Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Schimbării la Față a DomnuluiMai întâi puterile cerești așează vlagă sfântă la porți, ca să se ridice apoi și să-Mi facă primirea în cetate cu zi de praznic sfânt să pun masă de cuvânt, că aceasta este lucrarea Mea și aceasta este cetatea cuvântului Meu, muntele pe care Eu stau și cuvintez peste pământ, locul din care lucrez facerea omului, iar satana să audă aceasta și să se teamă cu mare zdruncin și să se depărteze și să nu caute spre moștenirea Mea! Amin.

Dau să oblojesc ranele pe care satana le tot deschide, lovind să-Mi șubrezească intrarea în cetate, și trebuie să pansez mereu și să întregesc pe unde el dă să rupă veșmântul slavei Mele, sfințenia și pacea ei, puterea care Mă ține pe Mine să vin pe pământ cuvânt să fac lucrarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și să se știe că aici lucrează Dumnezeu, că este al lui Dumnezeu și că puterile cerești stau deasupra veghind zi și noapte înăuntru și din părți, și nu se poate fără veghe cerească, fiindcă satana pândește împotriva lui Dumnezeu, iar Eu, Domnul, spun: precum în cer, așa și aici să fie, voia lui Dumnezeu, locul lui Dumnezeu și al sfinților Săi și apoi al celor ce cu temere de Domnul slujesc venirii Mele cuvânt pe pământ cu toată slujirea cea pentru ea. Amin.

Voi, fiilor care-Mi slujiți intrarea în cetate cu cuvântul puterii Mele, stați treji mereu pentru slava Mea, că altfel nu e de stat, iar când vin lovituri spre cetate stați și mai treji, căci satana trebuie biruit mereu, fiilor. Nu vă lăsați spre oboseală, nu, fiilor, nu, căci slava Mea se face cuvânt peste cetate și trebuie voi să fiți felinare aprinse în calea Mea și peste cetate și să-Mi dați putere să grăiesc când vin, să intru când vin.

O, nu e de ațipit în locul de veghe. Acum două mii de ani aveam dintre ucenici trei mai veghetori și i-am luat într-o zi sus pe munte pentru rugăciune înaintea Tatălui, iar ei erau îngreuiați de somn, și apoi s-au deșteptat și s-au întâlnit cu fața slavei Mele pe care o am de la Tatăl, și stăteam în slavă cu Moise și cu Ilie de o parte și de alta și grăiam între noi despre crucea patimilor Mele din Ierusalim, și deodată Tatăl a grăit din norul slavei, zicând: «Acesta este Fiul Meu prea iubit, în Care Îmi găsesc plăcerea; de El să ascultați!», și spaimă i-a cuprins pe ucenici, iar Eu le-am spus: «Ridicați-vă și nu vă temeți și nimănui să nu spuneți până după învierea Mea!».

O, fiilor, e de vegheat cu veghe, nu fără de veghe. Faceți certare lui satana ca să vă știe la veghe și să găsească orânduială pentru veghe zi și noapte în cetate, și multă ascultare de Dumnezeu să vadă toate duhurile cele pierzătoare când dau să izbească spre cetatea Mea cu voi. Eu sunt Cel ce pot, Eu stau la cârmă prin valuri și conduc cu grijă mersul Meu cu voi, și iată zilele acestea am condus Eu un om mare cu gradul ca să facă el voia Mea, să vegheze pentru Mine, pentru încercările care se ivesc spre voi, și l-am condus Eu pe el și Mi-a fost de ajutor, că el e mare pe pământ și poate, dar acum a fost să poată el pentru lucrul Meu și l-am condus Eu pe el și a lucrat el lucrul care îi va fi răsplătit de Dumnezeu, căci cu credință pentru Dumnezeu a lucrat, și cu supunere a împlinit ruga ajunsă la el pentru sprijin din partea lui. Iată, așa lucrez Eu pe calea Mea cu voi, fiilor, și tot timpul pregătesc sprijin din cer trimis ca să lucreze pentru voi de pe pământ și ca să vă aline vouă durerile și inimioarele încercate, o, și nu vă las în dureri, fiilor, numai că, iată, e mereu de vegheat și de biruit încercările de la satana spre lucrul Meu cu voi, și mereu să putem aceasta, fiilor.

