Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic GheorgheFiilor, fiilor, în zile de sărbători creștinești pe pământ Mă umplu de venirea Mea cuvânt la voi și aștept să Mă mângâiați, să Mă bucurați, să Mă primiți să Mă bucur cu voi, și să vă găsesc că Mă așteptați să vă grăiesc, dar să aveți grijă să nu vă găsesc obosiți cu trupul, o, fiilor, că Mi-am așezat cu voi și la voi taina și lucrarea venirii Mele cuvânt pe pământ, fiilor, iar pe voi așteptându-Mă la hotar ca să intru cuvânt în carte și ca să-Mi împlinesc lucrarea dată de Tatăl pentru această vreme, peste care trebuie mereu, mereu veghe din cer peste pământ, că toți sfinții Mei așteaptă ziua de slavă a biruinței Mele depline, adică pieirea lui satana cu totul, ca să nu mai fie apoi între cer și pământ dureri și întristări și suspine, ci numai slava Domnului cu mângâierile ei, cer și pământ nou și om sfânt, în care să locuiască Duhul Domnului, o, și nimic să nu mai aibă satana de scris ca să vină cu pâră asupra omului de pe pământ, ci să Mă vadă pe Mine în om împărățind cu împărăția Mea, iar loc pentru satana nicăieri să nu mai fie, nimic prielnic lui, celui rău asupra omului și asupra lui Dumnezeu. O, și vă spun iar și iar, în auzul lui satana vă spun salutul venit odată cu Paștele Domnului, cu învierea Mea: Hristos a înviat!

Un picuț de popas al Meu cu sfinții la voi să-Mi așterneți în ziua aceasta, că dorul sfinților e mare, e mare mereu, mereu, ca să fie ei în coborârea Mea, o, și peste tot în cer și pe pământ este nevoie de duh de mângâiere, de cuvântul Meu, care mângâie și dă putere, o, fiilor. Așadar, e sărbătoare între sfinții mucenici, și vine cu Mine la voi ceata lor pentru cel sărbătorit între ei, mucenicul Gheorghe, făcătorul de mari minuni și purtător de biruință asupra împăraților păgâni, care mereu s-au dat așa de mari cu împărăția lor de au pus pe toți să le facă închinare și să-i stârpească pe creștini de peste tot, pe cei ce nu se închină decât lui Dumnezeu cu viața și cu credința lor, și iată, îl așez lângă cuvântul Meu pe acest biruitor al păgânătății, și grăiește el cu Mine și cu voi în ziua lui de sobor între sfinți, fiilor.

Eu, Domnul Dumnezeul tău, binecuvintez lucrarea cuvântului tău și-ți mângâi dorul cel pentru biruința Mea deplină asupra lui satana, șarpele cel de demult, și cu voi sunt în lupta cea pentru biruință, cu cerul Meu de sfinți sunt și Mă port, o, și n-ar fi nimeni pe pământ să poată privi măreția slavei Mele în umbletul Meu cu sfinții și cu îngerii între cer și pământ, și nu se poate sui la mintea omului această vedere de slavă a lui Dumnezeu în mijlocul sfinților Mei.

— Mărturisesc, Doamne, și eu peste pământ biruința Ta cea slăvită acum două mii de ani, și salut cerul și pământul și spun: Hristos a înviat!

Și acum mărturisesc puterea credinței, cu care sfinții Tăi au biruit îndrăzneala păgânească a împăraților trufași asupra măreției Tale dumnezeiești, iar acest păcat, cu care a voit împăratul păgân din vremea mea să i se închine lui toți cei din împărăție, ba și creștinii, o, n-am putut îndura să-Ți facă ei așa înjosire și le-am spus că eu sunt al Tău, că sunt creștin, și le-am arătat apoi că eu Îl iubesc pe Dumnezeu, că sunt fiul lui Dumnezeu le-am arătat, căci fiii lui Dumnezeu sunt cei care iubesc pe Dumnezeu din toată inima și sufletul și cugetul lor, și așa petrec ei pe pământ. Eu însă aveam rang mare lângă împărat și s-a văzut mult mai mult decât la alți creștini dragostea mea de Tine, o, și ce măreț mi-ai răsplătit Tu iubirea mea de Tine, Doamne!

