Cuvântul lui Dumnezeu

... V-am adus în acest loc nu ca să vă îmbogăţiţi, nu ca să te foloseşti numai tu, ci să cauţi, tată, şi folosul altuia. Acesta este pământul făgăduinţei. V-am adus lângă Mine. Fiţi aşa cum cere Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, că nu v-a adus Domnul aici ca să vă smintiţi. Fiţi neîntinaţi, că astăzi zic să faci voia Mea nu de frică, pentru că am lăsat liberă voinţa omului. înarmaţi-vă bine cu credinţă şi învăţaţi bine carte, că v-au luat-o înainte adventiştii. David era un copil, şi Goliat venise cu gândul de a nimici credinţa şi poporul Domnului şi batjocorea pe Dumnezeu. Şi l-am adus pe David, l-am luat de la oile tatălui său şi l-am adus în faţa armatelor păgâne şi în faţa lui Goliat, dar nu cu pietricică l-a omorât David pe Goliat, ci cu cuvântul şi cu puterea credinţei.

... Iată, măi poporul Meu, pe femeia care şedea călare pe fiară. S-a suit fiara pe femeie, şi acum le-a sosit vremea să fie judecate, şi femeia şi fiara, şi să fie nimicite, şi fiara şi cei care au hrănit-o. Într-o clipeală de ochi voi face aceasta şi se va schimba totul, chiar şi marea. Ai să te miri, copilul Meu, şi ai să zici: „Oare, aşa este? Sau este o părere?”. A sosit vremea, măi copilaşii Mei, când Dumnezeu va aduce libertatea, va aduce dreptatea, şi nu va mai fi cine să te asuprească. Vei lăsa lucrul tău în drum şi îl vei găsi tot acolo, căci nu va mai fi cine să-l fure, că hoţul din fire, n-are lecuire, şi va fi greu ca un hoţ să mai poată trăi între credincioşi, căci Duhul lui Dumnezeu îl vădeşte, şi va fi greu pentru omul rău, că va fi pedepsit de lege.

Vei face fântână în grădina ta, ca fântâna lui Iacov, şi la fântână ne vom întâlni. De bucuria care va fi, pruncul nu va mai suge la pieptul mamei sale, şi mirele nu se va mai apropia de mireasa sa. Vă dau putere să călcaţi peste şerpi şi peste balauri şi nu veţi fi vătămaţi de nimic din ce va veni asupra voastră. Să nu vă înfricoşaţi. Eu sunt cu voi. Unde vei merge tu, Eu sunt cu tine.

Ai văzut, tată, trâmbiţa Mea cât era de bolnavă, că nu putea nici să respire? Ia uitaţi-vă ce bine vorbesc Eu prin graiul ei. Voi aduce iar vremea minunilor, şi orice rău care se va întâmpla, se va repara; surzii vor auzi, şchiopii vor umbla.

Să nu purtaţi, fiilor, haina pe dos. Să nu-ţi fie ruşine să porţi haina pe faţă, că nici Mie nu Mi-a fost ruşine să port crucea pentru tine; nu Mi-a fost ruşine îmbrăcat în haina de batjocură pentru tine; nu Mi-a fost ruşine când strigau: „Regele iudeilor!”. Puteam să-i nimicesc dintr-o suflare, dar am lăsat să se împlinească, pentru ca să scot neamul omenesc din greul blestem. Am răbdat ca să-i scot pe Adam şi Eva din iad. Nu vă luaţi cu morţii, nu faceţi ce face această lume, căci pe voi vă pregăteşte Domnul tocmai pentru ca morţii să capete viaţă şi înviere prin mâna voastră.

Păstraţi sărbătorile sfinţilor, căci sfinţii vă sunt de mare folos. în fiecare zi sunt sfinţi mulţi, care s-au jertfit pentru credinţa sfântă şi pentru adevăr şi au împodobit bolta bisericii. Nu este nisip în mare, nu este frunză în copaci, nu sunt stele pe cer câţi sfinţi are Dumnezeu, şi în această mulţime i-am socotit şi pe cei din cer, şi pe cei de pe pământ.

20-11-1979