Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și GavriilMai întâi întăresc pacea Mea pentru calea cuvântului Meu peste pământ și spun: Pace ție, cetatea Mea de Nou Ierusalim pe pământ, și pace vouă, fiilor din cetate, ca să așezăm în carte cuvântul sărbătorii arhanghelilor Mei Mihail și Gavriil și a tuturor cetelor îngerești, și sunt deasupra oștiri de îngeri în sărbătoare, fiilor, căci Eu, Domnul, am cetele de sfinți de jur-împrejur și Ne așezăm în decorul sărbătorii și vă avem primitori, și suntem împreună la masa cea sărbătorească a îngerilor, o, fiilor!

Pace vouă, pace și mângâiere, o, că numai Eu am grijă de aceste daruri peste voi ca să-Mi puteți fi sprijin să Mă așez cuvânt peste pământ și să așez întăritori îngerești peste voi și peste țară și peste cei ce-Mi cer pe pământ, că mângâieri voiesc să împart, și pace cerească voiesc să întăresc ca să vadă satana și să se înfricoșeze de mâna lui Dumnezeu, de puterea Făcătorului lumii, de Cuvântul Care a făcut cerul și pământul, o, fiilor.

Iată, iată oștirile îngerești și cetele de sfinți stau înaintea cuvântului Meu ca să se așeze la hotarele celei binecuvântate încă de la început, că am pe România de țară pregătită de Tatăl pentru Mine la început și la sfârșit și lucrez în ea lucrările lui Dumnezeu, tainele cele nepricepute oricum, tainele lui Dumnezeu, și spun acum:

Să se așeze cete-cete oștiri de îngeri de jur-împrejur, și sus și jos, și să fie țara Mea sub pecetea cea ocrotitoare a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, și să știe satana, și să știe duhul omului antichrist că acest meleag are această pecete peste el și să se înfricoșeze de ea, căci Eu, Domnul, sunt Cel ce împlinesc Scripturile, o, și nu se poate altfel, și toate slugile potrivnice lucrărilor Mele peste pământ și peste noroade să vadă și să se teamă de Dumnezeu din zi în zi mai mult, până când ziua Mea cea de slavă va împlini biruința Mea mai mult decât acum două mii de ani a stăpânitorului acestui veac trecător, o, și va fi frumos și va fi Dumnezeu, numai Dumnezeu și frumusețile Lui cele veșnice și cei frumoși pentru El, iar satana și slugile lui și lucrările lor se vor topi ca ceara sub puterea Duhului Sfânt, Care stă la cârmă, fiilor, o, și să se întărească în această credință neamul român, căci țara Mea este acest meleag, și fericiți sunt fiii acestui neam, mai ales cei iubitori de Dumnezeu și de slava Sa peste acest meleag, că iată-Mă cu râul cuvântului gurii Mele în mijlocul acestui neam binecuvântat de la facerea lumii pentru atunci și pentru acum, după alegerea lui Dumnezeu, și pace sfântă peste acest pământ, și pe Duhul Sfânt Mângâietorul lucrător aici, și de aici vestitor peste tot!

Așez acum îngeri de jur-împrejur, și sus și jos aici, peste cetatea Mea de cuvânt.

Fiilor, fiilor, scriu cu voi pe stâlpi numele arhanghelilor și cete de îngeri din stâlp în stâlp. Scriem pe piatră nume de sfinți, numele cetății Domnului, numele Domnului, numele cetelor cerești, rugăciuni, laude Domnului, aripioare de cuvânt, pecetea Domnului, toate acestea așezate sub semnul sfintei cruci din loc în loc, din stâlp în stâlp, ca loc de închinare, și la care se apleacă oștiri cerești cu Mine în sărbători, fiilor. Arhanghelii Mihail și Gavriil vor împlini această ordine sfântă acum peste țara Mea de azi și peste cetatea Mea în mijlocul ei, iar voi veți sluji cu ei aceste întărituri sfinte, căci duh este satana, și trebuie să întâlnească acest duh potrivnic biruința lui Iisus Hristos mai mult decât acum două mii de ani, că a venit această vreme, iar vremea lui e pe sfârșite, pe când vremea Mea e tot la început mereu, mereu, căci sunt Cel veșnic, sunt Cel ce sunt.

