Cuvântul lui Dumnezeu

... Verginica, de ce ai ajuns aşa? Cine te-a bătut? Cine te-a chinuit? Cine te-a bătut pe tine, M-a bătut şi pe Mine. Cine te-a oropsit pe tine, acela M-a oropsit şi pe Mine. Cine nu te-a ascultat pe tine, acela nu M-a ascultat nici pe Mine. O, floricică de munte, cine nu a voit să te asculte? Cine a plecat din această lucrare, a plecat din împărăţia lui Dumnezeu. Cine se întoarce la această lucrare, se întoarce la împărăţia lui Dumnezeu. Cine a părăsit această masă, a părăsit împărăţia lui Dumnezeu. Cine se întoarce la această lucrare, se întoarce la împărăţia lui Dumnezeu, la masa cerească. Cine pleacă astăzi dintre voi, acela nu se mai întoarce înapoi, că au intrat duhurile necurate între ei şi nu se mai întorc la locul sfânt. Verginica, vezi casele acelea care se dărâmă, care se schimbă? Sunt creştinii care se dărâmă, care se schimbă din îngeri în păgâni.

... Mai e un pic de loc şi se umple tot pământul de blocuri. Atunci a sosit şi dărâmarea. Mai e un pic de loc, ţineţi minte acest cuvânt, mai e un pic, şi nu va mai fi pământ fără bloc, şi să ştiţi cu toţii că a sosit ceasul morţii. Nu uitaţi, fiţi pregătiţi. Plecaţi urechea bine la Mine. Cine are urechi de auzit, să audă ce vi se spune de la Duhul Sfânt.

... Cine munceşte duhovniceşte mai mult decât pământeşte, acela trăieşte. Cine trăieşte pământeşte mai mult decât duhovniceşte, acela nu trăieşte.

... Cine are vie, acela are bogăţie, dar nu pământească, ci duhovnicească. Cine are butuc de viţă, să şi-l îngrijească şi are să rodească şi pe Domnul are să-L împrumute.

... într-o zi vor fi zile mai multe şi veţi avea o nuntă şi veţi mânca şi veţi bea şi nimeni nu va zice să vă sculaţi şi nimeni nu vă va tulbura. Atunci să ai ce mânca şi ce bea, că tot cerul se va bucura de veselia ta. Este o zi care este scrisă în carte, când se va uni cerul cu pământul. De aceea vi s-a spus: «îngrijiţi butucul de viţă». Butucul de viţă e credinţa sfântă. îngrijiţi butucul de viţă, nu-l lăsaţi să se usuce, că el va rodi; va face viţă înaltă şi roditoare şi va face vin şi va pune pe masă vin cu stare aleasă. Se vorbeşte prin lume că se va desfiinţa butucul de viţă, dar să ştii că nu este aşa. Cine nu vrea să piardă viaţa, Dumnezeu va veni din cerul sfânt şi va pune peste el adăpost.

Nu vă temeţi şi nu vă înfricoşaţi de ştiinţa lumii de azi, că ştiinţa lumii de azi e ca omul care moare fără lumânare. Toate profeţiile din Vechiul şi Noul Testament s-au împlinit, şi sfârşitul bate la uşă.

... Nimic să nu înlocuiţi în locul lui Dumnezeu, şi pe nimeni să nu numiţi Dumnezeu, afară de Mine. Nu acest trup; acest trup e un lut făcut de Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit de s-a zidit şi a crescut.

... Pe pământ la voi e război. Se bat duhurile, se bat îngerii cereşti cu îngerii pământeşti. îngerii pământeşti sunt aceia care nu-L au pe Dumnezeu. îngerii cereşti sunt aceia care-L au pe Dumnezeu, dar să ştiţi bine că cine e pământesc, nu va învinge. Ceea ce e duhovnicesc, aceea învinge, că nu sabia de aramă învinge, ci sabia cea de foc.

... Copilaşii Mei, puţini ai Mei sunt pe pământ neamăgiţi. Şi profeţii care au profeţit s-au amăgit sută la sută. Ei fac serviciul pentru burtă, nu pentru duh.

... Copilaşii Mei, sunteţi în ajunul sfârşitului. Ce este mai uşor să vă spun: sunteţi în ajunul sfârşitului, sau sunteţi în ajunul morţii? Nu vă spun vouă aşa, ci vouă vă spun: alungaţi moartea şi cumpăraţi viaţa. Dacă cineva caută viaţa, să-l îndreptaţi la Mine.

... De aceea a făcut Dumnezeu rude, ca să fie mijlocitori pentru ciungi, pentru ologi, pentru cei care au duhul rău. Nu zadarnic a suferit ierarhul Nicolae, ierarhul Haralambie, ierarhul Vasilie, ci pentru ca să fie lucrători în vie când via o va bate piatra. Folosiţi cuvântul, că Dumnezeu are de lucrat cu voi. Tu eşti unul, dar în urma ta e mia, dar nu va căpăta ce tu vei căpăta.

... Copilaşii Mei, veniţi la Mine, dar nu întrebaţi lumea care este drumul care duce la Mine, că lumea e mincinoasă şi te duce la rău. Chiar un sfânt de ar veni din cer, şi pe acela l-ar minţi lumea. Dar acela nu se va rătăci, că el ştie drumul pe unde a venit.

... Domnul Iisus e hotărât să vă ridice de pe pământ în timp ce lumea va fi curăţită prin suferinţă; prin multe, nu prin una.

Nu uita cuvintele Mele, că de multe ori am auzit când ai spus: „Am uitat, Doamne”. Este păcat strigător la cer. Ţine minte aceste cuvinte, că diavolul ţi le-a furat. Nu uita şi nu pierde nici un cuvânt, căci cu un singur cuvânt vei răscumpăra o mulţime mare de suflare, că nimeni din moşii şi strămoşii voştri nu au fost adăpaţi cum voi sunteţi adăpaţi.

... Păstraţi-vă viaţa cu Domnul Iisus, că dacă păstraţi viaţa, nu veţi pieri. Nu vă otrăviţi cu otrava cu care se otrăveşte lumea. Beţi băutură de izvor şi mâncaţi mâncare făcută de mâinile voastre. Este bine ca omul care este cu Domnul să aibă hrana în ograda sa, dar pentru că pământul s-a luat, cum ar fi cei de la bloc, care n-au unde să-şi facă ogradă, vă spune Domnul: când vă duceţi să cumpăraţi o pâine, să cereţi la Domnul s-o cureţe prin harul Său. Nimic să nu mâncaţi necurăţit de mila lui Dumnezeu. Şi vă mai spune Domnul ceva: faceţi căsuţe pe pământul vostru, ca să nu fiţi îngrămădiţi cu păgânii la un loc.