Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de MirPace vouă, pace vouă, fiilor! N-am unde să mai rostesc această urare, acest salut sfānt, n-am unde, decāt aici, la voi, unde sunt primit, unde Īmi deschideți cānd vin să vă grăiesc și să-Mi las īn carte cuvāntul īn vremea aceasta a Mea cu voi. Stau deasupra cu oștiri cerești ori de cāte ori Mă aștern cuvānt peste voi ca să-l īmpărțiți voi apoi, să-l scrieți și să-l īmpărțiți spre hrană și spre māngāiere, fiilor. Māngāiere caut și Eu, căci sunt Cel ce am zidit omul, ca să Mă māngāi cu el l-am zidit, dar el Mi-a īntors spatele și și-a ales altă māngāiere, altă viață decāt cea pentru care Eu, Domnul, l-am zidit pe om.

Fiilor, fiilor, am stat tainic, am stat acoperit acum zece zile cānd au venit aici la voi și v-au privit de aproape cei ce stau la locurile de cārmuire pentru acest oraș, Pucioasa. V-am dat povață să-i primiți frumos și să-i așezați la masă și la petrecere frumoasă și să le dați lor de știre lucrarea Mea cu voi aici, pe acest meleag. Am privit tainic īn inimile lor, mai ales la inimioara cea mărturisitoare īntre ei, și pe lāngă a cărei gură s-au strāns īngerii Mei ca să-i asculte mărturisirea despre Mine și despre voi și s-o ducă la cer, căci la īnceputul Meu cu voi aici ea v-a fost mult aproape și v-a īmbrățișat cu inima ei și v-a crezut cuvintele prin care īi descopereați taina Mea de aici, iar astăzi ea vede īmplinirile spuse de voi de pe atunci că se vor ivi. O, și au fost unii din ei plini de fiori și de māngāierea cea de la voi pregătită lor pentru vizita lor aici, strānși laolaltă īntr-o voință și o așteptare toți ca să poposească la voi.

Vreau, fiilor, să Mă apropii și să ridic la rang īnalt acest oraș al venirii Mele cuvānt pe pămānt acum, la sfārșit de timp, că am promis prin graiul gurii Mele că va fi cel mai frumos loc de pe pămānt acest oraș cu nume din Scripturi peste el. O, dacă voi veți fi crezuți de la Mine și iubiți pentru că sunteți ai Mei, Eu, Domnul, voi īmbrăca tainic acest oraș īn haină de basm ceresc pe vatra neamului romān, căci cerul cel de deasupra e plin de veghe aici și plin de lumini de sus, fiilor. Aș căuta să vadă ei mai deslușit taina Mea cu voi și slava acestui oraș, așa cum Noi o vedem de sus că este ea, și voi privi inimile lor și credința lor īn cele spuse de Mine, căci vă am aici pe voi, și am cetatea cuvāntului Meu pe vatra aceasta și curge din gura Mea cuvānt ca rāul, din care apă ud pămāntul cu īnvățătură sfāntă și cu duh de īnviere peste om, că Mi-am ales pămāntul și neamul romān vatră și popor acum, la sfārșit de timp, că două mii de ani am așteptat făgăduința Tatălui că-Mi va găti această țară ca să fie ea țara venirii Mele cuvānt pe pămānt la sfārșit de timp, și iată īmplinirea, fiilor.

M-a alungat, M-a răstignit, M-a micșorat de tot poporul Israel, că n-a putut să īnțeleagă și să primească pe Fiul lui Dumnezeu peste el, iar Tatăl M-a māngāiat atunci și Mi-a dat pămāntul romān, īn care flacăra Duhului Sfānt se va aprinde și-Mi va da primire și găzduire și ucenici cu credință de la Mine īn ei, și iată, făgăduința Tatălui este acum māngāierea Mea, ca și credința voastră, o, ucenici ai Mei micuți, dar mari după har, fiilor.

Am binecuvāntat tainic īntālnirea voastră de acum zece zile cu toți cei de la cārma cetății, și tot rodul acesta se va vedea, iar voi fiți cu grijă să fiu īmplinit īn voi, ca să puteți pentru Mine și pentru mulți, fiilor, să puteți din partea Mea, că măreață este lucrarea Mea cu voi, chiar dacă această măreție este acum sub văl.

