Cuvântul lui Dumnezeu

... Un popor Israel s-a suit în cer, şi un popor Israel s-a pogorât în mormânt, şi din mormânt, în iad, pentru neascultare. Un popor Israel se hrăneşte astăzi cu cuvântul lui Dumnezeu, şi un popor Israel se hrăneşte cu cuvântul duhului rău, împotriva lui Dumnezeu. Iată, eşti creştin, dar îţi baţi joc de binecuvântarea Mea.

... Hrana care se aduce la tine, este din aceea pe care a împărţit-o Domnul la mulţime, din cei doi peşti şi cinci pâini.

Israele tată, nu mai e mult şi ochii tăi vor vedea chipul Meu, şi gura ta va vorbi cu gura Mea, şi gura Mea va grăi către tine: „Vino după Mine, slugă bună şi credincioasă!”.

... Am trimis la tine soli să te oprească de la moarte şi nu te-ai oprit. Israele, de poporul lui Dumnezeu are grijă Dumnezeu, şi de poporul rău are grijă duhul rău şi îl duce să bea, să mănânce, până la un loc, şi acolo îl lasă şi se leapădă de el; şi poporul acela se tânguieşte, că atunci Dumnezeu nu mai e iertător şi milos.

Este păcat strigător la cer! Am spus odinioară să vă înfrânaţi de la curvie, şi tocmai lucrul acesta nu se împlineşte. Am spus că femeia, după ce naşte copilul, bărbatul nu are voie să se ducă la ea trei ani de zile, iar bărbatul s-a dus la femeie. Fiule, grea pedeapsă ai să primeşti, că te duce trupul în iad. Cum să mai zic Eu „poporul Meu” când poporul e îndreptat spre rău? Eu aş vrea să fii curat, să fii sfânt, să fii înger, ca la ziua de apoi să închei veacul cu voi. Pot Eu să mai stau în mijlocul poporului Meu?

... O, poporul Meu, mult te osteneşti, mult te trudeşti, dar dacă un lucru dintre toate nu e după voia Mea, toate se vor veşteji.

... Fiţi atenţi, cuvântul acesta e început de judecată. Bărbatul să-şi iubească femeia, dar cu iubire duhovnicească, şi femeia să-şi iubească bărbatul, dar fără întinare. Femeia să-şi cinstească bărbatul, şi bărbatul să-şi cinstească femeia cu cinste sfântă.

... Domnul nu face deosebire după făptură, ci după fapte. Deosebiţi păcatul, că prin păcat i-a deosebit Dumnezeu pe fiii lui Noe când l-a blestemat pe cel ce a râs de goliciunea tatălui său. Ce a făcut Dumnezeu, a făcut, dar tu nu ai voie să deosebeşti pe cineva după făptură, ci numai după păcat.

... Copilaşii Mei, ajutaţi biserica. Fiţi creştini, fiţi fii ai luminii, fii ai bisericii. împodobiţi biserica, împodobiţi-o cu odoarele ei. Mergeţi la biserică, şi pe cei care vorbesc în biserică, învăţaţi-i să nu mai vorbească. Biserica este izvorul de tămăduire al bolnavilor. Cereţi hrană de la biserică, dar cine vrea să se împărtăşească, să se pregătească, şi aşa să se împărtăşească. Pregătiţi pântecul de a primi Trupul şi Sângele Domnului. Plânge Domnul Iisus că rămâne în potir. Pentru ce Se jertfeşte Mielul dacă nimeni nu-L ia spre întărire? învăţaţi-i bine de la Mine, că mulţi iau anafură din cutie şi curge pe jos. Moşii şi strămoşii voştri, dacă scăpau firimitură pe jos, lingeau, dar astăzi nu se mai ia în seamă acest păcat ca să nu fie săvârşit.

... Poporul Meu iubit, Domnul Iisus a cerut la Tatăl să vină popor din altă parte, să se unească acela cu voi, că Domnul nu mai are prin cine să-Şi mărească poporul, că nu mai are fii şi fiice să se potrivească.

25-05-1975