Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din SevastaO, ucenici micuți, o, străjeri ai venirii Mele cuvânt în vremea voastră, hotarul dintre cer și pământ, dintre Mine și voi este cuvântul, măi fiilor. Voi sunteți ucenicii Mei cei de azi, și trebuie să Mă aveți lângă voi cuvânt ori de câte ori vin și aștept la hotar să intru și să stau cu voi în cuvânt. E zi cu sărbătoare de sfinți mucenici în sobor în ziua aceasta și s-au așezat la intrarea Mea la voi acești mărturisitori ai credinței în care și voi stați și lucrați. Stau cioatcă la hotar, și cum să nu le deschidem celor din cer, care vin să pună pe masă dragostea lor, strigarea lor spre Mine pentru împlinirea cea mare a venirii Mele și a biruinței Mele apoi? Căci care dintre locuitorii cerului nu Mă vede venind cu atâta râu de cuvânt pe pământ ca să-Mi pregătesc cu el cărarea biruinței Mele și a celor ce cu credință pe pământ și în cer așteaptă marea Mea arătare, precum este scris să se împlinească ea curând, curând, și nu cum Mă depărtează tot mai mult cei puțin credincioși și atât de reci pentru venirea Mea și pentru slava ei peste pământ? O, ce greu le este lor să creadă, și mai ales să aștepte pe Domnul! Și iată, Mie Îmi este atât de ușor să vin, numai să puteți voi să Mă țineți, să-Mi țineți calea și să Mă purtați, fiilor.

O, copii credincioși, aveți grijă mare să vă fie ajunse la cer faptele și rugăciunile cele pentru voi și cele pentru toată lumea de pe pământ și cele pentru venirea Mea, și apoi cele pentru învierea morților, măi fiilor, că iată ce mare misiune am coborât peste voi! O, nu vă temeți că nu puteți purta și lucra și desăvârși acestea toate înaintea Mea. Puneți toți la această misiune a voastră, toți, fiilor, toți, și toți la fel, și nici unul din voi să nu uitați să fiți după chipul și asemănarea Mea la fel toți, și să aveți grijă că Eu, Domnul, nu sunt în multe feluri, și nici voi să nu fiți de multe feluri înaintea Mea, ci numai cu daruri dăruite de Mine fel de fel îmbogățiți să fiți, și să lucrați cu totul sfânt pentru planul Meu cel de azi cu voi, și toți uniți, toți una, și vă trebuie iubire, fiilor, iar Eu vă învăț, și de sus și de jos vă învăț cum s-o lucrați și cum s-o purtați ca să fie ea după chipul și asemănarea Mea, și nu altfel să fie ea, că greu Îmi este să lucrez unde este deosebire multă între cei ce Mă iubesc, și bine este să fie asemenea în iubire cei ce se dau Mie ca să le lucrez pe ale Mele cu ei.

Vă spun aceasta ca să vă învăț, fiilor, că dacă nu aveți învățător nu știți, ci știți voi, ca omul care știe el, nu ca Mine toți. Mereu, mereu vă învăț, ca să fiți voi învățați de Dumnezeu și ca să arătați așa, căci cei patruzeci de mucenici din Sevasta au fost toți o lucrare, toți o iubire și o dăruire, și nedespărțiți au rămas până la casa lor cea de sus, și frați în cer sunt ei, unul asemenea celuilalt sunt, și au ei un loc minunat, o stare minunată între cei din cer, o arătare strălucitoare foarte este ceata lor, căci toți au voit la fel și au stăruit la fel, iar iubirea lor i-a încălzit în vreme de frig al apei în care au fost ținuți, și dulce Mi-a fost Mie trecerea lor spre Mine și scumpă, fiilor, precum este scris.

O, fiilor, toți sfinții iubesc, și stau înfiorați pentru venirea Mea cuvânt la voi pe pământ. Dați-le mângâiere, că sunt arși de dor și de așteptare, și trebuie să le deschidem când sosesc la hotar. Fiți mângâierea lor, că iată, mulți din cei ce Mă cunosc din cuvântul Meu de peste voi nu pot, bieții de ei, nu pot să Mă iubească împlinindu-se ei întru Mine ca să-i mângâie și ei pe cei din cer cu viața lor dulce Mie, căci trupul îi ține pe ei sub păcat, sub pofte, sub plăceri, și nu pot să meargă spre sfințenie, așa cum Eu, Domnul, i-aș voi pe cei ce Mă află cuvânt la voi ca să Mă împlinească în ei apoi. O, așa se întâmplă cu cei ce au micuță voința lor, și tot așa li se scrie și credința, tot micuță, ca și voința cea pentru sfințenie, iar vremea este tot mai cu strâmtorare pentru Mine și pentru voia Mea în cei botezați cu numele Meu și cu botezul credinței, fiilor.

