Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

Să vă aşezaţi înaintea Mea, copii străjeri de la ieslea Mea. Vin la voi cuvânt să ne pregătim de călătorie. Mă duc cu voi să vă vestesc ai Mei şi să Mă vestesc pe Mine venind la voi pentru tot omul de pe pământ care dă să asculte glasul venirii Mele după două mii de ani. Voiesc să audă şi să ştie tot omul că Eu sunt cu veacul cel nou peste voi şi curăţ cu el pământul şi îl fac nou, căci cuvântul este nou, şi se aşterne pe pământ ca să-l facă nou. Amin. Taina veacului cel nou n-a priceput-o nimeni până acum, fiindcă Eu însumi trebuia să vin s-o desluşesc. Ca mugurul care se desface, aşa Mă desfac Eu cu ea peste pământ, şi din mugur fac floare, şi din floare fac fruct şi îl pun pe masa Mea, iar masa Mea este pământul român. Cu el am început Eu pământul cel de la început, şi tot cu el încep pământul cel nou, pământul veacului ce va să fie, că pe el am pus Eu la însămânţat veacul cel nou, rodul cel nou, omul cel nou. Oamenii de pe pământ au schimbat cartea venirii Mele ca să n-o priceapă omul, ca să nu Mă mai aştepte omul. Eu însă scot la iveală taina veacului cel nou, cerul cel nou şi pământul cel nou pe care Eu le-am făgăduit omului, numai să creadă omul în cuvântul Meu cel de ieri şi cel de azi, căci Eu, Domnul, Mă fac râu de cuvânt din cer pentru viaţa omului. Mi-e tare dor de om şi dau să-l fac să ardă după Mine şi să Mă aştepte, că sunt cu veacul cel nou pe braţe şi aştept omul să-Mi deschidă şi să vin.

Mă deşert în voi, copii de la ieslea Mea, iar voi daţi-Mă oamenilor, căci cale spre oameni vă fac Eu. Eu sunt Cel ce pot, şi vă fac Eu. Voiesc să-i fac pe oameni să ştie de venirea Mea mai înainte cu un ceas, şi apoi să vin şi pentru ei când vin la voi, şi să-i pregătesc ca şi pe voi mai înainte cu un ceas, şi apoi să vin desăvârşit. Un ceas mai e, şi vin; un ceas, fiilor. Lucrez cu voi peste pământ ceasul care mai este, şi cât aş vrea să ia omul dar de credinţă când îi dau, aşa cum aţi luat voi când v-am dat!

O, greu Mă mai cunoaşte omul când bat la uşa lui! Tot omul s-a învăţat să spună că nu e Domnul. O, cum de a învăţat omul să spună aşa? Cel ce nu mai are frică de Dumnezeu, acela huleşte, şi apoi zice: „Nu e Domnul”. Un ceas, şi omul nu va mai spune aşa. Numai un ceas, şi voi sta faţă în faţă cu omul, căci taina veacului cel nou n-a crezut-o nimeni până acum, fiindcă Eu însumi trebuie s-o desluşesc şi să Mă desfac cu ea peste pământ, din pământul român. Să nu mai zică nici un om că de unde ştiţi voi că pământul român este ales pentru venirea Mea. Să se uite ce lucrare fac Eu pe el, şi din ea să înţeleagă şi să ştie. Amin.

Merg cu voi, ca să audă omul cum descopăr Eu taina veacului cel nou, veacul ce va să fie. Cei ce se leapădă de credinţă vor crede văzând cu ochii, iar necredinţa nu-i va scăpa de vină şi, din contra, îi va osândi cu multul, că v-am avut pe voi soli din partea Mea peste pământ şi i-am chemat la Mine, iar ei s-au învăţat să zică: „Nu e Domnul”. Un ceas, şi Mă voi arăta lângă voi, spre judecata celor ce nu M-au cunoscut în cuvântul acesta. Trufia omului care nu Mă primeşte este plata faptelor lui rele, căci cel păcătos cade în trufie, cade în orbire, şi apoi huleşte pe Dumnezeu prin tot ce face el. Un ceas, şi va fi mare lumina Mea de la voi, şi cu ea voi orbi pe cei trufaşi, şi ei vor rămâne pe întuneric şi nu vor afla calea cei orbi. Eu, Domnul, Cel ce am făcut cerul şi pământul, le voi face din nou, şi voi lucra cu omul această lucrare, după cum şi fac, după cum a lucrat Tatăl cu Mine când toate câte sunt le-am făcut. Sunt cu taina veacului cel nou pe pământul român. Să se uite omul ce lucrare fac Eu cu el, şi să înţeleagă, şi să ştie. Amin.

Vă mângâi, fiilor copii, şi vă iau să Mă aşez cu voi înaintea oamenilor, şi tot mai mult Mă voi vesti la voi şi cu voi. Daţi oamenilor putere să înţeleagă, că Eu vă dau să daţi. Mi-e tare dor de om, şi plâng cu Tatăl după om, şi voiesc să-i dau înapoi viaţa şi să-l am. Nu vreau nimic să am, decât pe om, şi să-l dau Tatălui şi să-l am. Amin.

Acum, fiilor, vă îmbrac în har din creştet până în tălpi. Vă înfăş ca pe copiii mici, în scutec de har, şi veţi fi frumoşi, şi veţi fi iubiţi, şi vom merge să ne dăm, căci cale spre oameni vă fac Eu. Eu sunt Cel ce pot, şi vă fac Eu. Amin.

Daţi oamenilor taina veacului cel nou, că Mă dau Eu însumi cu ea, şi spuneţi-le, fiilor, că-i doresc ai Mei, ca să le dau viaţa, precum vouă v-am dat-o, căci viaţa este lumina oamenilor, taina vieţii veşnice, lumina Mea luminând din om. Amin, amin, amin.

19-12-2000