Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Botezului DomnuluiSe deschide cerul și rămâne deschis, că e zi de praznic sfânt. E praznic de Bobotează, iar norul slavei Mele este deasupra aici, și Eu stau în el cu sfinții și cu îngerii și Mă așez cuvânt pe masa de Bobotează în cetatea cuvântului Meu și spun:

Eu sunt Cel ce sunt, o, și ce puțină credință găsesc pe pământ pentru venirea Mea, pentru această împlinire mare: venirea Mea cu sfinții ca să nasc din nou lumea, ca să înnoiesc totul, să încep din nou, să le facem din nou pe toate, precum este scris să fac la sfârșit de timp și la început de împărăție a cerurilor pe pământ cu oamenii.

O, pace vouă, celor adunați la masa de praznic de Bobotează! Vă privesc mult, mult. Vă cercetez cu de-amănuntul ca un Dumnezeu, vă cercetez făptura și purtarea, credința și iubirea, dorul de Dumnezeu și neputințele, o, fiilor. E zi de înnoire prin apă de Bobotează, peste care punem cuvânt cu putere de sus acum, ca să lucreze putere apa aceasta și să împartă înnoire peste pământ și peste oameni, iar voi să vă curățiți cu ea cărările și pașii pe cărări, căci duhul lui satana stă peste tot să prindă sub el pe cât mai mulți și tot mereu, dar să-l întâmpinăm peste tot cu apa cea sfințită prin cuvânt, o, că mult se teme el de puterea acestei ape purtătoare de biruință asupra oricărui fel de vrăjmaș și veșmânt sub care el se furișează ca să nu fie descoperit că este vrăjmaș.

Eu însă vă învăț, fiilor, căci din pricina întunericului gros, și nevăzut cât este de gros, nu știu oamenii să înțeleagă primejdia răspândită peste tot pentru ei, și bine pitită ca să nu-i fie cunoscută lucrătura, dar voi știți de la Dumnezeu, și de aceea învățați-vă să nu călcați pe cărare fără să aveți cu voi stropitoarea care face curat de diavol pe cale pentru voi, cei care credeți cuvântului Meu de peste voi.

Și acum, fiilor, cu alaiul Meu de sfinți slujitori din ceruri, și cu putere de cuvânt, așez acum peste ape, de lângă voi, cei ce slujiți pe pământ pe Duhul Sfânt prin cuvânt rostit, așez și spunem împreună, Noi și voi: Se binecuvintează și se sfințește aici apa de Bobotează, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, și întreit cuvânt de sfințire așezăm acum peste această apă, amin, iar puterea de cuvânt a rugăciunilor sfinte care se așează peste apa de Bobotează va lucra în chip văzut, și va fi slăvit Dumnezeu, Care împuternicește pe slujitorii Săi și-Și face prin ei lucrarea Sa și puterea Sa, de pe pământ și până în cer, căci cei din cer lucrează pe pământ, iar cei de pe pământ lucrează cu cerul, lucrează de pe pământ și până în cer. Amin.

O, așa este lucrarea lui Dumnezeu. De la începutul lumii văzute și până azi și până mâine, așa a lucrat și așa lucrează Dumnezeu, fiilor.

Să nu se creadă nimeni mare și stăpân între pământ și cer! Eu sunt Cel ce sunt, și numai Eu sunt Stăpânul, o, numai Eu, fiindcă Eu sunt Cel ce sunt, iar omul nu poate să spună despre sine așa cum spun Eu despre Mine după adevăr. Eu sunt Cel ce sunt, căci sunt adevărul, și tot timpul și în toate sunt adevărul, căci sunt fără de păcat. Omul însă este născut din păcat și prin păcat, este din pofta cea trupească a părinților lui și se naște din păcat, și așa își începe viața lui de om pe pământ, o, și e urmărit tot timpul de diavolul omul născut din trup de om, și nu știe el aceasta, nu știe să se ascundă în Dumnezeu ca să-l scape diavolul din mână pe cel născut din pofta cea cu păcat, ba mai mult, își ia și el să-și trăiască vremea vieții lui la fel ca și părinții lui, își ia pofta de păcat ca viață a sa, iar sufletul lui este orb din pricina păcatului, și nu mai poate să înțeleagă cu el primejdiile din fiecare clipă care îl urmăresc pentru păcatul din el.