Suspin cu durere pentru fiecare om care Mă află de la voi și nu se lasă pătruns de puterea cuvântului Meu ca să-și aleagă el sfințenia pentru trupul lui, căci trupul creștinului trebuie să fie casă lui Dumnezeu, iar altfel omul nu poate fi creștin, de vreme ce n-a învățat deplin cum trebuie să fie omul ca să fie creștin.

Voi fi mai mustrător, voi fi mai drept, ca să-l pot Eu aduce pe om la voile lui Dumnezeu, căci greu se mai lasă omul de carne și de cele din carne ieșite, iar carnea îl îndobitocește de tot pe om și-i tot dă gust pentru păcat. Voi da semne peste cele cu care se hrănește omul ca să-l înfricoșez cumva, căci Eu iubesc mult salvarea omului și caut pe cât pot, cu toți sfinții Mei caut să aduc pe pământ putere peste om și să-l aduc pe el la sfințenie și la nepătimire, ca să-l scap pe el de suferința care vine pe pământ pentru neiubirea de Dumnezeu a oamenilor, iar sfinții Mei Îmi sunt tot timpul ajutorul Meu, fiilor.

— O, și noi, Doamne, și noi aducem Ție aplecare în ziua noastră de serbare între sfinți și-Ți suntem ajutor, o, Doamne. Mucenicia noastră ne-a dovedit pe noi credincioșii Tăi când ne-a fost încercată credința în Tine, și suntem în cer mărturisitori și rugători fierbinți pentru lumea de pe pământ, și mai ales pentru cei ce cred în Tine, dar nu dau să Te împlinească în ei după chipul și asemănarea Ta ca să nu piară ei din numărul celor ce se vor mântui când va veni vremea încercării credinței și când cei care aleg să se asemene Ție vor fi cei ocrotiți și vor străluci ei de slava Ta, iar neamurile pământului se vor uimi mult de această minune a slavei Tale cu cei sfinți pe pământ.

O, primește-ne aplecarea! O, nu lăsa, nu lăsa dușmanii credinței, nu-i lăsa să mai stea ascunși sub haină de biserică și să lupte să-Ți strivească biruința și soarta turmei, care nu are păstori sfinți și miloși pentru mântuirea ei! Încurcă-le planurile toate a celor ce dau să se adune sub nume de biserică și să culce la pământ rânduielile sfinte și să vândă pe nimic fața Ta, legile sfinte, puterea poporului sfânt, cu care ții încă lumea în palme prin cei ce lucrează voia Ta, voia pe care Tu ai lăsat-o scrisă prin sfinți să fie urmată de cei ce stau înaintea Ta cu slujire, dar nu mai sunt slujitori în biserici care să stea înaintea Ta și să-i primești Tu, când ei nu stau cum este așezarea cea lăsată prin sfinți.

Toți cei ce Te știu cuvânt peste pământ în vremea aceasta din acest loc al slavei cuvântului Tău în mijlocul neamului român, toți să înțeleagă cu adâncime de ce vii Tu acum cuvânt pe pământ. O, iată de ce vii! Dacă n-ai veni s-ar răsturna pământul cu susul în jos de atâta fărădelege de peste el, dar ai pe el pe cei ce-Ți așteaptă făgăduințele, Doamne, și ai de împlinit Scripturile acestei vremi pe pământ, pe cele din zilele cele de apoi, chiar dacă slujitorii din biserici nu Te așteaptă și nu învață pe oameni să se întoarcă la Tine, la Tatăl lor, ca nu cumva să vii și să lovești cu blestem pământul, precum este scris, din pricina celor rătăcitori, care-Ți tot îndepărtează venirea.

O, ascultă-ne rugarea și aplecarea! Încurcă planurile celor ce dau să se adune pentru stricare, și nu pentru întărirea dogmelor și a canoanelor sfinte pentru viață sfântă și ascultătoare înaintea Ta peste biserică. Mulți slujitori plâng și dau să plângă să se audă plânsul lor, și aceștia văd și știu că dă să vină stricăciunea și împotrivirea cea mare asupra Ta, Doamne.

Iată, Te rugăm. Când vei vedea că se încumetă să strice pe cele așezate de Duhul Sfânt ca să fie împlinite de cei credincioși câți mai sunt, Tu scoală-Te mare și rușinează-i pe cei ce dau să strivească și să zdrobească legile sfinte, puterea poporului sfânt, o, Doamne. O, Tu ești Dumnezeu, iar ei sunt slujitori necredincioși, sunt oameni potrivnici, Doamne, chiar dacă ei se dau slujitori de biserică. O, nu-i lăsa, nu-i lăsa pe cei necredincioși să se scoale împotriva Ta! O, ascultă-ne pe noi. Amin.

