Cuvântul lui Dumnezeu

... Este scris numele poporului Meu. Cum te cheamă, tată? Creştin. Dar şi lui Israel îi spuneam tot creştin. Da, şi l-am scos din pustie şi l-am dus la bine, şi pe urmă s-a aflat şi s-a descoperit că nu a fost creştin. Dar pe tine te-am numit creştin, că ţi-am dat să mănânci pâine şi vin, adică Trupul şi Sângele Meu.

... Vin pe urmele tale, creştine, şi am venit ca să-ţi spun ca să mănânci tu astăzi pâine şi vin din Trupul şi Sângele Meu, nu ca din gunoi, că este dat pentru vremea de apoi. Fiilor, nu este ca întru început, că mulţi prooroci am trimis ca să vestească vremea din urmă, căci acum este mai presus ca atunci. Vino-ţi în fire şi umple-te de fapte bune. Vino-ţi în fire, că tu eşti moara care va măcina. Creştine, dau lucruri scumpe, că dacă ai vinde tot pământul, de la răsărit şi apus, şi tot n-ai putea să cumperi ceea ce ai tu astăzi, căci Dumnezeu S-a descoperit şi ţi-a dat ca să mănânci Trupul şi Sângele Său.

... Frate şi soră, această pietricică se mai dă în dar creştinilor de astăzi, aşa cum este scris în cartea care va cădea în mâna creştinului şi nimic nu va cunoaşte ce scrie în ea.

O, creştinilor, nimeni nu ştie de ce sună clopotele bisericii, căci te-ai jucat cu aceste profeţii.

... Fraţilor, fratele Meu, până acum, din cele ce ţi-a dat ţie Dumnezeu, a fost boboc, dar va înflori şi se va face o floare mare şi se va vedea. Fiule, chiar dacă vrei să o scuturi, Domnul te va vedea şi nu poţi să ascunzi această floare.

... Cu cine să stau Eu de vorbă? căci cei ce vin la Mine îmi cer viaţă pământească şi vin cu trupul şi nu vin cu duhul. Cu cine să stau Eu de vorbă? căci cei ce vin la Mine, se uită, se uită ca la un mort. Fiule, nu este un mort, că scris este în cartea care spune: «Turna-voi din Duhul Meu peste fiii şi peste fiicele voastre şi vor prooroci». Credeţi? Creştinilor, nu este un mort, ci este Domnul Iisus Hristos, şi este viu Domnul, adică trupul acesta este coşciug. Frate şi soră, deschideţi ochii voştri. De ce într-o nucă tu crezi că este miez în ea? Dar în acest trup de ce nu credeţi că este un Duh?

... Fiule, toţi proorocii când au auzit au aşteptat şi nu dormeau, ci aşteptau şi chemau venirea Mea, şi nu dormeau; chemau, că ştiau că Domnul vine. Aşa şi tu, creştine, Domnul nu Se mai duce singur, şi cu tine va pleca, şi vă va alege pe voi dintre oamenii cei răi şi va pleca la locul pregătit mai dinainte.

Fratele Meu, mâna Mea, piciorul Meu, ochiul Meu, obrazul Meu, chipul Meu, de ce-ai îmbătrânit? Eu de ce n-am îmbătrânit? Fiule, de ce te-ai schimbat? Eu de ce nu M-am schimbat?

O, Lazăre, scoală-te afară, că nu este vremea ca să mori, şi este vremea să te scoli. Vino la Mine, creştine, că şi cei din mormânt vor ieşi afară şi vor cere mântuire.

... Cât aş spune Eu două cuvinte din zece, şi cu un cuvânt le vei înţelege tu, creştine. Dacă vei înţelege, este bine. Dacă ţi-aş da mai pe larg cuvintele Mele, nu aş mai termina zile întregi şi nopţi întregi cu tine.

... Vino, frate şi soră, vino, căci urmează să chem morţii după tine, că după tine nu mai este altă minune decât aceasta: morţii vor ieşi din mormânt.

... Ce nu poate intra la Mine? Păcatul nu poate intra. O, hambarele care nu te lasă, acestea dă-le la sărmani, că vei face comoară în cer, căci mila vă duce întru împărăţia Mea, şi nu hambarele.

... O haină, când o dai de pomană, este un dar, şi mai dai şi cu parfum ca să miroasă. O, nu sunt contra la parfum, căci este făcut din flori, ci sunt contra păcatului. Credeţi?

... Deschid cerul şi Mă uit pe pământ şi văd oameni citind ziarul. Dar pe sfânta Scriptură de ce nu citeşti? Creştine, pune mâna, tată, pe sfânta Scriptură şi citeşte, căci în sfânta Scriptură nu este ceva de pe pământ, şi este totul din cer. Nu mai citi ziarul, şi citeşte sfânta Scriptură, ca să te pun în fericire, căci nu voi pune morţii la o parte cu cei vii, în cele ce vor fi.