Cuvânt de mângâiere așez peste tine, țara Mea, țara venirii Mele cuvânt peste pământ. O, să te mângâie pe tine păstorii de suflete, țara Mea, să treci cu Mine prin toate ca și până acum și să biruiești ca Mine mereu, mireasa Mea! O, ești frumoasă. Te-am zidit frumoasă să fii pentru mângâierea Mea, pentru ca să Mă mângâi cu tine și de la tine, că duc lipsa mângâierii, iubito. Mi-e dor de mângâiere, că pe toate le-am zidit ca să-Mi fie de mângâiere.

E lipsă de duh de mângâiere pe pământ, și voiesc să te fac izvor de mângâiere, țara Mea. Îngerii Mei dau să facă din mijlocul tău această minune și s-o împartă, dar trebuie să se lucreze și de pe pământ la această minune.

Se așează acum îngeri la hotare de jur-împrejur, sus și jos, țara Mea. Îmi ești dragă, fiindcă te am de la Tatăl încă de la facerea lumii. O, gătește-te frumos pentru Domnul tău, pentru Mirele tău! Îmbracă-ți rochița de mireasă și ieși de sub povară, așa cum am ieșit Eu ca să biruiesc ca un puternic atunci când vrăjmașul s-a încumetat să Mă doboare, și n-a priceput el că Eu sunt Cel veșnic, că sunt Cel ce sunt, o, și așa va păți și acum acest vrăjmaș, ba cu vârf și îndesat va primi acum rușinea și se va topi de tot.

O, pace ție, pace ție, țara Mea de Nou Ierusalim! Să te cânte fiii tăi cei credincioși Mie și ție, să cânte ei iubirea Mea de tine! Binecuvântarea Mea de peste tine este armă asupra vrăjmașului Meu și al tău. O, pace ție! Eu sunt Domnul Dumnezeul tău încă de la început. Duhul Sfânt Mângâietorul să stăpânească peste tine, și de jur-împrejur pentru tine, căci Duhul Sfânt cârmuiește lumea, precum este scris.

Grăiesc cu voi acum, fiilor din cetatea Mea de cuvânt. Mă aplec cu mângâiere pentru voi. Ați pregătit mângâiere pentru cei ce așteaptă să primească strigarea Mea la masa de aici, și daruri, fiilor. V-am sprijinit, iar voi ați pregătit masă de pomenire pentru ei și ați împărțit poporului cuvântului Meu, așa cum i-am spus, că va primi binecuvântarea Mea.

O, să nu uiți, să nu uiți, măi popor hrănit din cer, o, nu uita că mari minuni face împlinirea cuvântului Meu de către cei care-l iau de la Mine când el vine pe pământ. O, ai grijă să fii împlinitor, și nimic să nu dorești mai mult pentru tine, decât pe Domnul împlinit peste tine cu voia Sa, cu cuvântul Său cel sfânt, că iată ce face omul pe pământ! El strânge comori, și nu știe cui le adună, precum este scris, că pierde apoi tot ce-și strânge, pierde ca și sluga aceea care, lucrând într-o zi la un om înstărit, s-a căpătat seara cu o cofiță de lapte ca să-l aibă de hrană acasă și i-a spus omul bogat: „Roagă-te să-l înmulțească Domnul”, și ducându-se l-a pus la foc să-l fiarbă, iar când dădea să fiarbă a dat pe foc, iar el striga bucurându-se și rugându-se: „Sporește-l, Doamne!”, o, și a sporit pentru foc. Iată, așa e cu bogățiile, și nu știe omul de ce le strânge, bietul de el, și uită el de Dumnezeu și uită de suflet și uită de viață, până ce se sfârșesc toate bucuriile, până ce dă totul în foc. Dar împlinirea cuvântului Meu face minuni care nu trec, o, și de aceea să știi, poporul Meu, să faci tu această minune și vei fi ocrotit prin ea, prin iubirea ta de Dumnezeu, Care Se dă ție cuvânt prin acest izvor.

O, fiilor care vă hrăniți din masa Mea de cuvânt, păstrați-vă aproape cu îngerul vostru păzitor, păstrați-vă lângă el, păstrați-l lângă voi, și învățați această lucrare ocrotitoare din partea lui Dumnezeu pentru voi. Nu știu oamenii, nu știu nici creștinii puterea acestei taine, ocrotirea cea de la Dumnezeu împărțită s-o aibă omul aproape. De aceea de multă vreme tot spun: păstrați-vă sub ocrotirea Mea, umblați în lumină, fiți veghetori!