— Mă mângâie grăirea voastră cu Mine, copii credincioși. Ați venit la cer deodată toți, ca o cunună de slavă, fiilor. Vă așez lucrători pentru credință peste cei ce se clatină pe pământ. Mergeți din partea cârmuirii cerești și cutreierați în lung și în lat pământul celor credincioși și al celor necredincioși și înlesniți minuni pentru credință pe pământ, iar rugăciunile voastre vor sta înaintea Mea ca tămâia cea mult mirositoare, precum este scris. Stați sfetnici pentru voia Mea cea sfântă acolo unde se ivește lucrare de dărâmare a legilor așezate prin Duhul Sfânt peste biserică și peste oameni pe pământ o dată pentru totdeauna, iar celor ce dau să se încumete să schimbe ceva din cele așezate bine prin sfinți și prin părinți, anatemă să le rostim lor, precum cei sfinți au hotărât asupra celor ce ar da să strice legile și rânduielile Domnului și ale bisericii Domnului pe pământ, căci ei nu sunt vrednici să umble la cele ce Duhul Sfânt a așezat prin sfinți.

Toți sfinții Mei, porniți în lung și în lat peste tot pământul, și vegheați să se înlesnească semne și minuni pentru încurcarea limbilor celor ce dau să umble la legi și la canoane, care nu sunt așezate de ei pentru rânduiala cea bisericească, ci de Mine, Domnul, prin Duhul Sfânt și prin sfinți.

O, dați-vă înapoi, voi cei ce voiți să izbiți în zidul bisericii, căci zidul bisericii Mele sunt cele la care voi dați să umblați, adunându-vă de la voi citire ca să dărâmați pe cele nezidite de voi, ci de cei vrednici de Dumnezeu. O, dacă voi nu vreți să fiți ai Domnului, dacă nu vreți să postiți după rânduială, dimpreună cu toată biserica, pe care nu dați s-o păstoriți după rânduielile sfinte, dacă vouă nu vă place să păziți tainele bisericii și puterea poporului sfânt, o, măcar nu loviți în ele, că, să știți, se vor scula mulți dintre voi și vă vor anatemiza din dreptul legilor sfinte, pe care dați să le schimbați mișelește, pe la spate, iar Eu, Domnul, îi voi auzi pe ei ca pe niște mărturisitori vii, și de partea credinței stând ei.

O, veniți-vă în fire, că adunarea pe care dați voi s-o împliniți pe pământ cu atâta amestecare, aceasta poate aduce prăpăd mare peste voi și peste mulți, căci voi mâniați pe Domnul unindu-vă cu schismaticii și cu ereticii, și mai ales că și voi ați călcat peste cele așezate încă de la începutul neamului creștinesc și ați scris altceva și ați dezlegat pe cele peste care nu voi ați pus legătură, și nu le puteți dezlega voi de pe pământ, iar ele vor rămâne și vă vor cere socoteală pentru nelegiuirea voastră. Iar dacă încă vă încumetați să mai dărâmați, anatemă peste anatemă vă veți strânge, și v-o veți scrie singuri vouă, căci ucenicii Mei cei de la început au luat de la Mine și au pus rânduială sfântă, care nu trebuie călcată, iar cine calcă, anatema este. Amin.

O, n-ați citit în Duminica Ortodoxiei cartea binecuvântării și a anatemelor rostite peste cei ce zdrobesc rânduielile sfinte. Ați scos atâtea cărți prin care biserica trebuie să fie cârmuită, dar ele sunt, și vă veți lovi cu capul de ele și vă va durea capul și vă va durea trupul și veți ști că ați îndurerat pe Domnul și că mult L-ați îndurerat, iar Eu, Domnul, vă vestesc aceasta, căci scris este: «Dacă n-ar ști de la Dumnezeu, n-ar avea păcat».

O, împărțiți-Mi peste pământ cuvântul durerii Mele, voi, cei ce Mă împărțiți, ca să se audă cuvântul Meu și durerea din el, că plâng mulți slujitori de altare, plâng când văd că se apropie lovire în zid.

O, fiilor, voi să aveți grijă să fiți la fel în toate ale voastre cu Mine, așa cum Eu azi v-am povățuit, că iată câtă dărâmare face neasemănarea în iubire și în jertfă și în credință și în ascultare, și înaintea Mea toate acestea!

Am apăsat peste ființa voastră plăpândă cu greul coborârii Mele iar și iar, dar iubirea cea pentru Mine și mila de Mine și de sfinți să vă tămăduiască vouă greul care apasă pe voi când Eu Mă așez pe cale ca să vin cuvânt și să Mă împart acolo unde cuvântul trimite.

O, mângâiați-vă cu mila de Dumnezeu, fiilor. Ea vă dă putere, ea poate să așeze voia Mea în voi, și în toți oamenii care voiesc ca și voi înaintea Mea pe pământ, căci suferința Mea pentru salvarea omului a fost mare și este mare, și mereu mare este ea, o, fiilor. Amin, amin, amin.

22-03-2016