Cuvântul lui Dumnezeu

... Cu Noe am lucrat o casă şi am reuşit. Cu voi am lucrat două case, şi n-am reuşit.

... Măi copiii Mei, porumbeii Mei, trandafirii Mei, păsărelelor, alegeţi-vă bine, că mulţi se dărâmă care nu au viaţa cu Mine; nu rămâne piatră pe piatră nesfărâmată. Numai cei ce sunt ai Mei, numai cei ce sunt cu Mine, aceia vor rămâne. Dacă este în tine lucru rău, te dărâmi. Fiule, nu mai e vremea la început şi nici la jumătate, ci e la sfârşit şi se încheie cu o singură cheie. Ascultă bine cuvintele de la Mine. Ascultă-Mă, creştine.

... Creştine, nu uita că tu eşti o bucată din împărăţia lui Dumnezeu.

... Nu lăsaţi copiii să se uite la televizor la trupuri goale. Nu lăsaţi copiii care sunt la şcoală să joace pe scenă.

... Eu am ajuns la sfârşit. Am ostenit trâmbiţa, măi copiii Mei, că am vrut să vorbesc cu voi. Bătrâni, tineri şi prunci, sădiţi în inima voastră pe Dumnezeu.

... Maica Mea şi toţi proorocii şi toţi patriarhii şi îndrumătorii şi preoţii duhovniceşti vă roagă să păstraţi bine calea cu Mine. Fiţi credincioşi în Dumnezeu. Nu lăsaţi buruiana la rădăcina viţei. Stropiţi pomul, să moară omizile din el, că vine vremea să rodească frunza din pom. Omizile sunt poftele pe care le pofteşte creştinul în viaţa sa. Stropiţi cu otravă, adică cu post şi rugăciune. Fiţi cuminţi, nu daţi năvală să ieşiţi afară. Să stea porţile deschise şi să nu ieşi afară, că afară este scrâşnirea dinţilor şi mâncarea viermilor. Stai cu Mine, creştine, rabdă, căci Dumnezeu te adaugă la vremea cuvenită. Nu să stea Dumnezeu cu băţul în mână cu tine; nu aşa se câştigă împărăţia. Să fie porţile deschise şi să nu fie portarul şi tu să nu ieşi pe poartă, că ieşind, nu te mai întorci, că afară e lăutarul lui antichrist, care cântă să te simţi.

... Israele tată, am sădit în mijlocul tău un pom ca să mănânci poame din el. îngrijeşte-l, că nu ţi-l îngrijeşte nimeni. Israele tată, acest pom pe care ţi l-am sădit ţie în faţă, a fost, este şi va fi până în ceasul în care voi veni. Rămurica pomului acesta va mărturisi în faţa Mea tot ce ai făcut tu pentru îngrijirea acestui cuvânt. Şi lângă acest pom am mai adus un om, şi pe acest om l-au biruit vânturile. Şi omul de lângă pom, astăzi e rănit din tălpi şi până în creştet, şi nu e doctor să-l panseze. Şi când va veni un altul, de al Domnului, acela se va milostivi şi îl va lua pe seama sa şi îl va trata spre vindecarea sa.

... De ce nu eşti şi tu ca Noe? căci oricâţi au venit la el şi l-au oprit să nu mai lucreze, el nu s-a oprit şi a lucrat mereu. De ce nu vrei să fii în legătură bună cu Mine? De ce porţi brăţara lumii acesteia? Adică de ce porţi necredinţa?

... Fiilor, ce vi s-a descoperit vouă de la Mine şi nu vreţi să ţineţi şi vindeţi! Amar de viaţa voastră! Ce vi s-a dat vouă, nu aveţi cu ce plăti. Cum şi-a plătit muceniţa viaţa, că şi-a dat ochii, aşa şi tu, Israele, să nu te întinezi ori să-ţi vinzi Păstorul.

... Tu simţi o plăcere această viaţă pământească, dar Mie Mi s-a urât.

14-02-1974