Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica tuturor sfinţilor

Bat, şi Mi se deschide şi intru. Amin. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, intru cuvânt în cartea Mea cea de azi şi Mă fac sărbătoare peste poporul Meu care-Mi ascultă cuvântul şi îl împlineşte pe el. Mi-am găsit străjerii aşteptând, că e sărbătoarea tuturor sfinţilor din cer, aşa cum au fost ei aşezaţi bisericeşte ca să se bucure împreună în zi de sărbătoare a lor. Amin.

O, poporul Meu, o, câtă dragoste este pe pământ! De la o margine la alta dacă Mă uit ca să văd, văd numai dragoste, inimi pline de dragoste unele de la altele, şi multă, multă căutare cu dragoste şi cu dor om după om. O, cum să nu Mă prindă durerea? Cum să nu stau Eu mereu în durere şi iarăşi în durere când dragostea de Mine nu mai este pe pământ? Nu mai văd om să se lepede de sine pentru Mine. Nu voiesc să le fac durere sfinţilor, că au ei destulă durere când Mă văd pe Mine căutând şi iar căutând după om, când vă văd ei pe voi trudind lângă Mine şi sub crucea Mea cea grea de azi ca să găsesc ici-colo inimă de samarinean, care să se bucure de aflarea Mea şi să Mă ia în casă şi să se facă aşa cum sunt Eu.

Nu mai am din ce să-Mi fac hristoşi adevăraţi. Sunt prea mulţi hristoşi mincinoşi pe pământ, şi pe Mine nu Mă mai aşteaptă nimeni să vin cu slava Mea cea dulce, ca să facă ea pe pământ şi peste om cer nou şi pământ nou. O, cu cine să plâng? Cu cine, decât cu sfinţii care aşteaptă de şapte mii de ani dragostea de Dumnezeu în om pe pământ, fiilor care-Mi primiţi şi care-Mi ascultaţi cuvântul când vin cu el pe pământ pentru voi? Am stat aşezat cu sărbătoare de slavă cerească prin voi pe pământ aici, în mijlocul sătuţului Meu, trei zile de masă cerească între Mine şi om, ca să-l fac pe om ca Mine, fiilor. Atâta slavă de cuvânt, atâta durere în cuvânt pentru om şi după om! Acum stau cu văzduhul plin de sfinţi şi de îngeri deasupra grădinii întâlnirii, şi am vegheat pentru voi ca să pot sta cu voi semn înaintea omului, şi apoi să dau drumul în lung şi în lat veştii sărbătorii de Duh Sfânt pe pământ cu voi, acum, la sfârşit de timp, când Eu, Domnul, trimisul Tatălui Savaot, voiesc să-Mi desăvârşesc masa nunţii, iubirea dintre Mire şi mireasă, şi nuntaşi care să poarte şi în care să rămână dragostea Mea şi să vadă Tatăl aceasta.

O, poporul Meu, să ştii că-l voi face pe om să Mă iubească şi să Mă caute şi să Mă afle aşteptând după el la acest izvor. Să ştii că am zis aceasta şi că împlinesc ceea ce zic. Caută să fii supusul Meu, caută să Mă primeşti de sus şi de jos, caută cu dragoste după Mine, poporul Meu, şi tot numai aşa să fii, că nu mai am altă nădejde ca să-l fac pe om să vadă şi să poată pentru Mine şi pentru facerea lui de la Mine. Caută din zi în zi mai mult să fii tot un foc pentru durerea Mea după om, şi nu te mira că numai şi numai asta te rog Eu pe tine. Caută, poporul Meu, să fii ca Dumnezeu pe pământ, ca să poată omul învia prin tine şi să fii tu cel prin care Eu lucrez de la Tatăl facerea cerului nou şi a pământului nou pe pământ, şi om după chipul şi asemănarea Mea pentru această facere nouă. Amin.

