Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea după Paşti, a orbului

O, poporul Meu! Cel ce este Cuvântul nu poate să Se sfârşească în cuvânt, că El este Cel veşnic, şi este Făcătorul. Amin.

O, poporul Meu, te-am aşezat la lucrul împlinirii cuvântului Meu, şi ce este lucru mai frumos ca acesta pe pământ? Şi dacă n-ai lucra cuvântul Meu, ce fel de frumos ai lucra tu pe pământ, poporul Meu? O, nu fi mâhnit, o, nu fi ostenit! Nu te întrista că sunt Eu peste tine cu facerea Mea. Dacă n-ai lucra cuvântul Meu, ai lucra altceva, ai lucra numai pentru tine, aşa cum lucrează orice om pentru el şi pentru cei ce sunt ai lui. Dar tu lucrezi pentru Mine şi pentru ce este al Meu, şi lucrezi la cuvântul Meu, poporul Meu.

O, Ierusalime, Mă înmulţesc cu cuvântul peste tine. îţi înmulţesc binecuvântarea cea de la Mine. îţi înmulţesc pâinea şi apa şi pacea şi puterea, poporul Meu. îţi înmulţesc credinţa şi iubirea ta pentru Dumnezeu, şi lucrez peste ele ca să fie ele pe plăcerea Mea, că nu mai am de unde lua de pe pământ credinţă şi iubire pe placul Meu. îţi înmulţesc puterea în toate ale Mele, că am lucrare mare cu tine, Ierusalime, că Eu ţi-am spus, fiule, că tu vei fi înălţimea pe care Eu Mă voi arăta pe pământ ca să chem pe om la voia Mea şi la calea Mea, că numai calea Mea va mai rămâne, poporul Meu. O, nu te întrista că te-am aşezat să lucrezi la calea Mea şi la voia Mea. Calea Mea trebuia înnoită din temelii şi îmi trebuia om nou cu care să lucrez, căci omul vechi e burduf vechi, şi orice aş pune Eu în el, se sparge şi nu poate ţine nimic. Tot omul de pe pământ lucrează numai pentru el şi pentru cei ieşiţi din el. Tot omul e legat pe drumul lui, din zori şi până în zori, dar pe tine te-am răpit şi te-am luat întru Mine, poporul Meu. Nu eram ieşit cu tine peste lume când Eu îţi spuneam ţie că voi face minuni fără seamăn cu o mânuţă de popor şi Mă voi slăvi prin el pe pământ şi voi ieşi cu el la capăt pentru tot lucrul Meu, pentru toată venirea Mea. N-a fost cuvânt rostit de Mine să nu-l împlinesc, şi nu va rămâne neîmplinit nici un cuvânt de al Meu. Tu eşti împlinirea aceasta, tu eşti poporul care ascultă pe Domnul, iar cuvântul Meu este peste tine ca să-l împlineşti întru totul. De aceea îţi dau îngeri cu miile în ajutor, şi ei te slujesc aşa cum Mă slujesc pe Mine îngerii, fiule Ierusalime. Care părinte are şi nu-i dă fiului lui? Aşa şi Eu îţi dau. îţi dau, că am, şi nimeni nu are cum am Eu, căci Eu şi toate câte am Eu sunt veşnice, iar tu eşti tot ce am mai scump, şi te iubeşte Tatăl, şi te iubeşte mama Mea, şi te iubeşte tot cerul cel veşnic, că Eu ţi-am spus că vei fi scump şi că va da omul pe tine tot aurul lui ca să te aibă. Dar tu eşti al Meu, şi eşti de mare preţ în cer şi pe pământ, fiindcă aşa a fost cuvântul Meu, şi el se împlineşte. Amin.

Fericit este, şi fericit va fi omul care este al Meu cu totul. Iată de ce eşti tu de mare preţ la Mine, Ierusalime român. Tu eşti cu totul al Meu. Amin. Tu nu mai ai al tău nimic, şi ai numai ce este al Meu, fiindcă tu eşti al Meu. O, mulţi tânjesc, şi tot mai mulţi vor tânji la fericirea ta, dar greu se poate ajunge la ea, căci omul este al lui, şi nu se poate aşa pentru această fericire. Cel care este cu totul al Meu, acela este ca albina care adună în stupul Meu tot ce este mai curat şi mai dulce şi mai ceresc şi mai sfânt pentru cer şi nu pentru el însuşi. Iată, aşa este cel ce este cu totul al Meu, iar drumul spre această fericire e greu de găsit, căci omul este al lui şi nu vrea să fie al Meu.

O, Ierusalime mic, să nu-ţi fie greu cu fericirea aceasta, poporul Meu. Să te uiţi la fiii lumii şi să-i vezi cum trudesc din zori şi până în zori pentru tot ce le place lor de fericire. Şi dacă Eu te-am pus pe tine în fericirea cea pentru Mine, lucreaz-o, fiule, şi Eu ţi-o voi da ţie când ea va fi deplină, când ea va fi gata. Să nu te temi de lucrul acestei fericiri, căci cei fără de lucru din cer se pierd în ei, se pierd în deşertăciuni, se pierd în marea lumii.

O, poporul Meu cel mic, cei de la începutul acestei lucrări şi cei de la mijloc n-au voit nici unul să fie al Meu. Eu le vorbeam, Eu îi mângâiam şi îi chemam, Eu îi învăţam împărăţia cerurilor, iar ei auzind lucrau tot la împărăţia lor, şi nu-i puteam lua pe nici unul la lucrul Meu şi numai la lucrul Meu, că ei şi-l aveau pe al lor, iar Eu nu puteam să am din ei vreunul după chipul şi asemănarea Mea, şi plângeam fără popor, şi tot un plâns a fost cuvântul Meu şi statul Meu între cei ce nu se dădeau Mie. Şi apoi te-ai născut tu, poporul Meu cel mic de azi. Din lucrarea cuvântului Meu te-ai născut, şi fericit este cel ce se naşte din cer, că acela are împărăţia cerurilor, şi cine o are pe ea, acela se dă Mie, că este liber şi se dă Mie. Amin.