Numai cei ce se sfințesc pentru Domnul, o, numai ei au priceput și pricep din plin primejdia care se naște din păcat, și-și dau aceștia lui Dumnezeu viața lor pentru paza de moartea cea veșnică, o, și au ei strigare la Dumnezeu pentru păcatele lor, ca să aibă Domnul grijă de ei, dacă ei se smeresc și se umilesc.

Omule, o, omule, te strig și te povățuiesc din cer, că tu nu cauți cu pașii tăi după ajutor din cer, și nu știi când te poate lovi plata păcatelor tale și de aceea îți spun așa: O, veghează și tu și caută și tu după ajutorul sfinților și al îngerilor, care să-L roage pe Cel sfânt pentru tine, o, că nu este pe pământ scăpare pentru tine, căci tu ești lucrător al păcatului cel din om în om lăsat și purtat, dar sfinții lui Dumnezeu au ales pe pământ cerul, și l-au tras lângă ei aproape și au stat cu viața lor înaintea lui Dumnezeu ca să aibă Domnul pentru ei scăpare și acoperământ.

Caută om după om, caută după păcat, și se ascunde cu păcatul și pentru păcat, că asta îl învață păcatul să facă. O, cum să-i spun omului că ascunderea este păcat și este pentru păcat?

O, iată de ce a fost să vin Eu trimis din cer pe pământ și să Mă nasc Om fără de păcat și să-i spun omului că păcatul lui M-a pus pe cruce în locul lui, căci satana îl are scris pe om cu păcat! Mi-au rămas urmele cuielor cu care am fost bătut pe cruce și nu s-au mai vindecat de pe trupul Meu, și aceasta rămâne veșnic mărturie pentru omul cel iertat de păcatele sale, și care au lăsat semn veșnic pe trupul Meu dumnezeiesc, căci l-am iubit pe om, și spun aceasta ranele care nu Mi s-au mai vindecat, ci au rămas ele ca semn al iubirii Mele pentru omul care a pierdut raiul din pricina păcatului din el.

S-a dezvinovățit Adam, și nu s-a umilit pentru greșeala sa, și L-a pierdut pe Dumnezeu de Păstor al său și a pierdut raiul și a căzut pe pământ, de unde a fost luat. Eu însă M-am îmbrăcat în trup văzut acum două mii de ani și am venit după om pe pământ căci Tatăl M-a trimis, o, și de aceea vin acum cuvânt pe pământ, vin căci Tatăl Mă trimite, că omul trebuie dădăcit mult, mult ca să se întoarcă la păreri de rău și să caute după Păstorul său Care să-i poarte pașii spre raiul pierdut pentru păcat.

Iată, încă o dată Mă trimite Tatăl după om, căci este scris să Mă trimită Păstor pe pământ, să hrănesc Eu Însumi turma Mea, căci păstorii au lăsat-o să se împrăștie și stau lupii la pândă s-o sfâșie de tot.

O, am cetatea cuvântului Meu pe meleagul român și vin după om și îl îmbiu să-și caute obârșia lui cea de la Dumnezeu. Am în cetate străjeri care-Mi deschid să intru cuvânt în cetate și să Mă împart prin ei peste pământ.

Toți sfinții au adus lucrarea lor lui Dumnezeu, iar voi, cei ce-Mi așezați glasul în carte și îl puneți pe cale spre oameni, voi, fiilor, aduceți cuvântul gurii Mele pe pământ, și toți cei din cer vă ajută pe voi și lucrează cu voi.

O, cântați Domnului, fiilor, cântați și horiți cu strigăte de bucurie sfântă! Dați slavă Domnului, pentru Care voi trăiți pe pământ între oameni! În dragostea de Dumnezeu să vă fie petrecerea nunții Mele cu voi! Hăuiți și chiuiți de bucurie și sunați din timpane și mărturisiți bucuria aceasta de la margini la margini, ca să învețe și fiii oamenilor bucuria iubirii sfinte pentru Hristos! Numai Lui să-I dați iubirea toată în petrecerea voastră cu El, numai Lui, fiilor! Cu umilință mare să-L bucurați pe El, cu duh blând și smerit să-L purtați spre voi pe Domnul!

