Cuvântul lui Dumnezeu

... Unde nu este Dumnezeu, acolo locuieşte duhul rău. Unde este ceartă şi minciună şi invidie şi tâlhărie şi lăcomie, acolo este duhul rău, şi acela se cheamă robul său.

... Creştine, am pus toate pe pieptul tău, ca să alungi pe duhul rău. Vino, că a venit duhul rău să se facă stăpân pe templul Meu. Vino şi scoate-l afară, că se vor închide porţile cerului şi nu vei mai avea pe unde intra. Dacă veţi fi ascultători şi veţi avea credinţă sfântă, prin fapte, vom cumpăra întreaga ţară. Să ştiţi că nu banul cumpără, ci fapta bună. Banul e al cezarului. Fapta bună ne aduce pace, sfinţenie, libertate. Cu o faptă bună, luminoasă, vei câştiga împărăţie, tată.

... Fiţi credincioşi în Domnul Iisus Hristos, nu aşa cum zic unii că sunt credincioşi şi zic: „Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos!”. Bine ar fi să fie aşa, dar a furat duhul necurat aceasta, şi nu face spre lauda Domnului, ci spre ispitire, ca să te înşele pe tine. Dar tu, care ai stupul plin de miere de albine, nu te vei amăgi, ci vei cunoaşte ce e pentru Mine, ce e pentru tine şi ce e pentru moarte.

... Cine este cu Dumnezeu, va mântui până la al miilea neam, dar nu şi pe cei ce au fost în locul acesta.

... Trupul acesta este o mână de ţărână, pe care l-am purtat prin foc şi prin apă şi prin mare şi prin tot felul de durere fără mângâiere.

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinţii şi întreabă: „Mai e mult, Doamne?”. „Mergeţi la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vom împărţi darurile.” Aşa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare, pe care te aşteaptă cerul cu pompă.

... Am văzut la mare preoţi în pieile goale. Plângeţi şi vă tânguiţi, că acela nu are voie în pielea goală. Pe acela nu-l mai ascultă Dumnezeu.

Spune, creştine, ce auzi de la Mine? Nu e îngăduit preotului să-şi părăsească locaşul sfânt şi costumul sfânt, pentru că e harul lui Dumnezeu. De aceea a ajuns lumea moartă, şi să ştiţi că moartă va fi, şi mânia lui Dumnezeu pluteşte pe deasupra întregii lumi.

... Nu sunt împotriva legii, ci am venit s-o împlinesc, dar voi veniţi-Mi lucrători. Uite, se zideşte o bisericuţă. Nu e nici cărămidă, nici zidari, nici bani. Şi dacă o va zidi, nu mai are nici un preot, şi apoi nu mai are nici har. Munceşte, creştine, şi la Mine, că dacă nu va mai fi preotul, va veni Dumnezeu şi o va îngriji, că nu e pusă să se ruineze.

... Duhul lui Dumnezeu nu locuieşte cu duhul rău. Ori unul, ori altul. Şi într-o casă am văzut că e un creştin şi un călău, chiar soţ şi soţie, şi se despart, căci se ucide unul din ei.

... Cine bea alcool, acela să nu se aştepte la bine. Cine a pus o picătură de alcool pe masa sa, nu zic în gura sa, de la acela a plecat Dumnezeu cu binecuvântarea Sa. Ai văzut pe Domnul bând alcool pe pământ? Dar nu a băut decât apă şi vin. Vin a băut ca să se împlinească ce s-a zis prin prooroci.

Cine pune alcool la pomană, la praznic sau la parastase, nu este primit de Mine.

Multe fiinţe au încercat şi vor mai încerca să ispitească lucrarea Mea, dar nu vor putea. Multe lucrări sunt sfinte, dar vei auzi de proorocie, că e colo şi e colo. Nu te amăgi, că o fac duhurile rele mai gustoasă şi o laşi pe cea sfântă.

03-09-1980