Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului

în zi de praznic de înălţare a Mea la Tatăl, Eu îmi cobor cuvântul pe pământ, că e vremea venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om, şi, iată, numai necredinţă, numai nepăsare de Dumnezeu găsesc la om, şi omul nu mai este adevărat, dar venirea Mea este adevărată precum Eu sunt, şi am putere să grăiesc peste pământ, şi apoi să împlinesc. Amin.

Fiţi de veghe mereu înaintea Mea voi, cei din porţi, căci Eu prin porţi intru când vin, dar puţin se pricepe şi se preţuieşte şi se pătrunde această mare taină, căci omul este nepăsător de Dumnezeu şi se măreşte pe sine, iar Eu Mă umilesc cu răbdare mare şi îmi grăiesc cuvântul pentru cei ce cred ca şi Mine, şi nu ca omul, în taina venirii Mele de la Tatăl la om. Fiţi veghetori, fiilor. Am coborât în voi cuvintele Duhului Sfânt, căci am făcut din voi porţi ale Mele, iar voi lucraţi ca nişte ucenici, şi îmi sunteţi mângâiere, fiilor copii, şi fericiţi sunt cei ce vă primesc pe voi aşa cum voi Mă primiţi pe Mine spre viaţa multora, împărţindu-le lor duh dătător de viaţă aşa cum Eu v-am aşezat să lucraţi, şi iată, vă dau de veste, vouă şi poporului Meu cel de demult, că voiesc să-i fac chemare şi să-l strâng lângă izvor în ziua de prăznuire a venirii Duhului Sfânt peste ucenici acum două mii de ani, şi apoi de la ei împărţit la mulţimile adunate la Ierusalim în ziua aceea, şi voiesc să fac şi acum tot aşa, şi să-l dăruiesc cu darul Duhului Sfânt pe poporul Meu şi să-l învăţ pe el calea lui cu Mine şi calea Mea cu el şi să-l mângâi pe el cu povaţa Mea, cu multa Mea învăţătură, prin puterea ei cea multă peste poporul Meu. Eu dacă sunt învăţătorul poporului Meu, el este cel ce trebuie să asculte şi să se facă asemenea Mie prin învăţătura Mea de peste el, dar el trebuie să aibă grijă mare şi dragoste mare pentru învăţătura Mea, căci fără dragostea aceasta nu poate el să se facă asemenea Mie, nu poate să creadă aşa cum trebuie să creadă, nu poate să înţeleagă ce trebuie şi cum trebuie să fie cel ce stă sub ploaia Mea de cuvânt, care se face botezul cel cu Duhul Sfânt peste om. Amin.

O, nimeni să nu se creadă, nimeni să nu se facă mai mare decât Mine între pământ şi cer, ci numai cât Mine să se facă omul, şi să se facă, amin, căci scris este: «Vor fi asemenea Lui şi îl vor vedea pe El». O, numai cel ce se face copil ca şi Mine, numai acela poate să fie ca Mine, căci copil înseamnă cel ce ascultă de Tatăl aşa cum Eu ascult, ca să Mă asemăn întru toate cu Tatăl, căci Eu de aceea am spus: «Tatăl este în Mine, şi Eu întru Tatăl sunt», şi, iarăşi, de aceea am spus: «Cel ce vede pe Fiul, vede şi pe Tatăl, căci Tatăl este în Fiul». Amin.

O, poporul Meu, Eu am mai spus un cuvânt frumos atunci când am venit pe pământ de Mi-am ales ucenici ca să-i fac credincioşi Mie aşa cum Eu îi sunt Tatălui, şi le-am spus lor ca pe o urare a Mea peste ei, ca pe o dorinţă arzătoare a Mea le-am spus lor aşa: «Eu în voi, şi voi în Mine, ca să creadă lumea că Tatăl M-a trimis, că sunt trimisul Tatălui la om». O, ei trebuia să Mă arate apoi oamenilor venit în ei, venit pe pământ de la Tatăl la om, căci scris este în Scripturi: «Orice duh care mărturiseşte pe Iisus Hristos venit în trup, este Duhul lui Dumnezeu», iar cel ce Mă are pe Mine întru trăirea lui, acela trebuie să mărturisească prin fapte dovedite, prin viaţă ca a Mea în el, ca să vadă la el lumea că Tatăl M-a trimis la om. Amin.

