Cuvântul lui Dumnezeu

... Domnul Iisus Hristos, în minune Se face toate, pentru mântuirea noastră. Se face şi Prunc, Se face şi Pâine, Se face şi Vin. Fiţi atenţi, că aceste lucruri frumoase sunt gata să dispară. Nu veţi mai avea lucrurile acestea pe care le-au avut părinţii voştri, căci se înnoieşte împăratul care are în loc de cruce un semn pe frunte. Tu, creştine, să nu primeşti acest semn, că doar ştii despre lucrul acesta care s-a lucrat la început şi se lucrează până la sfârşit.

Sunt creştini care trăiesc de ani de zile şi ajung la vârstă şi nu şi-au lepădat credinţa, nu şi-au lepădat ştiinţa, nu şi-au lepădat hăinuţa.

... Domnul Iisus S-a născut şi Se naşte în fiecare an, dar nu în iesle, ci în inimile voastre. Dumnezeu te are pe tine staulul Său dumnezeiesc, te are pe tine lucru minunat. Nu arunca minunea aceasta, că vei fi blestemat.

... Creştine, vine împăratul cel cu botul de câine şi va face din sfinţenie grajd de vite şi vor trimite creştinele şi monahiile să se mărite. Ce vei face, monahie care ai depus lui Dumnezeu jurământ că stai până la moarte neprihănită? Ce vei face când te va obliga să te căsătoreşti nu cu creştin, ci cu păgân? Multe creştine şi multe monahii, la lucrul acesta se vor bucura.

Să ştiţi că mulţi dintre moşii şi strămoşii voştri au fost în mănăstiri, care au avut soţi şi soţii, dar nu s-au dus în mănăstiri şi atât, ci s-au dus să se curăţească, să se sfinţească.

Ascultă, creştine, că e vai de tine dacă te vei bucura de soarta ta pe care ţi-o va ursi împăratul acesta. Vai de tine, că altceva nu te aşteaptă decât focul cel nestins, care va urma fulgerător. Să ştii, tată, lucrul acesta, cum îl ştie un soldat care este înarmat şi i-a venit ordin să plece în paza frontului. Aşa să ştii şi tu, creştine, că nu eşti îngăduit să te uneşti cu cel rău. Mergi la luptă, că biruinţa este cu voi!

... Am venit să vă spun, care aveţi fii şi fiice care au plecat în lume cu trupuri nelegiuite: acela nu va fi iertat de s-ar ruga toată suflarea. Nu i se iartă cum nu este iertat soldatul care părăseşte locul său.

... Mulţi creştini au lăsat arma creştină şi au luat arma păgână şi aşteaptă doar ordinul de folosinţă.

... Această ţară românească se evaporă. De ce? Pentru că această ţară e o ţară sfântă, e un popor creştin, dar la numărătoare a fost una, şi acum e alta.

... Nu te văita dacă împăratul acesta de azi se va schimba. Nu te văita dacă se va dărâma căsuţa ta. Nu te văita dacă hăinuţa ta va arde. E scris, şi nu va trece până nu se va împlini. E scris că unul va sta în picioare şi nu va muri, şi altul va intra în mormânt. Nimeni nu va putea da zile celui ce intră în mormânt şi nimeni nu va putea lua zilele celui ce va sta în picioare până la venirea Mea.

Copilaşii Mei, băgaţi bine de seamă că nu mai sunt izvoare multe. Au secat izvoarele şi nu veţi mai avea unde alerga să vă curăţiţi sufletul.

... Va scrie Dumnezeu tuturor servitorilor Săi o scrisoare grea, şi când o vor citi, mulţi vor alerga la munţi, şi mulţi vor face ce a făcut Iuda, că l-au înşelat banii.

... E greu pentru elevii Mei, că stau cu cartea în faţă şi nu citesc în ea. Soldatul îşi curăţă arma, îşi poartă raniţa, chiar dacă e grea. Şi tu dacă o vei purta vei ajunge să conduci pe cineva în armata Mea.

Veniţi-vă în fire, fii şi fiice, şi cântaţi Domnului din loc în loc, că va dispare cântarea duhovnicească din gura voastră. Se va înlocui cu alta, şi vine plăcerea de a fi în lume, de a fi cu lumea. Să dispară plăcerea de a fi cu lumea. Dacă ai o soră în lume care te cheamă pe la sine, fereşte-te, creştine, că între tine şi sora ta din lume este o frontieră, că nu se aseamănă ce este la Mine cu ce este la ea.

Astăzi, în ajunul Crăciunului lor, nu s-a mai ţinut această zi, şi au mâncat nebunii şi au băut, şi unii au şi crăpat. Dar tu, creştine, de aceea ţi se spune: nu te duce la cel din lume, că te pune la masă cu sine şi n-ai ce spune, că te biruie. Eu aşa te-aş ruga: să fii departe de ruda din lume; nu te duce la ea, chiar dacă ţi-ar da toată averea sa, că de aceea ţi-o dă, ca să te cumpere.

... Fereşte-te, creştine, de lume, că între tine şi fiica ta din lume, între tine şi sora ta din lume este o frontieră. Nu te duce la cel din lume, că are masa spurcată, şi cum vei mânca la masa sa, vei băga otravă în corpul tău, adică în corpul Meu.

24-12-1978