Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericit de milioane de ori cel pe care l-am câştigat prin acest cuvânt şi stă neamăgit şi în voie, că stă lângă Domnul Iisus Hristos.

... Copilaşii Mei care mai sunteţi, nu aşteptaţi ca să vă pecetluiesc Eu. Pecetluiţi-vă voi, ca să nu vă mai înşele satana.

... O, Israele tată, de ce nu cunoşti tu că eşti ruda Mea şi că de la Mine ai luat viaţă şi faţă? căci pentru Mine suferi toate. De ce nu cunoşti tu viaţa fără de moarte? De ce nu cunoşti tu, tată, că poporul tău e ca poporul lui Dumnezeu, şi că poporul lui Israel e poporul din cer? Locul tău nu e pe pământ, ci e la Dumnezeu, şi de aceea te urăsc toţi, că nu eşti din loc pământesc.

... Mulţi vor vinde căminul acesta, şi apoi vor vrea să vină să stea în locul acesta, dar pentru vânzători şi pentru cei ce au plecat se vor pecetlui toate. Nu e grea lupta, cât e frica. Ţine-te bine de Mine, că acesta va fi un cutremur. Nu-ţi face nimeni nici un rău. Acela care te-a împărtăşit şi te-a mărturisit, acela va fi cel mai rău cu tine. Tată, nu sunt împotriva preoţilor, dar unul la o mie îşi va păstra cuminţenia, şi mulţi vor fi împotrivă, crezând că te faci tu mai mare în picioare decât el. Nu, Israele, tu aşa să spui la cine te va da de mână afară din sinagoga sa; să spui: „Sunt creştin că aşa mi-e viitorul, nu ca să fiu păstor în locul tău”. Copilaşii Mei, când va vedea această lume tot viitorul dumnezeiesc şi lucrarea dumnezeiască, vor sări mulţi în foc ca să ardă şi se vor spânzura, sau îşi vor curma viaţa şi vor arde, că pentru mulţi, acest adevăr va veni cu osânda.

... Fii înţelept în toate şi să nu te asemeni cu cei de astăzi. Mădularul tău care te duce la păcat, să fie fără putere. Să nu te asemeni cu ştiinţificii, să nu te asemeni cu hulitorii, să nu te asemeni cu negustorii, să nu te asemeni cu lacomii, care stau la masă zi şi noapte şi nu se mai satură. Fiţi desăvârşiţi şi nu vă lăsaţi amăgiţi.

... Copilaşii Mei, precum ştiţi că Eu am fost urât şi nu am fost primit în nici o casă, şi unde am fost primit, nu a zis să Mă mai duc, aşa şi voi, să ştiţi că de la Mine sunteţi.

... Domnul Iisus spune că va fi o zi când va trage pomul din poartă la Sine şi nu va mai fi în lume. Nu huli pe cel ce te-a bulgărit, că vei fi tras cu toate ale tale în grădina Mea. Ştiu durerea ta. E scrisă în costiţa Mea. Toată durerea ta e scrisă pe trupul Meu. De aceea am venit după tine şi plâng mereu.

... Oiţele Mele, puneţi mâna pe Scriptură, că se coboară cei care se duc la lună şi la stele şi stau cu voi şi vă arată minciuna. Să nu ziceţi cum că luna şi soarele sunt lucruri străine de Mine. Să nu zici că ei au intrat pe poarta cerului şi nu au găsit pe nimeni. Acestea sunt minciuni.

... Păstraţi slujba şi viaţa cu Mine. Nu mai lucraţi sărbătorile şi duminica, fiilor. Trăiţi cu frică, tată, că uite, aveţi vecini pe lângă casă care lucrează duminica. Aveţi lume care nu mai ţine sărbătorile, şi o să vină urgia de la Mine, dar nu vă speriaţi, că peste tine nu vine dacă vei păstra acestea cu Mine. Israele, ascultă, tată, că Dumnezeu a pornit cu multă durere asupra acestui popor care lucrează duminicile. înarmaţi-vă bine, Să nu fie în inimile voastre nimic care să vă înspăimânte, chiar de ţi-e soră, chiar de ţi-e mamă, că Dumnezeu a pornit cu rău împotriva celui rău, că Dumnezeu nu mai poate răbda lucrarea rea.