O, voi sunteți apăsați de griji, de osteneală, de neputințe, fiilor, dar iată, vine și se apropie sărbătoarea cea cu strāngere la izvor și avem nevoie de putere pentru toate cāte aveți de pregătit, iar Eu, Domnul, vă umplu de har, stau aproape aici, cu voi, vă ajut, vă alin, vă īnvăț, și nu mai este pe pămānt un loc mai dulce, mai minunat ca și aici, unde Eu, Domnul, sunt și lucrez cu voi și Īmi desăvārșesc biserica Mea cea purtătoare de Dumnezeu īn mijlocul ei, căci voi ați īnțeles voia Mea, fiilor, iar Eu vă mulțumesc vouă cu bucurie și cu aplecare și cu māngāiere, că iată, alții de pe pămānt nu pot atāt de mult cu Dumnezeu, de vreme ce atāt de mult īși au ei grijă de viața lor, de starea lor, și mai ales de păcat, căci viața cu păcat īn ea a oamenilor M-a pus pe Mine pe cruce acum două mii de ani, și nu de altceva am fost dat crucii atunci.

O, fiilor, v-am găsit plăpānzi, dar am īncă să așez īn carte spre trimitere binecuvāntarea Mea peste cei care cu inimile sunt porniți, iar cu pașii lor pornesc curānd și vin la masă aici, cu voi și cu Noi, cei din cer, īn zi de serbare a īngerilor. Le binecuvintez călătoria la toți cei care vor porni spre izvorul Meu de cuvānt aici, și le dau lor oștiri de īngeri īnsoțitori și călători pe cale cu ei și-i rog pe toți, īi rog să fie frumoși și acum și atunci, tot mereu, că frumos este drumul Meu pe pămānt cu cei ce cred venirea Mea de azi cuvānt de naștere de sus a omului credincios, dar și cei necredincioși vor ști și vor auzi și se va īntāmpla minune cerească, fiindcă dragostea Mea pentru om este milă acum, dacă și omul va afla și va avea milă de Mine, de răstignirea Mea cea pentru el și de plānsul Meu cel prelung după om, ca să-l trag de la satana la Mine și să-l golesc pe satana de bucuria pe care omul i-o aduce necălcānd el cu umbletul lui pe calea Mea.

Fiilor, fiilor, e ceata mucenicilor cu Mine la masă la voi, iar mucenicul Dimitrie aduce vouă cuvinte sfinte spre māngāierea voastră și a duhului lui și a sfinților toți, căci așa este māngāierea, și ea se face cuvānt, fiilor.

— O, sunteți plăpānzi īn ziua aceasta, dar Domnul vă īntărește pe voi la lucrul Său cu voi, iar eu din mijlocul cetei mucenicilor vă aduc pe masă duh de nădejde că Domnul Se desăvārșește mult și tot mai mult pe acest meleag sfințit, și de jur-īmprejur, pānă va cuprinde īn slava Sa țara și pămāntul romān, de la care vor lua lumină popoare multe, precum este scris, iar Noi, cei din cer, umblăm cu Domnul oriunde merge El și privim pe hartă, și după ea mergem și desăvārșim īmpliniri.

Tărie dă-le, Doamne, și mereu să lucrezi la ea, și la credința celor ce se vor māngāia de la slava aceasta a Ta cu ei, căci cuvāntul Tău se īmplinește negreșit, și toți cei necredincioși vor lăsa sulițele īn jos și-și vor īnțelege īnfrāngerea, și biruința Ta apoi, căci Tu ești Mielul, ești Biruitorul, o, Doamne. Amin.

— Da, biruința Mea este prin credința voastră, sfinți iubiți ai Mei, și a celor ce vor crede ca și voi, cei īn cer locuitori, și, iarăși, ca și voi, fiilor purtători de Dumnezeu pe pămānt, și va crește credința īn mulți, și mulți vor īnțelege taina Mea cu voi pe vatra neamului romān.

Binecuvāntat să fie īnceputul și sfārșitul pregătirii sărbătorii īngerilor, iar voi, fiilor, fiți harnici, căci lucrul vostru este cu cerul, chiar dacă pe pămānt lucrăm. Vă alin, vă īntăresc, vă dau har și pricepere și stau cu voi īn toată vremea pregătirii sărbătorii care ne va īntālni aici cu cei ce se vor strānge sub slava Mea cu voi.

Cetele de īngeri primesc porunca Mea acum să aducă cu ei la masă de pomenire pe cei ce așteaptă īnvierea și ridicarea lor, căci li se va face aici pomenirea cea de toamnă, fiilor.

O, cereți Domnului puteri īn lucrul vostru cu El. Cereți, ca să vă dau, fiilor. Toți uniți și frați īn lucrul cel pentru Mine, așa să lucrați, și cu dăruire să lucrați, iar pentru ea, dragoste, fiilor.

O, este nevoie mereu de māngāiere de la voi la Noi, și de la Noi la voi, căci duhul māngāierii l-am promis Eu celor ce rămān cu Mine și īntru Mine, și celor cu care Eu rămān pentru dragostea lor de Mine. Duhul Sfānt Māngāietorul este Cel ce Se face māngāiere de la Noi la voi, și de la voi la Noi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

08-11-2017