Cuvântul lui Dumnezeu

... O, treziţi-vă! Pace vouă! Iată, M-am pogorât la voi, copilaşii Mei, dar nu M-am pogorât în trup, ca altădată, ci M-am pogorât în Duh. Nu am venit la voi să caut ale voastre, şi am venit să caut suflete. M-am pogorât în rug ca să-i vorbesc poporului Meu. Iată, am venit şi vă grăiesc, ca să nu aveţi parte de durerea care vă paşte. întăriţi-vă în credinţă, măi copii; în credinţă, nu în haine scumpe. Ferice de ochii ce nu văd şi cred, şi vai de cei ce văd, aud şi nu cred!

O, lume, acum nu Mă cunoşti, dar vine ziua când vei cunoaşte toate, că iată ce a făcut Tatăl ca să vorbească într-o mână de ţărână! Am venit din nou pe pământ ca să vindec olog din pat. Iată, măi copii, este în faţa voastră acest trup. Mort a fost şi l-am înviat; bolnav a fost şi l-am vindecat. Nu cu doctorii lumeşti, nu, ci cu doctorii cereşti. Căutaţi, copiii Mei, cât mai este. Nu căutaţi la vas, ci căutaţi la Duh.

... O, fraţilor, aţi uitat calea bisericii. O, fraţilor, de ce faceţi aşa, copiii Mei? Iată, bisericile sunt goale, iar cârciumile sunt pline. Deschideţi inimile voastre! Daţi slavă lui Dumnezeu! Cântaţi, daţi slavă din toate mădularele voastre!

... O, fraţilor, dacă şi cuvintele Mele sunt de la dracul, atunci credinţa voastră de unde este? Dacă şi cuvintele Mele duc la iad, atunci faptele şi necredinţa voastră unde duc? O, n-am venit să vă rătăcesc, şi am venit să sufăr spini, am venit după oaia cea rătăcită.

... O, nu mai este dragoste între voi; a pierit de tot. De ce, fiilor, v-aţi răcit? Nu ştiţi că dragostea acoperă totul?

... Nu puneţi vin nou în vase vechi. Mărturisiţi-vă din nou. Iată, faptele voastre au sosit sus. Nu fiţi ca lemnele ce se pun pe foc.

... Am venit şi am găsit pământul plin de avorturi, de înjurături. O, asta am găsit. O, piere ceva, piere un copil, piere o viaţă. O, măi fraţilor, câtă tristeţe este în cer de aceste fapte urâte ce le faceţi! Mă înjuraţi pe Mine şi lucrurile cele sfinte. O, fraţilor, înmulţiţi faptele cele bune. La voi, fapte bune n-am găsit. Unde este chipul Meu? S-a făcut satana stăpân pe el. S-a umplut pământul de răutăţi. Iată, am vestit că vine focul, şi voi ce ziceţi, că nu?

... Am venit în trup şi M-aţi răstignit. Am venit în Duh şi vă arăt şi vă chem şi vă spun să credeţi în Mine.

... Iată ce vă spun: ieşiţi din această lume, din fărădelegile ei, adică: mândrie, beţie, curvie, minciună. Ieşiţi din Babilonul acestei lumi. O, iată, un îngeraş a aruncat o piatră în mare şi, cum se duce, aşa va fi aruncată în foc această babilonie.

... Pe vatra românească sunt trupurile sfinţilor, că de mult ar fi fost împărţită România, dar trupurile lor, fiind în vatra României, Maica Mea s-a rugat să vă ocrotesc, că de nu s-ar fi rugat, de mult v-aş fi lăsat în bătaia vânturilor.

... Tatăl Meu S-a îmbrăcat în Fiul, într-o haină urâtă, zdrenţuroasă, şi S-a dus la un bogat şi i-a cerut milă, şi acesta I-a zis: „Mergi la muncă, munceşte! De ce eşti puturos?”. Şi iată ce a făcut Tatăl: S-a îmbrăcat într-o haină luxoasă şi S-a dus iarăşi la bogat. Când L-a văzut, L-a poftit la masă. Pe cine a primit acest bogat? O, dacă nu ar fi săraci pe pământ, nu ar mai fi nimeni în rai.

... – Fiilor, iată ce vă întreb: credeţi voi în post, în biserică, în rugăciune, în sfinte Taine, în cruce, credeţi?

– Da, Doamne!

– Atunci, de ce nu le folosiţi? Folosiţi-le, măi copii.