O, poporul Meu, te serbează sfinţii din cer lângă ei, că tu eşti pe pământ al Meu, şi eşti voia Mea pe pământ. Duminica tuturor sfinţilor care se bucură în Duhul Sfânt, aşteptând ziua întâi, ziua când Eu voi face învierea cea mare a tuturor sfinţilor spre vedere, că mulţi sfinţi au fost pe pământ, şi nimeni nu i-a ştiut, nimeni, decât Eu, Cel ce le-am văzut dragostea lor arzând şi lăcrimând ca să-şi stingă cu lacrimi arsura sufletului lor, care tânjea în dorul lor după Mine. Dar pe tine te-am făcut torţă a Mea în mijlocul întunericului lumii cea de la sfârşit de timp şi te-am pus să-Mi slujeşti Mie în mijlocul lumii şi te-am pus să rabzi un ceas cu Mine pentru ridicarea din moarte a celor vii şi a celor morţi, ca să-Mi împlinesc Scriptura învierii făpturii, poporul Meu. Vreau să nu mai fie ca tine nimeni şi nimic pe pământ, şi aşa vreau să vrei şi tu. Vreau să dai tu împlinire lucrului Meu cel de la sfârşit de timp, ca să-Mi împlinesc slava Mea prin om, şi toate celelalte se vor adăuga ţie prin puterea Mea, prin purtarea Mea de grijă, poporul Meu cel prin care Eu trudesc un ceas, mai înainte de venirea Mea. Vreau să ştie tot omul de pe pământ, şi tot, şi toate, de acest colţ de cer, de acest lucru nou, că Eu, poporul Meu, ţi-am spus ţie că nicăieri nu va fi mai frumos şi mai cereşte ca aici, unde Eu Mi-am făcut sălaş de coborâre şi de lucru pentru venirea Mea pe pământ. Amin.

Stau sfinţii pe lângă tine arzând de dorul venirii Mele. Stau sfinţii pe lângă Mine arzând de dorul tău, poporul Meu de la sfârşit de timp. Tu eşti Scriptura împlinită şi tot mai împlinită a descoperirii fiilor lui Dumnezeu, şi vreau să te am pe pământ dragoste, dragostea care nu cade niciodată şi care va fi pe vecii, poporul Meu. O, ia-Mă de sus şi ia-Mă de jos şi împlineşte cuvântul Meu şi învaţă lucrarea minunilor şi fă minuni cu credinţa, poporul Meu, şi pune timpul la ascultare şi pune-l pe om în genunchi în faţa slavei cuvântului Meu, că uită-te tu câtă putere am ca să fac aceasta, dar stai semn desăvârşit înaintea omului, ca să Mă vadă omul la tine şi să creadă în dragostea Mea cu care umblu pe pământ după om, chemându-l la izvorul vieţii veşnice şi la tinereţe fără de bătrâneţe şi la viaţă fără de moarte, că acolo vreau să ajung cu omul cel iubit de Mine, poporul Meu. Omul cel iubit de Mine, aceasta caut Eu pe pământ, şi aceasta să caute şi omul cel iubit de Mine, că nu mai văd decât dragoste de om pe pământ, şi vreau să-i opresc suflarea şi să pun pe pământ dragostea de Dumnezeu şi să-Mi iau înapoi cerul şi pământul, că sunt facerea Mea şi moştenirea Mea, fiindcă Eu le-am făcut, şi voi face din ele lucru nou. Amin.

O, iată ce fac Eu în ziua cea de sărbătoare a sfinţilor toţi! Binecuvintez grădina întâlnirii şi lucrul cel care o împodobeşte pe ea pentru slava Mea din ea. Vă binecuvintez pe voi, şi dragostea din voi, şi duhurile şi sufletele şi trupurile voastre, cu care îmi mângâiaţi durerea aşteptării Mele. Vă binecuvintez ascultarea. Vă binecuvintez credinţa cu care Mă primiţi de sus şi de jos. Vă binecuvintez pacea din voi şi cea dintre voi, ca să fie ea cu multul înaintea Mea şi să pot prin ea, fiilor. O, câtă bucurie Mă cuprinde când văd că lucraţi lucrul venirii Mele mai mult decât lucrul vostru! Când dragostea cea pentru Mine stăpâneşte în om, nimic nu-i este omului cu neputinţă. Dar voi aveţi de putut pentru slava venirii Mele, după care aştept cu atâta dor, fiilor! Când voi puteţi aceasta, poate şi omul de pe pământ, poate pentru Mine, ca să împlinesc Eu slava cea cerească a colinei care începe cu locul Sfintei Sfintelor Mele din vremea aceasta de venire a Mea, când Eu Mi-am aşezat tronul judecăţii făpturii aici cu voi în mijlocul acestui sătuţ pe care-l vreau podoaba Domnului pe pământ, aşa precum este scris în Scripturi despre muntele spre care vor curge toate noroadele ca să ia lumină şi să învieze, fiilor.

