Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Învierii DomnuluiBat clopotele pe pământ peste tot, bat și în cer, bat de înviere, bat pe pământ și în cer, și cântă în toate limbile pământului, cântă creștinii și păgânii, cântă Hristos a înviat!

În fiecare loc pe pământ la miezul acestei nopți și până spre zori se cântă cântarea învierii Mele, iar Eu, Domnul, tresar cu toate cetele de sfinți și de îngeri înaintea iubirii lui Dumnezeu, căci Tatăl Meu M-a trimis acum două mii de ani să așez pe pământ din partea Lui față în față cu oamenii iubirea răstignită pe dealul Golgota, Fiul lui Dumnezeu murind pe cruce de dorul omului, cutremurătoarea clipă când Dumnezeu Fiul a fost respins și dus spre răstignire între doi tâlhari, răbdând iubitor și plin de dor să Se ridice dintre morți și să-Și mărturisească adevărul venirii Lui din cer pe pământ, iubirea care L-a coborât de lângă Tatăl slavei ca să Se facă cunoscut Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, răscumpărător al omului căzut din rai prin păcat, iar omul să tresalte și el în fața acestei mari iubiri, căci Domnul a suferit pentru toate păcatele oamenilor, și nu mai poate fi o mai mare iubire ca aceasta, o, și i-am învățat atunci pe cei ce umblau pe urma Mea și le-am spus lor: «Iubiți pe vrăjmașii voștri și binecuvântați pe cei ce vă blesteamă și vă prigonesc». Așa i-am învățat, căci vreau să semene cu Mine cei ce vin după Mine să cunoască iubirea și taina ei și puterea ei, și nu este putere mai mare ca iubirea pe care a scris-o Dumnezeu pe pământ cu însuși sângele Său, cu însăși jertfa Sa de pe dealul Golgotei acum două mii de ani.

O, fiilor, e mare puterea iubirii Mele de pe cruce, măi fiilor cu care-Mi scriu pe pământ venirea Mea cea de după două mii de ani în slavă de cuvânt. Vin la voi ca să Mă așezați în carte și ca să Mă împărțiți în zile de Paști peste pământ cu grăirea Mea.

Ar fi fost greu de tot pe pământ și peste oameni dacă în vremea aceasta de așa mare întuneric n-aș fi putut pune deoparte un popor mititel ca să stea înaintea Mea și să Mă așeze cuvânt pe pământ ca să pot Eu să stau prin cuvânt rostit în luptă cu satana, stăpânitorul acestui veac, și să cârmuiesc Eu, și nu el, o, că nu poate Dumnezeu să lase biruința în mâna potrivnicului Său și al omului, căci el l-a doborât din rai pe om la început, iar Eu acum, la sfârșit, vin să-i smulg biruința lui cea de atunci, și i-am dovedit aceasta acum două mii de ani, și de atunci e amețit de tot, e turbat din cale afară. O, dar ce să-ți fac, satană, dacă n-ai dat să înțelegi prin vreme cuvântul lui Dumnezeu cel prin profeți, de tot te zbați în gol, și iată-Mă cuvânt peste pământ pe urma ta ca să-ți stric planul tot, cel lucrat la întuneric ca să câștigi cumva, dar nu, Eu stau de veghe și-ți răstorn mereu mersul, căci sunt Dumnezeu, iar tu ești potrivnicul Meu și te aștept să-ți lași jos șiretlicurile cu care încerci omenirea, căci Eu te-am biruit și te-am judecat acum două mii de ani, iar tu ești necăjit și te tot zbați în gol. Sunt cu cuvântul pe urma ta și a celor ce-ți slujesc planurilor tale ascunse, și iată, zi mare, praznic de înviere, și stai și tu și auzi acum cum se cântă pe pământ peste tot în sunet de clopot și de toacă Hristos a înviat! O, cântă și cei ce fac voia ta, cântă și ei, cântă creștinii și păgânii cântarea învierii Domnului: Hristos a înviat!

