Cuvântul lui Dumnezeu la nouă ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Mă adun cu îngerii şi cu sfinţii la sărbătoarea grădiniţei cuvântului Meu. Amin. E sărbătorită grădiniţa care vă are în ea pe voi, copii ai cuvântului Meu. Slava Mea iese mereu din ea spre oameni şi îi cheamă spre venirea Mea. îi cheamă cuvântul Meu pe oameni, dar Eu, Domnul, greu de tot încap în inima omului. Ies cu slava Mea din grădină spre oameni. Ies cu voi în mijlocul oamenilor ca să-i fac să ştie venirea Mea la voi, slava Mea de peste voi, şi să-i îndemn spre ea, ca să nu-i ia pe neştire venirea Mea, care va fi curând, curând.

Iată slava Mea, înconjurată de heruvimi şi serafimi. Iată cuvântul Meu, care vine slujit de îngeri în grădina Mea de azi, în care Eu, Domnul, am aşezat pe pământ prin mânuţele voastre pietricica cea albă, darul Meu pentru cei ce biruiesc lumea ca să vină la Mine; cuvântul Meu pentru cei ce îmbracă haina venirii Mele şi care stau întru întâmpinarea Mea înveşmântaţi cu veşmântul nunţii venirii Mele. Venirea Mea e nuntă. Venirea Mea va fi zi de nuntă peste tot pământul. îi fac omului chemare la nuntă. îi arăt omului calea spre ziua nunţii, spre salonul nunţii, spre iubirea nunţii, căci nunta cea adevărată aceasta este: venirea Mea, Eu şi cu mireasa Mea, în sărbătoare de nuntă pe pământ. Amin. îmbrac pământul în strai de nuntă. îmbrac cerul în straiul venirii Mele. Numai pe om nu pot să-l îmbrac cu venirea Mea. El este străin de taina nunţii. El nu caută cu bucuria venirii Mele. El nu ştie ce este mângâierea, şi îşi caută mereu alin în cele ce nu sunt, în cele ale lui.

O, am venit din cer pe pământ şi am îmbrăcat această grădină în straiul cel nou al cuvântului Meu cel nou, ca să strălucesc de aici cu lumina învierii peste tot omul. Acum nouă ani am biruit peste pământ cu aşezarea pe el a pietrei mărturiei lucrării Mele cea de pregătire a venirii Mele. Am aşezat chivotul pe masa aceasta, peste grădina aceasta care poartă în ea taina facerii omului. Iată chivotul care poartă în el cuvântul vieţii, mana cea ascunsă, hrana vieţii veacului ce va să fie pentru cei ce biruiesc pentru Mine, şi pe a căror frunte va fi scris numele lui Dumnezeu şi numele cetăţii lui Dumnezeu: Noul Ierusalim. Amin.

O, fiilor din grădiniţa tainelor Mele, nici un om nu se apleacă de ajuns ca să cuprindă această taină: Noul Ierusalim. Mă voi aşeza cu ea curând peste tot pământul în chip văzut, că este scris să fac nou pământul şi cerul şi pe omul dintre pământ şi cer. Eu sunt Ziditorul, şi lucrez cu cuvântul şi împlinesc prin voi taina Noului Ierusalim peste pământ. Amin.

Mare va fi ocrotirea Mea pentru cei care au primit iubirea Mea cu care vin azi să-l fac pe om. Am venit să-l fac pe om, om nou, zidire veşnică, precum Eu sunt. Eu trebuie să Mă supun Tatălui cu această lucrare, cu omul cel nou, înnoit prin Duhul, căci scris este: «Moartea a fost înghiţită de biruinţă». Când cel din urmă vrăjmaş va fi biruit, atunci se va auzi glasul cel de biruinţă al îngerilor şi al sfinţilor care vor zice: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă!”. Amin, amin, amin. Atunci, Eu Mă voi supune Tatălui, căci voi supune pe ultimul vrăjmaş, şi apoi, pe om Tatălui, şi apoi Mă voi odihni cu zi dulce de odihnă, că voi da Tatălui înapoi pe om. Curând, curând, fiilor, curând, curând tot şi toate Mi se vor supune desăvârşit, şi atunci şi ultimul vrăjmaş va fi doborât, şi va fi apoi în cer şi pe pământ Ierusalim nou, veac nou şi om nou, că aceasta am venit să împlinesc. Voiesc să audă omul pentru ce am venit Eu la voi şi am împlinit grădiniţa de la voi şi chivotul cuvântului Meu din ea şi ieşirea Mea spre oameni cu cuvântul. Am venit pentru că trebuie să Mi se supună Mie tot şi toate, şi voi împărăţi până la această împlinire, până ce voi nimici pe cel din urmă vrăjmaş al omului, şi apoi îl voi da pe om Tatălui, şi Mă voi odihni de lucru, şi Mă voi supune Tatălui cu lucrul împlinit. Tânjesc după ziua acestei împliniri, tânjesc după om, şi în ziua aceea omul se va numi ziua Domnului. Amin.