... Tată, auziţi bine cuvintele de la Mine. Moşii şi strămoşii voştri, în ajunul acestor zile mari, se rugau şi posteau. Am deschis cerul şi am văzut preot mergând cu botezul din casă în casă şi a găsit mâncând carne de ajunul Bobotezei şi i-au zis: „Hai, părinte, să mâncăm”. Şi ce au zis: „Dacă preotul a mâncat, de ce să nu mâncăm şi noi?”. Ferice de preotul care nu a mâncat şi a mustrat. Mai sunt preoţi, dar mai rar care trăiesc în post şi în rugăciune şi iubesc poporul care este cu Domnul, şi aceşti preoţi se vor socoti la preţ, nu un leu, nici o sută, nici o mie, nici zece mii, ci milioane de lei.

Creştina care are soţul la serviciu, să muncească şi pentru soţul ei pentru viaţă veşnică. Dar o să vină ziua şi vremea să nu mai fie creştinul la serviciu. De unde vine această vreme? Fiule tată, de la Mine vine, dar nu Dumnezeu vine. Un om vine, şi va zice: „Du-te la pocăinţa ta, şi acolo să slujeşti”. Şi tu te vei pune pe gânduri şi vei pune capul în jos şi nu vei slăvi pe Dumnezeu, şi ai să zici: „Ce voi mânca şi cu ce mă voi îmbrăca?”. Dumnezeu va trimite ca să nu mai fii în serviciu, ca să poţi să fii pregătit cu Mine. Şi în timpul acela lumea va bea şi va mânca şi tu vei suferi în casa ta. Nu-i va păsa lumii de boala ta şi de foamea ta, dar Eu zic: dacă vei fi vrednicul Domnului Iisus Hristos, pe toate le vei avea.

... Mă duc, tată, că am un ucenic, pe iubitul vostru frate Zaharia, care e în cumpănă, nu în cumpănă de moarte. Ştii cum stau îngeraşii în casa lui? Cum stă şi găteşte cineva mireasa. E durere grea pe casa sa şi pe fiul acesta. Printre îngeraşii care sunt în casa lui, e şi surioara lui. Dacă veţi putea, să daţi şi voi pe la el până va pleca. Pregătiţi muzica pentru plecarea sa, dar să nu o luaţi unul în jos şi altul în sus. Tată, fiecare din copiii lui Zaharia să fie luaţi de creştini, că se fac răi.

... Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, dar nu mai e mult şi voi veni în trup, şi în trup voi despărţi veacurile: pământesc, de cel duhovnicesc. Voi face un veac nou, care nu se va mai schimba şi nici nu se va mai tulbura.

... Copilaşii Mei duhovniceşti, să fiţi desăvârşiţi, să grăiţi adevărul pe pământ: ce e nu, nu; ce e da, da. Feriţi-vă de nedreptate şi de strâmbătăţi. Nu vă împrieteniţi cu păgânul, nu fi prieten cu el, căci păgânului nu-i place creştinul, ci te face prieten să te tragă în viaţa maghiară. Precum mama a purtat grijă de voi, aşa şi Eu port grija poporului Meu, de hrana duhovnicească.

... Este vremea de pe urmă şi nu se ştie aceasta, că s-a ascuns dreptatea şi s-a acoperit adevărul. Nu vrea să vă spună. Şi să ştiţi că nu mai e mult şi vă veţi muta în veacul al doilea şi altul nu va mai fi, dar feriţi-vă de moarte.

... Priviţi bine şi cercetaţi bine, că sunteţi în vremurile din urmă. Se vede după vreme. Afară e cald şi soare şi pace în lume, dar între creştini e vreme rea şi ucidere. Scrieţi pe hârtie.

... Fiţi desăvârşiţi, că iată, Mă încurc la vorbă, că sunt mare la cuvânt, şi trâmbiţa e mică. Dezrobiţi-vă neamurile din iad. Daţi-le şi lor bucuria şi mântuirea prin fapte, că nu numai cu voi vorbesc, ci pentru toţi, vii şi morţi.

Fiţi stăpâni pe viaţa voastră. Nu lăsaţi pe nimeni să vă stăpânească. Aşa au fost moşii şi strămoşii voştri.

