Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi PavelCu slavă cerească şi cu Duh Sfânt plin de cuvânt vin în zi de sărbătoare de sfinți, vin la tine, popor al cuvântului Meu, și te cuprind în îmbrățișarea Mea ca să te mângâi, ca să-ți încălzesc puterea și ca să poți tu cu Mine, că fără cuvântul Meu de peste tine tu n-ai mai putea deloc nici pentru Mine, nici pentru tine, că e greu prin multele apăsări și încercări, iar lucrul Meu cel mult e mult peste tine și este mereu, dar Eu îți înmulțesc dragostea ca să poată ea, și poate ea, poate și pentru Mine, și pentru tine, poate dragostea, poate Dumnezeu, o, fiilor.

Iată zi de sărbătoare pentru ucenicii Mei cei de acum două mii de ani! O, amintiți-vă de ei, de petrecerea Mea cu ei, fiilor, și citiți în Scripturi mersul Meu cu ei prin timp și prin lume, și luați din Mine și luați din ei, și luați putere pentru lucrul Meu cu voi, fiilor. Eu sunt Cel ce sunt, și sunt cu voi, și în fiecare clipă voi să nu uitați că Eu sunt Cel ce sunt și că sunt cu voi, și vă vor fi trăirea și purtarea ca în cer și împreună cu cei din cer, măi fiilor. O, niciodată, nici o clipă să nu uitați voi aceasta, și la orice încercare sau ușurare din ea sau lucrare a voastră, voi să spuneți unul altuia: „Domnul este cu noi”, și să-Mi arătați această credință a voastră și toată purtarea ei, că voi trebuie să aveți statură măreață pentru Domnul și pentru cei din cer în toată clipa, căci cei din cer sunt cu voi mereu la ușor și la greu, în zile de bucurii sau de încercări, și pe toate le purtăm împreună și suntem nedespărțiți în toată vremea și mergem cu credință spre ziua cea mare, muntele Tabor, în a cărui taină voi stați învăluiți mereu înaintea celor de pe pământ, iar pentru cei din cer sunteți la vedere cu această taină a slavei Mele cu voi, și vă am alături, și saltă de bucurie cei din cer că am Eu pe pământ ucenici apropiați și lucrători cu Mine în acest timp înnegurat atât de mult, atât de mult, fiilor.

O, în ziua aceasta stăm de vorbă cu voi, Eu, și cu ucenicii Mei cei de atunci, și ne vom mângâia prin grăirea celor de sus peste voi și vom învăța puterea credinței, fiilor, că fără credință în venirea Mea cea de azi cuvânt peste pământ nu stă nimeni lângă Mine cu statornicie și cu iubire sfântă, iar iubirea cea sfântă când este, ea nu se dă pe nici un fel de iubire și arde credincioasă pentru izvorul ei, pentru Domnul ei, fiilor.

O, vă mângâi cu brațele Mele, vă mângâi că sunteți osteniți, sunteți trudiți, sunteți neodihniți, măi fiilor. O, bucurați-vă mult, cât puteți de mult bucurați-vă că sunteți trudiți și că vă am unelte pentru lucrul Meu cu voi, pentru slava Mea de peste voi, căci slava Mea trebuie lucrată, ca să se vadă ea apoi. Se va minuna lumea toată tot mai mult de puterea Mea de peste voi și vă vor privi mulți ca pe o minune și vă vor ferici, și Mă vor cunoaște în voi și prin voi tot mai mult, tot mai mereu. Numai voi, o, numai voi să nu osteniți sub slava Mea cu voi, sub dragostea Mea de peste voi, fiilor. Vă veți minuna și voi și vă veți tot minuna de puterea în care Eu vă țin ca să lucrez cu voi lucrările Mele, căci Eu, Domnul, vă hrănesc duhul, vă întăresc inima și v-o umplu de la Mine, numai să știți voi să ascultați frumos și credincios pentru toate câte Eu am de purtat și de arătat cu voi la vedere, măi fiilor.