O, fii ai lui Dumnezeu, și voi, fii ai oamenilor, vă învăț cu același cuvânt: iubiți pe Dumnezeu, iubiți-L cu adevărat cu toată puterea iubirii și a inimii din voi, și aceasta vă învăț mai ales. O, iubiți așa cum am iubit Eu, nu cum știți voi iubirea. Iubirea și-a arătat chipul acum două mii de ani pe dealul Golgotei pe o cruce din lemn, răbdând răstignirea și iubind în mari dureri de naștere din nou a lumii, așa cum era proorocit să se împlinească atunci și apoi până la sfârșit de timp, căci Eu, Domnul, vin să înnoiesc totul și lucrez prin cuvânt.

Cântă creștinii și păgânii în zi de Paști Hristos a înviat! Ce are Dumnezeu de spus prin aceasta ce spune?

O, fiilor ascultători, și voi, cei neascultători de Dumnezeu, ce înseamnă să fii creștin și ce înseamnă să nu fii creștin? E vremea să fie cunoscut numele de fii ai lui Dumnezeu și numele de fii ai oamenilor, e vremea să știe și fiii lui Dumnezeu și fiii oamenilor ce are Dumnezeu de spus prin aceasta ce spune?

O viață de creștin, de fiu al lui Dumnezeu, nu poate să aibă omul oricum sau cum o fi. Ea este îndătinată cu multă zestre, cu o statornică lucrare a datinilor creștinești lăsate prin sfinți și urmate apoi cu o mare datorie sfântă de cei ce sunt creștini toată viața lor pe pământ. Dacă ești creștin cu viața ta, ți-o păstrezi neamestecată și nu-ți calci datoriile de fiu al lui Dumnezeu. În biserica lui Hristos este toată învățătura dreptei credințe și datoriile unui creștin. Cei ce părăsesc acestea și se folosesc de numele de creștin neținând dreptarul și pasul după datină, aceia cad în păgânie, se abat de la dreapta lucrare de fiu al bisericii lui Hristos, și iată, așa durere mare se urcă la cer, căci cei ce-și zic creștini nu au, nu mai au viață de creștin, nu umblă în orânduiala cea după Hristos, stau în păcate, calcă peste așezările cele pentru sfinți, nu seamănă cu sfinții, și mai degrabă seamănă cu fiii lumii, umblă cu ei și ca ei, iubesc veacul trecător și toate îndeletnicirile lui, n-au legătură strânsă, nedesfăcută cu Domnul Mântuitorul, Care Și-a dat viața pentru viața bisericii Lui, nu au lucrarea ascultării și a binecuvântării peste pașii și lucrările lor, o, și se urcă durere la cer și nu mai este înțeleasă lucrarea și viața de creștin, și satana are bucuria cea împotriva Mea din pricina celor ce având nume de creștin nu au și viața la fel, nu au nedespărțit de ei pe Domnul, iar fără Domnul nimeni nu poate scăpa de boldul lui satana, care are marfa la vedere și nu stă din lucrul său cu care înșeală clipă de clipă inima din om.

O, e ușor să-ți cânte inima și gura Hristos a înviat! Dacă nu-I faci Domnului bucuria deplină în tine și în lucrarea ta, El plânge de la tine, plânge că nu-L iubești, că nu-L urmezi, că nu te temi să faci acestea. Plânge Domnul când te vede că nu dai să înveți viața și lucrarea de creștin, iubirea și datoria ta înaintea Domnului tău.

Am coborât milă mare pe pământ. Am venit acum și am ales o mânuță de fii creștini și i-am întărit în veghe mare pentru viață creștină și am făcut din ei calea cuvântului Meu peste pământ și i-am așezat ca pe un dar de mare preț bisericii lui Hristos, neascultătoare cu multul și ea față de datoriile lăsate prin sfinți să fie trăite cu sfințenie de turma creștină, și puțin a dat ea să înțeleagă taina aceasta a Mea așezată în mijlocul ei, că am luat din mijlocul ei o mânuță de fii și i-am așezat la lucrul cel pentru răscumpărarea făpturii căzute din Dumnezeu.

