Cuvântul lui Dumnezeu

... Luaţi bine seama, că am ajuns la marginea prăpastiei cea mare. Nu ştie nimeni şi nu o vede nimeni. Iată, Domnul a venit în marginea prăpastiei şi îşi întinde mâna la fiecare ce e al Lui, ca să-l apuce Domnul. Şi îl va trece, va trece această prăpastie. O, Domnul, cu blândeţea şi mila Lui, întinde mâna Lui puternică la fiecare suflet să îl treacă, şi voinţa Lui ar fi ca nimeni din ai Săi să nu scape în această râpă fără fund. Dar dacă înşelătorul şi stăpânul acestei prăpăstii a umplut pământul de duhuri rele ca să orbească ochişorii la toată omenirea să nu mai vadă şi nici să nu mai audă nici un strigăt de scăpare, să meargă până o scăpa unde nu mai poate ieşi, atunci omenirea va deschide ochii mari, dar e prea târziu.

O, deschide, sufletule de creştin, ochii mari înainte şi vezi mâna care te aşteaptă cu nerăbdare să te treacă prăpastia. De ce stai nepăsător şi nu te apropii să dai mâna Domnului, să te treacă El? Pune-ţi toată nădejdea în această mână şi milă, că e puternică şi te poate scăpa de această prăpastie şi de orice rău, dar iubeşte-L şi ascultă-L şi nu sta nepăsător, că a venit în scăparea tuturor.

... O, sufleţelelor de preoţi, aveţi datoria să strigaţi în biserică la popor să facă închinăciunea dreaptă. Aveţi datoria să îndrumaţi poporul care vine la biserică, să ştie cum să se poarte în biserică şi cu ce frică şi smerenie să stea la sfânta Liturghie. Nu mai daţi voie la lume să intre când nu trebuie în biserică. Veţi răspunde de aceste păcate. O, ce au ajuns astăzi locaşurile sfinte! Numai lume, lume fără Dumnezeu.

11-09-1983