O, v-am spus la ultima Mea grăire de peste voi, v-am spus: «Însuflețiți-vă, fiilor, în lucrul slavei Mele cu voi». Voiesc să văd că ați înțeles cu adâncime acest îndemn al Meu de peste voi, măi fiilor. Când vine cuvântul Meu la voi, însuflețiți-vă de la el și ca el și dați-vă unul altuia puteri sfinte, că ele vă poartă pe aripile lor, căci puterile sfinte sunt aripi, fiilor, și lucrează fuguța și lucrează mult și frumos. Nu este știută această taină a puterilor cerești și a lucrărilor lor. Eu însă vă voi grăi vouă în ziua aceasta despre această taină și vă voi hrăni pe voi cu aceste puteri, și se vor hrăni ucenicii Mei cei de atunci, cu care am umblat pe pământ din loc în loc. Eu sunt aici cu ei acum pentru sărbătoarea lor între cei din cer și vor lua ei din puterea cuvântului Meu de peste voi, pe care cu anevoie îl pătrundeau uneori atunci când Eu le grăiam lor taine de nepătruns, iar acum ascultă ei uimiți cuvântul Meu și se uită la voi cât de deslușit îl înțelegeți, și aceasta datorită credinței voastre în venirea Mea de azi, fiilor.

Ne oprim acum din grăire pentru așezarea la masa cea de praznic, și din care vor lua azi slujire și pomenire două suflete pomenite azi, dimpreună cu neamul lor cel adormit, pomenire de un an pentru tată și de zece ani pentru fiu, că avem la masă acum pe cei de la Maluri, pe cei din sătuțul coborârii Mele cuvânt pe pământ în anul 1955 când Mi-am așezat pe temelie venirea Mea cuvânt pe pământ și trâmbițarea lui apoi prin trâmbița Mea Verginica. Iată, stăm acum la masă, și numai apoi lucrăm așezarea cuvântului Meu până la toată deșertarea lui în cartea Mea cea de azi.

Iar acum binecuvintez masa cea de azi, masa cea pentru trup și cea pentru duh, pentru cei din cer, și pentru cei ce stați acum la masa de cuvânt alături de ucenicii Mei, de cei doisprezece ucenici prin care Eu, Domnul, Mi-am așezat acum două mii de ani temelia împărăției cerurilor peste cei credincioși, de atunci și până azi.

O, pace vouă la masă cu Noi, fiilor! Hrăniți-vă din masa Mea cu voi, voi, cei din cer, și voi, cei de pe pământ așezați la masă cerească, la masă cu cei din cer. Și punem apoi la vedere tot cuvântul zilei, cuvântul Meu, fiilor, cuvântul sărbătorii Mele cu ucenicii Mei cei de atunci. Amin.


Partea a doua

O, ce minunată este lucrarea Mea de peste voi! Ce frumos lucrăm, ce plăcut împletim tot lucrul cel de lucrat, fiilor! Grăiesc cu cei din cer despre minunea Mea de peste voi, când văd ei coborârea Mea la voi cuvânt, și toată taina ei cea de sus în toată desfășurarea ei, că nimeni dintre cei din cer acum, după șapte mii de ani, nimeni în vremea lor pe pământ, și apoi în cer, nu s-a gândit că va privi de sus, de lângă Mine această minune, pe care Eu, Domnul, o am coborâtă la voi cu toată lucrarea ei cea de sus. Când stau Eu de vorbă cu voi, când văd ei această putere prin care se poartă și stă Dumnezeu în cuvânt peste pământ atât de mult, o, atât de mult și de mereu, se umplu de uimire și de mare mângâiere cei din cer, cei ce M-au iubit cu inima lor pe pământ, și cu ascultarea, fiilor.

O, dau să vă învăț lucrarea însuflețirii sfinte, ca să vă dați unul altuia această putere și să puteți prin ea și să-i știți de la Mine pe deplin lucrarea ei cea tainică, măi fiilor, căci s-a vorbit din când în când pe pământ despre lucrări mai presus de firescul cel cu care este omul deprins, și toate acestea se petrec prin dorințe sfinte, prin dorul de Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu, pe care mulți au dorit s-o vadă deslușit, și rosteau ei cuvânt cu mare dorire de împlinire și se arăta apoi lucrarea cea peste fire, și iată cât Îmi este Mie de dor de așa credință în oameni, de credință ca a voastră, credință care Mă aduce pe Mine pe pământ cuvânt, măi fiilor.

