Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Sfintele Paști, a Sfântului Apostol TomaMi-e dor și drag să am cui să-i vorbesc, și ca să am cum să-Mi așez cuvântul pe pământ în cartea Mea cea de azi cu voi, copii ai poporului Meu de azi. Mi-e drag să împart cu voi vestea învierii Mele de acum două mii de ani și să vă spun vouă la opt zile după învierea Mea: Hristos a înviat! Mă mărturisesc Eu Însumi și Mă dau vouă cu salutul cel de Paști: Hristos a înviat, fiilor!

Este așezată în calendarul creștin în a doua duminică după învierea Mea întâlnirea Mea iarăși cu ucenicii Mei, dar și cu Toma acum, care nu Mă văzuse încă, și le-am împărțit lor iarăși liniște peste ei și mângâiere peste apăsarea inimioarelor lor, și le-am spus: Pace vouă! Am luat apoi degetul lui Toma și l-am atins de rana Mea din coastă ca să se bucure că Eu sunt și că M-am sculat dintre cei morți și iarăși sunt cu ei după cum le-am făgăduit în vorbirea Mea cu ei, când îi pregăteam să întâmpine sub povața Mea jertfa Mea pe cruce și învierea Mea apoi, și iată, nimeni n-a putut lua de peste ei bucuria inimioarelor lor, în vreme ce lumea era zbuciumată cu toți mai-marii vremii dacă Eu am biruit și am înviat biruitor împotriva lor și a necredinței că Eu sunt Dumnezeu și că ei nu puteau crede aceasta, dar au crezut apoi toți, o, și așa va fi și acum peste cei necredincioși venirii Mele cuvânt pe pământ ca să fac bine la câți vor putea să Mă primească de la Tatăl venit și să Mă adeveresc cu a doua Mea venire și să pregătesc ziua Mea de slavă cu cete de sfinți și de îngeri, împotriva celor necredincioși încă, o, și asta fac, Îmi pregătesc cărarea acestei împliniri, și vin cu slavă mare și nu va mai fi să găsească peste ei judecată mai mare cei necredincioși, căci slava acelei zile va grăi de la sine, o, și nu se poate trece peste această filă de Scriptură ca să nu se vadă slava venirii Mele și cei biruitori, cei credincioși cuvântului Meu de azi, căci Eu, iată, nu stau în cer, că vin cuvânt pe pământ.

Iar acum spun poporului român în ziua a opta după sărbătoarea învierii Mele: Hristos a înviat, neam român! O, pace vouă, fii români, și faceți din voi copii ai lui Hristos Cel înviat, și să pot să vă spun și vouă: «Veniți copii, veniți de prânziți, veniți la masa Mea!»!

O, popor român, sunt cu sărbătoare de înviere deasupra, aici, că am pe România casa Mea de nuntă și masă pusă și pun pe ea din cer. Tu ești iubirea Mea dintâi când am luat pământ în mâini de pe plaiul tău și am zidit omul ca și pe Mine de frumos, o, și a rămas această clipă frumoasă pe creștetul acestui pământ, și nu pot uita ziua iubirii Mele pentru om, chiar dacă omul nu a rămas întru iubirea Mea apoi, dar am venit acum două mii de ani cu Scriptura răscumpărării omului și am spus celor ce M-au crezut și M-au urmat atunci, le-am spus lor: «Rămâneți întru iubirea Mea și vă voi trimite vouă pe Duhul Sfânt Mângâietorul ca să fie cu voi în veac și să vă dea de la Mine».

O, popor român, rămâi întru iubirea Mea, că vin cu ea la tine ca să-ți dau facerea cea dintâi, facere nouă și frumusețe sfântă să-ți dau, că a venit pe pământ la tine vremea iubirii dintâi ca să te întorci și să te uiți ce fericit eram pe pământul tău când am zidit omul ca iubire a Mea, o, și te voi învăța iubirea cea dintâi, țara Mea cea de atunci și cea de azi a Mea, căci tu ești cât facerea Mea și ești de atunci și până azi a Mea și nu poate Domnul uita iubirea Lui cea dintâi, o, și porți nume frumos, nume de mireasă țara Mea, România Mea.