Și acum îngerii lui Dumnezeu se împart cu daruri de sus pentru cei ce împlinesc cuvântul Meu peste ei, și iarăși spun că e mare minune să împlinească omul acest cuvânt venit de sus ca să-l facă pe om asemenea lui Dumnezeu prin împlinirea cuvântului Său!

Îngerii Mei slobozesc glas între ei și Mine și spun în cor, în cete spun:

— Îți mulțumim, Doamne, că Tu împărățești și că ne dai lucrarea Ta s-o lucrăm pe pământ ca și în cer! Ne este dor de biruința Ta cea de la sfârșit de timp, Stăpâne Doamne. Ne este dor de serbarea Ta de biruință, de ziua Ta cea mare pe pământ. Așteptăm porunca Ta ca să sunăm din trâmbițe și să cadă Babilonul și să biruiască duhul credinței sfinte, Duhul lui Dumnezeu în toți pământenii.

O, slavă Ție în mijlocul celor ce sunt credincioși venirii Tale cuvânt pe pământ! Ei sunt bogăția cea de mare preț din zilele acestea, bogăție care nu piere, Doamne.

O, slavă Ție, Doamne, pentru această zi de serbare pentru noi, pentru cetele îngerești! Ne aplecăm acum, aici, în așternutul care ne adăpostește această zi de serbare pentru noi.

O, nu este biruință fără Domnul. Să știe toți de pe pământ, toți care doresc să fie biruitori, să știe că numai cu Domnul biruiesc cei ce sunt biruitori, culegându-și cerul de bogăție a lor pe pământ și în cer.

Am grăit în Tine și din Tine în ziua noastră de serbare în cer și pe pământ și Te-am mărturisit, Doamne, și duhul mângâierii l-am zidit prin cuvânt.

— Slava Mea este zidită de voi, din voi, o, slujitori cerești ai Mei, purtători de Dumnezeu din loc în loc. Mi-e dor să dau deoparte ceea ce Ne acoperă ca să stăm în taină între om și Dumnezeu. Mi-e dor de cele veșnice peste pământ și peste oameni. Voi lucra să întăresc credința în tot mai mulți, și să lucrez prin puterea credinței lor, prin statornicia credinței să lucrez. Mi-e dor să poată omul pentru Dumnezeu, și Dumnezeu pentru om. Mi-e dor, Mi-e tot mai dor de părtășia Mea cu cei de pe pământ. O, de M-ar aștepta ei! Mi-e tare dor să vin, să vin curând, să spună omul: „Vino, Doamne!”, iar Eu să-i răspund: „Vin curând!”, și apoi să vin.

O, pace vouă în zi de sărbătoare îngerească, fiilor! Cetatea Mea de cuvânt e plină de sărbătoarea îngerilor, și e plină de bucuria celor ce au poposit la masa îngerilor Mei pentru mângâiere în zi de pomenire pentru ei, pentru cei ce așteaptă de la Domnul prin voi.

O, mângâiați-vă slujind, măi fiilor! Le-aș spune celor ce așteaptă de la voi pentru ei puteri și mângâieri, iar și iar le-aș spune să nu vă mai slăbească puterile, căci voi sunteți plăpânzi și mici cu puterea. I-aș ruga iar și iar să caute spre cer, că am nevoie de putere în voi pentru Mine, fiilor.

Vă cuprind și vă strâng spre mângâiere, măi fiilor. Doar Eu mai sunt Cel ce vă întăresc și vă dau să puteți. Puțini sunt cei cu care vă puteți sprijini, căci suflețelele vă sunt plăpânde, fiilor. O, așa sunt ai Mei, ca să pot fi Eu de partea lor și pentru ei.

Mă aplec pentru tot ceea ce lucrați și trudiți pentru popasul Meu la voi cu sfinții și cu îngerii Mei, fiilor, așa cum a fost și ziua aceasta. O, pace vouă! Vă alin cu acest dar sfânt: Pace vouă, fiilor!

Ascundeți-vă în această minune, în acest acoperământ, în pacea Mea de peste voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

21-11-2021