S-a amintit astăzi de însuflețire pentru lucrul Meu cu voi, și ca să ascultați voi de acest îndemn, și ca să văd că ați înțeles cu adâncime îndemnul cel plin de putere între frați și de împlinire a cuvântului îndemnător. Eu vă dau vouă însuflețire mereu prin cuvântul Meu cel rostit peste voi, iar apoi voi să vă dați unul altuia cuvântul Meu, îndemnul Meu, și să vă dați puteri sfinte ca să vă poarte ele pe aripile lor. O, fiilor, acest fel de puteri lucrătoare între frați sunt lucrări sfinte, iar lucrările sfinte sunt aripi, și se împlinesc numaidecât și mult și frumos, și se vede apoi lucrarea lor.

O, fiilor, iată ce face credința cea tare, cea care arde și crede că se poate! Această taină plină de putere de împlinire trebuie știută bine și trebuie lucrată mult în acest timp atât de întunecat, căci ceață groasă a așezat omul între el și Dumnezeu și nu se mai vede prin ea putere de credință, și nu mai doresc oamenii să vadă lucrări peste fire, puteri sfinte, aripi care lucrează fuguța și poartă pe ele mersul împlinirilor dorințelor sfinte, lucrări care pot însufleți credința în oameni, credința că se poate, că poate Domnul mai mult decât poate omul să vadă că poate Domnul.

O, fiilor, Eu în voi și între voi așa fel de însuflețire voiesc să așez mereu, așa lucrare voiesc să lucrați, căci lucrul Meu cu voi este minunat, și este purtat pe aripi de puteri sfinte, și numai aripi peste tot sunt cu voi și între voi când Eu, Domnul, am de înfăptuit lucrări sfinte cu voi. Fără aceste aripi ale puterilor sfinte voi n-ați fi lucrat atât de minunat lucrul cel de la Mine adus vouă să-l lucrați și să-l așezați pe pământ. Iar dacă voi trăiți fericire pe pământ, apoi aceasta să vă fie fericirea: că Eu lucrez cu voi lucrări sfinte, că voi sunteți purtați de aripile puterilor sfinte în lucrările Mele cu voi, iar această taină sfântă n-o înțelegeau ucenicii Mei când Eu umblam cu ei pe pământ și lucram înaintea lor lucrări mai presus de fire peste cei atât de mulți și atât de zdrobiți de faptele vieții lor cele împotriva lor lucrate de ei, și veneam Eu cu puteri sfinte, cu aripi de puteri, și arătam tămăduirile cele mari peste mulți, căci cei zdrobiți de viață știau să creadă în Mine când Mă vedeau, când Mă auzeau, când ieșeam în calea lor trimis de Tatăl ca să-i ajut pe ei pe pământ.

Iată, numai cei zdrobiți știu să creadă frumos și deplin, iar cei împliniți nu mai știu, căci se cred întregi și drepți. Eu însă nu pentru cei drepți lucrez, că ei nu pot lucra cu Mine, ci lucrez pentru cei zdrobiți și fără de putere pentru ei, și pentru aceia Eu pot.

O, cât de dulce vă învăț Eu pe voi statura cea măreață peste voi în toată clipa, fiilor! Acest fel de statură o au numai cei care nu uită că Eu sunt cu ei în toată clipa, și că ei iau puteri din Mine pentru trăirea lor și pentru purtare ca în cer, și că împreună cu cei din cer trăiesc ei pe pământ. O, această credință trebuie arătată la vedere, și de aceea v-am îndemnat Eu să spuneți unul altuia: „Domnul este cu noi”, că dacă așa credeți și așa vă spuneți, voi sunteți nedespărțiți de Mine, iar Eu nedespărțit de voi, o, fiilor.

Se minunează mult cei din cer de minunea Mea, de cuvântul Meu de peste voi, de credința voastră, care Mă aduce pe Mine cuvânt pe pământ, fiilor. Se uită ucenicii Mei la voi și se uimesc când văd cât de deslușit înțelegeți voi cuvântul Meu și taina coborârii lui, și văd ei ce face puterea și statornicia credinței în venirea Mea cuvânt pe pământ, fiilor. Grăiesc lor acum și le spun așa: O, ucenici iubiți, iată câtă credință au primit în dar acești fii de azi ai cuvântului Meu coborât peste ei! Hrăniți-vă, dar, cu această bucurie a Mea, care s-a împlinit. Amin.