M-am întors la tine, la începutul Meu cu tine pământ și neam binecuvântat prin facerea Mea cea dintâi, căci s-au înmulțit din tine popoare apoi pe pământ, și toate din rădăcina ta, din omul cel dintâi, zidit din pământul tău, o, și tu nu cunoști pe deplin taina ta, dar ți-o spun Eu ca să te bucur, ca să știi că ai cerul lucrând peste tine, și din tine peste neamurile de pe pământ, dintre care tu ești cea dintâi, cea de la început țară a Mea. Și acum, cu ucenicii Mei cei de acum două mii de ani îți spun: Hristos a înviat și pace ție, România Mea! Iar ucenicul Toma, cel azi sărbătorit ca mărturisitor mare al învierii Mele, iată, și el spune:

— Nu-i nimeni ca tine de mare la Dumnezeu, căci tu ești vârful pământului ieșit din ape mai întâi la facerea lumii. Tu ești țara Domnului atunci și acum, o, și să fii credincioasă, nu necredincioasă, că iată, Hristos Cel înviat îți împărtășește taina ta cea dintru început, iar tu să crezi în mărturisirea Lui, în cuvântul Lui de peste tine, că iată-L pe Domnul adăpând pământul cu râul cuvântului Său din mijlocul tău, din mijlocul neamului român, iar tu să-I dai slavă, că asta este soarta ta, să fii iubirea Lui și slava Lui să fii.

— O, ucenicule mărturisitor adeveririi învierii lui Hristos, o, iubiți apostoli ai Mei, din acest pământ binecuvântat ne tragem toți ca neam, și ca și Mine vă numiți, dimpreună cu cei de azi ucenici ai Mei, toți ne numim fii ai lui Avraam, ai lui David, ai lui Iosif, ai lui Hristos, toți din trupul pământului român, iubirea Mea cea de la început, prin cuvânt lucrată și așezată să fie, o, și nu pot uita începutul cel dulce al iubirii Mele, și este ea de atunci și până azi iubirea Mea cea dintâi, și legăm totul de început, de rădăcină, și-ți spun ție, neam român: întoarce-te la Mine, întoarce-te la dragostea dintâi, la ziua ta de naștere, când Eu te-am zidit la început și am luat din tine și l-am zidit pe om din pământul tău.

O, fii ai cetății cuvântului Meu, am grijă acum să așez peste voi binecuvântare pentru lucrul cel așezat de Dumnezeu să fie aici an după an, căci în duminica viitoare, a treia după învierea Mea, avem orânduială să vină la masă în grădină cei adormiți de la Adam și până acum și să le împărțim înviere și daruri, fiilor. Așadar, aici vor încăpea la masă tainică în grădina Mea cu voi, și aici se vor mângâia în ziua în care le vom ieși înainte, căci lucrarea Mea cu voi este așezată din cer peste voi pentru învierea celor adormiți și a celor neadormiți încă, și ridicăm la Tatăl tot mai aproape ziua cea scrisă în Scripturi despre învierea celor adormiți, căci s-a împlinit lepădarea de credință și lucrarea cea neagră a lui antichrist peste casa știută a fi a lui Dumnezeu ca biserică a Sa, o, că n-au avut grijă străjerii să nu le fie jefuită moștenirea lăsată prin sfinți și prin părinți, și acum, iată, ajungem la învierea morților, și apoi este scrisă în Scripturi venirea Mea cu slavă ca să-i cuprind la sân pe ai Mei pe vecii, o, și aceasta avem de lucrat și de împlinit prin lucrarea cuvântului Meu de peste voi, iar voi numai să fiți și să vă am, ca să am cui să-i grăiesc, ca apoi să împlinesc cuvântul cel rostit și să-l dobor până la capăt pe antichrist cu suflarea gurii Mele, precum este scris, fiilor.

Binecuvântată să fie la voi pregătirea mesei de sărbătoare pentru cei adormiți, întâlnire în zi de duminică, duminica sfintelor mironosițe ale învierii Mele și a ucenicilor Mei martori atunci, și vom cânta Hristos a înviat împreună cu cei chemați la masă, fiilor, căci se apropie ziua ridicării lor, fiindcă Eu sunt învierea celor adormiți, o, fiilor.

Acum, multă pace așez pentru pregătirea mesei de pomenire, și armonie sfântă să aveți și să păstrați pentru această lucrare cu cerul de peste voi, și stați cu cârmă peste voi, ca să fie și timpul sub cârmă, sub supunere să fie, o, că mare lucrare avem de împlinit, și mereu mari împliniri, și Eu vă mulțumesc că sunteți ai Mei, că Mă sprijin pe voi cu împlinirile Mele, și de aceea rămâneți, rămâneți întru iubirea Mea, rămâneți întru Mine, iar Eu în voi și cu voi să rămân, o, fiilor. Amin, amin, amin.

23-04-2023