu cu duhul tău şi cu trupul tău şi cu sufletul tău, căci cine mai e altul care să se dea Mie zi şi noapte aşa cum te dai tu? Cine se mai bagă argat la Mine aşa ca tine? Cine mai lucrează pentru slava lui Dumnezeu pe pământ aşa cum lucrezi tu la cererea Mea, la cuvântul Meu, poporul Meu?

Iată casa întâlnirii. Când Eu v-am spus s-o aşezaţi pe pământ, v-am spus că o am în mână şi pic cu pic o aşez prin mânuţele voastre cele harnice, şi apoi Mă voi slăvi în ea cu zile de nuntă, poporul Meu. Iată lucrul cuvântului Meu cel întocmit şi cel împlinit. Numai un picuţ mai e, şi totul e împlinit, şi casa întâlnirii este aşezată pe pământ. Amin.

O, poporul Meu, tu eşti mâna Mea care este în lucru ca să-Mi fac cu ea cărare peste oameni. Tu eşti unealta Mea. Tu eşti ziua Mea de nuntă, care se zoreşte pentru Mine. Amin. Zi şi noapte aş sta cu tine în cuvânt. Eu aşa te-am învăţat să fii, dar Eu sunt Dumnezeu şi ştiu măsura în toate, că e de lucru şi cu mâinile şi cu picioarele şi cu ochii şi cu urechile şi cu tot trupul, iar trupul este neputincios, şi vine Duhul Meu şi îi dă putere suflând peste el în zilele de odihnă, fiule.

O, poporul Meu trudit cu trupul, odihneşte-te de ostenelile Mele. în zile de odihnă odihneşte-ţi trupul, că tu trudeşti zi şi noapte cu Mine ca să-Mi împlineşti cuvântul. Te văd cum te doare trupul când îngenunchezi pentru rugăciune în zori şi în seară şi în miez de noapte, poporul Meu trudit. Te doare trupul, dar sufletul ţi se bucură, şi Duhul Meu poate, şi îţi dă viaţă, poporul Meu. Trupul tău se sfinţeşte zi şi noapte pentru Mine, că te aud rugându-te pentru voia Mea în tine, poporul Meu. O, nu ştiu cum să-ţi mulţumesc că te-ai băgat să-Mi slujeşti la cuvântul Meu, la cererea Mea, la chemarea Mea, fiule Ierusalime. Sfinţesc pământul cu tine, poporul Meu. Te iau în mână şi stropesc pământul cu binecuvântare aşa cum ia preotul în mână busuioc şi îl bagă în apă de stropeşte cu el peste pământ şi peste om. Fac cuvânt nou pământul de sub tine, şi fac cer nou petrecerea Mea cu tine în mijlocul oamenilor. Te-am învăţat să fii răbdător şi să nu te superi pe cei ce nu înţeleg lucrarea Mea cu tine. Pic cu pic se arată rodul cel adevărat al trudei Mele cu tine, căci cu tine trudesc, şi cu tine lucrez cerul cel nou şi pământul cel nou şi duhul veacului cel nou şi limba Duhului Sfânt, cuvântul gurii Mele şi al înţelepciunii Mele şi al celor ascunse de ochii celor ce nu văd.

Odihneşte-te, poporul Meu, în zilele Mele de odihnă şi dă-I Domnului odihna ta, că tu eşti fiul Lui. Tu L-ai făcut pe Dumnezeu Tată, căci Tată este cel ce are fii, fii ascultători şi vii, care stau în Tatăl, şi Tatăl stă în ei. Amin.

O, nu i-a plăcut omului să-L aibă pe Dumnezeu de Tată. Nu i-a plăcut omului să asculte cu ascultare din cer. Iată ce este omul pe pământ. El stă în largul inimii lui şi îşi face toate voile cât poate, şi zice apoi că Eu sunt Tatăl lui. De ce mai zice, oare? Pentru ce ar mai fi să zică aşa? Face omul fii şi fiice şi îi dă lumii, şi apoi zice că i-am dat Eu copii. Eu cui am dat copii, i-am dat ca să Mi-i dea Mie să lucrez cu ei pentru Mine, aşa cum am lucrat cu mama Mea Fecioara, aşa cum am lucrat cu Ioan, fiul lui Zaharia şi Elisabeta.