Iar acum e praznic de Bobotează și bucurați-vă și bucurați-L pe Domnul între voi, o, că lipsesc cu multul de pe pământ bucuriile sfinte, plata sfinților Mei, fiilor.

Mă așez cu Ioan Botezătorul în carte în duh de Bobotează, și apoi în zi de sărbătoare a sa între sfinți pentru ziua Mea de botez la Iordan acum două mii de ani, și-Mi amintesc cu duh duios cum petreceam de vorbă cu el și câtă taină împărțeam acestui mare prooroc al lui Dumnezeu. I-am spus că vine Mielul lui Dumnezeu la Iordan ca să fie botezat de el, iar el a ieșit să-L aștepte, după ce M-a întrebat să știe cum va fi să-L cunoască dacă vine la botez. O, nu numai că i-am spus că vine Duhul Sfânt să Se așeze peste el în chip de porumbel, dar și Tatăl Și-a făcut la Iordan arătarea prin Duhul și prin cuvânt rostit, spunând pentru Mine: «El este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit».

Fiiilor, fiilor, și-a trimis Ioan ucencii spre Mine să Mă întrebe să-i spun: «Tu ești Cel ce va să vină, sau să așteptăm pe altul?». O, Eu eram, și le-am spus lor: «Mergeți la Ioan și-i spuneți: orbii văd, ologii merg, și săracilor li se binevestește». Eram fericit că-L bucur pe Tatăl prin lucrarea cu care M-a trimis și care se tot limpezea cu lumina ei, o, și a venit apoi vremea crucii Mele, când am biruit toată necredința din vremea aceea la vestea învierii Mele, și de atunci lucrez cu sfinții și cu îngerii peste pământ și peste cei iubiți de Dumnezeu, căci le-am spus ucenicilor Mei la despărțirea Mea de ei: «Sunt cu voi până la sfârșitul timpului!». Iată, așa am spus atunci, o, și cum să nu se împlinească acest adevăr al cuvântului Meu? Mai degrabă au lipsit cei peste care să fiu și să lucrez, dar câți au fost din aceștia Eu am fost cu ei în toate vremile, ca și azi cu ucenicii Mei de azi, cu care Mă vestesc peste pământ cu slavă de cuvânt și cu nume nou: Cuvântul lui Dumnezeu.

O, botezătorule al Meu, o, ucenic credincios, vom sta în sfat în duh de Bobotează, dar acum privim la ei, la cei care au pregătit bucurii sfinte pentru Noi, și apoi grăim lor și deschidem taine și păstorim pe cei iubiți.

— O, Doamne, o, Mieluțul Tatălui, lucrarea Ta cu ei îndulcește duhul celor din cer, Doamne. Suntem ochi și urechi după ei tot timpul, și mare este ocrotirea noastră pentru ei! Petrecem acum praznicul de Bobotează amintindu-ni-l cu toții, și stăm apoi cu masă de cuvânt de slavă, Doamne. O, slavă Ție, Celui peste Care mâna mea a stat și L-a botezat la Iordan, și am știut atunci pe Cel Care tainic îmi vorbea când ne întâlneam și pregăteam în taină arătarea Ta oamenilor, o, Doamne!

— Așadar, botezătorule al Meu, le punem masă de cuvânt, dar acum să-i primim, să-i privim și să primim de la ei și să ascultăm glasul petrecerii lor cu Noi în zi de praznic de Bobotează.

Tot cerul se apleacă și primește de la voi bucuria acestei petreceri sfinte pentru Noi și pentru cei veniți să ia apă de Bobotează, o, fiilor.

Sunt aici cu cei din cer. Pace vouă, fiilor! Deschid larg cerul ca să intre în el petrecerea din ziua aceasta cu toată gătirea ei, cu toată slava ei cea de la voi pentru Noi, pentru cei din cer, o, fiilor. Amin, amin, amin.

19-01-2024