Acum, în zi de praznic sfânt aduc peste voi pace multă, liniște și mângâiere, că aveți de ridicat spre cer masă de praznic sfânt pentru mama Mea Fecioară peste zece zile, iar Eu voi veni cu cetele cerești în serbare și vom aduce mărire Maicii Mele, și ne va mângâia și ne va învăța ea iubirea, credința, statornicia, sfințenia pe toată calea, lupta cu satana și biruința cea bună, și toată slava zilei va fi cuprinsă în cuvânt, în nor și în cuvânt de sus cu voi la masă, o, și așa veghem și așa lucrăm și așa împlinim.

Ridicați, fiilor, rugă spre Tatăl acum pentru vreme dulce la praznic, iar Tatăl să ne dea. O, ridicați rugă spre Tatăl în toată vremea cu rugăciune vie ca a Mea, ca aceea pe care am adus-o Eu Tatălui pe munte când au văzut ucenicii Mei slava feței Mele în toată strălucirea ei cea din Tatăl ca să Mă mărturisească ei că Eu sunt Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și slăvit de Tatăl ca Fiu al Său.

Eram îndurerat și M-am suit pe munte să vorbesc cu Tatăl. Așa și voi, cu rugăciune să stați înaintea Tatălui și să învățați de la Mine toate, fiilor, căci Eu am fost Învățător prin tot ceea ce am lucrat între oameni însoțit de ucenici, și s-a scris pe pământ evanghelia Mea, lucrarea Mea cea de la Tatăl în mijlocul lui Israel, poporul care n-a voit să Mă primească să-i fiu Păstor, Mântuitor, căci era prea îngâmfat ca să se fi putut apleca acest neam și să se smerească el.

O, fiilor, pentru voi și pentru tot poporul cuvântului Meu spun: feriți-vă de cei mincinoși chiar dacă vă sunt frați de credință, și învățați să puteți pentru Domnul în tot ceea ce lucrați, că e multă veghe de lucrat, o, și să nu vă îngreuiați de somn în vremea lucrului Meu cu voi, căci ucenicii Mei au biruit somnul și au stat apoi în fața slavei feței Mele și s-au înțelepțit după ce slava Mea s-a tras din ochii lor și am rămas Eu cu ei așa cum Mă știau, dar au mărturisit ei apoi peste vreme pe Fiul mărturisit de Tatăl Fiu al Său, de Care trebuie să asculte ucenicii cei de atunci și cei de apoi până la sfârșit.

Las cuvânt de binecuvântare pentru așezarea praznicului mamei Mele Fecioara. Cu pază sfântă și cu trezie mare lucrați pentru slava zilei de praznic, fiilor. Păziți-vă de somn și de neveghe, căci tot timpul numai veghe se cere pe calea voastră cu Dumnezeu, fiindcă satana nu are astâmpăr și caută să poată el, iar Eu îl cert să stea departe de mersul Meu cu voi, că mersul vostru e greu de tot și nu aveți sprijin, fiilor, și stau puterile cerești deasupra și veghează și sprijină mersul Meu cu voi, și trebuie rușinat satana și să se vadă neputincios înaintea Mea, căci Eu îi spun: înapoia Mea, satano! Nu ispiti pe Dumnezeu și pe slujitorii lui Dumnezeu, nu! Neghina piere prin însăși lucrarea sa cea rea, iar grâul este păstrat în mâna Mea pentru semănat și pentru pâine. Amin.

Tot fiul care iubește creșterea cea de la Dumnezeu, acela să ia aminte din ce în ce mai mult și să învețe pe dinafară cuvântul gurii Mele și puterea lui și să-l împlinească întocmai așa cum este el rostit și dat spre lucrare, și nicidecum să fie dat deoparte și neluat în seamă!

La începutul cuvântului și la sfârșitul lui leg ranele cele de la loviturile de la satana și întăresc vindecarea lor.

Iar și iar întăresc lucrul cel pentru pregătirea praznicului mamei Mele Fecioara. Toate să se lucreze sub veghe, toate cu lumină și pe lumină, toate pentru slava celor de sus, care stau și vor sta deasupra și vor privi și vor veghea, căci Eu cu sfinții vin la voi, fiilor, precum este scris să vină Domnul.

Pace vouă! Primiți acest dar! Fiți plini de credință când vă spun aceasta, ca să aibă putere peste voi pacea Mea! Sunteți tare neputincioși sub încercări fel de fel. O, așa este sub cruce, dar pace vouă și iarăși pace vouă, fiilor! Mă aveți pe Mine din partea Tatălui cu voi. Pace vouă, pace vouă, pace vouă, o, fiilor! Amin, amin, amin.

19-08-2022