O, poporul Meu, dacă cel învăţat de Mine nu este ca Mine apoi, acela nu este al lui Dumnezeu chiar dacă ştie el de la Dumnezeu după ce Dumnezeu îi spune lui toate. Eu când M-am înălţat de lângă ucenici de Mi-am ascuns de ei trupul, am spus că Mă duc să-i trag pe toţi la Tatăl, dar dacă omul aude din gura Mea cuvântul vieţii şi nu-l face pe el viaţă a Mea în trupul, în duhul şi în sufletul lui, acela nu vine şi nu se lasă atras în Tatăl după cum Eu am făgăduit că voi lucra pentru om.

O, poporul Meu, am lăsat pe Duhul Sfânt peste ucenici ca să-L dea ei pe El la cei ce erau adunaţi la Ierusalim, şi ei L-au dat, căci Duhul Sfânt este duh dătător de viaţă, poporul Meu, şi iată taină desfăcută îţi desluşesc acum şi îţi spun aşa: cel ce se face asemenea omului şi îl ajută pe om în slăbiciunile lui, mângâindu-l ca să-l ajute, acela este om cu suflet viu şi se face asemenea omului prin lucrarea sa, iar cel ce îl mustră pe om pentru slăbiciunile lui, dojenindu-l pe el şi trezindu-l la viaţă şi la faptă sfântă în el ca să-i dea lui viaţă şi să-l înveţe calea cu lumină pe ea, acela este om cu duh dătător de viaţă şi se face asemenea Mie prin lucrarea sa, şi iată, poporul Meu, prin lucrarea sa se cunoaşte omul, şi această taină voiesc Eu s-o pui tu la inimă şi să înveţi s-o cunoşti pe ea în omul care o poartă pe ea, şi să iubeşti peste tine omul cu duh dătător de viaţă ca şi Duhul Meu, căci Eu aşa am lucrat pe pământ când am venit de la Tatăl, şi tot aşa lucrez şi azi când iarăşi vin ca să-l fac pe om, şi asemenea Mie să-l fac pe el, şi nu asemenea omului, sau al omului cu suflet viu, căci scris este: «Făcutu-s-a omul cel dintâi cu suflet viu, iar cel de al doilea, cu duh dătător de viaţă». Amin.

O, poporul Meu de demult al Meu, şi tu, poporul Meu de azi, voiesc să te învăţ la izvor. Te chem la izvor şi apoi te aştept să vii la praznic de Duh Sfânt, că vin cu zi de Rusalii ca să lucrez de deasupra ta cu duh dătător de viaţă şi să-ţi dau ţie, Eu şi fiii cei lucrători ai Mei, pe Duhul Sfânt, precum L-au dat pe El ucenicii Mei mulţimii adunate la Ierusalim acum două mii de ani. Te chem la izvor şi apoi te aştept, iar tu vino! Poporul Meu de demult, vino la izvor! Te cheamă Domnul! Şi dacă te-am chemat, te aştept să vii şi să te învăţ ca un învăţător Care are putere, şi nu cum te învaţă cărturarii care-şi zic ai Mei şi ai tăi pe pământ.

