Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, fii pregătit pentru o zi care este scrisă în carte, că va fi o zi. Pentru mulţi, această zi va aduce o mare bucurie. Pentru mulţi, această zi va aduce şi mare întristare şi mare durere şi mare îngrozire.

... Oile Mele nu ascultă nici de păstori, nu ascultă nici de Mine, nu ascultă nici de carte. Nu mai zic de aceia care nu ştiu ce e în carte. Aceia se osândesc că nu citesc, dar tu te osândeşti fiindcă cunoşti ce-ţi cer Eu. Când nu pricepi ceva, nu întrebi cum este; zici că dacă nu pricepi, nu ai judecată, dar mai rău te osândeşti, creştine, pentru că în felul acesta se scrie la tine vicleşug.

... Sunteţi în vreme apocaliptică, sunteţi în vremea când staţi pe pământul vrăjit şi fermecat, dar nu de Mine, ci de lume. Vine vremea ca pământul să se curăţească, şi trupul să se curăţească.

... Să ştiţi că nimic nu se iartă dacă păcătosul nu se trudeşte. Nu mai trăi aşa, în voia soartei, cum că ce vei putea face, faci; ce nu, nu faci, că te iartă Domnul. Nu aşa, tată, pune-ţi toată puterea şi mădularele în lucru dumnezeiesc, că să ştii, nu se va ierta nimic. Lucrezi cu stânga în loc să lucrezi cu dreapta.

... îmi amintesc când Tatăl ceresc Mi-a spus că voi fi prunc mic şi Mă voi naşte pe pământ şi voi fi sămânţă semănată pe ogoare şi voi fi un Miel mititel şi voi fi junghiat de un mişel; şi nu am spus nimic. Am ascultat. Nu am spus că nu trebuie să fiu pe lume, ci am zis: „Tată, fie voia Ta”. Tu de ce nu zici aşa, poporul Meu, şi de ce stai împotriva Tatălui tău? Suntem fraţi, dar voi Mă alungaţi, voi Mă înjunghiaţi şi M-aţi scos din cele ale Mele. Suntem fraţi şi de trup, prin Trupul pe care-l mâncaţi.

Am fost trimis la ai Mei şi am fost răstignit de ei. Am fost vândut cu un preţ mic. Ai auzit, tată? Să intre în tine fiorul din Mine, să intre în tine Duhul din Mine. Ai auzit? Eu nu M-am lepădat de tine, dar tu te-ai lepădat de Mine. Eu nu M-am lepădat, şi le-am primit pe toate pentru tine. Nimeni nu te iubeşte cum te-am iubit Eu. Eu am dus o cruce grea, dar crucea ta nu este aşa de grea, că pe a Mea a fost greşeala ta, iar pe a ta nu a fost greşeala Mea pe ea. Nu e grea a ta, dar ţi-e ruşine cu ea.

.. Nu aveţi voie să-Mi schimbaţi drumul, nu aveţi voie să-Mi schimbaţi portul şi hrana, nu ai voie să schimbi credinţa. Toată lumea crede, dar nu are credinţă bună.

... Fii fratele Meu. Să fim o inimă, să fim un trup, să fim una pe pământ. Şi cine vrea să fie aşa, nu zic să nu fie. Să fie, că-l primesc cu toată dragostea sfântă. Cine vrea să-Mi fie frate, să-Mi fie. Cine vrea să-Mi fie slujitor, să-Mi fie, numai ucigaş să nu fie. Nu mai lucraţi, iară zic, nu mai lucraţi ca omul nebun, ca omul stricat şi ca omul care nu-L are pe Dumnezeu. Lucraţi lucruri bune şi plăcute lui Dumnezeu, căci Dumnezeu, pe cine nu e cu Sine, îl duce la sfârşitul tragic.

... Tot poporul să fie credincios că va vedea moartea lui antichrist, că tot ochiul creştinului care este cu Mine va vedea pieirea lui antichrist şi a poporului său.

... Nu mai lăsaţi copiii voştri cu cei din lume, aţi auzit? Copiii din lumea de astăzi când vor fi de doisprezece, treisprezece ani nu vor mai lăsa cruce în calea lor sau iconiţă în calea lor. Dar nu mai e vreme.

17-04-1975