Ai coborât asupra mea atâta har, atâta putere de credință și de biruință, o, și s-au minunat mulți și tot mai mulți de dragostea mea de Tine. Iar dacă împăratul era cu totul împotriva mea fiindcă m-am mărturisit fiul Tău, o, altfel a fost împărăteasa, căci ea a ales pentru ea iubirea de Dumnezeu, iubire din iubirea mea, că toți mă vedeau cât Te iubesc, cât de minunată este iubirea mea, care făcea minuni mari, o, Doamne, dar celor ce nu le este dat să creadă, aceia nu-și hrănesc iubirea, nu-și calcă pe trufie, le este rușine, o, și rămân împietriți, iar lupta iubirii de Dumnezeu a ridicat pe mulți spre duhul mărturisirii, și a rămas de partea Ta împărăteasa, o, Doamne.

Am intrat în capiștea idolească în care se închinau împăratul și suita lui și au grăit idolii și au spus că ei nu sunt Dumnezeu. A vorbit mortul cel de dinainte mort cu câteva sute de ani și a mărturisit că suferă în foc pentru că s-a închinat la idoli, o, și a mărturisit prin iubirea mea de Tine, spunând că Tu ești singurul Dumnezeu, al creștinilor, că al oamenilor nu vor toți oamenii să fie ai Tăi cu toată inima lor.

Iată, și în vremea aceea ca și acum, slugile lui antichrist pierd lupta, pierd câștigul, căci fiii lui Dumnezeu iubesc din toată inima lor pe Domnul lor, și țipă satana din pricina acestor mărturisitori, și pierde diavolul lupta lui cu Hristos și pierde mereu.

O, înarmați-vă cu această mare biruință asupra diavolului, crucea sfântă și iubirea de Hristos din toată inima, o, fii ai lui Dumnezeu Cuvântul! Luați puteri sfinte în voi prin iubire, o, frați iubiți, căci iubirea este a fiilor lui Dumnezeu și n-o mai are nimeni pe ea decât ei, numai ei, și ea este mare, și mari sunt și cei ce o au pe ea, și ea înseamnă Dumnezeu.

O, Doamne, ai grijă de ei cu tot cerul Tău de sfinți și de îngeri, ca să ajungem cu ei până la ziua cea mare a slavei Tale și ca să-i biruim pe toți cei ce nu se închină Ție, singurului Dumnezeu, căci necredința îi chinuie cu cel mai greu chin pe toți trufașii pământului, îndemnându-i pe ei la luptă împotriva Ta, Iisuse iubit al sfinților Tăi și al tuturor celor ce cred în Tine prin iubirea lor de Tine, prin inima lor, care Te poartă, Doamne, ca să fii cu ei pe pământ, o, că e întuneric pe pământ peste tot.

Mă aplec înaintea Ta pentru mângâierea mea cea de azi aici, cu Tine și cu ei, o, și dă-le lor mângâieri, Doamne, dă-le din cer, și să stăm cu cerul Tău aici, lângă ei, cu rodul Tău, cu cuvântul Tău, cu iubirea Ta în iubirea lor, ca s-o aibă ei mare, mare, o, Doamne. Amin.

— O, fiilor, sfinții Mei vă mângâie și se mângâie când Eu vin cu ei la voi. O, fiilor, ajutați-vă cu cei de aproape, cu care vă sprijiniți în lucrul Meu cu voi, și stați strânși în sărbători ca să ridicați zile de serbare de la voi la cer, o, că tot cerul se uită aici în zile de sărbători creștinești, și numai mângâieri trebuie și pe pământ și în cer.

Să lucrăm mângâieri, fiilor, și iată, vă veți ridica din așternut în zorii zilei care urmează și veți așeza înaintea Mea sărbătoarea Izvorul tămăduirii și veți împărți din apa sfințită la cei cărora le veți împărți și din praznicul pascal în ziua de pomenire a sfintelor mironosițe, că peste zece zile vom fi cu voi aici, Eu cu ucenicii și ucenițele învierii Mele, fiilor.

Vă dau pornire cu binecuvântare, vă întăresc ca să aveți putere, și ascultare să aveți și să lucrați, iar cei cu care vă sprijiniți de aproape, să facă ei aceasta cu bucurie, fiilor, căci Eu, Domnul, voi lucra răsplata lor.

Fiilor, fiilor, stați înaintea Mea și lucrați lucrările lui Dumnezeu, iar Eu, Domnul, scriu în cer truda voastră cu Mine.

Acum pun peste voi salutul Paștelui Domnului: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!

Pace vouă, o, pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin.

06-05-2021