O, poporul Meu, Eu am grăit prea frumos în vremea Mea cu tine, dar acum două mii de ani nu am lucrat tot aşa. Am zis că tu eşti cel mai mic, cel de la sfârşit al Meu, şi de aceea am dat să fiu cu duhul cald şi blând înaintea ta şi să te aştept, iar tu ai înţeles prea puţin că ascultarea ta de Mine trebuia să fie plata Mea pentru că Eu te învăţ, şi apoi ea trebuia să fie paza ta, căci cel ce vine pe calea Mea ca să stea pe ea, are apoi datoria să ia seama în toată clipa să nu cadă de pe calea Mea. Cel ce se face creştin, o, să nu se bucure că se face creştin şi că este al lui Dumnezeu sau că Dumnezeu este Tatăl lui, ci să vegheze apoi unul ca acela ca să nu cadă de pe calea aceasta a biruinţei vieţii lui asupra morţii lui, care tot timpul îl pândeşte pe el ca să-l tragă de pe cale. Cel ce caută să se facă asemenea omului, acela nu are folos de suflet pentru aceasta, ci are pagubă, şi mereu, mereu am văzut Eu această lucrare slabă în mijlocul tău, poporul Meu, lucrare care s-a pus mereu, mereu împotriva Mea pentru viaţa Mea în creştin, căci puţin de tot se prinde de om binele cel de la mustrarea cea îndreptătoare de viaţă, iar omului îi trebuie învăţător cu duh dătător de viaţă, o, poporul Meu de demult al Meu, şi iată, tată, te chem la pieptul Meu ca iarăşi să mănânci din el şi să fii iar al Meu dacă vei veni ca să mănânci şi dacă vei mânca aşa cum vei putea să creşti şi să fii, căci prea mulţi mănâncă şi nu cresc, iar Eu prea mult le dau, şi ei nu ştiu să mănânce dacă nu ştiu ce este hrana aceasta, dacă nu pun preţ pe ea când mănâncă din ea. O, vino, poporul Meu, la pieptul Meu duios, vino ca să te învăţ să mănânci şi să creşti, vino, tată, căci te aştept, şi Mă voi uita în calea ta ca să te văd când vii şi cum vii, şi apoi Eu să te învăţ. Scoală-te şi vino la izvor! Binecuvântaţi să-ţi fie paşii spre izvor, şi ne vom întâlni, şi Eu te voi învăţa pe tine taina iubirii cea cu duh dătător de viaţă în ea, o, poporul Meu cel de demult al Meu, şi tu, cel de azi poporul Meu. Amin.

O, copii împărţitori de Duh Sfânt peste poporul Meu! Să le împărţiţi celor ce vin la izvor cănuţe, fiilor copii, cănuţe cu apă şi cu flori, că vin la masă de Duh Sfânt cei ce nu mai sunt cu trupul pe pământ, fiindcă îi vom chema şi pe ei. Daţi-le flori, întâmpinaţi-i cu flori, cu apă şi cu flori, copii ascultători de Dumnezeu, căci ei vă aşteaptă pe voi pentru întâmpinarea Mea şi a lor, iar pentru această mare întâlnire voi trebuie să ascultaţi de Duhul Sfânt, Care vă învaţă pe voi taina întâlnirii cu Dumnezeu, cerul cel nou şi pământul cel nou, prin lucrarea Duhului Sfânt lucrate, şi dăruite apoi celor ce cred în taina aceasta. Amin.