... Copilaşii Mei, veţi putea face multe lucruri şi veţi putea naşte mulţi prunci prin viaţă plăcută, că şi din duh se nasc prunci. Să fiţi credincioşi, să ştiţi ai cui sunteţi voi. Deşi v-a născut Ioana sau Steliana, voi sunteţi fii ai Luminii dacă ascultaţi de glasul Meu.

... Odraslele Mele, mulţi din lumea aceasta mor şi dau de pomană lampă, ca să aibă lumină pe dincolo. De ce? Că nu au credinţă. încrede-te în Dumnezeu, că după moarte nu vei mai avea soare sau lună sau lampă ca să lumineze, şi va fi Dumnezeu lumina. Voi sunteţi şi lumina. în inima ta e lumina. Voi sunteţi gustul mâncării.

Copilaşii Mei, vedeţi voi lumea aceasta? Cu cât e ea de rea împotriva ta, cu atât, în vremea de pe urmă, va veni la tine şi îţi va cere tămăduire şi lumină, dar nu mai păcătuiţi. Să nu mai răsară nici o lăstară, să zvârli rădăcina păcatului. De aceea mulţi s-au întors de la Mine în lume, că n-au scos din inimă rădăcina şi a ieşit din nou păcatul şi s-au dus.

... Fiţi desăvârşiţi. Vine vremea să te trimit să pui mâna pe acela care zace în pat, şi se va scula; şi să te rogi pentru orbi, şi se vor tămădui, ca să vadă puterea rugăciunii. Vine vremea să te duci la lagărul de deţinuţi şi să pui mâna pe lacăt, şi să se desfacă. Vine vremea, copilul Meu, că fiecare îşi va lucra meseria sa, dintre cei credincioşi.

Nu vă temeţi de aceştia care vă poreclesc şi care vă zic că vă ucid. Nu vă temeţi. Aceştia sunt vorbitori de basme şi făcători de rele, care vor pieri.

Toată puterea papală va dispărea şi va rămâne una singură: Dumnezeu. Toată puterea celor învăţaţi dispare. Toată vorbirea şi toate zidurile se vor sfărâma. Vei rămâne tu, creştine. Auzi? Te anunţ de un timp.

Toată stofăria şi hăinăria şi toată încălţămintea vor fi aruncate pe străzi. Dar de ce, nu se spune. Te rog pe tine, nimic să nu foloseşti. Să calci şi să scuipi pe ele, dar nimic să nu atingi, că te vei face bulgăre de piatră ca femeia lui Lot. învăţaţi-vă bine aceste poveţe de la Mine, că ai să vezi stofe şi haine şi ai să zici că de ce s-au aruncat, că erau bune. Nu lua, că a căzut blestemul peste această purtare necuviincioasă.

... Citiţi, citiţi, citiţi! Credeţi voi că sunt creştini care n-au pus mâna pe Scriptură? De ce? Că-i dau de ruşine faptele. Fiule Daniele, nu te ruşina de Mine, că nici ginerele tău nu foloseşte Scriptura. Nici ginerele tău, Constantine Chivulescu, nici fiul tău, Cristea, nu foloseşte Scriptura. Să ştiţi că vine vremea să nu mai ai Scriptură în casă, şi nici carte de rugăciune. O ia apa. Numai pe sfert de sfert să aveţi şi voi dorul să citiţi, măcar o dată pe săptămână, măcar un verset pe lună. Dacă aţi fi cu dor de Noi, nu v-aţi lenevi.

... Şi preoţimea se roagă şi pentru vii şi pentru morţi, şi se duce mama copilului şi se duce soţia bărbatului la bisericuţă şi la preot şi dă slujbe pentru ei şi se roagă, dar soţul şi copilul bea în cârciumă în timpul acestor rugăciuni.

... Ai să vezi monahii plângând pe lângă zidurile mănăstirii, că nu au ştiut să trăiască, ci au dus viaţă monahicească fiind ca lumea, iar haina era ca acoperământ pentru păcat. Dumnezeu va aduce în lăcaşul Său un păstor bun, care va cunoaşte fapta fiecăruia.

... Fiilor, îmbrăcaţi bine trupul, să nu se vadă goliciunea.

19-01-1975