Grăiesc vouă, copii din grădina sărbătorită azi de cei din cer şi de voi. Mi-e tare dor de ziua Mea de odihnă şi tânjesc după odihna Mea în om. Vreau să dau înapoi omului viaţa cea veşnică şi să-l dau Tatălui, şi atunci el se va numi ziua Domnului, ziua odihnei Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. La început Eu şi cu Tatăl le-am făcut pe toate câte sunt, şi apoi l-am făcut pe om, şi apoi Ne-am odihnit, şi a fost ziua Domnului odihna aceasta. La sfârşit iarăşi se lucrează tot aşa. Le fac pe toate câte vor fi, cer nou şi pământ nou, Ierusalim nou, şi apoi om nou, om înveşnicit, şi apoi, ziua Domnului, odihna Mea şi a Tatălui, omul cel fără de moarte, căci «Moartea a fost înghiţită de biruinţă», după cum a fost rostită această Scriptură a lucrului Meu de la Tatăl.

Iată taina grădiniţei Mele cu voi. Să vină omul să ia din ea mana cea ascunsă şi să se facă om nou, căci omul cel nou este lucrarea Mea din această grădină. îngerii şi sfinţii cântă slava Mea de peste grădină. Duhul cel potrivnic se tânguie, iar Tatăl Mă mărturiseşte biruitor al morţii şi al iadului, căci cuvântul Meu cel de peste grădină este râul cel de foc în care Eu arunc moartea şi iadul, ca să nu mai fie, şi să fie omul răscumpărat pentru viaţă şi să cânte cerul şi pământul cântarea biruinţei, iubirea Tatălui pentru om, lucrul Meu cel pus înaintea Tatălui: om nou. Amin.

Eu, Domnul şi Mângâietorul vostru, vă mângâi în lucrul vostru cu Mine. Vă mângâi, că e greu de tot, e greu ce avem de lucrat. O, dacă Eu v-aş lăsa pătrunşi pe deplin de greutatea slavei Mele care lucrează cu voi, v-aţi prăbuşi cu trupul şi cu inima de spaimă, că omul e slab şi mic, fiilor, dar Eu Mă îmblânzesc după cum este omul plămădit, şi port Eu în taină toată slava lucrului Meu cu omul, şi vă voi arăta-o, fiilor, după ce voi birui pe cel din urmă vrăjmaş de pe pământ. Viaţa veacului ce va să fie va aduce cerul cel nou şi pământul cel nou, şi nu va mai fi atunci durere şi lacrimi şi greu, şi va fi viaţă fără de moarte, şi va fi ziua Domnului.

Eu, Domnul, vă mângâi, căci taina mângâierii este pentru cei sfinţi, nu este pentru cei ce păcătuiesc, nu, fiilor. Eu nu Mă duc cu ea spre cei ce păcătuiesc. în bisericile din lume nu încap cu taina mângâierii, căci preotul păcătuieşte, şi aşa fac şi cei ce sunt de partea lui şi uniţi cu el, şi nu pot sta cu taina mângâierii între aceştia. Dar voi nu păcătuiţi, şi aşa fac şi cei uniţi cu Mine prin voi, iar Eu sunt cu voi şi cu taina mângâierii pentru voi şi pentru cei ce stau vii sub taina aceasta. Amin. O, mângâierea este numai una, este cea care sfinţeşte pe cei sfinţi, iar altfel de mângâiere este fără de Mine. Mângâierea Mea nu trebuie dată la cei ce nu pot sub ea, că ea este pentru cei desăvârşiţi pentru ea. Mângâierea Mea aduce viaţă vie în cel sfânt, aduce putere sfântă în el, aduce pe Domnul în el, cu smerenia Lui. Omul smerit nu cade sub mângâierea Mea, dar omul cel plin de el cade, că este semeţ şi îşi ia pentru el, nu ia pentru Mine, nu ia pentru puterea Mea în el, pentru folosul Meu prin el. Fiţi mari la înţelepciune, fiilor înţelepţi, căci taina mângâierii trebuie să fie înţeleasă bine. Daţi omului înţelepciune de la Mine, daţi inimii omului sănătate pentru Mine, că nu e pe pământ şi în om învăţătură ca a Mea. Vă mângâi, şi taina mângâierii este peste voi, ca să puteţi pentru Mine şi ca să pot Eu în voi. Vă dau tot ce am mai bun, ca să lucraţi ce am Eu mai bun peste om. Amin.

Acum, vă aduc mulţumire şi vă laud cu îngerii şi cu sfinţii pentru că staţi înaintea Mea, iar voi umiliţi-vă, fiilor, căci cei ce se smeresc sunt fii cereşti pe pământ. Amin. Şi mergeţi, cu toată binecuvântarea Mea din ziua aceasta, mergeţi şi vă arătaţi oamenilor cu slava Mea. Să vă vadă oamenii că sunteţi frumoşi, că sunteţi sfinţi pe pământ şi că şi omul poate să fie dacă voieşte să fie. Mergeţi şi daţi lumină din lumina Mea peste pământ. Mergeţi şi iar mergeţi, şi voi strânge pe oameni pe lângă voi, căci voi sunteţi fiii grădiniţei Mele din zilele acestea ale venirii Mele, grădiniţa Mea de flori, mângâierea Mea cea de la venirea Mea, mireasma cea binemirositoare, care se ridică spre Mine pentru mângâierea Mea. Mă mângâi cu voi, Mă laud cu voi înaintea oamenilor, că şi voi vă lăudaţi cu numele Meu şi cu viaţa Mea în voi şi cu venirea Mea la voi, care vine curând, curând pentru tot omul, căci venirea Mea este lucrul pe care-l am de împlinit curând, curând. Amin, amin, amin.

12-12-2000