Se umple omul de cunoştinţă despre Dumnezeu şi despre toate cele din Dumnezeu, şi apoi se îngâmfă că are cunoaştere, dar ca să facă voia lui Dumnezeu, nu se aşează omul s-o facă. Ca să-L facă pe Dumnezeu Tată al lui, nu vrea omul, că omul este fiul risipitor, fiul cel rătăcit, care se cheltuie pentru el însuşi şi nu pentru tatăl. Fiul cel risipitor a plecat de la tatăl său şi s-a dus într-ale sale, iar când a ajuns în trai rău, s-a vrut argat la tatăl său, s-a vrut sub ascultarea tatălui său, şi l-a făcut iar tată.

O, poporul Meu, oare fiii oamenilor îl vor mai face pe Dumnezeu Tată aşa cum L-aţi făcut voi? O, fiii oamenilor se duc să înveţe carte unii de la alţii şi să-şi strângă cunoştinţă, şi apoi să se îngâmfe prin ea, dar ca să înveţe să fie fiii lui Dumnezeu, nu caută fiii oamenilor. Fiii oamenilor sunt îngâmfaţi, şi de aceea nu pot ei să aleagă calea umilinţei pe care am mers Eu. Fiii oamenilor se îngâmfă, şi de aceea nu pot ei să Mă vadă pe Mine cu voi, şi pe voi cu Mine. Dar cei atinşi la inimă de glasul cuvântului Meu care este cu voi, aceia se smulg şi vin să Mă audă şi să Mă vadă slăvindu-Mă cu voi în mijlocul oamenilor, căci voi slava oamenilor n-o primiţi, că o aveţi pe a Mea cu voi, şi I-o dăm Tatălui, că-I suntem fii. Amin.

Iată ce vă spun: toţi cei care se îngâmfă azi prin cunoştinţă vor pierde înţelepciunea lor, căci înţelepciunea Mea e mare, e cerească, e veşnică, şi e alta decât cea a oamenilor înţelepţi. Toţi aceştia vor veni curând, curând spre izvorul Meu de la voi ca să-şi stâmpere arsura sufletului, fiilor, căci va veni pârjol mare peste înţelepciunea cea omenească şi va seca duhul omului, şi îşi va căuta omul duhul şi îl va găsi la Mine, şi omul îşi va lua duhul înapoi, căci toate ale Mele, şi pe care le-am dat omului, şi pe care omul nu le-a păstrat şi nu le-a folosit, acelea s-au întors întru Mine, şi omul le-a pierdut şi nu le-a mai căutat, şi s-a găsit omul în altele care nu sunt din Dumnezeu, şi omul şi-a pierdut Tatăl şi nu-L mai găseşte, căci Tatăl este ascuns în duhul umilinţei, în duhul cel plăcut lui Dumnezeu. Amin.

Când te-am născut Eu pe tine, poporul Meu micuţ de azi, te-am îngrijit apoi, şi te-am învăţat să mergi în picioare, şi să ai picioare te-am învăţat. Cine nu se naşte din Mine, cine nu învaţă de la Mine şi numai de la Mine, cine nu merge întru Mine, cine nu este întru Mine, acela este dintre fiii oamenilor şi n-are pe Dumnezeu de Tată. Cine se gândeşte că moare de foame, că suferă, că n-are ce-i trebuie dacă stă cu Mine, acela să nu vină după Mine, acela să stea întru ale sale. Dar cel ce voieşte să-i fiu Eu Tată, acela să vină să-Mi fie fiu, iar fiul lucrează cu tatăl şi pentru tatăl, nu pentru sine. Amin. Aşa vă am Eu pe voi, copii ai poporului Meu, şi se strânge lumea să se uite la voi şi nu vă mai poate judeca, fiindcă Eu vă fac frumoşi pe pământ, şi vă fac cunoscuţi prin voia Mea cerească în voi şi peste voi, şi cu slava Mea care îl slăveşte pe om înaintea Mea şi înaintea oamenilor. Şi iarăşi spun: toţi cei care se îngâmfă azi prin cunoştinţă se vor ruşina şi se vor umili curând în faţa slavei Mele care este peste voi, şi vor iubi această slavă şi o vor pune în mare cinste şi se vor închina Domnului Dumnezeului vostru şi slavei Lui cea de peste voi, căci slava lui Dumnezeu este adevărata slavă a omului slăvit. Amin. Cei ce se îngâmfă prin cunoştinţă, aceia nu pot zidi nimic pentru Dumnezeu, ci numai pentru slavă unii de la alţii. Aceia nu sunt zidari, căci numai iubirea zideşte, iubirea care se jertfeşte pentru Dumnezeu şi pentru facerea omului, facere ca a Mea. Amin.