— Ne hrănim, Doamne, şi e măreață foarte împlinirea aceasta, iar bucuria pentru ea Îți este mare, și Te mângâi de la ea pentru toate veacurile de până acum, prin care Tu ai așteptat această bucurie a Ta împlinită. Se uită la ea toți sfinții veacurilor cerului și ale pământului și se apleacă cu uimire înaintea Ta și înaintea lucrului Tău cel minunat cu poporul cuvântului Tău cel de azi, iar noi ne amintim cu pocăință mare de vremea Ta cu noi pe pământ și de puterile cu care lucrai pentru cei zdrobiți lucrări peste fire, Doamne, aripi sfinte purtând puteri și așezând ele peste oameni pacea și vindecarea.

Aveam înțelegerea slabă, și tot așa și credința, o, Doamne. O, ce-am mai fi fost noi atunci și apoi, dacă Tu nu ne-ai fi ținut ai Tăi și lângă Tine după ce ne-ai ales din lume? O, cât ne-ai hrănit credința în tine, o, cât! Atâtea semne și minuni mari, au fost acestea toate și multe, au fost ele mult pentru noi ca să ne ții în credință, iar noi eram atât de pământești, atât de mici și de neîmpliniți pentru Tine, Doamne! O, ce mare Te arătai că ești și cât ești! Ce mult, ce deslușit vedem azi din cer vremea cea de atunci, și ce rău ne pare de puţina noastră credință, care ar fi fost să fie ea mare cât Tine, Doamne. Iar acum spunem tuturor celor care dau să creadă și să lucreze prin credință, le spunem ca să știe de la noi că oricine ar fi omul credincios, dacă nu are credință cât Dumnezeu de mare, nu-L poate înțelege și nu-L poate crede pe Domnul, și nici nu poate desluși lucrările Sale și nu-L poate urma pe El cu credincioșie, cu prețul vieții, ca să se asigure de viață veșnică cu un așa preț.

O, lungă este calea de la om până la Dumnezeu, și aceasta din cauza credinței puține a omului, Doamne. Dar iată cât de aproape ești și lucrezi prin cei ce Te au aproape lângă ei și Te cred și Te înțeleg și Te vor, Doamne. De pe pământ și până în cer și până la toate marginile jos și sus, Tu îi pomenești pe ei, și pe Tine cu ei și lângă ei și în lucru cu ei, și aceasta este lucrarea credinței despre care Tu, Doamne, ai spus acum două mii de ani și ai deslușit încă de pe atunci lucrarea Ta de azi, căci ai spus atunci și ai lăsat scris, și ai spus: «Cel ce crede în Mine voi veni la el, și-Mi voi face casă la el și voi cina cu el și Mă voi arăta lui».

O, ce frumos este să fie Dumnezeu cu omul, să fie omul cu Dumnezeu, ce frumos! Poate fi ceva mai frumos pe pământ ca și acest frumos? O, unde mai este pe pământ așa ceva ca să trăiască omul cu Dumnezeu în casa lui și să petreacă la masă cu sfinții și cu Domnul atât de mult, o, atât de mult, Doamne?

Ne este duhul plin de bucuria Ta cea de azi, de la credința pe care ai pus-o Tu în fiii cuvântului Tău de azi, și pe care îi porți pe aripi sfinte și le deslușești lor atât de frumos că puterile sfinte sunt aripi, Doamne, și lucrează ele minuni.

Stăm la masă cu Domnul și cu voi, fii ai puterilor sfinte, fii ai Domnului. Dumnezeu-Cuvântul vă dă mereu aripi, că voi trebuie să aveți puteri sfinte și să lucrați cu ele lucrările Domnului. O, pace vouă, fiilor! E ziua noastră de sobor între sfinți și între voi. Pace vouă! Nimeni nu se poate ridica împotriva voastră. Domnul puterilor este cu voi, iar toți cei care au cutezat să creadă că puteți fi biruiți de ei, au căzut aceștia sub sabia necredinței lor. Cine între cei necredincioși știe că necredința lui este sabie pregătită gata asupra capului lui? O, n-au minte cei necredincioși, și se vede că n-au, și pot și ei vedea că n-au, că dacă ar avea minte n-ar folosi cu ea necredință, ci s-ar uita ei la lucrarea celor credincioși, și s-ar înțelepți pentru paza vieții lor apoi.

O, copii minunați, mare cât Dumnezeu este credința voastră în venirea Domnului la voi, și de la voi la toți cei de pe pământ, pe care El îi strigă necontenit, la El să vină toți, și să fie izbăviți de ei înșiși, de acest mare rău, răul pe care omul cel fără de minte de sus nu și-l poate crede sau descoperi singur.