O, poporul Meu cel mic, te-am învăţat să fii liber, fiule. Cel ce voieşte să se dea Mie şi nu este liber, acela nu se poate da Mie. Dar cel ce se liberează de sine şi de toate ale lui, acela se face fiul Meu născut din cer, moştenitor în împărăţia cerurilor, casa împărăţiei Mele şi gospodar în ea. Numai cel liber se poate da Mie, căci cu jumătatea nimeni nu se poate da, fiindcă omul trebuie să fie întreg, fie pentru Dumnezeu, fie pentru sine.

O, poporul Meu, îţi binecuvintez mereu naşterea ta din Mine, naşterea ta pentru Mine şi numai pentru Mine, căci cine se naşte din Mine, pentru Mine trebuie să se nască, şi aceasta este iubirea cea pentru Dumnezeu, iar altfel nu este ea. Iubirea pentru Dumnezeu e viaţă fără de moarte, e drumul de pe pământ la cer şi de la cer pe pământ, e lucrarea lui Dumnezeu care se varsă pe pământ din om. Aşa să fii tu, Ierusalime trudit pentru Mine şi pentru slava Mea peste pământ. Dacă Ierusalimul cel de atunci Mi-a pregătit calea morţii Mele, tu, cel de azi, ales de Mine, îmi pregăteşti calea slavei Mele cereşti pe pământ, calea înnoirii lumii, poporul Meu. Aşa să fii tu, şi aşa să trăieşti între pământ şi cer, că Eu îţi voi da ţie toată slava Mea la care tu trudeşti acum. Amin. Cuvântul Meu este împlinirea ta, este lucrarea ta, şi apoi tu vei fi împlinirea Mea, rodul Meu pentru care tu ai trudit. Amin.

Şi acum zic: toate zilele care mai sunt până la sărbătoarea Mea pe pământ cu tine, până la duminica tuturor sfinţilor, să fie zile de glorie cerească, presărate cu ajutor de îngeri şi de sfinţi şi de puteri cereşti, ca să pregătim sărbătoarea întâlnirii Mele cu omul în grădina întâlnirii, în casa întâlnirii, în corturile Mele cu voi. Soarele să vă însoţească de acum şi până peste toată sărbătoarea, iar ploaia să asculte de voi, căci voi sunteţi ai Mei. Amin. Să fie cald la sărbătoare. Aşa să cereţi voi de la Mine, că Mi-e drag şi Mi-e dor să vă aud când cereţi. Tot ce mai este de lucrat pentru casa şi grădina întâlnirii vor fi la vreme împlinite, căci Eu prin voi pot, fiilor, şi bucuraţi-vă că pot prin voi, că şi îngerii Mei se bucură cu puterea lor în voi.

Chivernisiţi-vă cu înţelepciune şi cu dăruire timpul lucrului şi împărţiţi-vă cu folos pentru tot lucrul care mai este pentru pregătirea sărbătorii Mele cu voi şi cu cei ce vor petrece cu noi zile de nuntă, căci împărăţia lui Dumnezeu este asemenea unui împărat care face nuntă fiului său şi care cheamă la nuntă. Amin.

O, fiilor trudiţi, vă mulţumesc cu binecuvântarea Mea pentru toată truda voastră cea pentru Mine şi pentru venirea Mea cu zile de slavă pe pământ. Vă mulţumesc vouă, fiilor trudiţi, şi la toţi cei care se aşează lângă voi pentru Mine ca să-Mi întocmesc lucrul cuvântului Meu cel pentru împlinirea casei şi grădinii întâlnirii. La toţi le mulţumesc, la toţi câţi Mă ajută pe Mine şi pe voi, şi le dau în dar bucurii. Amin. Iar voi gătiţi-vă frumos şi fiţi plini de har, şi fiţi frumoşi cu Mine în voi şi nu fiţi obosiţi, că lucrul Meu este bun şi este uşor şi este veşnic. Mi-e duhul tot o dragoste cu voi şi pentru voi. Mi-e inima locaş pentru voi, şi toată firea se mângâie de la voi, şi toţi cei care v-au cunoscut şi vă cunosc şi vă vor cunoaşte bine se vor bucura de voi aşa cum Mă bucur Eu. Amin. O, e greu tot lucrul care este de făcut pentru cer, dar e dulce, că e pentru Domnul, fiilor. Bucuria dragostei pentru Dumnezeu e cea mai adâncă bucurie, e cea mai dulce iubire. Fiţi cu putere în toate câte sunt de făcut, că mii şi mii de îngeri şi de puteri din cer se slăvesc prin voi în toată vremea lucrului cel de acum, care se zoreşte să împlinească cuvântul Meu: casa şi grădina întâlnirii. Amin.

Şi iarăşi zic: să fie la vreme tot ce trebuie să fie pentru această împlinire. Aceasta este porunca Mea. Amin, amin, amin. Iar cuvântul Meu are în el împlinirea lui. Amin.

Cereţi tot ce vă dau Eu. Cereţi, ca să vă dau. Cere, Ierusalime! Tu eşti poporul care ascultă pe Domnul, iar Eu la cererea ta voi împlini tot ce mai este scris în Scripturi pentru venirea Mea cu veacul cel nou, şi acesta nu se va mai sfârşi, şi îşi va lua fiii la sân şi îi va mângâia pe veci de veci, şi aceasta va fi vecia care va veni pe pământ. Amin, amin, amin.

20-05-2001