O, poporul Meu, îţi mulţumesc şi îţi dau din slava Mea, că M-ai ascultat de am aşezat cu tine pe pământ casa întâlnirii. Am ţinut-o în mâna Mea până ce am aşezat-o pic cu pic pe pământ prin mânuţele tale. Tot ce mai este de terminat la ea ca să fie cu totul pusă pe pământ după cum este ea în mâna Mea, nu lăsa nefăcut, nu amâna, că lucrul nefăcut la timp pentru săvârşirea lui rămâne ştirbit mult timp şi se numeşte lucru neterminat. Să nu lăsaţi, fiilor, ce mai este de terminat la această casă. Uitaţi-vă peste tot. Vedeţi cum este lucrat peste tot şi faceţi bine lucrul, ca să rămână bine, că voi sunteţi copii cu gust bun, şi aşa să rămâneţi, că Eu v-am dat har din harul Meu, şi aşa să rămâneţi. Amin. Voi merge apoi cu voi şi la cei ce au lucrat aici cu voi, ca să terminaţi şi acolo lucrul care a rămas de mult timp neterminat, în cetatea Târgovişte, fiilor, că am strâns acolo copile cu care Eu Mă sprijin în lucrul Meu cu voi, mânuţe harnice de care Eu Mă folosesc gătindu-Mi slava Mea între oameni, masa Mea şi casa Mea de zile de nuntă cu voi. Şi vom munci, fiilor, şi vom avea cum termina, căci cel ce este cu Mine nu trebuie să cerşească pâinea şi ajutorul, aşa cum fac bisericile lumii, ci trebuie să muncim şi nu să căpătăm, fiilor. Adevărata biserică munceşte ea pentru ea, nu altul. Fiţi harnici, fiilor, căci voi sunteţi biserica lui Hristos şi Evanghelia lui Hristos din zilele acestea. Cu nimic să nu zădărnicim Evanghelia Mea de azi, ci să lucrăm pentru ea şi pentru noi, aşa cum este lucrarea bisericii lucrătoare şi rugătoare jertfindu-se întru Domnul. Amin. Tot răul care încă mai dă să lovească în voi se va zdrobi de această piatră, iar piatra sunteţi voi, căci Eu v-am zidit, şi Eu sunt una cu voi, şi tot răul care încă mai dă să vă lovească pe voi pentru Mine se va întoarce cu bine pentru voi, şi Eu voi fi adevărat cu acest cuvânt. Amin, amin, amin.

Binecuvântată să fie zidirea casei întâlnirii, iar în ea să stea drept legea creştinească, legea cea pentru poporul Meu cel nou, şi popor nou. Amin. Om crescut să se odihnească în ea, că ea e casă de creştin, e casa lui Hristos. Amin. Şi în ea voi sta de vorbă cu omul şi îl voi îmbia la voia Mea cea din cer pe pământ. Amin.

Binecuvântate să fie toate aşezările Mele de peste voi, toate cuvintele Mele care aşează ordine peste toate ale Mele cu voi. Amin. Iar voi, binecuvântaţii Mei, creşteţi frumoşi sub mâna Mea şi staţi sub ea, că L-aţi făcut pe Dumnezeu Tată, şi staţi sub mâna Mea. Luaţi puteri din Mine, căci suflu peste voi. La orice greu de al Meu cu voi, Eu suflu peste voi ca să puteţi ridica greul Meu. Suflaţi şi voi peste Mine, ca să învăţăm să ne dăm unii altora viaţă, unii pentru alţii să ne dăm, ca să fim veşnici unii pentru alţii, copii ai vieţii Mele în voi. Amin.

Chemaţi la nuntă. Plătiţi vornicei şi chemaţi nuntaşi şi chemaţi doinaşi şi împodobiţi zilele nunţii Mele cu voi. Iar Eu voi scoate vin bun, vin nou, şi le voi da să bea, şi ei vor zice: „De unde vin atât de bun, atât de dulce vin?”. Şi vor bea, şi se vor bucura de slava Mea, că Eu le voi da să bea. Amin, amin, amin.

27-05-2001