Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Amin. Am venit din cerul sfânt pe pământ. Eu sunt Alfa şi Omega, Care e scris în sfânta Scriptură. Eu sunt în chip nevăzut, aşa e scris. O, tată, fericit vei fi tu în viaţa duhovnicească, de vei crede în Domnul Iisus Hristos, Care-ţi grăieşte ţie astăzi, căci în acest trup este Domnul Iisus Hristos. O, minune! Vezi, creştine, că stă Domnul de vorbă cu tine? Vezi tu, creştine? Mai e o clipă şi Se va da văzut în faţa ta şi tu te vei mira de această minune. Vei vedea cum o lumină a ţinut acest trup.

... O, copilul Meu, am venit la tine ca să te iau la Mine, dar te mai las o clipă ca să-Mi serveşti cu trupul tău, dar să-Mi serveşti în lucru duhovnicesc, pentru că mâna Mea lucrează prin mâna ta, ochiul Meu lucrează prin ochiul tău, puterea Mea lucrează prin puterea ta, pasul Meu lucrează prin pasul tău, dar să nu te ia altcineva. Auzi?

... O, copiii Mei, nu mai mergeţi din loc în loc după alţi profeţi, căci cine caută să aibă mai multe mese, la nici una nu va sta. Auzi? Spune, tată, crezi? încă o dată vă şoptesc: fiţi atenţi, nu căutaţi să aveţi mai mulţi prooroci, căci cine se duce la alt prooroc, acela nu va rămâne, şi se va pierde în zări. Crezi? Vino la Mine şi stai cu Mine, copilul Meu. Nu te pierde în zări, nu avea altă masă, căci mâncând multe mâncăruri, ţi se apleacă. Apropie-te de Mine, căci cum am grăit cu Avraam, Isaac şi Iacov, aşa grăiesc şi cu tine, copilul Meu. Astăzi vino la Mine, nu mâine, că am să grăiesc cu tine. Vino la Mine, căci cine a venit la Mine, astăzi stă pe scaunul Meu, astăzi stă cu Dumnezeu, că astăzi am venit pe pământ, şi parcă nu ar crede că Eu sunt. Am uitat durerea Mea. Aşa şi tu, vei uita durerea ta, vei uita lacrima ta, că am zis: nu te mai uita la vremea aceasta. Apropie-te de Mine cât vei putea. Nu slăbi puterea ta din calea Mea, că te vei rătăci. Când zici că este bine, atunci vine furtuna.

Copilul Meu, viaţa ta este ca apa care curge. Nu te lăsa în voia apei, căci apa te duce unde voieşte ea, dar tu, copilul Meu, vino sus, la Dumnezeu. Auzi?

... Fiţi atenţi la viaţa voastră, că mulţi vor îndrăzni ca să se facă prooroci şi ca să proorocească. Dar voi fiţi cuminţi, că Domnul Iisus Hristos Se va mai arăta la altcineva, dar nu în lucrarea aceasta, căci Dumnezeu, în felul acesta nu va mai fi. Această lucrare pe care o aveţi în faţă este mare, şi dacă nu o veţi ţine bine, veţi pierde această lucrare, şi fericit va fi cine va avea parte de această lucrare până la sfârşit. Dar şi poporul Israel aşa zicea, că Moise a murit, dar n-a murit. Unde a murit Moise? că nu este scris pe nicăieri, nici pe piatră nu vei găsi scris. Moise nu a murit, ci este în viaţă şi plânge de stricăciunea poporului de acum.

... Fiilor, daţi slavă lui Dumnezeu, căci am venit la voi. Fiilor, ce face păstorul la o oaie care nu ascultă? O dă de la el. Eu nu vreau ca să vă dau la moarte. Aşa voieşte Dumnezeu, ca nici o oaie din turma Sa să nu plece fără de binecuvântarea Mea. Vrei să fii poporul Meu? Paşte iarba Mea. Auzi? Vrei să fii oiţa Mea? Stai în stâna Mea, căci mulţi lupi sunt înfometaţi de tine, şi am pus mulţi vânători ca să-i vâneze. Nu căutaţi să ieşiţi pe alte uşi, căci o singură uşă are stâna. Oiţa care nu iese pe uşa pe care Eu am pus-o, se sinucide. Eu sunt uşa. Aşa zice Dumnezeu.

12-11-1965