O, trebuie să scape de sine omul ca să poată fi el copil, copilul lui Dumnezeu să fie, căci copilul are nevoie de sprijin, de minte din părți are nevoie, de cel ce are minte de la Dumnezeu pusă în el pentru cei ce iubesc veghea peste ei, viață vegheată, fiilor. Vai de cei ce fug de sub paza lui Dumnezeu asupra vieții lor! Vai de cei ce n-au viața vegheată! Aceia se ascund ca și Adam pentru lucrarea întunericului, pentru voia diavolului vrăjmaș.

Să se ferească tot omul de ascunderi de Dumnezeu și de om și să iubească lumina în toate lucrările lui, căci ascunderile se fac pedeapsă apoi peste om, așa cum a pățit omul cel întâi zidit, după ce a lucrat el ascundere.

O, Doamne, înaintea marii Tale învățături de azi ne aplecăm noi, ucenicii Tăi acum, și Te slăvim cu mare umilință înaintea măreței Tale împliniri, că iată, sălășluiești cu mare lucrare în mijlocul unui popor atât de primitor, atât de credincios, Doamne. Cerul Tău de sfinți la masă cu Tine pe pământ, această bucurie împlinită ne dăruiești Tu acum. Amin.

— O, slavă Tatălui nostru, iubiți ucenici, căci El ne-a dat pe Fiul Său întrupat acum două mii de ani, iar voi ați umblat cu El pe pământ, și s-a scris atunci Evanghelia Lui și a voastră, iar voi Îi sunteți martori, precum El vă este vouă pentru lucrul vostru lângă El. Eu, Domnul și Învățătorul omului statornic și credincios venirii Mele atunci și acum, Eu sunt Cel ce grăiesc cuvântul Meu și-Mi desăvârșesc venirea ca și acum două mii de ani și-Mi scriu cartea Mea cea de azi și o așez pe pământ înaintea oamenilor și am popor ucenic și-Mi este el cale și-Mi este sprijin, și-i spun lui așa:

O, popor al cuvântului Meu de azi, o, fiilor, hrăniți-vă unul pe altul, hrăniți-vă mult, mult cu dragostea de Dumnezeu, și fugiți cât puteți de dragostea de voi și de dragostea unul pentru altul împotriva lui Dumnezeu în voi, căci aceste feluri de dragoste vă sting dragostea de Dumnezeu din voi și dintre voi. O, întristați-vă cu durere când vedeți sau când aflați că este cineva care vă iubește pe voi pentru el însuși, și căutați ascunderea în Dumnezeu, ca nu cumva să-L pierdeți pe Domnul, fiilor. O, nu vă bucurați să fiți iubiți de cei de pe pământ, că e primejdios pentru creștinii Mei așa ceva, și e capcană care fură din Dumnezeu pe om. Credință cât Dumnezeu de mare, aceasta să căutați să aveți față de Mine și de venirea Mea cuvânt la voi, iar Eu vă voi iubi pe voi, și vă va ajunge din plin iubirea Mea, fiilor. Fiți plini de roade cerești pentru toți cei de pe pământ, așa cum pomii roditori se dăruiesc la toți, și sunt ei o binecuvântare pentru toți, și nu cer nimic de la om, decât de la Dumnezeu, și toate pentru om.

Fiilor, fiilor, învățați-i pe cei credincioși și iubitori ai acestui cuvânt, învățați-i să nu facă rane celor ce au plecat la locul lor cel veşnic, căci trebuie ținute cu sfințenie toate câte Eu, Domnul, cer celor ce se vor mântui prin acest izvor de cuvânt. Cei ce cunosc acest cuvânt li se va cere mult, și mai ales pocăință în toată clipa li se va cere lor în viața lor pe pământ.

Iată acum două suflete pomenite la această masă de azi, și care dau să vă îndemne pentru statornicie mare pe calea Mea cu poporul Meu de azi. O, sunt cei de la Maluri, fiilor, din sătuțul Meu cel dintâi, unde am coborât în anul 1955 piciorul și cuvântul Meu pe pământ acum, la sfârșit de timp, și-Mi scriu de atunci cartea Mea cea de azi a cuvântului Meu, și iată ce spun ei în ziua lor de pomenire, de un an tatăl, și de zece ani fiul acestuia:

— Mărturisire sfântă spunem, Doamne, mărturisire a lucrării cuvântului Tău, pe care acum o vedem cum vine ea cu Tine pe pământ la acest popor de ucenici lucrători cu Tine în vremea aceasta fără de credință, Doamne. Cu multă aplecare ne rostim cuvântul acum, că mila Ta de noi a covârșit cu totul tot ce-am făcut noi rău înaintea Ta cu viața, Doamne. Ca focul care arde tot răul, toate uscăturile, așa lucrează rugăciunile de pe altare aici, în mijlocul poporului Tău, și se urcă la Tine și slobozesc ele pe cei vinovați Ție și aduc ele iertarea Ta, Doamne. O, slavă Ție pentru toate orânduielile Tale așezate peste biserica Ta de nou Ierusalim în acest timp! Vai celor ce îi urăsc pe ei sau grăiesc de rău lucrul lor cu Tine! Iar noi am făcut aceste greșeli, dar ei s-au îngrijit de iertarea noastră cea de la Tine, iar vremea credinței noastre în lucrul Tău de azi și sprijinul cât a fost de la noi, acestea ne-au ieșit înainte și au lucrat pentru noi, Doamne. O, avem și suspin de la neîmplinirile Tale de peste cei rămași dintr-ai noștri, dar aceste lacrimi sunt ca niște rugăciuni pentru ei, că nu știe omul pe pământ cât rău își face prin împotrivirile cele asupra cuvântului Tău cel atât de adevărat, Doamne. Noi din locurile în care ne-ai așezat întru locașurile Tale, mărturisim adevărul cuvântului Tău coborât pe pământ în acest timp, și Te mărturisim pe Tine, Doamne, și dragostea Ta, și veghea Ta pentru pământul român, că mare este dragostea Ta pentru această țară, și cine poate crede aceasta între cei de pe pământ, până ce Tu nu vei arăta măreția acestui pământ ales?

O, câtă bucurie pe noi în această zi de pomenire pentru noi! Privim cu uimire și cu dor sfânt cetatea Ta de coborâre, Doamne, căci Tu ai zis, și s-a făcut. Nu poate nici un vrăjmaș asupra ei, căci brațul Tău este în ea și peste ea, iar Tu ești mare, Doamne. O, iartă-ne de toate câte pe pământ n-am înțeles, și am greșit așa. O, fie voia Ta peste cetatea cuvântului Tău și peste țara Ta de azi! Iar noi ne-am mângâiat de la mila Ta de azi pentru noi, și pe toți îi îndemnăm spre Tine, numai spre Tine, Doamne, o, numai cu Tine. Amin.

— O, odihniți-vă în pace, că voi Îmi sunteți martori între cei din cer pentru coborârea Mea cuvânt pe pământ în acest sătuț și pentru cetatea Mea cu fii, pentru care voi M-ați sprijinit s-o am și să Mă slăvesc peste ea. Amin.

O, poporul Meu, au stat la masă cu Mine și cu ucenicii Mei și cu voi, au stat cu noi la masă cei azi pomeniți, cu care M-am sprijinit pe pământ pentru slava Mea cea de azi în cetatea Mea de cuvânt. Ne-am oprit din așezarea la vedere a cuvântului Meu de azi ca să facem loc întâlnirii la masă a celor pomeniți cu ziua lor de pomenire. Am așezat binecuvântarea Mea și am ridicat la cer rânduiala care s-a adus pentru pomenirea de azi. O, poate dragostea, poate ea, fiilor. De aceea vi se cere vouă statură măreață în toată clipa pentru Domnul și pentru cei din cer, căci suntem mereu cu voi la ușor și la greu, iar cei din cer mărturisesc acest adevăr al Meu cu voi, și tot mai mult se va arăta la vedere minunea Mea cu voi și toate câte Eu port cu voi. Ucenicii Mei se uită la voi și la deslușirea înțelegerii voastre pentru taina Mea de azi cu voi, și toate s-au putut așeza prin credința voastră în venirea Mea de azi.

Vă binecuvintez toate lucrările Mele cu voi, fiilor. Cetele cerești vă însoțesc cu puteri sfinte înaripate, și totul e o minune măreață în tot lucrul vostru cu Mine, iar voi bucurați-vă cu umilință pentru lucrul Meu cu voi și purtați-Mă, fiilor.

O, pace vouă acum! Cuvântul gurii Mele vă spune pace vouă, fiilor!

Eu sunt Cel ce sunt, și sunt cu voi mereu, o, fiilor. Amin, amin, amin.

12-07-2015