Fiţi frumoşi şi lăsaţi-Mă să Mă uit tot timpul la voi şi de sus, şi de jos, cu ochiul şi cu cuvântul Meu. Fiţi blânzi şi dulci şi în iubire, şi în simţire, şi în vorbire, şi în credinţă, şi în lucrarea duhului, şi în cea a mâinilor voastre care lucrează pentru Mine. Fiţi frumoşi, fiilor. Fiţi frumoşi cu orice cuvânt, cu orice simţământ, şi fiţi ca unul. O, nu fiţi mai mulţi, ci fiţi ca unul, că Mi-e tare dor de această minune ca s-o văd tot mai mare, tot mai multă, tot mai cu putere, că ea dă toată puterea Mea pe pământ ca să-Mi împlinesc cartea venirii Mele, şi pe care Eu am scris-o pe pământ acum două mii de ani, fiilor. Fiţi asemenea Mie, şi toate şi tot va fi aşa, şi va înceta suspinul făpturii şi toate popoarele vor sluji pentru slava Mea cu voi, şi toate noroadele se vor închina venirii Mele, şi apoi voi pune pe pământ veacul cel nou şi voi da fiecăruia după cum este fapta sa. Amin.

O, poporul Meu, în duh de sărbătoare de sfinţi sun din trâmbiţa Mea peste voi, ca să vă arăt rădăcina în care Eu am stat şi din care am odrăslit mlădiţe, ca să vă am azi pe voi mlădiţe noi. Amin, amin, amin.

O, Verginico, trâmbiţa Mea cea de dinaintea venirii Mele! Tu erai trâmbiţa, iar Eu eram glasul ei. Amin. Iată lăstarii care au crescut din lucrul Meu cu tine. Eu sunt aproape cu tot lucrul cel desăvârşit, numai să-i întărim pe ei, Verginico.

– Bucuria mea, Doamne, este ca Tu să vii văzut, şi eu să fiu cu Tine atunci, spre vederea celor ce m-au cunoscut, şi apoi m-au părăsit pentru ale lor, Doamne. Dar este scrisă de Tine Scriptura care spune aşa: «De la smochin învăţaţi pilda: când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, să ştiţi că vara este aproape, să ştiţi că Domnul este lângă uşi». Amin.

O, popor al Domnului Care este şi Care vine! O, vine Domnul la voi mereu, mereu, şi vine Domnul curând, curând, copilaşi-mlădiţe, că iată, smochinul a odrăslit, şi vă are pe voi mlădiţe. Domnul este smochinul, fiilor, şi El este la uşi, şi voi sunteţi din El, şi sunteţi mlădiţe şi frunze, şi din frunzele lui se vor tămădui mulţi, fiindcă aşa este scris în cartea cea pentru sfârşit de timp. Vă aduc aminte aceasta ca să nu uitaţi că voi sunteţi cei prin care Domnul tămăduieşte necredinţa de pe pământ, începând de la voi şi până la toate marginile, fiilor. Curând, curând, curând, tot şi toate vor şti şi vor răspunde şi vor zice: «Domnul este acolo. Să ne suim spre El şi să luăm din legile vieţii şi să fim ca El». Amin.

O, popor micuţ şi trudit, dacă ai dragoste, ai pe Domnul, şi de aceea poţi, şi se miră omul cât poţi tu, şi te mângâie omul pentru plata ta cea de la Domnul. Curând, curând, curând, numai tu vei mai rămâne mângâierea omului de pe pământ; curând, curând, popor al venirii Domnului, că El, cu mângâierea vine, cu Duhul Sfânt Mângâietorul, vărsând din El peste pământ ca să-l mângâie pe om, că omul e fără mângâiere, fiindcă omul n-a ştiut timp de şapte mii de ani ce este mângâierea. O, nu este mângâiere în afară de Domnul, şi va rămâne Domnul pe acest pământ de la voi; El şi cu cei mângâiaţi ai Lui; El şi cu mângâierea Lui. Amin.