Iată ce vă întreb: credeţi în cârciumă, în descântece, în vrăjitorii, în desfrâu şi în celelalte răutăţi ale lui satan? Credeţi?

– Nu, Doamne!

– Atunci, de ce le faceţi? De ce vă duceţi după ele?

Iată ce vă spun: M-am dus într-un salon de dans şi am găsit un drac dormind; nu mai avea de lucru cu nimeni, că erau toţi ai lui. Iată, M-am dus şi într-o biserică, şi de la uşă până la altar erau mulţime de draci cu toate răutăţile: cu vrăjmăşie, cu mândrie, chefuire, gânduri de desfrânare, tutun. Am găsit şi preotul fumând în altar. Dar voi, copii, nu judecaţi, că are cine să-i judece.

... O, măi copiii Mei, n-am venit să stric şi să vă spun minciuni. Am venit să vă spun să vă iubiţi unii pe alţii. O, Tatăl Se uită la voi şi nu găseşte între voi suflete plăcute să împlinească locul în împărăţia cerurilor. Iată, locurile aşteaptă şi nu are cine să le ocupe. Iată, un creştin zice că nu poate să nu mănânce carne.

... Iată, fraţilor, am venit să arunc un foc pe pământ. Se vor răscula doi împotriva a trei. Rugaţi-vă să aveţi înţelepciune. Se ridică tatăl împotriva fiului, soacra împotriva nurorii, mama împotriva fiicei. Duhul rău, duhul lui satan, unde se duce, nu mai este iubire, nu mai este Dumnezeu, şi cel rău face vrajbă, necaz şi dezbinare.

Iată, măi copii, în mijlocul vostru a venit Domnul Iisus Hristos şi Se uită în stânga şi în dreapta şi nu a venit singur, a venit cu cei doisprezece apostoli. Se uită la grâu, că a crescut şi neghină şi pălămidă. Şi îi zice un apostol: „Să smulgem neghina, Doamne!”. Dar Domnul zice: „Lăsaţi să crească mare, ca nu cumva când smulgeţi neghina să smulgeţi şi grâul. Lăsaţi-l la seceriş, căci atunci grâul se va pune în hambare şi neghina se va pune pe foc”. O, măi copii, un sfert este grâu şi trei părţi este neghină. în ţarină a fost semănătură bună şi a semănat şi dracul neghina. în ţarină au fost izvoare bune şi s-au făcut izvoare amare, care e ţărâna. Izvorul cel bun este biserica, izvorul rău este cârciuma, iar neghina, oamenii răi. Cine a făcut aceste izvoare amare? Dracul.

Voi nu ştiţi ce se pregăteşte. Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi ce se pregăteşte pentru voi. Eu nu Mă tem, că sunt în Duh şi zbor sus, dar Mi-e milă de vasul Meu.

... Plânge Maica Mea pentru că te rogi cu capul descoperit. Vai de femeia care-şi retează părul! că a făcut dracul cuib în el. Pentru ce necinstiţi capul? că necinstită va fi în faţa lui Dumnezeu femeia care este cu capul descoperit. Să-şi radă părul ei, ca să-i fie ruşine dacă vrea să umble aşa.

... Nu fiţi rugi care înţeapă. Iată, Eu M-am pogorât într-un rug, nu M-am pogorât într-un vas scump, frumos, luminos, ci într-un vas putrezit de suferinţă, într-un vas de gunoi, nepreţuit nici de cel învăţat, nici de cel bogat, ci la un pai M-am pogorât. Pentru ce-l mai judecaţi? Eu şi astăzi vindec bolnavi, orbi, ologi. Nu preţuiţi vasul Meu, măi copii, ci darul. Voi însă preţuiţi vasele din marmură, nu pe cele de lut. Cine-L iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi vasul Meu, dar voi urâţi vasul Meu. Tatăl iubeşte pe Fiul, şi Fiul iubeşte pe Tatăl, şi vasul şi Duhul vin de la Sfânta Treime.

... O, vine o foamete şi nu vei putea să trăieşti fără Dumnezeu. Vine secetă şi foamete de cuvântul lui Dumnezeu.

... Iată, pe cel ce vrea să se căsătorească nu-l opriţi. Pe cel ce nu vrea nu-l obligaţi, ca să nu fiţi judecaţi, căci căsătoria va merge până la judecată, până la sfârşit.

14-05-1957