Cuvântul lui Dumnezeu

Amin, amin, amin. Fiule, cuvântul amin, amin, amin, ce înseamnă? înseamnă tăcere.

Plâng duhurile. De ce plângeţi, măi copilaşi?

– Plângem, Tată, că nu avem sălaş. Nu avem masă şi casă, şi viscolul ne aşteaptă.

– Nu mai plângeţi, copilaşi, căci un îngeraş Mi-a spus că va veni Cineva şi vă va lua în patria Sa. Unde vă sunt casele?

– S-au pustiit, şi pe noi ne-au alungat şi am trăit afară, în frig, fără adăpost şi fără hrană.

... M-am coborât din cerul sfânt pe acest pământ. întru început M-am născut şi am fost profeţit de acel venit. Şi la sfârşit sunt profeţit pentru acest venit, ca să închei legământ cu ai Mei. Dar ai Mei nu Mă mai primesc, nu Mă mai cunosc, s-au certat cu Creatorul, au profanat şi au dat afară duhurile şi au primit întru sine duhuri străine, care nu ţin în veşnicie şi mor pe drumuri, ucişi de topor, ucişi de cuţit, ucişi de tâlhărie şi de unelte din fierărie. Plâng duhurile şi se tânguiesc de locaşurile lor ce le pierd.

Amintiţi-vă de această vreme, tată, că iată, vă cântă Dumnezeu vremea de azi: „Vremuri grele mai trăim, şi noi nu ne pocăim”.

... Tată, s-a profeţit de vreme îndelungată sfârşitul, dar unii M-au părăsit înainte de sfârşit, crezând că e mai bine în lume, dar să ştiţi cu toţii că pentru fiecare vine ceasul morţii. Vine Domnul Iisus în trup, ca la început, însoţit de cerul sfânt, şi îşi alege oile din capre, şi se vor face două turme pentru a se război unele cu altele, dar nu cu arma ca altădată, sau cu sabia sau cu pistolul, şi se va lupta fiecare cu fapta sa, şi fapta rea va cădea în partea cea rea. Se vor ridica valuri, valuri de sânge şi se va îneca toată făptura în sângele lor.

... Tată, veniţi-vă în fire, în firea cea dreaptă, că mulţi vor vrea să fugă din armata sa, la dreapta Mea, dar nu vor putea, că Domnul îi va înapoia. Păstraţi cu cinste şi sfinţenie ce auziţi şi legea sfântă.

... Se şterge de pe pământ numele Iisus, se şterge de pe toate cărţile. Se şterge numele Preacuratei Fecioare Maria. Se şterge numele sfinţilor, şi în locul acestor fiinţe vii se scriu conducătorii şi educatorii, se scriu cei care au deschis iadul astăzi pe pământ. Educaţi-vă copiii, căci cei needucaţi se vor duce în iad.

... Nu doriţi în vremurile de azi nimic, că iată, numărul lui antichrist, 666, e pus pe orice gard şi pe orice casă şi pe orice cărţi pe care le citiţi voi. E pus pe orice steaguri de armată şi pe orice instrument. E pus pe orice brutărie şi pe orice tren şi pe orice maşină şi pe orice om. E pus pe toţi copiii de la şcoală, începând de la patru anişori. Dar Eu zic: răspunzi cu capul, creştine. Nu-l da de la învăţătura Mea. Copilul care se va înstrăina, nu va mai fi cu tine şi cu Mine. Zice Măicuţa Mea să nu-l plângă tata şi mama pe copilul care a răposat, şi să-l plângă pe copilul pe care l-au luat de acasă pentru ca să nu aibă educaţie creştină. Pe acela să-l numească mort.

... Veniţi-vă în fire şi nu mai căutaţi să fiţi învăţaţi cu lucruri care vă doboară şi cu limbi străine. Eu aş dori să fiţi atenţi şi să trageţi cu urechea la ce doreşte lumea de azi împotriva voastră, că şi copilul strigă în urma ta: „Sfântul!”. Dacă dai copilul la şcoală, îl află după purtare că e credincios şi îi zice că e prost. De ce doreşti să te duci în mijlocul leilor şi să te înstrăinezi? La şcoală le daţi bani ca să vă primească în iad, şi la ziua judecăţii ce dăruiţi ca să fiţi sfinţi şi să scăpaţi de iad?

... O, tată, tată, inimi needucate, inimi necredincioase! Cum nu vreţi voi să ascultaţi şi să fiţi credincioşi! Voi încheia veacul cu o singură piatră şi îi voi da duh de suflare şi va sta în mijlocul vostru. Nu rămân de ruşine, tată, nu rămân de ruşine. Ascultă de Mine, creştine, că mult M-am ostenit cu tine. Nu rămân de ruşine.

... Ascultaţi, tineri şi bătrâni: n-am nevoie de doctori pământeşti în veacul acesta, n-am nevoie. Să vină creştinul la Mine să spună că e bolnav şi îi voi spune: eşti bolnav, creştine, că te duci în lume.

... Dacă v-aţi îmbolnăvit, ziceţi că aţi postit, că nu aţi mâncat. Tată, să ştiţi că de post nimeni nu se îmbolnăveşte, că moşii şi strămoşii voştri aveau putere mare prin post. Unde este Daniel, care trei zile şi trei nopţi nu a mâncat şi nu a băut? că s-a făcut prieten cu Daniel şi împăratul, că l-a pus pe el la masă şi l-a întrebat cum a făcut el de s-a împrietenit cu leii.

... Haina copilului tău să fie sfinţită, să nu se asemene cu cea îndrăcită. Copilul tău să fie numai în alb. Fetiţa ta să nu fie cu pantaloni, şi băiatul tău să nu fie cu rochiţă.

... Trâmbiţa e în pericol. I se numără doagele şi zilele: „Una, două, trei”, aşa vin îngerii şi spun. O, tată, fie-ţi milă de această fiinţă care se chinuie.

... Faceţi milostenie la cer. Mutaţi-vă banii de la C.E.C., că vine prăpădul peste C.E.C.-uri, peste această lucrare rea.

... Ţineţi minte ce se spune: nu vor mai fi preoţi. Cine vă va mai împărtăşi şi cine vă va mai mărturisi? Să ştiţi de la Mine: de aceasta să nu vă îngrijiţi voi, ci Stăpânul Se va îngriji de plata robului Său. Ştiţi care preoţi vor pieri? Preoţii lui Baal, care-i urăsc pe copiii Mei. Iar preoţii Mei vor fi ascunşi şi vă vor adăpa. Totul sfârşitu-s-a. Amin.

... Fiule, vine timpul să vină cineva şi să conducă turma Mea şi va fi foarte aspru. Dacă va afla pe cineva că a luat fii din lume, să ştii că va fi greu. Iar dacă va avea copii, nu-i este milă de copii, şi copiii vor fi ucişi.

19-06-1978