... Fiica Mea, sora Mea, fratele Meu, bucuria Mea, îţi cer ţie ce am cerut la toţi pe pământ, cum am cerut lui Saul: «Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?». Şi Saul s-a dezbrăcat de haina sa, căci a zis: «Adevărat este că Te-am prigonit în viaţă, Doamne. învaţă-mă ce să fac». Şi l-am trimis la un prooroc de l-a uns.

... în sfânta Scriptură sunt lucrurile de la începutul veacului şi lucrurile de la sfârşitul veacului. Drumul acesta, nimeni nu-l cunoaşte, decât cel care este pregătit. O, paşte sfânta Scriptură, că numai aşa te vei chema ucenicul Meu. Paşte Scriptura, poporule al Meu, şi când Eu Mă voi opri la un punct sau la o virgulă, tu să răspunzi. Frate şi soră, nu te împotrivi, şi când voi zice şi te voi întreba, să ştii totul. învaţă sfânta Scriptură, copilul Meu, că Scriptura îţi va da ţie viaţă. învaţă Scriptura, măi Israele de astăzi, şi nu dormi, tată. învaţă Scriptura, tată, căci hăinuţa de pe tine se va rupe, dar Scriptura în veci nu se va rupe. învaţă Scriptura, ca să cunoşti venirea Mea. De ce bătrânul Simeon nu a încetat din viaţa pământească până nu a văzut pe acest prunc? Şi la tine, tot aşa va fi, creştine. Şi tu eşti ca acest om, şi să aştepţi, căci va veni un împărat la tine, şi când va veni, El te va strânge în braţele Sale şi te va iubi, şi atunci vei cunoaşte venirea Domnului Iisus Hristos ca un împărat şi te vei bucura, iar dacă vei dormi în viaţa ta, nu te vei bucura de acest lucru.

Fiilor, împăratul slavei anunţă pe ostaşii slavei că vine la ei. Pregătiţi-vă pentru veacul din urmă. Nu staţi nepăsători.

... Eu am pus o bară între femeie şi bărbat, dar zic: decât să hulească, mai bine să rămână cum vor ei. Şi mai bine este să iasă de la Mine, să nu mai hulească. Cu forţa nu se va face planul Meu. Fără credinţă nu se va face planul Meu. Cine vrea şi cine are dreptate şi crede cu adevărat, cu aceia se va face planul Meu. Cine nu vrea şi nu are credinţă, să se dea la o parte şi să nu mai încurce.

... Dacă nu voi reuşi, vă voi da focului de veci pe toţi acei ce Mi-aţi adus Mie stricăciune.

... O, tată, cele sfinte nu se spurcă, dar se spurcă mâna ta. Veniţi-vă în fire, că vremea de astăzi este aspră. Veniţi-vă în fire, căci sfârşitul de la Domnul este foarte aproape. Faceţi fapte bune. Fiilor, de veţi avea credinţă, veţi deschide porţile libertăţii, căci nu numai mâna voastră este în lucru, şi mâna Noastră este în lucru dacă veţi fi desăvârşiţi.

Copii ai cerului, ai cerului Meu, nu vă mai stricaţi, nu vă uniţi cu cele scoase astăzi.

Bărbaţilor, Mă adresez vouă: nu vă mai uitaţi la fiica Gomorei de astăzi. Las-o să se împodobească cu toate, iar tu, copilul Meu, stai cuminte şi nu te uita la ea, căci acea fiică va veni la tine şi îţi va spune: „Scrie-mă şi pe mine la tine”. Fiule, cât o vezi acum de frumoasă, atâta va fi de urâtă. Cât o vezi acum de bogată, atâta va fi de săracă şi va veni la tine şi va spune: „Scrie-mă şi pe mine la tine”. Dar nimic să nu faci, căci am scos mila. Chiar dacă îţi va spune: „Mă închin şi eu Dumnezeului tău”, tu să nu faci.

Fiilor, voi sunteţi sarea care va săra pământul acesta; voi sunteţi lucrurile Mele, care vor lucra lucrarea veacului acesta; voi sunteţi bucuria Mea. Fiilor, în loc de vaiete va fi bucurie. Nu fiţi iscoadă numai ca să ştiţi.

Frate şi soră, te uiţi că ţi-a luat pământul. Da, l-a luat cezarul, dar crezi că îl va da înapoi? Nu va avea ce face cu pământul, că va zice: „Ce să dau ca să scap de necazul cel mare?”.

Frate şi soră, copilaşii Mei, aveţi grijă, tată. Crezi că în inima ta se strecoară lucruri care strică planul lui Dumnezeu?

04-02-1966