Venirea Mea cuvânt pe pământ, poporul cel micuț, pe care Mă sprijin să vin și să lucrez cuvântul Meu rostit și împlinit apoi, această lucrare tainică e încă neînțeleasă, dar ea va aduce bucurii mari pe pământ, o, și trebuie încă răbdare în cer și pe pământ, căci omul este greoi la înțelegere așa cum erau și ucenicii Mei până să vadă cuvintele Mele împlinite.

Încă puțină răbdare și va răzbi înțelepciunea cea de sus în mulți la un semn de sus, căci Eu, Domnul, trebuie să am grijă mare să-Mi acopăr și să-Mi ocrotesc calea venirii Mele, și voi lucra în chip minunat prin împlinirea cuvântului Meu, cu care Eu tainic cârmuiesc lumea și împlinirea Scripturilor cele de pe urmă, că trebuie iubirea de Dumnezeu să biruiască peste lume și mulți să îmbrace cămășuța de creștin și de român, căci lucrul cel de naștere din nou a lumii îl am așezat aici, pe meleagul român, pe limba românului și pe credința lui cea lăsată din străbuni prin biserica sfinților Mei, și iată și azi, în zi de Paști, am la masa de cuvânt un sfânt român, ierarhul Calinic, și stă el uimit privind cu Mine și cu sfinții Mei împlinirea proorociei de Nou Ierusalim în neamul român, și pe care el a avut-o descoperită de Dumnezeu în parte, căci Domnul Își ocrotește împlinirile nedând pe față mură în gură totul, că dușmanii sunt mulți, și trebuie grijă mare să nu fie stârniți și să umble cu descusutul și să încurce tainele Domnului.

Am la masă de înviere pe mama Mea Fecioara și am ucenicii și ucenițele învierii Mele. Am în zi de Paști popas cu sfinții în grădina Mea de cuvânt și stăm cu voi în cuvânt, fiilor din grădină, și cântăm Hristos a înviat. Vă întărim iubirea lui Dumnezeu între voi și așteptăm inimi mai multe să priceapă taina Mea cu voi, taina și viața de creștin, adevăratul nume de fiu al acestei lucrări de cuvânt. V-am dat de știre că Mă doare că nu Mă doresc, că nu Mă iubesc creștinii din pricina iubirii de sine, din lipsa dorului de Dumnezeu, dar cu voi vreau să-Mi șterg lacrima aceasta dureroasă și să vă mângâi și pe voi în dureri, o, că multe aveți de purtat și de dus, și vă am puțini față de multa trudă care se cere pentru mersul Meu și pentru cetate și pentru grija de popor, fiilor, iar poporul nu-Mi aduce bucurii din pricina iubirii de sine, măi fiilor.

Ne trebuie răbdare și iubire, ne trebuie rugă îndurerată către Tatăl așa cum M-am rugat Eu acum două mii de ani pentru ucenicii care aveau să treacă prin ispita cea de la prinderea Mea prin vânzare, și apoi răstignirea Mea, dar le-am adus apoi bucurie, iar celor ce se bucurau de prinderea și apoi răstignirea Mea le-a venit întristarea cea mare, teamă și durere apoi.

O, așa lucrează Dumnezeu după ce rabdă îndelung cu iubire și cu milă, iar dacă cei răbdați nu-și moaie cerbicea și inima n-au parte de rodul iubirii Domnului și singuri aleg să rămână de partea durerii apoi.

E praznic sfânt în cer și pe pământ, dar oamenii au viață păgână ca și iubirea lor, și nu știu să-L bucure pe Domnul când dau ei să cânte: Hristos a înviat!

Îl mângâi pe Tatăl din pricina acestei dureri, că nu Mă iubesc creștinii cu viața lor. Vă mângâi și pe voi, fiilor, și Tatăl este cu voi cu mângâierile Lui, căci doare nedragostea de Dumnezeu a atâtor creștini de pe pământ, și care n-au învățat taina vieții, viața cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu trăită pe pământ.

Cântăm în cer, cântăm și pe pământ cu voi: Hristos a înviat! Mângâieri și nădejdi sfinte să ne dăruim, căci așa ne-am mângâiat unii pe alții, Eu și ucenicii Mei acum două mii de ani în ziua bucuriei de după durere, ziua învierii Mele, o, fiilor. Amin, amin, amin.

24-04-2022