Acum vă rog pe voi, cu dor adânc în El, fiţi mângâierea Lui, fiilor. Dacă vreţi să fiţi mângâiaţi, fiţi mângâierea Lui, fiţi voia Lui pe pământ şi în cer, căci cerul şi pământul şi-au aflat prin voi îmbrăţişarea, şi ele odrăslesc şi se fac, că pentru aceasta au fost ele făcute când Domnul le-a făcut. Amin.

O, mă sărbătoresc sfinţii cei nevăzuţi de pe pământ, că eu în zi de duminică m-am născut, ziua duminicii tuturor sfinţilor. Şi iată ce grăiesc ei cu mine şi cu voi în ziua cea de sărbătoare a lor şi a mea.

– Mai întâi grăim cu tine, trâmbiţă a Domnului. Tu ai deschis calea Ierusalimului ceresc ca să coboare pe pământ, căci tu ai fost catapeteasma prin care Domnul a pătruns de S-a făcut cuvânt peste pământ acum, la sfârşit de timp. Mama regină, Fecioara care a adus pe Domnul trup pe pământ acum două mii de ani, te are pe tine ca pe bucuria Fiului ei, ca pe cea care a născut în dureri fără de margini pe poporul cel de la sfârşit, din care El Şi-a găsit mlădiţe care să înfrunzească şi să hrănească cu ele noroadele de pe pământ. Tu eşti în ei, aşa cum rădăcina trage sevă de le dă mlădiţelor ca să aibă ele viaţă. Tu ai rămas în ei, căci ei au rămas întru tine pentru Domnul nostru şi al lor. Amin.

Iar lor aşa le spunem: vom fi peste voi cetatea cea sfântă, Noul Ierusalim, coborât din cer cu Domnul şi de la Domnul, Cel ce şade pe tron aici, în mijlocul vostru cuvânt, rostind peste toate înnoirea. Şi vom fi noi şi cu voi cerul cel nou şi pământul cel nou, şi marea nu va mai fi, că voi sunteţi poporul Domnului, cortul lui Dumnezeu între oameni, şi El sălăşluieşte cu voi, şi voi sunteţi poporul Lui, căci însuşi El este cu voi. Şi aceste cuvinte sunt credincioase şi se fac, căci Făcătorul lor Se numeşte Alfa şi Omega, şi El zice, şi El le face, şi El dă în dar din izvorul apei vieţii la toţi cei ce însetează şi vor înseta după El. Iar biruitorii vor moşteni acestea, şi El le va fi lor Dumnezeu, şi ei îi vor fi Lui fii. Amin.

Lucraţi cu dragoste şi cu dor despre care nu s-a mai auzit pe pământ şi în cer, că sunteţi cei din urmă, şi cheia e la voi, şi voi sunteţi cheia, că Domnul aşa a grăit.

O, noi mereu am plâns şi mereu L-am întrebat: «Doamne, până când?». Iar acum El ne spune:

– O, până acum, căci acum Eu vin, şi voi sunteţi în venirea Mea, precum este scris, căci cerul s-a deschis şi dorul Meu s-a aprins pentru cei mici care-Mi primesc venirea Mea cu voi, Ierusalim din cer şi de pe pământ pentru veacul cel nou, care va să fie. Amin.

O, Verginico, nu Mă mai întreabă sfinţii: «Până când, Doamne?», că Eu îi am întru venirea Mea cuvânt pe pământ, şi acum înţeleg ei desăvârşit taina Mea, pe care au aşteptat-o sfinţii Mei şapte mii de ani, Verginico.

– Iar eu, Doamne, plâng de dor şi de bucurie şi Te rog adânc, dă-i poporului Tău cel mic toată înţelepciunea tainei cea de la sfârşit de timp, că Tu i-ai spus proorocului Daniel că sunt închise şi pecetluite cuvintele cele pentru vremuri şi pentru sfârşitul lor, până la sfârşit, şi atunci va fi acest semn că mulţi vor fi curăţiţi şi albiţi şi lămuriţi, şi cei nelegiuiţi vor fi nelegiuiţi şi nu vor pricepe, căci sunt fără de lege, ci numai cei înţelepţi vor înţelege. Dă-i poporului Tău cel mic înţelepciunea tainei sfârşitului vremilor, căci pilda smochinului s-a adeverit, şi el a dat mlădiţe şi frunze, iar frunzele sunt spre tămăduirea neamurilor, Doamne.