O, ţara Mea de azi, o, neam român, te strigă Domnul Dumnezeul tău să te trezeşti şi să veghezi cu sfântă trezire pentru viaţa ta. Din nou îţi strig scularea, din nou te strig ca să te scoli, şi îţi strig ca să aibă putere peste tine cuvântul lui Dumnezeu şi să înviezi prin el, prin glasul Meu de peste tine, căci Eu sunt Cel ce am înviat cu putere dintre morţi, şi sunt omul cel nou, cu duh dătător de viaţă pentru om. O, lupta pentru izbăvirea ta e luptă grea, ţara Mea de azi, iar duhul minciunii ia toate înfăţişările înaintea ta ca să-l crezi tu pe el, dar tu ia înţelepciunea cea de sus acum, cea care ştie în om ca Dumnezeu, ia, tată, că numai Eu sunt Cel ce te poate milui acum, căci peste tot este numai trădare, numai minciună, numai slavă omenească, şi tu nu mai ai învăţători curaţi şi văzători cu duhul şi veghetori cu milă la căpătâiul tău. Dar Eu voiesc, ca un Dumnezeu adevărat ce sunt, să-ţi fiu ţie Dumnezeu şi să te conduc pe tine spre slava ta cea de la Mine sortită ţie, dar ai răbdare, tată, o, ai răbdare, ai încă un pic de răbdare, căci Eu cu mare răbdare am lucrat şi lucrez pentru slava Mea din mijlocul tău, şi Mă doare când văd duhul trufiei şi al trădării că voieşte să se dea binefăcător ţie, dar Eu îţi spun aşa, spre înţelepciunea ta: cel ce nu a putut să fie credincios celui ce i-a încredinţat lui dregătorie, acela nu poate să fie credincios binelui tău, de vreme ce s-a îmbrăcat în duhul trădării. Nimic nu este bun şi sfânt de la trădare. Nu-ţi poate fi ţie credincios cel ce trădează pentru aceasta, şi acela se scrie cu cei nerecunoscători lui Dumnezeu şi celor ce îi fac lui bine mai întâi, iar tu să crezi cuvântul Meu de peste tine şi nu al omului care nu are faţă curată, faţă văzută bine din mijlocul tău. Eu, Domnul Dumnezeul tău, ceea ce ţi-am făgăduit, aceea îţi voi da, şi prin duhul luminii îţi voi aduce ţie la vedere coroana de pe fruntea ta, şi prin cinste şi dreptate voi lucra, ţara Mea, căci fruntea ta trebuie să fie curată, o, ţara Mea de azi, ţară regină peste pământ, aşa cum Eu te-am făgăduit să fii. Eu, Domnul Dumnezeul tău, voi sta treaz cu tot cerul Meu pentru viaţa ta, şi voi lucra cereşte pentru tine. Nu omeneşte trebuie să fii tu sprijinită acum, în vreme de durere mare peste tine, căci oamenii au stricat toate legile sfinte, şi e vremea să lucrez Eu, Domnul, peste tine, ţara Mea de azi. O, nu uita că pe coroana ta este scris cuvânt sfânt: Nimic fără Dumnezeu. Nu uita acest cuvânt frumos, care-ţi dă ţie viaţă şi faptă dacă vei asculta aşa. Dar acum ai răbdare, mai ai un pic de răbdare, precum Eu am, şi lasă-te spre înţelepciunea cea de sus, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt cuvânt de slavă şi de izbăvire în mijlocul tău, că am venit la tine şi am pus masă cerească pe vatra ta, masa cuvântului Meu în tine, şi iată, grăiesc peste pământ din mijlocul tău, şi merge cuvântul lui Dumnezeu ca fulgerul, care iese de la răsărit şi până la apus, precum este scris despre venirea Mea, o, ţara Mea de azi. Amin.

Şi acum îţi spun duios: Pace ţie, neam român! Ţara ta e ţara Mea de azi. Duhul Cel Sfânt al cunoaşterii şi al tainelor cele de nepătruns ale lui Dumnezeu să te cuprindă acum în El şi să fii călăuzită prin vânt de Duh Sfânt, şi tu să înţelegi şoapta lui, o, ţara Mea de azi. Eu în taină te cuprind, în taină îţi şoptesc şi tainic îţi dau putere să împlineşti taina Mea, o, ţara Mea de la sfârşit de timp, dată Mie de Tatăl la naşterea Mea pe pământ, nou-născută atunci, ca şi Mine, pentru ca să fii tu a Mea, să fii tu ţara Mea de venire, şi iată, la tine Tatăl M-a trimis, iar Eu am venit. Am venit şi vin, şi voi fi cu tine ca să te învăţ credinţa cea sfântă, credinţa care nu mai este acum pe pământ, credinţa în venirea Mea iarăşi de la Tatăl la om, ţara Mea de azi. Amin.

Pace ţie, neam român. Duhul Sfânt să fie călăuza ta din partea Mea. Eu, Domnul, stau deasupra ta cuvânt şi în taină te călăuzesc, iar tu în taină primeşti, căci Duhul lui Dumnezeu Se apleacă spre tine ca să ştii tu de la Dumnezeu, căci Domnul întru tine Se slăveşte în cuvânt, şi curând, curând va fi să se vadă slava Mea din tine, şi popoarele te vor binecuvânta pe tine în numele Meu şi te vor vesti a Mea, căci Duhul Sfânt şi darurile Lui cele tainice, care nu se suie la mintea omului, se vor descoperi peste tine, iar pe fruntea ta se va putea vedea scris cuvântul sfânt: Nimic fără Dumnezeu. Amin, amin, amin.

17-05-2007