Eu plâng de dor şi de bucurie, şi din mijlocul sfinţilor Te rog: fă din poporul Tău cel mic tămăduire peste pământ. Ajută-i rodul şi fă-l să Te asculte de pe pământ şi până în cer, de sus şi de jos, Doamne, că el este nădejdea Ta. Poporul meu cel de la începutul lucrării Tale cu mine s-a oprit pe cale şi n-a mai mers, şi e în pustiul lumii, dar acesta stă cu Tine şi se face voie a Ta. Dă-i lui puterea Ta cea de la sfârşit de timp, spre bucuria cea desăvârşită a sfinţilor Tăi, Doamne, că mult Te-au aşteptat ei să vii pe pământ şi mult Te-au întrebat: «Până când, Doamne?».

– O, până acum, Verginico. Acum pregătim împreună slava venirii Mele. Până la tine au aşteptat ei, iar după ce tu ai fost a Mea pe pământ, ei şi-au ostoit oftatul şi au pornit cu Mine la lucru. Acum lucrăm, Verginico. Puţin, puţin, şi tot şi toate vin la locul lor, aşa cum au fost la Tatăl. Amin. Eu îţi împlinesc ruga şi le dau celor mici înţelepciunea tainei cea pentru sfârşit de timp şi le spun aşa: v-am dat vouă cerul şi pământul ca să le stăpâniţi pe veci. Mai întâi v-am învăţat să vă stăpâniţi pe voi, în numele Meu şi pentru Mine, şi apoi am făcut din voi împărăţia Mea, şi acum vă cer mult şi tot mai mult să semănaţi cu Mine în toată clipa, căci sunt în voi, fiilor.

Mă uit pe pământ de la margini la margini şi văd numai dragoste în oameni şi între oameni, şi caută cu dor fiii oamenilor după dragostea cea de pe pământ, iar Eu stau mereu în dureri, că dragostea Mea nu mai este pe pământ şi nu mai am din ce să-Mi fac hristoşi adevăraţi, şi pe Mine nu Mă mai aşteaptă nimeni să vin cu slava Mea cea dulce, sub care va apune toată dragostea omului pentru om.

O, copii care-Mi primiţi cuvântul Meu cel durut după om, şi tu, poporul Meu cel hrănit prin fiii cuvântului Meu cu hrana cea din cer, cu râul cel din gura Mea revărsat mereu peste tine! O, învaţă-te tot mai mult să stai după chipul şi asemănarea Mea înaintea Mea şi înaintea fiilor oamenilor, şi să te îndulceşti cu Mine în toată clipa, ca să fii dulce Mie, poporul Meu, şi să te am de hrană, şi să te rogi dulce lui Dumnezeu pentru tot ce vreau Eu să ai şi să poţi tu, căci rugăciunea ta este hrana Mea, poporul Meu. Ai grijă de ea, ai grijă de gustul ei, ai grijă de dorul din ea, că ea e hrana Mea şi calea ta spre Mine, şi calea Mea cu împlinirile cele pentru facerea din nou a lumii, poporul Meu. O, iar şi iar îţi binecuvintez mânuţele care dau viaţă împlinirii dorului Meu care te roagă mereu pe tine să găteşti zi cu zi ziua slavei Mele, spre care vor curge din toate cele patru zări noroadele ca să ia pe Domnul, Cel ce este cu tine şi în tine, fiule. Fă-Mă în tine aşa cum sunt Eu, şi apoi Eu îmi voi sfârşi aşteptarea, şi apoi voi veni. Amin, amin zic ţie: împodobeşte-Mi calea, şi binecuvântate să-ţi fie mânuţele cu care lucrezi tu pentru slava cuvântului Meu cu tine pe pământ înaintea noroadelor. Fă-Mă în tine aşa cum sunt Eu, şi aşa să lucrezi unul cu altul la slava venirii Mele, şi apoi Eu îmi voi sfârşi aşteptarea, şi apoi voi veni. Amin, amin, amin.

30-06-2002